Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een dorpskind in India, 

Pagina 10

Nanthini

Nanthini is een lief meisje van 13 jaar oud en heeft 2 broertjes. Dit gezin woont in  een dorp aan de kust. Haar vader is gestorven toen ze 1 jaar oud was. Haar moeder verkoopt vis op straat en verdient hier ongeveer 70 eurocent per dag mee. Dit is bij lange na niet genoeg om een gezin met 3 kinderen te onderhouden en naar school te kunnen laten gaan. Toch wilt ze dat haar kinderen onderwijs volgen en een beroep leren. Een medewerker van SJDT heeft dan ook, na een gesprek met haar, besloten om Nanthini op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Nanthini kan nu naar school en met uw hulp is de toekomst voor haar en het gezin wat rooskleuriger.

Nanthini is inmiddels financieel geadopteerd
door Petra Gunther te Maastricht.

 

 

Sri Harini

Sri Harini is een meisje van zes jaar oud en heeft één broertje. Enige tijd geleden heeft de vader het gezin verlaten en staat de moeder er alleen voor. Ze probeert als coolie de kost te verdienen maar dat kan niet altijd: ze moet er ook voor de kinderen zijn. Het gezin verkeert dan ook in een grote armoedige toestand. Tijdens de moesson zijn ze op de buren aangewezen want hun “huisje” staat dan blank. De moeder maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar kinderen. Door een buurman is zij gewezen op de organisatie SJDT. Ze is in gesprek gegaan met een medewerker van deze organisatie en het resultaat is dat Sri Harini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Sri Harini kan nu in ieder geval naar school blijven gaan en ook het gezinnetje zal het financieel een klein beetje minder moeilijk hebben. 

Sri Harini is inmiddels financieel geadopteerd
door Annet Nijenhuis en Marcel Kluin te Nibbixwoud.

 

Jammuna Rani

Jammuna Rani is een meisje van 12 jaar oud. Ze heeft één ouder en één jonger zusje. Haar zusjes hebben een verstandelijke beperking. De moeder van de meisjes heeft een erg zwakke gezondheid en is amper in staat voor haar dochters te zorgen. De oma woont bij het gezin en zorgt voor haar drie kleinkinderen. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar als hij geen werk heeft zijn er ook geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. De vader hoorde van de buren over het ondersteuningsprogramma van DEET en op zekere dag is hij een gesprek aangegaan met Mw. Prema van DEET. Het resultaat is dat Jammuna is opgenomen in dit programma en zal nu de kans hebben naar school te blijven gaan. Met uw hulp zal dit meisje wat van haar toekomst kunnen maken e nook het gezin zal het op financieel gebied het een klein beetje beter krijgen.

Jammuna Rani is inmiddels financieel geadopteerd
door David Geneste te Amsterdam.

Abithal

Abithal is een meisje van acht jaar oud en heeft nog twee oudere zusjes. De vader, die met zijn fiets diverse artikelen verkocht aan mensen in dorpen, heeft op zekere dag een ongeluk gehad en zijn vingers verloren. Nu zit hij thuis en kan niets meer betekenen voor zijn gezin. De moeder probeert als coolie wat te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Hun oudste dochter is inmiddels gestopt met naar school gaan en is aan het werk gegaan. Beide ouders vinden dit eigenlijk niet juist maar nood breekt wet. Ze hebben hierover een gesprek gehad  met een medewerker van de organisatie SJDT en deze was er al gauw van overtuigd dat het een goede zaak zou zijn als hun jongste dochter opgenomen zou worden in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Abithal is nu verzekerd van onderwijs en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Abithal is inmiddels financieel geadopteerd
door Peter, Marijke en Patrick van Willigen te Hoogvliet, Rotterdam.

