Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:
 

Athiaman

Athiaman is een aardig ventje van acht jaar oud. Hij woont met zijn ouders en zijn zusje Abinaya in het dorp Kandai. Het gezin behoort tot de Dalits, dit is de allerlaagste kaste. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zit dikwijls zonder werk en dus zonder inkomsten. Ook de moeder van Athiaman en Abinaya probeert door enkele dagen per week op het land te werken wat inkomsten te vergaren, maar vaak is er geen werk. Toch willen beide ouders dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit zal zien dan het leven wat ze zelf hebben. Athiaman wil graag politieman worden en voor € 10,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen. Ook het gezin zal het dan financieel een beetje gemakkelijker krijgen.

Athiaman is inmiddels financieel geadopteerd door
Soon Ja Terwee en haar dochter Mae Lin Terwee te Blokker.

 

 

Theja Shri

Theja Shri is een meisje van drie jaar oud en heeft één broertje. Haar vader heeft enige tijd geleden een ongeluk gehad en ze hebben geld moeten lenen om de medische kosten te betalen. Hij probeert als coolie op het land de kost te verdienen voor zijn gezin maar vaak is er geen werk. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Theja Shri gaat nu nog naar de Balwadi maar zal straks naar de lagere school gaan. Een uniform, schrijfgerei, schriften enz., het gaat extra geld kosten, geld wat ze niet hebben. Er is besloten om Theja Shri op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome. Ze kan dan straks naar school en ook het gezin zal het dan financieel wat beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand kunt u daar aan meehelpen.

Theja Shri is inmiddels financieel geadopteerd
door Shyam Dasrath te Den Haag.

 

Prithika

Prithika is een meisje van vier jaar oud en heeft nog één broertje. Op zekere dag heeft de vader het gezin verlaten om bij een andere vrouw te gaan wonen. De moeder van beide kinderen probeert nu als coolie wat inkomsten te vergaren om in ieder geval er voor te zorgen dat haar kinderen te eten hebben. Prithika gaat het volgend schooljaar naar de eerste klas en haar moeder hoopt dat ze naar school kan blijven gaan, want ze weet heel goed dat onderwijs de basis is voor de toekomst van haar dochtertje. Ze heeft daarover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Resultaat is dat Prithika is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT en dat ze nu verzekerd is van onderwijs. Ook het gezin zal nu geen honger meer te hoeven lijden. Voor € 10,00 in de maand help je hier aan mee.

 

 

Shalini

Shalini is een meisje van 7 jaar oud en heeft nog één ouder zusje, Sujitha, van 13 jaar oud. Het gezin behoort tot de allerlaagste kaste. Hun vader werkt als coolie op het land maar zit vaak zonder werk. Daar hun inkomsten erg weinig zijn is er vaak niet voldoende te eten en ook als de kinderen ziek zijn is er vaak geen geld voor medicijnen. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen en weten dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind. Een stafmedewerker van DEET hoorde van de problemen van dit gezin en heeft, na overleg met de ouders, besloten om beide kinderen op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/ Childrenshome. Shalini is al eerder financieel geadopteerd geweest maar door omstandigheden is de financiele adoptie beeindigd. Met uw hulp zal Shalini naar school kunnen blijven gaan met uitzicht op een kansrijke toekomst.

Shalini is inmiddels financieel geadopteerd 
door Joris, Michelle, Amelie en Iker van Meel te Nijmegen.
 

Sundara Valli

Sundara Valli is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar ouders behoren tot een lage kaste en zijn erg arm. Haar vader probeert als dagloner in de bouw de kost te verdienen maar vaak is er geen werk voor hem en is hij thuis. De moeder van de beide kinderen zou graag een handje willen helpen maar zij heeft de zorg voor haar jongste zoon. Het gezin leeft onder de armoedegrens en lijdt armoede. Niet genoeg te eten, geen fatsoenlijke kleding…Beide ouders willen voor hun kinderen een andere toekomst als die van hen en hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Besloten is om Sundara Valli op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Uw hulp kan zij daarbij goed gebruiken.

