Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptie dorpskinderen deel 1

Abirami

Abirami is een meisje van zes jaar oud en heeft één jonger zusje. Enige tijd geleden is haar vader overleden en staat de moeder er alleen voor. De moeder van beide meisjes probeert als coolie op het land haar geld te verdienen om zo er voor te zorgen dat haar dochters voldoende te eten krijgen. Vaak is er echter geen werk en kan zij met veel pijn en moeite de eindjes aan elkaar knopen. Ze maakt zich zorgen over de toekomst van haar kinderen en heeft een gesprek gehad met Mrs. Prema van DEET. Abirami is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan, dankzij dit ondersteuningsprogramma, een toekomst opbouwen.

Abirami is inmiddels finacieel geadopteerd door Kim, Menno, Patou en Otis Bartelse te Amsterdam.

Ilakiya

Ilakiya is een meisje van negen jaar oud. Ze heeft één zusje en twee broertjes. De vader van Ilakiya werkt als losarbeider in een cementfabriek. Door deze werkzaamheden heeft de vader last van longen gekregen en is hij vaak niet in staat te werken. Als hij niet werkt, krijgt hij geen loon en zijn er geen inkomsten. Toch moeten er zes monden gevoed worden. Door hun financiële problemen zijn de ouders niet in staat goed voor hun kinderen te zorgen.  Een veldmedewerker van SJDT is tijdens een bezoek aan dit dorp met de ouders in contact gekomen en hebben hem verteld van hun zorgen en problemen. Na enkele gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is besloten om Ilakiya op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Ze is nu in ieder geval verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het nu een beetje gemakkelijker. 

Ilakiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Tanhée Verschueren te Niel, Belgie.


                      

Karunya

Karunya is een meisje van vier jaar oud. Ze heeft nog één ouder zusje. Haar vader is drie jaar geleden verongelukt toen hij onderweg naar huis was van zijn werk. De moeder is nu werkzaam als coolie op het veld maar dit is seizoensgebonden werk en buiten het seizoen heeft ze geen werk en zijn er ook geen inkomsten. De moeder is zich heel goed bewust dat de toekomst van haar kinderen afhangt van onderwijs en een beroep leren. Ze weet dat dit voor haar kinderen zonder hulp niet mogelijk is. Ze heeft dan ook de hulp ingeroepen van de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Karunya is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Ze is nu in ieder geval verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het nu een beetje gemakkelijker. Voor € 10,00 in de maand ziet de toekomst voor dit meisje en ook voor het gezin er wat positiever uit.

Karunya ia inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.


                       

Archana

Archana, vijf jaar oud, is een meisje dat, samen met haar twee broertjes, haar drie zusjes en haar ouders, woont in het dorp Pichakattalai bij Thirukadayur. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar voor een gezin dat uit acht personen bestaat valt dat niet mee. Het gezin verkeert ruim onder de armoedegrens en vaak moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. Beide ouders willen toch dat hun zes kinderen onderwijs volgen om zo een bestaan met perspectief op te bouwen. Ze hebben een medewerker van SJDT aangesproken en hem van de problemen verteld. Naar aanleiding van dit gesprek is Archana opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome en kan zij onderwijs blijven volgen.Ook het gezin heeft het nu een klein beetje minder zwaar.

Archana is inmiddes financieel geadopteerd
door Zienat Rahiembaks te Den Haag.

Brinda

Brinda is een meisje van zes jaar oud. Ze woont, samen met haar twee zusjes en haar ouders, in het dorp Baloor. Enige tijd geleden heeft haar vader een ongeluk gehad en heeft sindsdien problemen met zijn been. Er is geen geld om dit te behandelen en daarom is het gezin aangewezen op de inkomsten van de moeder. Zij werkt op het land en probeert zo wat inkomsten te vergaren, maar vaak geen werk, vaak geen inkomsten! Het is een zwaar leven en beide ouders maken zich zorgen voor de toekomst. Niet voor hunzelf maar voor hun kinderen. Een stafmedewerker van SJDT heeft tijdens zijn bezoek aan het dorp een gesprek gehad met beide ouders en het vervolg is dat Brinda opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en voor € 10,00 in de maand kunt u dit kind én het gezIn de toekomst wat rooskleuriger laten zien.

Brinda is inmiddels financieel geadopteerd
door Heldine Dunlop en Francien Blitz te Nijmegen.

Ragavi

Ragavi is een meisje van vier jaar oud. Ze heeft één ouder zusje. Ze woont in het dorp Pitchai Kattalai en gaat dit jaar naar school. Haar vader is een landarbeider maar heeft een slechte gezondheid en is vaak niet in staat te werken. Geen werk, geen inkomsten. De moeder van Ragavi probeert als dagloner op het veld wat te verdienen maar vaak geen werk dus vaak geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en de ouders kunnen dan ook vaak hun kinderen geen fatsoenlijke maaltijd voorzetten. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en na enkele gesprekken met de ouders is besloten om Ragavi op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en een toekomst met perspectief hebben. Voor € 10,00 in de maand helpt u Ragavi én het gezin!