 

 

Ranjana

Ranjana is een meisje van zes jaar oud en heeft nog één broertje en één zusje. Haar vader is een dagloner die zelden zes dagen achter elkaar werk heeft. Is er geen werk, dan zit hij thuis, zonder inkomsten! Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen, want ze weten alletwee heel goed dat onderwijs voor hun kinderen een must is. Gezien de huidige situatie zal over enkele jaren het schoolgaan voor Ranjana afgelopen zijn en zal zij moeten gaan werken. Een medewerker van de organisatie SJDT heeft met beide ouders hierover een gesprek gehad en hen voorgesteld Ranjana op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan dan naar school blijven gaan en ook het gezin zal het financieel een beetje beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand helpt u Ranjana hiermee op weg.

Ranjana is inmiddels financieel geadopteerd
door Natalie Bronger en Robin van Wattingen te Purmerend.

 

 

 

Rabika

Rabika is een meisje van vijf jaar oud. Ze heeft één ouder zusje en twee oudere broertjes. Twee jaar geleden is één van haar broertjes getroffen door polio en is toen verlamd geraakt. De moeder moest toen voor haar zoontje gaan zorgen en kon niet meer werken. Haar vader moet nu de kost verdienen voor zes personen en dat valt niet mee. Rabika gaat graag naar school maar of ze naar school kan blijven gaan is maar de vraag. De buren van het gezin hebben de ouders verteld over de organisatie SJDT. Toen dan ook een medewerker van deze organisatie het dorp bezocht hebben ze hem van de grote problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Rabika op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Het meisje is nu verzekerd van onderwijs en kan, met uw hulp, een toekomst opbouwen. 

Rabika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Angèle Bakker te Erm.

 

Jeyachitra

Jeyachitra is een meisje van tien jaar oud en ze heeft één zusje. Het gezin woont in het dorp Tranquebar. Haar moeder is enkele jaren geleden overleden en de vader van de twee zusjes heeft zich dat erg aangetrokken. Hij is erg depressief geworden en kijkt nauwelijks meer naar zijn dochters om. Hij werkt nog wel maar zijn inkomen is minimaal. Hun oma en een tante hebben de taak op zich genomen om voor de twee meisjes te zorgen, maar dat valt, met name voor de oma, niet mee. Zij is niet meer van de jongste en zodoende komt het merendeel van de zorg op de schouders van de tante. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen en, in overleg met de vader en de tante, is besloten om Jeyachitra op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome.
Voor € 10,00 in de maand steunt u Jeyachitra en indirect ook het gezin.

Jeyachitra is inmiddels financieel geadopteerd
door Attje Veltman-de Valk te Twijzelerheide.

Asika

Asika is een meisje van 12 jaar oud. Haar vader is enkele jaren geleden overleden aan een hartaanval. Haar moeder werkt als coolie maar verdient erg weinig. Doordat Asika problemen heeft met haar luchtwegen moeten er regelmatig medicijnen gekocht worden. Het huisje waarin ze wonen verkeert in een zeer slechte staat en tijdens het regenseizoen staat er vaak water op de vloer. Vaak wordt er dan in de tempel geslapen. De moeder heeft een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem vertelt dat ze graag zou wilen dat Asika naar school kan blijven gaan en over enkele jaren niet hoeft te gaan werken. Asika zit nu in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome en rekent op uw hulp. Ook het gezin zal dan een beetje beter krijgen.

Asika is inmiddels financieel geadopteerd
door Linda Franken en Jos van Nierop te Maassluis.

 

 

Abirami

Abirami is een meisje van 7 jaar oud en woont in het dorp Kattucheri. Ze heeft nog één broertje. Haar vader heeft huidproblemen en heeft last van zijn benen. Hij kan dan ook alleen maar lichte werkzaamheden verrichten. Haar moeder is mentaal erg zwak en is vaak erg depressief en opstandig. Het gezin woont in een vervallen hut met geen enkele sanitaire voorziening. Het toilet is achter de hut en wassen gebeurt bij de pomp in het dorp. Door de slechte financiële situatie krijgen de kinderen vaak slecht te eten. De vader heeft een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Het resultaat is dat Abirami opgenomen is in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs volgen en ook de ouders kunnen nu wat beter voor hun kinderen zorgen. 

