Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een dorpskind in India door het financieel te adopteren deel 11

Renuga Devi

Renuga Devi is een leuk meisje van drie jaar oud, heeft twee zusjes, en gaat nu naar de Kindergarten (kleuterschool). Haar ouders behoren tot een lage kaste en dat is voor de vader niet bevorderlijk om werk te vinden en om aan het werk te blijven. Is er geen werk, dan zijn er geen inkomsten! Beide ouders weten heel goed dat, als er niets verandert, de toekomst van hun kinderen er somber uitziet. Ze hebben contact opgenomen met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad en hulp gevraagd. Deze medewerker heeft de problemen van dit gezin aangehoord en na nog enkele gesprekken is besloten om Renuga Devi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan straks naar school gaan en een toekomst opbouwen. Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst van een kind!! Voor € 10,00 in de maand kunt u hieraan een steentje bijdragen.

Renuga is inmiddels financieel geadopteerd door Erwin Krol, Wendy de Bresser, Luc, Jay, Jolie en Jurre te Boxtel.

Vaishnavi

Vaishnavi is een meisje van bijna drie jaar oud. Zij heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Haar vader is een coolie en probeert zo de kost te verdienen. Zijn werkzaamheden zijn echter seizoensgebonden en vooral tijdens de moesson zijn er nagenoeg geen inkomsten. Schraalhans is dan de keukenmeester! Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Vaishnavi gaat nu naar de kleuterschool en over enkele jaren zal zijn naar school gaan. Haar broertje en zusje gaan nu naar school maar als de financiele problemen niet veranderen zullen zijn al op jonge leeftijd moeten gaan werken. Zij willen hier nog niet aan denken en hebben een stafmedewerker van SJDT om raad gevraagd. Besloten is om de jongste op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan dan straks zonder zorgen naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. Ook de financiele situatie van dit gezin zal er dan wat beter uitzien. Voor € 10,00 in de maand kunt u hier aan meehelpen.

Vaishnavi is inmiddels financieel geadopteerd
door Carola en Matthijs Jobse te Middelburg.

Vanitha

Vanitha is een meisje van acht jaar oud. Zij heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Haar ouders behoren tot een hele lage kaste en proberen door hard te werken de kost te verdienen. Vaak is er echter geen werk en dan zijn er dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens en met een hongerig gevoel gaan slapen komt dan nog al eens een keer voor. Beide ouders hebben een droom en die is dat hun kinderen een toekomst krijgen zonder armoede. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken, ook met de kinderen, is besloten om Vanitha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Vanitha is nu verzekerd van onderwijs en kan aan haar toekomst werken. Ook het gezin zal het nu, op financieel gebied, een klein beetje beter hebben.

Vanitha is inmiddels financieel geadopteerd door
Jannet Bijland te Dokkum.

 

Roshini

Roshini is een meisje van zeven jaar oud en heeft één broertje. Het gezin heeft geen eigen huis(je) maar woont bij oma. De vader is een dagloner die iedere dag van huis gaat om werk te zoeken. Dit lukt hem eerder niet dan wel en de inkomsten in dit gezin zijn dan ook minimaal. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten de kinderen het met een handjevol rijst doen. Beide ouders maken zich grote zorgen: wat moet er van onze kinderen terecht komen? Ze willen graag dat hun zoon en dochter een toekomst krijgen zonder armoede en zonder honger. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze medewerker heeft de situatie beoordeeld en besloten om Roshini op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij zal nu onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Ook het gezin zal het een klein beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand helpt u Roshini en indirect ook het gezin!

Roshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Bernadet Gelinck te Boxtel.

Rasika

Rasika is een meisje van vier jaar oud en heeft één zusje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft van dag tot dag en twee maaltijden op een dag is geen uitzondering. Rasika en haar zusje hebben nog nooit een setje nieuwe kleding gehad. Armoede is voor dit gezin geen probleem, wel willen ze een betere toekomst voor hun kinderen. Ze weten heel goed dat onderwijs voor een kind de sleutel is voor de toekomst van een kind. Daarom hebben ze de hulp van de organisatie SJDT ingeroepen. Het resultaat is dat Rasika opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome zodat zij kan werken aan een toekomst met perspectief. Voor € 10,00 in de maand kunt u Rasita hiermee helpen.

