Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Met uw hulp kunnen wij hun toekomst verbeteren, dorpskinderen deel 15
 

Rithika

Rithika is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één ouder broertje. Haar vader heeft enkele jaren geleden het gezin verlaten en niemand weet waar hij nu is. De moeder staat er dus alleen voor en probeert door coolie-werkzaamheden de kost te verdienen. Het gezin behoort tot een lage kaste en daarom staat zij ver achteraan in de rij als er werk te verdelen is. Het valt voor haar dan niet altijd mee om haar kinderen genoeg te eten te geven. Toch wilt zij dat haar kinderen naar school blijven gaan en niet gaan werken als ze twaalf jaar zijn. Zij heeft hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Rithika zit nu in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome. Zij krijgt nu de kans om naar school te blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Met uw hulp van maandelijks € 10,00 moet dit haar kukken. Ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Rithika is inmiddels financieel geadopteerd
door Malou Spek te Arnhem.

Rishitha

Rishitha is een meisje van tien jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader was al getrouwd met een andere vrouw toen hij, met het verhaal dat hij nog niet getrouwd was, met de moeder van de twee kinderen trouwde. Pas toen de twee meisjes geboren waren is de waarheid aan het licht gekomen. De vader kijkt nu niet meer naar zijn kinderen om. Het gevolg is dat de moeder er alleen voor staat en dat zij probeert door hard te werken de kost te verdienen voor hun drietjes. Haar twee dochters gaan naar school maar het is maar de vraag of ze naar school kunnen blijven gaan. Een gesprek met een stafmedewerker van SJDT heeft voor het gezin de oplossing gebracht. Rishitha is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome en met de hulp van een financiele adoptie-ouder zal Rishitha onderwijs kunnen blijven volgen. Ook het gezin zal het, financieel gezien, wat beter krijgen.

Rishitha is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Buijsen te Made.

Varshani

Varshani is een meisje van zes jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar vader was taxichauffeur maar is zes jaar geleden ten gevolge van een auto-ongeluk overleden. Zijn vrouw was toen zwanger van Varshani. Jarenlang heeft het gezin gewoond bij een oom maar door  omstandigheden was dit niet meer mogelijk en moest het gezin nieuw onderdak vinden. Het gezin woont nu in een nieuw onderkomen en de moeder heeft  werk. Is er echter geen werk, dan heeft zij ook geen inkomsten. Zal de situatie niet veranderen dan zal de oudste dochter straks moeten gaan werken om mee te helpen het gezin te onderhouden. De moeder heeft hierover nagedacht en toen er een medewerker van SJDT in het dorp was heeft zij gevraagd om een gesprek met Br. Sebastian. Na enkele gesprekken was deze er van overtuigd dat het goed was dat Varshani opgenomen zou worden in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Varshani zal nu naar school kunnen blijven gaan en zo, met uw hulp van € 10,00 in de maand, een toekomst op kunnen bouwen.

Varshani is inmiddels financieel geadopteerd
door Shareen Ramautarsing te Almere.

Vinothini

Vinothini is een meisje van vijf jaar oud en heeft twee oudere broers. Haar vader is enkele jaren geleden met de noorderzon vertrokken en niemand weet waar hij is. Sinds die tijd staat moeder er alleen voor. Ze probeert als coolie de kost te verdienen maar haar inkomsten zijn erg weinig. Zo weinig dat ze vaak geen fatsoenlijke maaltijd kan bereiden. Haar drie kinderen gaan da nook vaak slapen met een hongerig gevoel. Zij maakt zich da nook graote zorgen voor de toekomst. Kunnen mijn zoons en mijn dochter wel naar school bliven gaan of moeten ze straks gaan werken. Ze heeft hierover een gesprek gehad met een veldmedewerker van de organisatie SJDT. Deze stafmedewerker heeft een ontmoeting  geregeld van de moeder met Br. Sebastian. Het resultaat is dat Vinothini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw maandelijkse bijdrage van € 10,00 is zowel Vinothini als dit gezin erg geholpen.

Vinothini is inmiddels financieel geadopteerd
door Soenita Dhawtal Charoe te Nootdorp.

Iyyanar

Iyyanar is een jongen van negen jaar oud en hij heeft één ouder broertje. De vader probeert als “bouwvakker” de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Voor zijn echtgenote hetzelfde verhaal. Het gezin behoort namelijk tot een lage kaste en staan steeds achteraan de rij om aan het werk te kunnen gaan. Iyyanar gaat naar de Primary school en doet daar uitstekend zijn best. Zijn ouders maken zich echter grote zorgen om de toekomst. Kan hij straks naar school blijven gaan om zo een beroep te leren?  Ook zij weten dat onderwijs erg belangrijk is. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en besloten is om Iyyanar op te nemen in het ondersteunigsprogramma DEET/Childrenshome. Voor slechts € 10,00 in de maand helpt u deze jongen om een toekomst op te bouwen.

