Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een dorpskind in India door het financieel te adopteren deel 14

Muthu Roja

Muthu Roja is een leuk meisje van vier jaar oud en heeft één ouder broertje. De ouders met hun twee kinderen wonen in het huisje van oma. De vader werkt als klusjesman in de bouw maar zit vaak zonder werk en dan dus ook zonder inkomsten. Ook de moeder probeert er haar steentje aan bij te dragen maar voor haar is het hetzelfde liedje. De kinderen worden echter ouder en gaan steeds meer geld kosten. Nieuwe kleren voor de twee kinderen zit er niet in. Ook krijgen ze niet altijd genoeg te eten. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven maar weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema vande organisatie DEET. Muthu Roja is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. En kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Muthu Roja is inmiddels financieel geadopteerd
door Cassia Buonadonna te Goes.

Kishore

Kishore is een jongetje van vier jaar oud en heeft nog één ouder broertje. Het gezin woont bij de grootouders in een vervallen hut met geen sanitaire voorzieningen. De familie behoort tot een erg lage kaste en daarom valt het voor de vader van Kishore niet mee om aan werk te komen. Het gezin leeft dan ook zwaar onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze weten heel goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van hun kinderen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na nog enkele gesprekken is besloten om Kishore op de nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiële adoptie-ouder zal deze jongen een toekomst met perspectief op kunnen bouwen. Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje beter hebben.

Kishore is i middels financieel geadopteerd
door Erwin, Wendy, Luc, Jay, Jolie en Jurre Krol  te Boxtel.

Aarthy

Aarthy is een meisje van elf jaar oud. Zij heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Haar vader is tijdens werkzaamheden op het land gebeten door een slang. Op weg naar het ziekenhuis is hij daaraan overleden. De moeder staat er dus helemaal alleen voor. Zij probeert als coolie de kost te verdienen maar er is weinig werk en veel mensen die werk zoeken. Zij had al min of meer besloten om Aarty volgens jaar te katen gaan werken maar dank zij een gesprek met een veldmedewerker van SJDT gaat dat gelukkig niet door. Deze veldmedewerker heeft haar er van kunnen overtuigen dat het beter is dat Aarthy naar school blijft gaan om zo haar droom, werken bij de politie, waar te kunnen maken. Aarthy zit nu in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en zal nu onderwijs kunnen blijven volgen. Met € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Aarthy is inmiddels financieel geadopteerd door
Sethuraman Ramalingam en Umamaheswari Gnanasambandam te Beverwijk.

Krishnan

Krishnan is een jongen van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Zijn ouders behoren tot een erg lage kaste en het gezin woont, samen met oma, in een oude en vervallen hut. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Beide ouders kunnen de eindjes vaak niet aan elkaar knopen en dan is schraalhans de keukenmeester. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee kinderen. Krishnan wil graag “teacher” worden maar gezien de huidige omstandigheden zal dat niet gaan lukken. Ze hebben de hulp van DEET ingeroepen en gevraagd of hun oudste zoon opgenomen zou kunnen worden in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Na nog enkele gesprekken is Krishnan opgenomen in dit programma en zal met uw steun zijn droom waar kunnen maken.

Krishnan is inmiddels financieel geadopteerd
door Danielle van de Meer te Wernhout.

Shrinitha

Shrinitha is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder broertje. Ook de oma en opa en een tante wonen in bij het gezin. Beide ouders proberen als coolies de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Beide grootouders zijn al op leeftijd en zijn vaak ziek. De benodigde medicijnen kosten geld. Shrinitha en haar broer gaan nu nog naar school maar als de situatie niet verandert dan zullen beide kinderen moeten gaan werken. De ouders hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na rijp beraad met beide ouders is besloten om Shrinitha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor slechts € 10,00 in de maand kunt u er voor zorgen dat Shrinitha en haar broertje naar school kunnen blijven gaan.

Shrinitha is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te België.
 