Rasika is inmiddels financieel geadopteerd door Sjailindra, Isha, Khushi, Preeti Dasrath en Radha Gangapersad te Nootdorp. 

Vishal

Vishal is een jongen van tien jaar oud en heeft één jonger broertje. Na de geboorte van de jongste zoon  heeft de vader het gezin in de steek gelaten en is ergens anders gaan wonen. Hij bekommert zich dus nergens meer om. De kinderen en hun moeder wonen nu bij oma. Vishal’s droom is om politieman te worden. De moeder van beide jongens heeft een slechte gezondheid en is niet in staat te werken. Oma probeert als coolie wat te verdienen maar ze is al wat ouder en het valt voor haar niet mee om dagelijks te gaan werken. De kinderen krijgen vaak niet genoeg te eten en als ze ziek zijn is er geen geld voor medicijnen. Tijden een bezoek van Mrs. Prema aan het dorp heeft de moeder een gesprek gehad met haar en haar verteld van alle problemen. Vishal is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en zal met uw hulp zijn droom waar kunnen maken.

 Vishal is inmiddels financieel geadopteerd
door Math en Jozé Schlosser-Kokkelkorn te Landgraaf.

Nithya

Nithya is een meisje van vijf jaar oud. Zij woont, samen met haar ouders, in het dorp Sathangudi. Haar vader is een coolie en probeert door het uitvoeren van allerlei klusjes de kost te verdienen. Het gezin behoort echter tot de allerlaagste kaste en dus staat de vader achteraan de rij als er werk te verdelen valt. Nithya heeft een zwakke gezondheid en vaak er is geen geld voor medicijnen. Hun “huisje” is een vervallen krot dat tijdens de moesson blank komt te staan. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Ze willen graag dat ze goed onderwijs krijgt en om zo een goed bestaan op te kunnen bouwen. Ze hebben hierover enkele gesprekken gehad met Mrs. Prema van DEET en, na rijp beraad, is er besloten om Nithya op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand helpt u dit meisje op weg naar een positieve toekomst. 

Nithya is inmiddels financieel geadopteerd
door Peter en Ma-Ley van Bloemendal te Amersfoort.

 

Vishnu

Vishnu is een jongen van zes jaar oud en heeft één ouder broertje. Tijdens de zwangerschap van Vishnu is de vader met de noorderzon vertrokken en niemand weet waar hij is gebleven. Het gezin woont bij oma. De moeder van beide kinderen is vaak ziek en kan daarom niet gaan werken. Oma heeft nu de taak op zich genomen om wat inkomsten te vergaren maar van de zeven dagen in de week kan zij er hooguit maar drie van werken. Niet werken, geen geld. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens en de moeder weet zich af en toe geen raad. Vishnu wil graag leraar worden maar zijn moeder denkt dat zij zijn droom niet waar kan maken. Een gesprek met Mrs. Prema van DEET heeft uitkomst gebracht. Vishnu is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan nu zijn droom waar maken. Ook het gezin zal het, financieel, een klein beetje beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand kunt u hier aan mee helpen.

Vishnu is inmiddels financieel geadopteerd
door Math en Jozé Schlosser-Kokkelkorn te Landgraaf.

Deepika

Deepika is een leuk meisje van zeven jaar oud en heeft twee oudere broertjes. Haar moeder had een aandoening aan haar nieren en is twee jaar geleden daaraan overleden. De vader van de drie kinderen heeft vorig jaar zijn kinderen verlaten, is met een andere vrouw gaan samenwonen en kijkt niet meer naar zijn kinderen om. De drie kinderen wonen nu bij hun oma, maar het valt voor haar niet mee om drie kinderen groot te brengen. Ze heeft dan ook de hulp van de organisatie SJDT ingeroepen en een medewerker van alle problemen verteld. Het resultaat is dat Deepika is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Deepika zal nu, met de steun van een financiele adoptie-ouder, naar school kunnen blijven gaan en ook haar oma het financieel een beetje minder moeilijk hebben.