Ragavi is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Ruijs te Soest.

Priyadarshini

Priyadarshini, zes jaar oud, is het jongste kind in het gezin en ze heeft twee broertjes. Haar vader, die een afwijking aan zijn oog heeft, werkt als dagloner op het land. Daar er niet altijd werk is zijn de inkomsten erg onregelmatig, maar het gezin is wel afhankelijk van de inkomsten van de vader. Het gezin leeft in een armzalige hut met minimale faciliteiten, de wasgelegenheid is de pomp in het dorp en het toilet achter de hut in de struiken. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en heeft, na overleg met de staf van SJDT, de ouders meegedeeld dat Priyadarshini wordt opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Ze is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het op financieel gebied een beetje beter. Voor € 10,00 in de maand helpt u én Priyadarshini én dit gezin.

Priyadarshini is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Ruijs te Soest.

Suga Priya

Suga Priya is een meisje van acht jaar oud. Ze heeft een broertje, Subash, en een zusje, Subashri. Haar vader is werk gaan zoeken en is vertrokken naar een andere staat. Ze hebben al maandenlang niets meer van hem vernomen. De moeder van Suga Priya probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar het valt niet mee voor haar om genoeg te verdienen om haar gezin te onderhouden. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. € 0,70 per dag is zelfs voor Indiase begrippen heel erg weinig. Suga Priya wil graag een beroep gaan leren om zodoende een toekomst op te bouwen. Een medewerker van SJDT heeft met de moeder daarover een gesprek gehad en het resultaat is dat Suga Priya is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u Suga Priya daar mee helpen. 

Suga Priya is inmiddels financieel geadopteerd door Lenn en Simon Kelder te Barendrecht.

Siva Guru Nathan

Siva Guru Nathan is een jongen van acht jaar oud. Hij heeft één oudere zus en woont in het dorp Sathankudi. Zijn vader is vijf jaar geleden gestorven en zijn moeder heeft dit moeilijk kunnen verwerken. Ze is niet goed in staat om voor haar kinderen te zorgen en daarom houdt een oom een oogje in het zeil. Zijn zus gaat niet meer naar school maar zorgt voor haar moeder en runt het huishouden. De oom had gehoord van de organisatie DEET en heeft Mrs. Prema gevraagd of Siva Guru Nathan niet in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome opgenomen kon worden. De jongen is nu opgenomen in het ondersteunings-programma DEET/Childrenshome. Hij kan nu in ieder geval onderwijs blijven volgen en ook het gezin zal het, dankzij uw financiële ondersteuning, het een beetje gemakkelijker krijgen. 

Siva Guru Nathan is inmiddels financieel geadopteerd
door Soerajja Rahiembaks te Den Haag.

Tulasi

Tulasi is een meisje van acht jaar oud en heeft één broertje. De vader van Tulasi werkt als coolie op het land maar heeft nooit vast werk en dus ook nooit vaste inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en daar ze geen geld hebben om de huur van een huisje te betalen woont het gezin bij de ouders van de moeder. Toch willen beide ouders dat ook Tulasi, ondanks dat ze een meisje is, een toekomst gaat krijgen die er anders uit zal zien als die van hunzelf. Dat betekent dus dat ze onderwijs moet volgen en later een vervolgopleiding. Ze hebben dan de hulp van SJDT ingeroepen en om raad gevraagd. Na enkele gesprekken is besloten om Tulasi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan een toekomst met perspectief tegemoet zien. Voor € 10,00 in de maand ziet de toekomst voor dit meisje en ook voor het gezin er wat positiever uit.

Tulasi is inmiddels financieel geadopteerd
door Peter Waaijer te Volendam.

Vanjala

Vanjala is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft één oudere en één jongere zus. Haar vader was een visser. Op een zekere dag is hij van zee ziek thuis gekomen en is enkele dagen later overleden. Een groot verdriet voor het gezin, want ze hadden zoveel plannen. De moeder is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft zich toegelegd op de verkoop van vis. Deze verkoop vindt plaats op straat en daar zij niet de enige is die dit werk doet zijn de inkomsten niet erg veel. Komt nog bij dat zij erg veel last van haar rug heeft. Toch wilt zij dat haar dochters een toekomst krijgen zonder armoede en dat betekent dat ze onderwijs moeten volgen. Zij heeft een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Resultaat is dat Vanjala opgenomen is in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Ze is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het financieel een beetje beter krijgen. 

Vanjala is inmiddels financieel geadsopteerd
door Marjon en Erwin Dekker te Woerden.