 

 

Priyadharshini

Priyadharshini is een meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin leeft in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Haar vader is een coolie en probeert door hard te werken de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Vaak is er dan ook niet genoeg te eten en gaat het gezin slapen met een lege maag. Beide ouders maken zich grote zorgen voor de toekomst. Zoals de situatie nu is zal de oudste, Priyadharharhini, over enkele jaren moeten gaan werken. Ze hebben de problemen verteld aan een medewerken van de organisatie SJDT en na nog enkele gesprekken kwam voor het gezin de oplossing. Hun oudste dochter wordt opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en zal zo de kans krijgen naar school te blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder wordt en Priyadharharhini en het gezin geholpen.

 

Mahalakshimi

Mahalakshimi is een leuk meisje van elf jaar oud. Ze heeft één jonger broertje en één jonger zusje. Haar vader probeert door hard te werken de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. De moeder heeft enkele jaren geleden een ongeluk gehad en heeft daarbij haar hand en haar rug ernstig verbrand. Zij is nog steeds onder medische behandeling. Voor het betalen van de kosten hebben ze geld moeten lenen wat weer terug betaald moet worden. Ze wisten zich geen raad meer en hebben advies gevraagd aan Mrs. Prema van de organisatiue DEET. Vooral het naar school gaan was voor hen een belangrijk gegeven. Mrs. Prema  heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Mahalakshimi opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met € 10,00 in de maand is dit meisje verzekerd van onderwijs en zal ook het gezin het financieel een klein beetje ruimer hebben.

 

 

Guru Saran

Guru Saran is een jongen van zes jaar oud en hij heeft een ouder broertje. De vader van Guru Saran werkt als coolie op het land maar zit vaak zonder werk. Beide ouders proberen goed te zorgen voor hun kinderen maar als de maandelijkse huur voor hun huisje betaald is schiet er vaak niet veel meer over. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Ze hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar van alle problemen verteld. Ze willen een toekomst voor hun kinderen zonder armoede en weten dat onderwijs heel belangrijk is. Het besluit is dan ook genomen om de jongste zoon, Guru Saran, op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij is nu in ieder geval verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het financieel wat beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand kunt u Guru Saran èn dit gezin daarbij helpen.

Guru Saran is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Groningen.

Mahalakshmi

Mahalakshmi is een meisje van negen jaar oud. Zij heeft twee broertjes en één zusje. Haar moeder is al geruime tijd geleden vertrokken en sinds die tijd staat de vader er alleen voor. Daar hij probeert om dagelijks de kost te verdienen hebben oma en opa de zorg van de kinderen op zich genomen. Is er geen werk, dan zijn er geen inkomsten en vaak moeten de kinderen met een hongerige maag gaan slapen. De vader van Mahalakshmi maakt zich grote zorgen over de toekomst van zijn vier kinderen, met name het volgen van onderwijs. Hij heeft een medewerker van de organisatie SJDT om raad gevraagd. De situatie is ter plekke beoordeeld en is het besluit genomen Mahalakshmi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kan Mahalakshmi onderwijs blijven volgen en zal ook het gezin het een beetje minder moeilijk hebben.

 

 

Iyyanar

Iyyanar is een jongen van zeven jaar oud en hij heeft één ouder broertje. Het betreft een Dalitgezin wat betekent dat de ouders door bijna iedereen met de nek aangekeken worden. Het valt voor beide ouders dan ook niet mee om met zekere regelmaat inkomsten te hebben. De vader werkt in de bouw maar heeft te weinig inkomsten om daarvan zijn gezin te kunnen onderhouden. De moeder probeert als landarbeidster haar steentje bij te dragen maar voor haar geldt hetzelfde verhaal. Weinig werk, dus weinig inkomsten. De ouders willen het beste voor de toekomst betreffende hun beide kinderen en hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Besloten is om de jongste zoon op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij zal nu naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u hem daarbij helpen.

Iyyanar is inmiddels finncieel geadopteerd
door Ingrid Marien te Aarschot, België.

Porkodi

Porkodi is een meisje van zes jaar oud  In het jaar 2013 is heeft haar vader een ongeluk gehad en is daar aan overleden. Haar moeder was ook bij het ongeluk betrokken maar heeft het gelukkig overleefd. Porkodi en haar moeder wonen nu in het huisje van de ouders van de moeder. Opa probeert door hier en daar klusjes op te knappen wat inkomsten te vergaren maar hij is al op leeftijd end an valt het niet mee. De moeder van Porkodi maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar dochter en heeft de problemen besproken met Mrs. Prema van DEET. Na rijp beraad is besloten Porkodi op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Porkodi zal nu in ieder geval naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand kan je hier aan meehelpen. 

