Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 22
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Nivetha

Nivetha is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje, één ouder broertje en één jonger zusje. Haar ouders werken als coolie op het land maar het werk is zwaar en de inkomsten zijn erg weinig. Het komt erg vaak voor dat er niet genoeg te eten is en dat de kinderen met een hongerige maag moeten gaan slapen. Het leven in armoede vinden beide ouders niet zo erg maar dat hun kinderen straks zonder enige opleiding moeten gaan werken vinden ze wel een heel groot probleem. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en gevraagd om raad. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Nivetha op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan na de Primary School naar het vervolgonderwijs om zo een door haar gekozen opleiding te gaan volgen. Met € 15,00 in de maand kunt U haar daarbij helpen.

Nivetha is inmiddels financieel geadopteerd
door Youssra en Oussama Bensellam te Amsterdam.

Tamil Selvi

Tamil Selvi is een meisje van zeven jaar oud en heeft een verstandelijke beperking. Al op zeer jonge leeftijd van Tamil Selvi heeft de vader het gezin verlaten en stond de moeder er alleen voor. Na enige tijd is zij, samen met haar dochtertje, bij haar moeder gaan wonen. Tamil Selvi kan niet praten en ook haar motoriek is heel erg slecht. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en heeft een gesprek gehad met de moeder van Tamil Selvi. Daarna zijn er nog enkele gesprekken geweest met Br. Sebastian en het resultaat is dat Tamil Selvi opgenomen is in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier krijgt zij spraaklessen, leert zij haar tanden te poetsen en zich aan te kleden. Dank zij de dagelijkse zorg en aandacht voelt Tamil Selvi zich thuis in Pudhu Udhayam. Ook dit meisje heeft recht op een toekomst en met € 15,00 in de maand helpt u haar daarmee.

Tamil Selvi is inmiddels financieel geadopteerd
door Mieke en Gerrit Timmermans te Alblasserdam.

Pooja

Pooja is een meisje van elf jaar oud en heeft één jonger zusje. De vader is een coolie en werkt op het land. Is er echter geen werk, en dat gebeurt nog al eens een keer, heeft hij geen inkomsten en dat geeft weer problemen in het gezin. De moeder moet voor de kinderen zorgen en kan niet gaan werken. Grote problemen, vooral met twee opgroeiende kinderen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk iets is voor de toekomst van een kind. In de huidige situatie hadden ze het plan opgevat om Pooja niet meer naar school te laten gaan maar dat ze aan het werk moest. Na gesprekken met medewerkers van de organisatie SJDT zijn ze er anders aan gaan denken en hebben ze nog een gesprek gehad met Br. Sebastian van deze organisatie. Pooja is nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en zo haar droom, onderwijzeres worden, waar maken. U kunt haar daarmee helpen.

Sharmila

Sharmila is een meisje van 12 jaar oud en heeft één ouder zusje, één jonger zusje en één jonger broertje. De vader in het gezin probeert als coolie de kost te verdienen maar als er geen werk is, zijn er ok geen inkomsten.De moeder kan niet gaan werken want zij heeft de zorg voor Muthumari, de jongste dochter. Vaak is schraalhans de keukenmeester en is er niet genoeg te eten. Beide ouders vinden armoede niet erg maar ze willen wel dat hun kinderen een betere toekomst krijgen dan die ze zelf hebben. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is en ze hebben hierover diverse gesprekken gehad met medewerkers van de organisatie SJDT. Na rijp beraad is besloten om Sharmila op te nemen in het hostel Pudu Punal. Zij gaat naar school, doet daar goed haar best en met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan zij wat van haar toekomst maken.

Aarthy

Aarthy is een meisje van tien jaar oud en heeft nog twee jongere zusjes. Het gezin woont, samen met twee oma’s en opa’s, in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader werkte in een steengroeve en verdiende, gezien het werk wat hij deed, erg weinig. Op zekere dag heeft hij tijdens het werk zijn been gebroken en heeft nu  geen werk en geen inkomsten meer. De moeder is nu aan het werk gegaan met het verzamelen van hout en het plukken van koffiebonen. Zwaar werk en haar inkomsten zijn te weinig om het gehele gezin er van te nderhouden. Ze hebben met een medewerker van de organiatie SJDT een gesprek gehad en gevraagd of de oudste, Aarthy dus, in het hostel Pudhu Punal opgenomen kon worden. Na rijp beraad is Aarthy opgenomen in dit hostel. Zij gaat naar school en wil haar droom, politie-agente worden, waar maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Aarthy is inmiddels financieel geadopteerd
door Mala Doerga te Hoogvliet.