Deepika is inmiddels financieel gadopteerd
door Truus van Vuuren te Duivendrecht

Kaviyarasan

Kaviyarasan is een jongen van zes jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een vervallen krot in het dorp Sathangudi. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zit vaak, net als zoveel andere mannen in het dorp, zonder werk. De moeder probeert eveneens als coolie haar steentje bij te dragen maar ook voor haar hetzelfde liedje. Geen werk, geen inkomsten! Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten de jongens met een hongerig gevoel gaan slapen. Beide ouders weten dat onderwijs voor beide jongens erg belangrijk is en ze hebben daarom de hulp van de organisatie DEET ingeroepen.  Kaviyarasan is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. U kunt voor € 10,00 in de maand  aan zijn toekomst meehelpen en ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje ruimer hebben.

Kaviyarasan is inmiddels financieel geadopteerd
door Mariel Winkels, Pieter Gorter, Jari en Jens te Nijverdal.

Suba Sri

Suba Sri is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin leeft in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet achter de hut en wassen bij de pomp in het dorpje. De vader van Suba Sri is een coolie die met veel pijn en moeite de kost verdient. Zijn inkomsten zijn echter minimaal en het gezin leeft dan ook onder zware, armoedige omstandigheden. Beide ouders maken zich zorgen over hun kinderen en dan vooral over hun toekomst. Zullen ze naar school kunnen blijven gaan, zullen ze een vak kunnen leren om zo een toekomst op te kunnen bouwen? Over al deze vragen hebben ze enkele gesprekken gehad met een medewerker van SJDT. Het resultaat is dat Suba Sri opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij zal nu naar school kunnen blijven gaan en een toekomst op kunnen bouwen. Ook het gezin heeft het, financieel, een klein beetje minder moeilijk. 

Suba Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door Margreet en Ad van Maren te Tuil.

Anushsri

Anushsri is een leuk meisje van vijf jaar oud en heeft één broertje. Enkele maanden geleden is de vader overleden en het gezin zit nu in grote problemen. De moeder gaat nu werken als dagloner maar de inkomsten zijn minimaal en niet toereikend om dagelijks de kinderen goed te eten te kunnen geven. Het leven onder de armoedegrens is niet vreemd voor haar. Zij vindt het niet erg te wonen in een hut waarvan het dak niet waterdicht is. Nee, ze  maakt zich vooral zorgen om de toekomst van haar kinderen. Ze wil graag dat haar kinderen een beter leven en toekomst hebben dan zijzelf. Zij heeft hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem gevraagd voor een oplssing. Na nog enkele gesprekken is besloten om Anushsri op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.
Voor € 10,00 in de maand krijgt Anushsri de kans wat van haar toekomst te maken.

Anushri is inmiddels financieel geadopteerd
door Tatiana Wiebing te Venray.

Mithuna Shri

Mithuna Shri is een meisje van drie jaar oud. Zij woont, samen met haar ouders, in het dorp Sathangudi. Haar vader is erg ziek en is niet in staat om te werken. De moeder kan niet gaan werken want zij moet voor haar man zorgen.Vaak moet hij voor medische behandelingen naar het ziekenhuis in Madurai. Het gezin woont bij de grootouders en leeft zwaar onder de armoedegrens. Mithuna Shri gaat naar de Kindergarten en daar krijgt zij gelukkig elke middag een maaltijd. De moeder heeft een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar van alle problemen verteld. Resultaat is dat Mithuna Shri is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome. Zij zal straks naar school kunnen blijven gaan en een toekomst op kunnen bouwen. Voor € 10,00 in de maand kan je haar er mee helpen.