Abirami is inmiddels financieel geadopteerd
door Giel van Osch te Marnheim, Duitsland.

 

 

Logeshwari

Logeshwari is een meisje van vijf jaar oud en woont met haar ouders en haar jonger broertje in het dorp Savadi. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven. Haar vader probeert als landarbeider de kost te verdienen maar vaak is er geen werk.  Beide ouders vinden het niet erg dat ze arm zijn maar ze willen wel voor hun kinderen een betere toekomst dan die ze zelf hebben. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en gevraagd of de oudste, Logeshwari  dus, opgenomen zou kunnen worden in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Na nog enkele gesprekken is het besluit genomen om haar in dit programma op te nemen. Logeshwari is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het nu financieel een beetje gemakkelijker krijgen.

Logeshwari is inmiddels financieel geadopteerd
door Els te België. 

 

 

Sudhi

Sudhi is een leuk ventje van zes jaar oud. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al het een en ander meegemaakt. Enkele jaren geleden heeft zijn moeder, na jaren lang mishandeld te zijn door haar man, zelfmoord gepleegd. Zijn vader keek niet naar zijn zoontje om en trouwde met een andere vrouw. Zijn plan was om zijn zoontje te verkopen, maar gelukkig kregen de buren daar lucht van en hebben de politie ingelicht. Deze heeft Sudhi meegenomen en hem bij zijn opa en oma ondergebracht. Zijn grootouders hebben echter niet veel inkomsten en daarom heeft SJDT een helpende hand toegestoken. Sudhi is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Stichting Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u dit ventje op weg helpen naar een toekomst met perspectief.

Sudhi is inmiddels financieel geadopteerd
door Hilde van der Vorst.

Yogeshwari

Yogeshwari is een meisje van vier jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader is een coolie die allerlei werkzaamheden verricht. Vaak is er echter geen werk en zijn er geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook royaal onder de armoedegrens. Het gezin woont in een vervallen krot met het toilet in de struiken en bij de dorpspomp wordt er gewassen.Al kunnen beide ouders lezen noch schrijven, ze begrijpen heel goed dat onderwijs voor hun dochters heel erg belangrijk is. Yogeswhari gaat nu nog naar de “Kindergarten” maar zal volgend jaar naar school gaan. Tijdens een dorpsbezoek van een stafmedewerker hebben beide ouders een gesprek met hem gehad en hem van alle problemen verteld. Yogeshwari is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp zal Yogeshwari wat van haar leven kunnen maken en zal ook het gezin het een beetje gemakkelijker hebben.

Yogeshwari is inmiddels financieel geadopteerd
door Ishita en Ishan Chedi te Dordrecht.

 

Parani

Parani is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Drie jaar geleden is de vader vertrokken om werk te gaan zoeken en sindsdien hebben ze nooit meer iets van hem vernomen. Toch hebben ze de hoop niet opgegeven dat ze hem ooit weer eens zullen zien. Intussen staat de moeder er wel alleen voor en ze probeert als coolie op het land wat inkomsten voor haar twee kinderen te vergaren. Het valt echter niet mee om als vrouw alleen de kost te verdienen en vaak is er dan ook niet genoeg te eten. De moeder van Parani wil echter dat de toekomst van haar kinderen er anders uit moet zien dan die van haar. Ze weet ook dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van een kind.  Ze heeft enkele gesprekken gehad met een medewerker van SJDT en Parani is nu oogenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand wordt dit meisjeop weg geholpen naar een toekomst met perpectief. 

Parani is inmiddels financieel geadopteerd
door Anand en Esther Gharbaran te Alphen aan den Rijn.

 

Pabitha Shri

Pabitha Shri is een meisje van twee jaar oud en woont met haar ouders in het dorp Sathangudi. Haar vader is een coolie die werkzaamheden op het land verricht. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Pabitha Shri gaat naar de Balwadi en speelt daar graag met andere kinderen. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun dochtertje en dan met name het naar school gaan.. Ze weten heel goed dat onderwijs een belangrijke pijler is voor de toekomst van hun dochter. Op zekere dag hebben ze een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar van de problemen verteld. Resultaat is dat Pabitha Shri is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Ze kan straks naar schoolblijven gaan en een toekomst opbouwen. Ook het gezin zal het financieel een beetje ruimer hebben.