Harish

Harish is een jongen van tien jaar oud en heeft 6 zusjes en twee broertjes. Twee broertjes en twee zusjes wonen inmiddels in de weeshuizen Pudhu Irudayam en Pudhu Punal. De vader werkt in de bouw en de moeder werkt als kok in een restaurant. Is er geen werk dan zijn er geen inkomsten en is het moeilijk om een gezin met negen opgroeiende kinderen voldoende te eten te geven. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en tegen hun zin in zijn de twee oudste kinderen gaan werken. Ze hadden liever gehad dat ze naar school waren blijven gaan. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind. Harish gaat graag naar school en wil graag teacher worden. Ze hebben een en ander doorgesproken met Br. Sebastian en hem om raad gevraagd. Resultaat is dat Harish nu in het weeshuis Pudhu Punal woont en dat hij de kans krijgt wat van zijn toekomst te maken.
Voor € 15,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.

Harish is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Maarssen.

Dhanya Sri 

Dhanya Sri is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een losarbeider en werkt in de bouw. Vaak is er echter geen werk en er zijn dan ook geen inkomsten. Haar moeder werkt als coolie in een hotel maar ook deze werkzaamheden zijn niet voldoende om de juiste zorg voor hun kinderen te geven. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en maken zich dan ook grote zorgen. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind. Goed onderwijs is een goede toekomst! Ze hebben hierover een gesprek gehad met Br. Sebastian en deze heeft besloten, na overleg met de staf, om Dhanya Sri op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van jarenlang onderwijs en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.  

Kanaga

Kanaga is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en daarom valt het voor de vader niet mee om vast werk te vinden. Het gezin leeft dan ook in armoede en vaak is er voor het gezin niet genoeg te eten. Beide ouders weten niet hoe ze uit de cirkel van armoede moeten komen. Ze willen graag dat hun kinderen zonder armoede opgroeien. En ook dat ze naar school gaan om een beroep te leren. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Er is besloten om de jongste, Kanaga dus, op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Kanaga gaat naar school en kan haar droom om teacher te worden waar gaan maken. Met € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Kanaga is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Dordrecht.

Manikandan

Manikandan is een jongen van elf jaar en heeft een verstandelijke beperking. Hij heeft één jonger zusje. De ouders van Manikandan werken als coolies op het land, het werk is zwaar en de verdiensten minimaal. Tijdens de moesson kan er niet gewerkt worden en zijn er dus helemaal geen inkomsten. Manikandan krijgt medicijnen en die kosten geld. Geld wat ze eigenlijk nodig hebben voor hun levensonderhoud. Hun dochter zit op een school van de regering en het hostel waar zij verblijft kost ook weer het nodige. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft de oplossing gebracht. Manikandan is opgenomen in het hostel Pudhu Udhayam en leert daar lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt er aan zijn spraak gewerkt en aan zijn sociale omgangsvormen. Kortom, Manikandan zal geen professor worden maar zal straks wel zijn weg vinden in de maatschappij. U kunt hem daarmee helpen.

Manikandan is inmiddels financieel geadopteerd
door Sateeskumar Chhattargan en Nico Berghuis te Rotterdam.

Karthikeyan

Karthikeyan is een jongen van negen jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in een dorp in de heuvels waar de sanitaire voorzieningen minimaal zijn. Het toilet in de struiken en wassen bij de pomp in het dorp. De vader werkt als coolie drie dagen in de week op het land en zijn inkomsten zijn erg weinig. De moeder werkt als schoonmaakster in een ziekenhuis. Het gebeurt te vaak dat de kiinderen met slechts een handjevol rijst gaan slapen. De ouders vinden armoede niet erg maar ze willen wel dat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Karthikeyan op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hier krijgt deze jongen de kans om naar school te blijven gaan om zo wat van zijn toekomst tr maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.

Karthikeyan is inmiddels financieel geadopteerd
door Sateeskumar Chhattargan en Nico Berghuis te Rotterdam.