Karuppasamy

Karuppasamy is een jongen van twaalf jaar oud en heeft één oudere broer. Zijn moeder leeft niet meer en zijn vader probeert als coolie de kost te verdienen..  Karuppasamy woont bij zijn oma die zo goed mogelijk probeert om er voor hem te zijn. Enige tijd geleden heeft zijn broer, tegen de wil van zijn vader in, besloten om te gaan werken. Karuppasamy is echter vast besloten om naar school te blijven gaan. Hij weet heel goed dat kennis opdoen erg belangrijk is om een goede toekomst op te bouwen. Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft met de vader en met Karuppasamy hierover een gesprek gehad en na rijp beraad is besloten om deze jongen op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Karuppasamy is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het, financieel gezien, een klein beetje beter krijgen.

Karuppasamy is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Hekstra te Terheijden.

Sri Hari

Sri Hari is een jongetje van 10 jaar oud. Hij woont met zijn ouders in het dorp Kandai. Zijn vader probeert als dagloner wat geld te verdienen, maar er is vaak geen werk en dus geen inkomsten. Sri Hari gaat naar school waar hij tussen de middag wat te eten krijgt. Thuis is er vaak te weinig eten en moet hij met een hongerig gevoel gaan slapen. Zijn ouders willen hun zoon echter een toekomst met perspectief op laten bouwen. Na een gesprek met Mrs. Prema van DEET is besloten om Sri Hari op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome. Sri Hari zal nu naar school blijven gaan om zodoende een vak te leren en een toekomst op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand helpt u Sri Hari en het gezin. Sri Hari is ruim vier jaar financieel geadopteerd geweest  en wacht nu op een nieuwe financiële adoptie-ouder.

Sri Hari is inmiddels financieel geadopteerd
door David Geneste te Amsterdam.

 

Sezhiyan

Sezhiyan is een jongen van elf jaar oud en heeft vier oudere zussen en één oudere broer. De vader probeert als landarbeider op het land de kost te verdienen. Het zusje van Sezhiyan, Sembaruthi, heeft een beperking en is nu opgenomen in het ziekenhuis. Door de opname van dit meisje in het ziekenhuis is de financiele adoptie voor haar gestopt. De financiele situatie in dit gezin is echter niet erg rooskleurig. Ondanks dat willen de ouders dat Sezhiyan zijn droom, politieman worden, waar kan maken. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan deze jongen zijn doel bereiken. Ook het gezin zal het dan, op financieel gebied, het een klein beetje makkelijker hebben.

Sezhiyan is inmiddels financieel geadopteerd
door Jean Paul van Oosten en Mitsai van der Horst te Groningen.

 

Maya Parameswari

Maya Parameswari is een meisje van 12 jaar oud en heeft één zusje. Haar ouders proberen als dagloners inkomsten te vergaren, maar vaak zitten ze thuis, zonder werk. Geen werk betekent geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Maya Parameswari gaat nu nog naar school maar als de situatie niet verandert zal zij over enkele jaren moeten gaan werken. De ouders maken zich daarover grote zorgen en hebben een en ander besproken met Mrs. Prema van DEET. Besloten is om Maya Parameswari op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Stichting Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft een klein beetje minder financiële zorgen.

Maya Parameswari is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Den Haag. 

Sivani

Sivani is een meisje van vijf jaar oud en heeft één zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje met geen sanitaire voorzieningen. De ouders werken als coollie op het land maar hun inkomsten zijn erg weinig en niet toereikend om hun kinderen dagelijks een maaltijd voor te zetten. Beide ouders weten nu al dat, als de situatie niet verandert, de kinderen geen onderwijs kunnen blijven volgen maar moeten gaan werken. Ze hebben hierover een aantal gesprekken gehad met een stafmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Het resultaat is dat Sivani opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij zal nu onderwijs kunnen blijven volgen om zodoende een toekomst op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Sivani is inmiddels financieel geadopteerd
door Saida Nassri te Houthalen, België.

 

Suruthi

Suruthi is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Het gezin woont, samen met opa en oma, in een huurhuisje. Hun vader werkt in een andere staat en komt maar enkele keren per jaar naar huis. Hun moeder probeert wel als coolie wat te verdienen maar weinig werk en veel werkkrachten! Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens De ouders van Suruthi kunnen lezen noch schrijven en daarom willen ze dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. Ze maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen dat hun kinderen een toekomst zonder zorgen krijgen. Ze hebben contact opgenomen met Mrs. Prema van de organisatie DEET en gevraagd voor een oplossing. Suruthi is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw hulp zal zij nu onderwijs kunnen blijven volgen. Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje gemakkelijker krijgen.