Pabitha Shri is inmiddels financieel geadopteerd
door Dominique Verplancke te Wetteren, België.

 

Thazhai Muthu

Thazhai Muthu is een meisje van acht jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Het gezin woont in een vervallen krot in het dorp Sathangudi. Thazhai Muthu gaat naar school en zit in het vierde jaar. Haar vader is een soort van dakdekker en probeert zo de kost  te verdienen. Dit is echter seizoenswerk en tijdens de moesson zijn er dus haast geen inkomsten. Haar moeder probeert door het hoeden van geiten haar steentje bij te dragen maar haar inkomsten zijn minimaal. Beide ouders willen een toekomst voor hun drie dochters en weten heel goed dat onderwijs hierbij een hele belangrijke factor is. Na enkele gesprekken met Mrs. Prema van de organisatie DEET is Thazhai Muthu opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw financiele adoptie van Thazhai Muthu zal er een belangrijke stap gezet worden in het leven van dit meisje. Ook het gezin zal het financieel dan een klein beetje gemakkelijker krijgen. 

Thazhai Muthu is inmiddels financieel geadopteerd
door Gerda te Alblasserdam.

Prasanna

Prasanna is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje.Haar vader is, toen Prasanna één jaar oud was, vertrokken en daarna heeft niemand nog iets van hem vernomen. Het gezin leeft in een armzalig huisje waar het tijdens de moesson binnen net zo nat is als buiten. De moeder probeert als dagloner de kost te verdienen maar er is vaak geen werk en dan zijn er dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft in armoede en hoewel de moeder niets om luxe en comfort geeft, wil zij wel dat haar dochters een toekomst opbouwen. Ze weet ook dat onderwijs hiervan een belangrijke pijler is. Ze heeft een medewerker van SJDT aangesproken en hem om raad gevraagd. Prasanna is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand help je dit meisje een toekomst op te bouwen.

Prasanna is inmiddels financieel geadopteerd 
door M.A.J.Tops-Wallink te Raalte

Sharmila

Sharmila is een meisje van acht jaar oud. Zij heeft twee oudere zusjes en één jonger broertje.De vader is is drie jaar geleden overleden aan een leverziekte en sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. Er is niemand van de familie die het gezin wil of kan helpen. De moeder probeert als coolie op het veld wat inkomsten te vergaren maar het valt niet mee om voor vier kinderen de kost te verdienen. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en de situatie is min of meer uitzichtloos.
Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft uitkomst gebracht. Er is besloten om Sharmila op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome zodat dit meisje naar school kan blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand help je dit meisje daarmee op weg en ook het gezin zal het een beetje beter krijgen.

Sjarmila is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Smit te Valkenswaard.

Selva Kaviya

Selva Kaviya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een landarbeider en probeert zo goed als mogelijk de kost te verdienen voor zijn twee kinderen. Enige jaren geleden heeft hij een ongeluk gehad en sindsdien heeft hij ernstige rugklachten. Soms heeft hij zoveel pijn dat hij niet kan werken. Zijn echtgenote kon dit allemaal niet aan en is naar haar moeder vertrokken. Ondanks de slechte financiele situatie vindt  de vader het echter belangrijk dat zijn kinderen onderwijs kunnen blijven volgen en heeft daarom de hulp ingeroepen van SJDT. Een medewerker van SJDT heeft de situatie beoordeeld en het besluit genomen om Selva Kaviya op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Dit meisje is nu verzekerd van onderwijs, kan met uw hulp een toekomst opbouwen en het gezin heeft het financieel een klein beetje gemakkelijker. 

Sela Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd 
door anonieme adoptie-ouders te Neede.

  >> Ga hier naar de volgende pagina