Abarna

Abarna, vier jaar oud, is het eerste kind van het gezin en heeft nog één jonger broertje. Volgens schooljaar gaat zij naar school. Haar vader werkt als dagloner op het veld, maar daar zijn vrouw vaak ziek is gaan bijna al zijn inkomsten naar medicijnen. Het gezin verkeert ruim onder de armoedegrens en vaak is er voor de twee kinderen niet genoeg te eten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en vragen zich dikwijls af hoe ze zullen opgroeien. Ook Abarna heeft namelijk een zwakke gezondheid. Een medewerker van SJDT heeft uitkomst gebracht en heeft, na enkele gesprekken met de ouders, hun meegedeeld dat Abarna wordt opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Abarna zal onderwijs kunnen blijven volgen en voor € 10,00 in de maand kunt u haar mee helpen.

Abarna is inmiddels financieel geadopteerd
door Kirsten, Henrie, Simon en Armin van Valkengoed te Nijkerk.

Prithika

Prithika is een meisje van twee jaar oud en heeft één ouder zusje en gaat nu naar de kleuterschool. Het gezin woont in het dorp Ayappadi aan de kust. De vader werkt als coolie op het land maar zijn inkomsten zijn erg weinig. Beide ouders hebben niet alleen de zorg voor hun dochters maar ook nog voor twee kinderen die ze in huis genomen hebben na het overlijden van hun ouders. Het gezin verkeert ruim onder de armoedegrens en de kinderen krijgen niet altijd voldoende te eten. Een medewerker van SJDT heeft een gesprek gehad met de ouders en hun voorgesteld om Prithika op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Ze is dan verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het dan een beetje minder moeilijk. Voor € 10,00 in de maand helpt u Prithika op weg naar een betere toekomst. 

Prithika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Petra en René van de Pol te Dreumel.

Santhiya

Santhiya is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder zusje.
Haar vader is enkele jaren geleden overleden en dus staat haar moeder er alleen voor. Het gezinnetje kon de huur niet meer betalen en is verhuisd naar het huisje van oma. De moeder probeert als dagloner de kost te verdienen maar vaak is er geen werk. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en de kinderen hebben vaak niet voldoende te eten. De moeder maakt dan ook grote zorgen over de toekomst, vooral het onderwijs voor beide kinderen. Deze zorgen heeft ze besproken met Mrs. Prema van DEET. Na nog enkele gesprekken is besloten om Santhiya op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij zal nu onderwijs kunnen blijven volgen en ook het gezin zal het financieel een klein beetje gemakkelijker krijgen.

Santhiya is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Brokx te Ravels, Belgie.

 

Elankeshwaran

Elankeshwaran is een jongen van acht jaar oud. Hij woont, samen met zijn moeder, in het dorp Kandai in het Madurai district. Zijn vader is drie jaar geleden ten gevolge van de beet van een slang overleden. Zijn moeder probeert als coolie de kost te verdienen maar er is weinig werk. Haar inkomsten zijn dan ook minimaal en zij kan dan ook niet goed voor haar zoon zorgen. Ondanks dit alles wil zij dat Elankeshwaran naar school blijft gaan zodat hij een beroep kan leren. Zij heeft de hulp ingeroepen van Mrs. Prema van DEET en om hulp gevraagd. Na enkele gesprekken is besloten om Elankeshwaran op te nemen in het ondersteunings-programma van DEET/Stichting Childrenshome. Hij is nu verzekerd van onderwijs en zal met hulp een toekomst op kunnen bouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u deze jongen helpen.

Elankeshwaran is inmiddels financieel geadopteerd
door Elly Korevaar en Marcel Huigen te West-Terschelling.

Arul Sundhari

Arul Sundhari is een meisje van 9 jaar afkomstig uit het dorp Chidhamparam Pakkam. Ze heeft een zus. Haar vader werkt als coolie op het land. Maar zijn verdiensten zijn zo weinig dat het gezin in bittere armoede verkeert. Arul Sundhari gaat ook niet naar school en er is totaal geen toekomstperspectief voor dit meisje. Met uw bijdrage kan Arul Sundhari naar school en kan zij een vak leren, de kinderen zijn de toekomst van het dorpje. Voor €10,00 in de maand geeft u dit meisje een toekomst.

Arul Sundhari is inmiddels financieel geadopteerd door
Gerbrig Leegstra en Hans Tienstra en hun kinderen
Rowan en Belle te Aduard.


Susmitha

Susmitha is een meisje van 7 jaar oud. Ze woont samen met haar broer, Kalaikathir en haar moeder bij haar grootmoeder. Susmitha houdt van spelletjes zoals cricket en kabadi. Het gezin moet rond zien te komen van 13 euro per maand. Dankzij uw sponsoring kan Susmitha naar school, en met u hulp kunnen we haar toekomst verbeteren.

Susmitha is inmiddels financieel geadopteerd door
Stef, Nataschja en Lieke Malefason te Hengstdijk.  >> Ga naar de eerste pagina met kinderen