 

Aravinth

Aravinth is een jongen van 12 jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Tot enkele jaren geleden ging het goed met het gezin. De vader had werk en beide kinderen gingen naar school. Toen heeft het noodlot toegeslagen en is de vader aan een onbekende ziekte overleden. Sinds die tijd is het kommer en kwel in het gezin. De moeder is als coolie gaan werken maar verdient heel erg weinig en niet genoeg om haar kinderen van het nodige te voorzien. Beide kinderen gaan nu naar school maar als de situatie niet verandert zal de oudste over een paar jaar moeten gaan werken. De moeder weet dat onderwijs een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst van een kind is. Zij heeft met een medewerker van de organisatie SJDTvan alle problemen verteld en gevraagd om een oplossing. Na nog enkele gesprekken is besloten om Aravinth op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. De lasten van de moeder zijn nu wat minder en Aravinth heeft de kans zijn droom, politieman worden, waar te maken.

Aravinth is inmiddels financieel geadopteerd
door Kaat Desmet en Wim Verlinden te Kortenberg, België.

Savareeshwari

Savareeshwari is een meisje van negen jaar oud en heeft één oudere en twee jongere zusjes. Haar vader probeert als taxichauffeur de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn, mede ook door de corona pandemie, heel erg weinig. De moeder heeft geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en hebben een min of meer uitzichtloos bestaan. Niet genoeg te eten, geen medicijnen als de kinderen ziek zijn en, wat beide ouders erg belangrijk vinden: het onderwijs. Na veel wikken en wegen hebben ze contact opgenomen met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld,. Na nog enkele gesprekken is besloten om Savareeshwari opte nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Rajapandi

Rajapandi is een jongetje van zes jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Zijn vader werkt als coolie op het land maar: geen werk, geen inkomsten. De moeder in het gezin is vaak ziek en kan niet gaan werken. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder enige sanitaire voorziening. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en weten zich geen raad. Een van hun buren vertelde hun van de organisatie SJDT. Na veel vijven en zessen hebben beide ouders een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Die vertelde hun wat de mogelijkheden zijn en dat de kinderen die in het hostel wonen altijd naar school gaan. Het resultaat is dat Rajapandi opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat graag naar school en met de hulp van een financiele adoptie-ouder krijgt ook hij een toekomst met perspectief.

Rajapandi is inmiddels financieel geadopteerd
door Shangeeta en Boyke Mahabiersing te Den Haag.

Ajitha

Ajitha is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee jongere broertjes en één jonger zusje. Haar beide ouders werken als coolie op een boerenbedrijf. Het werk is zwaar en de inkomsten zijn erg weinig. Is er echter geen werk, dan hebben ze geen inkomsten. Ze maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters en hun twee zoontjes. Ze weten allebei dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem verteld van de problemen waar ze mee zitten. Na nog enkele gesprekken is de oolossing gevonden. De oudste, Ajitha, woont nu in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat naar school en doet daar goed haar best. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder krijgt zij de kans om wat van haar toekomst te maken.

Ajitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Shangeeta en Boyke Mahabiersing te Den Haag.

Mariya Kaspar

Mariya Kaspar is een jongen van twaalf jaar en heeft één oudere broer. Mariya Kaspar heeft een verstandelijke beperking en beide ouders proberen op hun manier daar mee om te gaan. Door zijn verstandelijke beperking moet Mariya Kaspar altijd iemand om hem heen hebben en dat geeft nog al eens een keer problemen. Beide ouders werken als coolie op het land en kunnen er dan ook niet altijd voor hem zijn. Toch willen ze dat hun jongste zoon, ondanks zijn handicap, later voor zichzelf kan zorgen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze organisatie heeft een weeshuis/hostel waar kinderen wonen met een lichamelijke en/of met een verstandelijke beperking. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian van deze organisatie is besloten om Mariya Kaspar op te nemen in dit hostel. Hij krijgt hier speciaal onderwijs en sociale vaardigheden. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder zal ook deze jongen wat van zijn toekomst kunnen maken.

Mariya Kaspar is inmiddels financieel geadopteerd
door Eric en Miranda Krull te Terneuzen.