Porkodi is inmiddels financieel geadopteerd
door Wil Cats Heijns te Ter Aar.

 

 

Meena Roshini

Meena Roshini is een leuk meisje van vier jaar oud en heeft één ouder broertje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar, het is niet anders, geen werk dan geen inkomsten. Meena Roshini gaat naar de Balwadi en volgend jaar zal zij naar de “first standard” gaan. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Kunnen ze naar school blijven gaan, een vak leren? Financieel is het nu al nauwelijks op te brengen. Goede raad is duur. Ze hoorden van een buurvrouw over de organisatie DEET en een gesprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft uitkomst gebracht. Meena Roshini is nu ondergebracht in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij zal nu naar school kunnen blijven gaan en voor € 10,00 in de maand kunt u  haar daarmee helpen. Ook het gezin zal het dan indirect een klein beetje beter hebben.

 

 

Samsung

Samsung is tien jaar oud en heeft problemen met zijn motoriek. Hij woont met zijn ouders, zijn zus en broers, in het dorp Edukattancherry aan de oostkust. Zijn vader is werkzaam als seizoenarbeider maar zijn verdiensten zijn zo weinig dat het verzorgen van al deze kinderen, met betrekking tot hun onderwijs en levensonderhoud, niet meevalt. Vaak zijn de ouders  niet in staat om de medische kosten voor Samsung te betalen. Daarom is Samsung opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp zorgen we voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht, (para)medische en sociale revalidatie wordt geprobeerd de groei van Samsung te stimuleren. Tegelijkertijd proberen we de toekomstkansen van Samsung en het gezin te verbeteren.

Samsung  is inmiddels financieel geadopteerd
door Lenn en Simon Kelder te Barendrecht.

 

 

Thanashri

Thanashri is een meisje van zes jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader van Thanashri werkt als afwashulp in een theestalletje en probeert zo de kost te verdienen. Hij werkt echter niet dagelijks en zodoende zijn de inkomsten minimaal. Zijn vrouw kan nog niet gaan werken want zij heeft de zorg voor haar kinderen. Toch moet maandelijks de huur van hun huisje betaald worden.  De moeder van beide kinderen heeft contact gezocht met Mrs. Prema van de organisatie DEET en heeft haar van de problemen verteld. Met name het onderwijs is een belangrijk gegeven en als de situatie niet veranderd zullen beide kinderen over enkele jaren moeten gaan werken in plaats van naar school te gaan. De thuissituatie is beoordeeld en besloten is om Thanasrhi op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u dit meisje op weg helpen om een toekomst op te bouwen.

Thanashri is inmiddels financieel geadopteerd
door Fam. Blank te De Goorn.

Sri Devi

Sri Devi is een meisje van zes jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen hut die tijdens de moesson onder water staat. De vader is een dagloner die door te werken op het land te kost probeert te verdienen. Daar er niet altijd werk is zijn er niet altijd inkomsten en het gezin verkeert dan ook ruim onder de armoedegrens. De vooruitzichten, ondermeer de toekomst van hun kinderen, zijn slecht voor dit gezin en daarom heben de ouders raad gevraagd aan de organisatie SJDT. Sri Devi is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan met uw hulp een toekomst krijgen die ze verdient. Ook het gezin zal het dan een klein beetje beter krijgen.

 

 

 

Santhiya

Santhiya is een meisje van twaalf jaar oud en heeft twee oudere zusjes. De vader is een dagloner die door hard te werken de kost voor zijn gezin probeert te verdienen. Het valt echter niet mee om de kost te verdienen voor vijf personen. Toch zeker niet als er een paar weken geen werk is. Een buurtbewoner attendeerde de moeder op de organisatie SJDT en over de mogelijkheden die deze organisatie biedt. Beide ouders zijn met een medewerker van SJDT een gesprek aangegaan en hem van alle problemen verteld. Ze willen een goede toekomst voor hun kinderen, maar zijn zelf niet in staat daar voor te zorgen. SJDT heeft een helpende hand toegestoken en Santhiya opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Santhiya is nu verzekerd van onderwijs en kan, met uw hulp, een toekomst opbouwen. Ook het gezin zal het dan een beetje gemakkelijker krijgen.

  >>Ga hier verder naar de volgende pagina.