Mithuna Shri is inmiddels financieel geadopteerd 
door Remon en Dieuwertje Klein Tank te Lichtenvoorde.

Harinath

Harinath is een ventje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader heeft gezondheidsproblemen en zodoende komt alles op de schouders van de moeder neer. Zij probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en dus geen inkomsten. Het gezin leeft diep onder de armoedegrens en de moeder maakt zich hele grote zorgen over de toekomst van de twee kinderen. Zij wil dat haar kinderen een andere toekomst krijgen dan die van haar en van haar man. Zij is hierover een gesprek aangegaan met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Harinath is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij krijgt zo de kans om zijn droom, leraar worden, waar te maken. Voor € 10,00 in de maand  kunt u hieraan meehelpen. 

Harinath is inmiddels financieel geadopteerd
door Shieltaa Rita Dewika Dielbandhoesing te Nieuwegein.

Mathu Sootharan

Mathu Soothanan is een leuk jongetje van vier jaar oud en heeft één jonger broertje. Het gezin woont bij hun oma en opa in een hut gemaakt van modder en kokosnootbladeren. Het toilet achter de hut en wassen bij de pomp in het dorp. De vader is een coolie maar zit vaak zonder werk. Het leven onder de armoedegrens is voor hen bijna gewoon geworden. De ouders maken zich echter grote zorgen over de toekomst van hun zoontjes. Ze willen dat ze naar school gaan, onderwijs volgen en een beroep leren. Ze hebben hun zorgen gedeeld met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Deze was na nog enkele gesprekken er van overtuigd dat het goed was als Mathu Soothanan, de oudste, opgenomen zou worden in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij is nu straks verzekerd van onderwijs en voor € 10,00 helpt u hem daarmee op weg.

Mathu Sootharan is inmiddels financieel geadopteerd
door Jeroen Pietersma te Leewarden.

Prasanth

Prasanth is een jongetje van drie jaar oud. Hij heeft twee oudere en één jonger broertje. Zijn vader werkt twee à drie dagen in de week als sjouwer in de bouw maar zit vaak zonder werk. De moeder probeert als coolie op het land haar steentje bij te dragen maar haar jongste kind is nog geen jaar oud e dus valt dat niet altijd mee. Het gezin woont in een vervallen krot zonder sanitaire voorzieningen en leeft diep onder de armoedegrens. De beide ouders kunnen lezen noch schrijven.en daarom vinden ze het zo belangrijk dat hun kinderen naar school gaan. Ze hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Prasanth is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en met uw maandelijkse € 10,00 zal dit ventje straks naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. Ook het gezin zal het dan financieel een beetje beter krijgen.

Prasanth is inmiddels financieel geadopteerd 
door Remon en Dieuwertje Klein Tank te Lichtenvoorde.

Suceela

Suceela is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje en zusje. Haar vader is een schilder en probeert door hard te werken de kost  te verdienen. Is er echter geen werk, zoals tijdens de moesson, dan zijn er ook geen inkomsten. De moeder heeft enkele jaren geleden flinke brandwonden opgelopen aan haar handen en is daaraan geholpen. Het gezin behoort tot de Dalitgemeenschap en dat betekent dat ze er eigenlijk niet bijhoren. Ze hadden gehoord van de organisatie DEET en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema. Het gevolg van dit gesprek is dat besloten is Suceela op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Suceela gaat naar school en zal met uw hulp wat van haar toekomst gaan maken.

Suceela  is inmiddels financieel geadopteerd door het
Dongemond College.

Prithika

Prithika is een meisje van vier jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Haar vader is een coolie en probeert door te werken op het land de kost voor zijn gezin te verdienen.  Vaak is er echter geen werk en daar het gezin tot de Dalitgemeenschap behoort staat hij achteraan de rij als er werk te verdelen is. Vaak is er niet genoeg geld om rijst te kopen en moeten de kidneren met een hongerig gevoel gaan slapen. Prithika gaat volgend schooljaar naar de lagere school en de ouders maken zich zorgen of Prithika wel naar school kan blijven gaan. De ouders hebben deze problemen gedeeld met Mrs. Prema van de organisatie DEET en nu is Prithika opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand help je Prithika en indirect ook het gezin.