Thanalakshmi

Thanalakshmi is een leuk meisje van elf jaar oud. Zij heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Beide ouders verrichten als coolies diverse werkzaamheden. De vader werkt op een kippenfarm en de moeder verricht diverse werkzaamheden op het land. Daar het steeds losse werkzaamheden zijn hebben ze vaak geen werk en hebben ze dus ook geen inkomsten. Vaak is er niet genoeg te eten en is er geen geld voor bijvoorbeeld medicijnen. Beide ouders maken zich zorgen voor de toekomst. Ze willen graag dat hun kinderen een opleiding krijgen om zo een toekomst op te bouwen want kennis en/of scholing is een van de belangrijkste dingen in het leven. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken met ondermeer Br. Sebastian is besloten om Thanalakshmi op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Thanalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Albert Koldenhof te Dordrecht.

Karthika

Karthika is een meisje van 10 jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar ouders werken als coolies op het land en proberen zo de kost te verdienen. Het werk is zwaar en de verdiensten zijn erg weinig. Beide ouders kunnen wel lezen maar schrijven wordt al een probleem voor hen. Zij willen dan ook dat hun dochters een goede opleiding krijgen en dat ze een toekomst krijgen die er anders uit zal zien dan die van hen. De kinderen moeten te voet naar school en moeten ook weer te voet terug. Hun ouders vinden dat dat steeds een groter probleem worden want zij zijn al vroeg in de morgen naar hun werk en komen erg laat weer thuis. Op advies van een van hun buren hebben ze contact opgenomen met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Na enkele gesprekken is besloten om Karthika op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij heeft het hier goed naar haar zin en gaat naar school. U kunt haar op weg helpen naar een mooie toekomst waar ook Karthika recht op heeft.

Karthika is inmiddels financieel geadopteerd
door Kaat Desmet en Wim Verlinden te Kortenberg, België.

Muthu Nayagi

Muthu Nayagi is een meisje van tien jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader werkt als coolie op een boerderij maar als er, bijvoorbeeld tijdens de moesson, geen werk is, dan heeft hij geen inkomsten. De moeder is vaak ziek en is niet in staat enige arbeid te verrichten. Zij gebruikt medicijnen die ook weer betaald moeten worden. Beide ouders willen echter dat hun twee kinderen naar school kunnen blijven gaan om een opleiding te volgen. Op advies van een van hun buren hebben ze contact opgenomen met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om beide kinderen op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Muthu Nayagi krijgt nu de kans om naar school te kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Muthu Nayagi is inmiddels financieel geadopteerd
door Marja.

 

Sakthi

Sakthi is een meisje van vijf jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Haar beide ouders werkten als coolies bij een particulier bedrijf en hadden, samen met hun dochters, een redelijk goed bestaan. Op zekere dag sloeg voor hen het noodlot toe. De vader kreeg een zware hartaanval en was op slag dood. Hun moeder stond er nu alleen voor en wilde er het beste van maken. Na enige maanden is zij echter voor de tweede keer getrouwd en heeft zij het dorp verlaten. Haar kinderen bleven achter bij oma. Voor oma viel het echter niet mee. Zij is niet meer de jongste en kon de zorg voor twee kinderen niet opbrengen. Zij hoorde van de organisatie SJDT en heeft enkele gesprekken gehad met Br. Sebastian. Sakthi is nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Zij heeft het er goed naar haar zin en kan met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst op gaan bouwen.

Ajitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Shangeeta en Boyke Mahabiersing te Den Haag.

Vishali

Vishali is een leuk meisje van 12 jaar oud en heeft één ouder broertje. Vishali was nog maar een peuter toen haar vader kwam te overlijden en sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor. Zij werkt als coolie op het land maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. En, is er geen werk, dan heeft zij geen inkomsten. Het valt voor de moeder niet mee om in haar eentje haar twee kinderen goed te eten te geven en maakt zich zorgen voor de toekomst. Zij weet heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind en dat onderwijs de enige manier is om een betere toekomst te krijgen. Zij heeft hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en, na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian, is besloten om Vishali op te nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Vishali kan nu naar school blijven gaan om zo haar droom, teacher te worden, waar maken.

Vishaki is inmiddels financieel geadopteerd
door Ashwinja Leenes te Swalmen.

