Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Ondersteunen van kinderen die bij hun familie in het dorp wonen
 

Bekijk hier de pagina's met dorpskinderen die door de stichting worden ondersteund. 
Op de nieuwste pagina vindt u de kinderen die nog geen adoptieouder hebben en adoptie op afstand hard nodig hebben.
Ondersteuning van kinderen die tot de allerlaagste kaste behoren in India Daar het voor SJDT, onze partner in Zuid India, steeds moelijker wordt om geschikte locaties te vinden voor het bouwen van wees-
huizen kunnen ze steeds minder kinderen in de weeshuizen onderbrengen. Het volgende project is dan ook tot stand gekomen:

Medewerkers van SJDT selecteren kinderen uit de gemeenschap van de Dalits in het district Nagapattinam en het district Cuddalore. Deze beide districten liggen in het oosten aan de Golf van Bengalen, 326 km ten zuiden van de hoofdstad Chennai. Dit is de kust die getroffen is door de tsunami.

In aanmerking komen semi-wezen en kinderen die tot de allerlaagste kaste behoren. Te denken valt dan aan één-oudergezinnen, kinderen die bij hun opa en oma wonen of bij hun oom en tante. Weeskinderen zullen nog steeds in een weeshuis opgenomen worden. Het voordeel van deze hulpverlening is dat er minder kinderen opgenomen worden in de weeshuizen, dat er minder kosten gemaakt worden en dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Vooral dit laatste is een belangrijk gegeven.

SJDT houdt toezicht op het kind en op de familie waar het kind verblijft. In dit programma krijgen kinderen ondersteuning op maat. U ondersteunt een kind in zijn of haar familie en binnen de eigenleefgemeenschap.

In november 2010 is de Stichting Childrenshome gestart met een tweede organisatie in Zuid-India. Het betreft de organisatie DEET. Deze naam staat voor Development of Education and Environment Trust en is opgericht in het jaar 2007. Deze organisatie legt zich toe op ondersteunen van kinderen die bij hun familie in dorpen wonen in de Sirumalai Hills in het district Dindigul. Aan het hoofd van deze organisatie staat mevrouw Mrs. Prema Latha. Deze mevrouw heeft zich het lot aangetrokken van al die kinderen die in de dorpen wonen en, samen met hun vader of moeder, moeten werken op het land en niet naar school gaan.
 
DEET houdt toezicht op het kind en op het gezin waar het kind verblijft.  Ook zullen de kinderen regelmatig door een arts worden onderzocht.
 
Waar nodig wordt toegang gegeven tot basisvoorzieningen zoals eten, onderwijs, kleding en medische zorg. We werken aan structurele oplossingen voor armoede. Er is in het programma aandacht voor het verbeteren van de lokale leefomstandigheden.

Wereldwijd leven miljoenen kinderen in onrechtvaardige situaties. Als sponsor kunt u concreet voor één van deze kinderen opkomen. Kom in actie en sponsor een kind in een thuissituatie voor € 10,00 in de maand.

Het werk en resultaten van Childrenshome zijn afhankelijk van de hoeveelheid geld en inzet die de organisatie vrijwillig ontvangt. Daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen onze organisatie steunen. Hoe meer steun per maand, hoe meer kinderen daar structureel van profiteren.

Regelmatig komen er echter nieuwe kinderen bij die hard hulp nodig hebben en waarvoor wij op zoek zijn naar een adoptieouder. Op de overzichtpagina's kunt u deze herkennen aan de oranje-bruine button die onder de omschrijving van het kind staat:

Als een kind inmiddels is geadopteerd staat er onder de omschrijving van het kind een groene button met de tekst "Dit kind is inmiddels financieel geadopteerd" :