Suruthi is inmiddels financieel geadopteerd door
Sethuraman Ramalingam en Umamaheswari Gnanasambandam  te Beverwijk.

Abinaya

Abinaya is een meisje van tien jaar oud en heeft één zusje. Het gezin behoort  tot een lage kaste wat een probleem is om aan werk te komen. Vaak heeft de vader geen werk en de moeder kan nog moeilijker aan werk komen. Voor beide ouders is het een uitzichtloos leven en dank zij de hulp van oma en opa hebben de kinderen in ieder geval nog dagelijks wat te eten. De inkomsten van de grootouders zijn echter niet altijd toereikend om de kinderen voldoende te eten te geven. In deze situatie zal Abinaya over een paar jaar moeten gaan werken. Zij hebben raad gevraagd aan een medewerker van SJDT. Deze heeft de situatie beoordeeld en resultaat is dat Abinaya in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome is opgenomen. Zij kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Ook de financiele situatie van het gezin zal een klein beetje verbeterd worden.

Abinaya is inmiddels financieel geadopteerd
door Natascha en Stef Malefason te Hulst.

Rubika

Rubika is een leuk meisje van zeven jaar oud en heeft één broertje. Het gezin leeft in een armoedig huisje dat tijdens de moesson vaak blank staat. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Wassen aan de pomp en het toilet is in de struiken. De vader van Rubika probeert als coollie de kost te verdienen maar is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. De kinderen gaan dan ook nog al eens een keer met een hongerig gevoel slapen. Het leven onder de armoedegrens is niet vreemd voor dit gezin. Een gesprek met een stafmedewerker heeft hun leven een positieve ommekeer gegeven. Na het aanhoren van alle problemen is besloten om de dochter, Rubika, op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en ook het gezin heeft het, financieel gezien, een klein beetje beter.

Rubika is inmiddels financieel geadopteerd
door Caroline Henderickx te Diest, België.  

Kanishka

Kanishka is een meisje van vijf jaar oud en heeft één zusje. Jaren geleden heeft de vader het gezin verlaten en dus staat sinds die tijd de moeder van beide meisjes er alleen voor. Zij werkt als coolie op het land en moet daar voor vaak ver van huis om werk te vinden. Haar beide dochters wonen dan bij oma die dan voor hun moet zorgen. Oma probeert dit zo goed mogelijk maar vaak is er niet voldoende geld voor een maaltijd. De moeder heeft contact opgenomen met een stafmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Zij heeft hem verteld dat ze voor beide kinderen een toekomst wil die er anders uit moet zien als die van haar. Na rijp beraad is besloten om Kanishka op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Het meisje heeft nu de kans om naar school te blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Kanishka is inmiddels financieel geadopteerd
door Hanneke Versteeg te Grafhorst.

Sowmiya

Sowmiya is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één broertje en één zusje. Hun ouders zijn dagloners en proberen door hard te werken de kost te verdienen. Is er echter geen werk, zoals in het regenseizoen, dan zijn er geen inkomsten. Door de week zijn de kinderen bij oma en opa. Deze mensen zijn echter al op leeftijd en het zorgen voor drie kinderen valt voor hun dan ook niet mee. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Het resultaat van nog enkele gesprekken is dat Sowmiya opgenomen wordt in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.
Voor € 10,00 in de maand help je dit meisje e nook het gezin zal het dan, financieel gezien, een klein beetje beter hebben.

Sowmiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Els te Pelt, België.

Anushka

Anushka is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft één broertje. De vader werkt in de bouw maar zit vaak zonder werk en dan dus ook zonder inkomsten. De moeder werkt in een flowershop maar ook hier zijn de verdiensten minimaal. Het gezin verkeert dan ook vaak ruim onder de armoedegrens en voor de ouders is het erg moeilijk om steeds de eindjes aan elkaar te knopen. Ze hebben het beste voor met hun kinderen maar als de situatie niet verandert zal Anushka niet naar school kunnen blijven gaan maar over een enkele jaren moeten gaan werken. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind en ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Anushka is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en voor € 10,00 in de maand kunt u haar op weg helpen naar een toekomst met perspectief.

Anuskka is inmiddels financieel geadopteerd
door Saskia en Rick Stigters te Vlaardingen.