Pandiyammal

Pandiyammal is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Zijn vader werkt als coolie op het land maar: geen werk, geen inkomsten. De moeder in het gezin is vaak ziek en kan niet gaan werken. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder enige sanitaire voorziening. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en weten zich geen raad. Een van hun buren vertelde hun van de organisatie SJDT. Na veel vijven en zessen hebben beide ouders een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Die vertelde hun wat de mogelijkheden zijn en dat de kinderen die in het hostel wonen altijd naar school gaan. Het resultaat is dat Pandiyammal, samen met haar broertje, is opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat naar school en met de hulp van een financiele adoptie-ouder krijgt ook zij een toekomst die zij verdient.

Pandiyammal is inmiddels financieel geadopteerd
door Fam. Lesterhuis-Post te Drachten.

Savidha

Savidha is een meisje van elf jaar oud en heeft één oudere broer en één oudere zus. Haar ouders werken als coolie bij een boerenbedrijf. Dit bedrijf is erg afgelegen en beide ouders moeten vroeg van huis en zijn dan weer laat thuis. Ze kunnen dan ook niet goed voor hun kinderen zorgen en zijn daar bezorgd om. Hun familieleden kunnen niet helpen want die hebben hun eigen problemen. Ze hebben in de buurt naar een hostel geinformeerd maar dat was geen oplossing. Veel te duur! Een buurtbewoner vertelde hun over de organisatie SJDT en ze hebben da nook de stoute schoenen aangetrokken. Een gesprek met Br. Sebastian van deze organisatie heeft de oplossing gebracht. De jongste, Savidha dus, woont nu in het hostel Pudhu Vansantham en heeft het daar naar haar zin. Haar streven is om verpleegster te worden en met uw hulp kan zij deze ambitie waar maken.

Savidha is inmiddels financieel geadopteerd
door Joyce van der Ent te Rotterdam.

Munidharshini

Munidharshini is een meisje van tien jaar oud en heeft één jonger zusje en één jonger broertje. Haar ouders werken als coolie op een boerderij maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. De moeder is vaak ziek en kan dan niet gaan werken. Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor de kinderen meestal niets bijzonder. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij willen dat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.Ze hebben al hun problemen verteld aan een medewerker van de organisatie SJDT.  Na nog enkele gesprekken is besloten dat Munidharshini, samen met haar broertje en zusje, opgenomen worden in het hostel Pudhu Vansantham. Munidharshini kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u daarmee helpen.

Sangamithra

Sangamithra is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Haar vader is een boer die door hard werken de kost probeert te verdienen. Door de veranderde weersomstandigheden, te droog, te nat, is het voor hem niet meer mogelijk de kost te verdienen en is hij in de bouw gaan werken. Maar: geen werk, geen loon! Haar moeder werkte in een computercentrum maar door de Covid pandemie is zij haar baan kwijt. Beide ouders weten zich geen raad. Ze willen dat hun drie kinderen door het volgen van onderwijs een beroep kunnen leren om zo een toekomst op te bouwen. Ze hebben geld geleend van hun familie maar dat zijn schulden die terug betaald dienen te worden. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Het jongste meisje, Sangamithra, is opgenomen in het hostel  Pudhu Punal. Zij heeft het daar erg naar de zin en gaat graag naar school. Voor € 15,00 in de maand kunt u Sangamithra helpen!

Sangamitra is inmiddels financieel geadopteerd
door Els en Jos Quax te Velsen Noord.

Miruthika

Miruthika is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader  werkt als coolie op het land en haar moeder werkt als naaister. Het gezin had het niet breed maar er was voldoende te eten en beide meisjes gingen naar school. De vader kreeg echter een relatie met een andere vrouw en na enkele maanden hoorde zijn echtgenote daarvan. Na maanden ruzie besloot haar man om bij zijn nieuwe relatie te gaan wonen en het gezin te verlaten. De moeder van beide meisjes raakte in een depressie en kon het niet meer aan. De jongste dochter is bij oma gaan wonen. Deze is echter niet zo jong meer en is vaak ziek. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en is een gesprek aangegaan met de moeder en met de oma. Resultaat is dat Miruthika nu, samen met haar zus Preethika, in het hostel Pudhu Punal woont. Zij kan nu naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. U kunt haar daarbij helpen.

Miruthika is inmiddels financieel geadopteerd
door Soenil en Sharmila Awadhpersad te Zaandam.