Prithika is inmiddels financieel geadopteerd door het
Dongemond College.

Jeya Sutha

Jeya Sutha is een aardig meisje van zes jaar oud. Zij heeft twee oudere broertjes en één ouder zusje. Het gezin woont in een armoedig huisje dat tijdens de moesson nagenoeg blank staat. Het gezin slaapt dan in een onderkomen van de gemeenschap. De vader probeert als losarbeider in de bouw de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk.  Beide ouders hebben voor hun kinderen een toekomst voor ogen die zijzelf niet waar kunnen maken. Ze hebben een onderhoud gehad met Mrs. Prema van DEET en gevraagd of Jeya Sutha niet opgenomen zou kunnen worden in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Na nog enkele gesprekken is besloten om dit gezin te helpen en Jeya Sutha op te nemen in dit ondersteuningsprogramma. Voor € 10,00 in de maand helpt u Jeya Sutha en ook het gezin zal  het dan een beetje gemakkelijker krijgen. 

Jeya Sutha is inmiddels financieel geadopteerd door het
Dongemond College.

Vijaya Dharshini

Vijaya Dharshini is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Enkele jaren geleden is hun vader overleden aan tuberculose. Ook bij Vijaya Dharshini is deze ziekte geconstateerd. Dit brengt medische kosten met zich mee die de moeder maar amper kan betalen. Zij probeert als dagloner wat inkomsten te vergaren maar vaak is er niet genoeg te eten. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. De moeder heeft ten einde raad advies gevraagd aan een stafmedewerker van SJDT die op bezoek was in het dorp. Ze wil dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Vijaya Dharshini is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en met uw hulp krijgt zij de kans een toekomst op te bouwen. Ook het gezin zal het dan financieel een klein beetje beter hebben. 

Vijaya Dharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

Ilakkiya

Ilakkiya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Hun vader was een landarbeider die door hard te werken de kost redelijk wist te verdienen. Op zekere dag is hij echter uit een kokosnootboom gevallen en heeft daarbij zijn been gebroken. Er was niet genoeg geld voor een goede medische behandeling en het resultaat is dat zijn been geamputeerd moest worden. Geen werk, geen inkomsten, wat nu! De moeder van de kinderen is als coolie gaan werken maar haar inkomsten zijn minimaal. De kinderen krijgen niet genoeg te eten, dragen oude, vervallen kleding en het leven is zodoende erg zwaar voor hun vijven. Een gesprek met een stafmedewerker van SJDT heeft voor het gezin de oplossing gebracht. Ilakkiya is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan nu wat van haar toekomst maken. Ook het gezin heeft het nu financieel een klein beetje gemakkelijker. Voor € 10,00 in de maand helpt u IIiakkiya wat van haar toekomst te maken.

illakkia is inmiddels financieel geadopteerd
door de fam. Liefers te Wapenveld. 

Poomathi

Poomathi is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één ouder broertje. Haar vader is enkele jaren geleden vertrokken en sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor.  Ze werkt als coolie in de bouw en probeert zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er geen inkomsten en vaak is schraalhans dan ook de keukenmeester. Het gezinnetje woont in een rieten huisje: de wc in de struiken en de douche is de dorpspomp. De moeder heeft het beste voor met haar kinderen en wil graag dat ze onderwijs volgen. Om Poomathi een betere toekomst te kunnen bieden is een goede basis belangrijk om ze door te laten stromen naar het hoger onderwijs. Poomathi is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt U Poomathi hierbij mee  helpen en ook het gezinnetje heeft het financieel dan wat minder moeilijk.

Poomathi is inmiddels financieel geadopteerd door Shieltaa Rita Dewika Dielbandhoesing te Nieuwegein.

 

  >> Ga hier verder naar de volgende pagina