Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 21
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Kamalesh

Kamalesh is een jongen van negen jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Zijn ouders behoren tot een lage kaste en werken als coolies op het land. Is er echter geen werk dan zijn er ook geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. De ouders hebben voor hun kinderen het beste voor en willen dat ze naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. Zou er niets veranderen dan zullen beide kinderen over enkele jaren moeten gaan werken. Toen een stafmedewerker van de organisatie SJDT hun dorp bezocht hebben ze hem om raad en hulp gevraagd. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Kamaleh op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij krijgt nu de kans om naar school te blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voir € 15,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.

 

Saravana Sri

Saravana Sri is een meisje van acht jaar oud en heeft twee oudere zusjes, één jonger zusje en één jonger broertje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar als er geen werk is, heeft hij geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens: niet genoeg en eenzijdig eten, als kinderen ziek zijn geen medicijnen, enz. Beide ouders weten dat onderwijs voor de kinderen erg belangrijk is maar het moet ook mogelijk zijn. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Ook hebben ze gevraagd of de op één na jongste dochter niet in het hostel Pudhu Punal opgenomen kon worden. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Saravana Sri op te nemen in dit hostel. Zij gaat nu naar school en heeft zicht op een toekomst waar ook zij recht op heeft. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit meisje daarbij helpen.

Shobika

Shobika is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Haar vader werkt als “taxi-driver” in een stad 200 kilometer van zijn woonplaats. Hij komt een keer in de maand naar huis maar van zijn verdiende geld in de stad is dan niet veel meer over. Het gezin leeft dan ook onder de armoedegrens. Niet genoeg te eten, geen geld voor medicijnen en straks geen onderwijs meer voor de dochters. Een van de buren heeft de moeder verteld van de organisatie SJDT. Ze heeft een gesprek gehad met Br. Sebastian en hem van alle problemen verteld. Shobika woont nu in het weeshuis Pudhu Punal, gaat naar school, doet daar goed haar best en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Shobika is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Schagen.

Catherine Shoba

Catherine Shoba is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder en één jonger zusje. Haar ouders werken als coolies op het land en maken vaak lange dagen. Hun verdiensten zijn echter niet toereikend om hun kinderen genoeg te eten te geven. Vaak moeten de kinderen gaan slapen met een hongerig gevoel. Zij kunnen zelf lezen noch schrijven, maar weten heel goed dat onderwijs voor hun kinderen erg belangrijk is. Een staflid van de organisatie SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en heeft  met beide ouders een gesprek gehad. Het resultaat is dat Catherine Shoba, samen met haar zusje Jerline, opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo haar droom, werken in het onderwijs, waar maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Catherine Shoba  is inmiddels financieel geadopteerd
door Bert en Gerda Boer te ’t Waar.

Jerline

Jerline is een meisje van acht jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar ouders werken als coolies op het land en maken vaak lange dagen. Hun verdiensten zijn echter niet toereikend om hun kinderen genoeg te eten te geven. Vaak moeten de kinderen gaan slapen met een hongerig gevoel. Voor beide ouders is het een uitzichtlose situatie.  Zij kunnen zelf lezen noch schrijven, maar weten heel goed dat onderwijs voor hun kinderen erg belangrijk is. Een staflid van de organisatie SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en heeft  met beide ouders een gesprek gehad. Het resultaat is dat Jerline, samen met haar zusje Catherine Shoba, opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst opbouwen. 

Jerline  is inmiddels financieel geadopteerd
door Bert en Gerda Boer te ’t Waar.

 

Hema Kensiya

Hema Kensiya is een leuk meisje van negen jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Haar ouders zijn als coolie werkzaam op een boerderij waarvoor ze iedere dag vijf kilometer moeten lopen. Hun inkomsten zijn erg weinig en kunnen met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een zeer belangrijke pijler is voor de toekomst van hun kinderen. Gezien de huidige situatie zal Hema Kensiya over enkele jaren moeten gaan werken. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft de oplossing gebracht. Hema Kensiya woont nu in het hostel Pudhu Punal, gaat graag naar school en zal, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, wat van haar toekomst maken.

Hema Kensiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Bert en Gerda Boer te ’t Waar.

Murugeswhari

Murugeswhari is een meisje van acht jaar oud en heeft nog twee jongere zusjes. Haar ouders zijn werkzaam als coolies op het land. Zij maken lange dagen maar krijgen slecht betaald. Het valt voor hen dan ook niet mee om hun kinderen dagelijks goed te eten te geven. Ook zijn ze vaak laat thuis en hebben de kinderen zelf voor hun eten moeten zorgen. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst. Ze weten dat naar school gaan erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen maar ze zien de toekomst somber in. Een gesprek met een veldmedewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht. Murugeswhari is in het hostel Pudhu Punal ondergebracht en kan nu zonder zorgen naar school gaan. Haar droom is om “teacher” te worden en met uw hulp zal dat haar gaan lukken.

Muthu Nayagi

Muthu Nayagi is een leuk meisje van negen jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Haar vader werkt als coolie bij een landbouwer maar heeft geen vast werk en heeft du sook geen vast inkomsen. Is er geen werk, dan krijgt hij geen loon. Haar moeder heeft hartklachten en krijgt daarvoor medicijnen. Het gezin leeft onder de armoedegrens en de ouders weten niet wat te doen. Als er geen moplossing zou komen dan zou Muthu Nayagi over enkele jaren moeten gaan werken. Een medewerker van de organisatie SJDT was op bezoek in het dorp en hoorde van de grote problemen in dit gezin. Na enkele gesprekken met beide ouders is besloten om Muthu Nayagi op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

                                                         >> Ga hier naar de volgende pagina