Preethika

Preethika is een leuk meisje van twaalf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader  werkt als coolie op het land en haar moeder werkt als naaister. Het gezin had het niet breed maar er was voldoende te eten en beide meisjes gingen naar school. De vader kreeg echter een relatie met een andere vrouw en na enkele maanden hoorde zijn echtgenote daarvan. Na maanden ruzie besloot haar man om bij zijn nieuwe relatie te gaan wonen en het gezin te verlaten. De moeder van beide meisjes raakte in een depressie en kon het niet meer aan. De jongste dochter is bij oma gaan wonen. Deze is echter niet zo jong meer en is vaak ziek. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en is een gesprek aangegaan met de moeder en met de oma. Resultaat is dat Preethika, samen met haar zusje, nu in het hostel Pudhu Punal woont. Zij kan nu naar school gaan een haar droom,”teacher” worden, waarmaken.. U kunt haar daarbij helpen.

Peethika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Edwin van Ruijven te Alblasserdam.

Soundharya

Soundharya is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Haar beide ouders werken als coolies op het land maar als er geen werk is zijn er geen inkomsten. De vader in het gezin kijkt niet naar zijn gezin om en dus komen alle problemen in het gezin bij de moeder terecht. Zij moet zorgen dat de kinderen te eten hebben, dat zij, als een van de kinderen ziek is, medicijnen kan gaan halen enz. Ook het naar school gaan zal straks problemen op gaan leveren.  Dit alles heeft een grote impact in het gezin. Met de familie kan zij wel haar problemen vertellen maar niemand kan haar financieel helpen. Toen een medewerker van de organisatie in het dorp op bezoek kwam heeft zij een gesprek met hem gehad en hem van alle problemen verteld. Soundharya woont nu in het hostel Pudhu Punal en kan nu naar school blijven gaan. U kunt dit meisje op weg helpen naar een toekomst die zij verdient.

Soundharya is inmiddels financieel geadopteerd
door Sharita en Anil Boedhram te Nieuw-Beijerland.

Poorvitha

Poorvitha is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje waarin het in de zomer veel te warm is en tijdens de moesson veel te nat. De vader is een losarbeider en probeert zo de kost te verdienen. Op zekere dag heeft de moeder het gezin verlaten en is bij een andere man gaan wonen. De vader staat er nu dus alleen voor. Beide ouders hadden besloten dat hun kinderen onderwijs moesten blijven volgen om zo een toekomst te krijgen die er anders uit zou zien dan die van hen. Dit zou nu haast, financieel, niet meer mogelijk zijn. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Poorvitha is nu, samen met haar zusje Iniya Varshini, opgenomen in het hostel Pudhu Punal en kan straks naar school blijven gaan. Een financiële adoptie-ouder kan haar daarbij helpen.

Poorvitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Woonvizier te Made.

Iniya Varshini

Iniya Varshini is een meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje waarin het in de zomer veel te warm is en tijdens de moesson veel te nat. De vader is een losarbeider en probeert zo de kost te verdienen. Op zekere dag heeft de moeder het gezin verlaten en is bij een andere man gaan wonen. De vader staat er nu dus alleen voor. Beide ouders hadden besloten dat hun kinderen onderwijs moesten blijven volgen om zo een toekomst te krijgen die er anders uit zou zien dan die van hen. Dit zou nu haast, financieel, niet meer mogelijk zijn. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Iniya Varshini is nu, samen met haar zusje Poorvitha, opgenomen in het hostel Pudhu Punal en kan nu naar school blijven gaan. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan Iniya Varshini een toekomst opbouwen.

Iniya Varshini is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Amsterdam.

Karthika Sri

Karthika Sri is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan heeft hij geen inkomsten. Dit betekent dat het gezin vaak onder de armoedegrens leeft en de kinderen te weinig eten krijgen. De vader heeft grote problemen met dit alles en kijkt steeds minder naar zijn kinderen om. De moeder wil echter, ondanks de armoede, dat hun kinderen een toekomst krijgen waar ze recht op hebben. Zij heeft hierover gesprekken gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Karthika Sri op te nemen in het histel Pudhu Punal. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen. U kunt haar daarbij helpen!

Karthika Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Amsterdam.

Akshaya Shree

Akshaya Shree is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft één ouder zusje, één ouder broertje en één jonger broertje. De vader in het gezin probeert als losarbeider de kost te verdienen maar heeft én een zwakke gezondheid én heeft vaak geen werk. De moeder kan niet gaan werken want die moet thuis bij haar jongste zoon zijn. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Geen geld voor eten, niet voor medicijnen, niet voor kleding! Beide ouders willen dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit moet zien als die van hun. Ze weten dat onderwijs is een belangrijke pijler voor de toekomst van een kind is. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Akshaya Shree woont nu in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat naar school en zal met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst op kunnen bouwen.

Akshaya Shree is inmiddels financieel geadopteerd
door Sven en Paulien Wentink te Raalte.

Panchavarnam

Panchavarnam is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee oudere zusjes, één jonger broertje en één jonger zusje. Het gezin leeft in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders werken als coolie op het land maar vaak is er geen werk en dan zijn er ook geen inkomsten. Het gezin heeft het dan ook niet breed. Als de huur van hun huisje is betaald is er vaak niet veel meer over om voor de kinderen een behoorlijke maaltijd te bieden. Ook hier is schraalhans de keukenmeester!  Beide ouders weten dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen maar dat zal problemen op gaan leveren. Ze hebben met een medewerker van de organisatie SJDT hier over verschillende gesprekken en om raad gevraagd. Samen zijn ze tot een oplossing gekomen en is er besloten om Panchavarnam op te nemen in het hostel Pudhu  Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo een toekomst opbouwen. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder gaat dit zeker lukken.

Panchavarnam is inmiddels financieel geadopteerd
door Nanda Kartaram te Amsterdam.

Madhavi

Madhavi is een meisje van negen jaar oud en heeft één jonger zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in de heuvels van Kodaikanal en leeft in een armoedig huisje. Beide ouders werken als coolie bij een aardappelbedrijf dat erg afgelegen is. Ze moeten dan ook vroeg van huis en zijn laat thuis. Zij kunnen dan ook niet goed voor hun kinderen zorgen en maken zich daar grote zorgen om. Om dagelijks vijf monden te vullen valt niet mee. Ook willen ze dat hun kinderen onderwijs krijgen om zo een toekomst op te bouwen. Een buurtbewoner heeft de ouders verteld over de organisatie SJDT. Op zekere dag hebben ze de stoute schoenen aangetrokken en zijn ze op gesprek geweest bij Br. Sebastian,de directeur van deze organisatie. Na nog enkele gesprekken, ook met Madhavi erbij, is besloten om haar op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en haar droom, onderwijzeres worden, met uw hulp waar maken.

Madhavi is inmiddels financieel geadopteerd
door Carmelita Roepan en Shalini Harpal te Rotterdam.

 

 

Divya

Divya is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen De vader probeert als coolie bij een boer de kost re verdienen maar als er geen werk is heeft hij geen inkomsten. De moeder is vaak ziek en kan bijna nooit werken. Het gezin leeft dan ook ver onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen graag dat ze naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT. Divya woont nu in het weeshuis Pudhu Vansantham en krijgt nu de kans om haar droom, verpleegster te worden, waar te maken.

Divya is inmiddels financieel geadopteerd
door Jarno te Amsterdam.

Naga Prasath

Naga Prasath is een jongen van twaalf jaar oud en heeft één ouder zusje. Zijn ouders zijn erg arm en proberen door hard te werken hun gezin te onderhouden. Maar: op zekere dag is de vader vertrokken en niemand heeft ooit nog iets van hem gezien of gehoord. De moeder van de twee kinderen wist niet wat te doen en moest nu proberen om de kost alleen te verdienen voor haar twee kinderen. Slapeloze nachten had ze er van totdat ze op zekere dag een medewerker van SJDT heeft ontmoet. Zij heeft hem vam alle problemen verteld en na nog enkele gesprekken is besloten om Naga Prasath op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Naga Prasath woont nu in dit hostel, gaat naar school waar hij goed zijn best doet. Met uw hulp kan ook deze jongen een toekomst opbouwen.

Naga Prasath is inmiddels financieel geadopteerd
door Mattie van Rooijen te Hoogland.

Joy Siviya

Joy Silviya is een meisje van elf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader is blind en hij probeert door thuis kampfer en kaarsen te verkopen wat inkomsten te vergaren. Zijn verdiensten zijn echter minimaal. De moeder is heel erg slechtziend en kan dan ook niet gaan werken. In dit gezin is schraalhans de keukenmeester. Naar bed gaan met een hongerig gevoel is meer regel dan uitzondering. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Tijdens een bezoek van een stafmedewerker van de organisatie SJDT aan hun dorp hebben zij hem om raad gevraagd. Deze heeft gesproken met Br. Sebastian en het resultaat is dat Joy Silviya opgenomen is in het weeshuis Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Joy Siviyan is inmiddels financieel geadopteerd
door Yvonne Klaasen te Waalre.

Ramya

Ramya is een leuk meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Beide ouders probeerden als coolie op het land te kost te verdienen. Zij hadden het niet breed maar konden in ieder geval hun kinderen te eten geven. Op zekere dag vertelde de vader dat hij een relatie had gekregen met een andere vrouw en heeft het gezin verlaten. De moeder was in alle staten want wat nu te doen. De toekomst van haar kinderen zag er nu helemaal anders uit. En dat niet alleen, weinig inkomsten en de kinderen worden ouder. Een vriendin van haar hoorde van de problemen en heeft, na een gesprek met haar, contact opgenomen met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Ramya opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Ramya is inmiddls financieel geadopteerd
door Willy Salemink te Sassenheim.

Thesi Priya

Thesi Priya is een meisje van tien jaar oud en heeft nog één ouder zusje en één ouder broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje met geen sanitaire voorzieningen. Het toilet in de bosjes en om zich te wassen moeten ze naar de dorpspomp. De vader probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar het werk is zwaar en zijn inkomen minimaal. Is er geen werk dan zijn er helemaal geen inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens en dat gaat dan weer ten koste van de dagelijkse levensbehoeften. Beide ouders maken zich grote zorgen hoe de toekomst van hun kinderen eruit zal zien. Kunnen ze naar school blijven gaan om een beroep te leren of moeten ze, noodgedwongen, gaan werken, Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. De jongste, Thesi Priya dus, is opgenomen in het hostel Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan en met de hulp van een financiele adoptie-ouder aan haar toekomst werken.

Thesi Priya is inmiddels financieel geadopteerd
door Josje van der Wal te Rumpt.

Yasmin Mary

Yasmin Mary is een meisje van negen jaar oud en heeft nog twee jongere zusjes. Beide ouders werken als coolie op het land maar hun inkomsten zijn niet genoeg om vijf monden eten te geven. Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor dit gezin niet vreemd. De meisjes gaan nu nog naar school maar als de situatie niet verandert zal Yasmin Mary over enkele jaren moeten gaan werken. Beide ouders weten echter heel goed dat onderwijs erg belangrijk. Ze hebben contact gehad met enkele hostels in de buurt maar die zijn te duur. Na een tip van een inwoner van hun dorp hebben ze contact opgenomen met een medewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken, ook met Br. Sebastian, is besloten om Yasmin Mary op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en voor een beroep gaan leren.
Voor € 15,00 in de maand kan u haar daarbij helpen.

Yasmin Mary is inmiddels financieel gadopteerd
door Josje van der Wal te Rumpt.

Kanshika

Kanshika is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in een armoedig huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader probeert als dagloner op het land de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. Het gezin leeft onder de armoedegrens en daar zal weinig verandering in komen. Beide ouders willen echter dat hun kinderen een toekomst opbouwen en de enige manier daarvoor is onderwijs. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en gevraagd of het mogelijk zou zijn om Kanshika op te nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Kanshika heeft de ambitie om politieagente te worden en met de hulp van de organisatie SJDT en van een financiële adoptie-ouder kan zij dit waar maken.

Kanshika is inmiddels financieel geadopteerd door
Silke, Lotte, Jurre, Twan en Rian de Jong te Geertruidenberg.

Sri Nithi

Sri Nithi is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje. Beide ouders zijn werkzaam als coolies en hun inkomsten zijn erg weinig en leven onder de armoedegrens is voor hen al bijna vanzelfsprekend. Het gezin woont in een armzalige hut met weinig bescherming tegen de zon en de regen. Beide ouders proberen er het beste van te maken maar maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Ze weten heel goed dat onderwijs een heel belangrijke pijler is voor de toekomst van hun dochters. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Sri Nithi op te nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Sri Nithi  is inmiddels financieel geadopteerd
door Wendy en René Herder te Raerd.

 

>> Ga hier naar de volgende pagina