Iyyanar is inmiddels financieel geadopteerd
door Laura Houben te Breda.

Anushka

Anushka is een meisje van zes jaar oud en heeft nog één jonger broertje. De vader is ten gevolge van polio slecht ter been en probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren. Door zijn handicap is het voor hem niet mogelijk om elke dag te werken en daardoor zijn de inkomsten navenant. De ouders weten zich af en toe geen raad en maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beide kinderen. Toen een stafmedewerker van de organisatie SJDT hun dorp bezocht hebben ze hem gevraagd om hun situatie te beoordelen. Na ruggespraak met Br. Sebastian is besloten om Anushka op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Anushka krijgt nu in ieder geval de kans om naar school te blijven gaan om zo een toekomst met perpectief op te bouwen. Met € 10,00 in de maand kunt u haar én het gezin daarmee helpen.

Anushka is inmiddels financieel geadopteerd
door Tom Janssen te Groesbeek.

Narmadha

Narmadha is een meisje van vier jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een klein vervallen huisje. Koken op straat en wassen bij de dorpspomp. Haar vader werkt als constructiewerker maar heeft tijdens het werk een ernstige verwonding aan zijn hand opgelopen en kan daarom maar drie dagen in de week werken. Oma en opa hebben ook problemen met hun gezondheid en medicijnen kosten geld. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en de moeder weet zich af en toe geen raad. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is en willen dat hun kinderen onderwijs blijven volgen.Tijdens een bezoek van een staf-medewerker aan het dorpje heeft zij hem aangesproken en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Narmadha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan met uw hulp wat van haar toekomst maken.

Narmadha is inmiddels financieel geadopteerd
door Dominique Verplancke te Wetteren, België.

Sabariha Sri

Sabariha Shri is een meisje van drie jaar oud. Zij woont met haar ouders in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Haar vader is een taxichauffeur maar het gezin woont in een klein dorp zodat zijn verdiensten niet erg veel zijn. Haar moeder heeft jaren geleden een hartoperatie ondergaan en heeft nog steeds medische zorg nodig. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Zij willen graag dat zij een goede toekomst op kan bouwen zodat die er wat anders uit zal zien als die van beide ouders. Zij hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en om raad gevraagd. Na nog enkele gesprekken, ook met Br. Sebastian, is besloten om haar op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met € 10,00 in de maand kunt u dit meisje helpen een toekomst op te bouwen.

Sabariha Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door klas 4 van Dongemond College te Made.

Rubini

Rubini is een meisje van zeven jaar en heeft één ouder zusje. Het gezin woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Haar vader probeert als coolie op het land de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan heeft hij ook geen inkomsten. Het is voor de moeder van beide kinderen vaak heel moeilijk om haar kinderen voldoende eten te geven.  
Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor beide meisjes niet vreemd. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze weten heel goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van hun kinderen. Ze hebben een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT en hem om raad en hulp gevraagd. Resultaat is dat Rubini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp krijgt zij de kans om een toekomst op te bouwen.

Rubini is inmiddels financieel geadopteerd
door Jeffrey Dhaeyere en Chiara Nuytens te Kapellen, België.

Sanjika

Sanjika is een meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje. Zij woont met haar ouders en grootouders in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Haar vader is een electricien maar daar het gezin in een klein dorp woont is er niet veel werk. Hij heeft tijdens zijn werk een blessure aan zijn hand opgelopen en heeft daar nog steeds last van. De inkomsten van het gezin zijn zodanig dat ze voortdurend onder de armoedegrens leven. De ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Tijdens het bezoek van een medewerker van de organisatie SJDT aan het dorp hebben ze om raad gevraagd. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Sanjika op e nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Sanjika zal nu de komende jaren naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. 

Sanjika is inmiddels financieel geadopteerd
door Aniel  Jangbahadoersing en Anuradha Rampersad te Rotterdam.

Keerthika

Keerthika is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder zusje. De moeder is vaak ziek en is niet in staat om enige arbeid te verrichten. Haar vader werkt coolie op het land maar heeft vaak geen werk. Geen werk betekent geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook  vaak ver onder de armoedegrens. De ouders van beide kinderen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij willen dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit moet zien als die van hun. Heel belangrijk vinden zij goed onderwijs. Ze hebben contact gehad met een medewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Het reslutaat is dat Keerthika is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Keerthika is nu de komende jaren verzekerd van onderwijs en met € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen. Ook het gezin zal het, financieel gezien, het dan een klein beetje beter hebben.

Keerthika is inmiddels financieel geadopteerd
door Sacha en Michel Koggel te Raalte.

Dhanya

Dhanya is een meisje van vier jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader in het gezin werkte als coolie op het land maar drie jaar geleden heeft hij zijn been gebroken en kan niet meer werken. Ook is hij nog steeds onder behandeling. Beide grootouders werken eveneens enkele dagen in de week maar dat is niet voldoende om zes monden op een gezonde wijze te voeden. Te vaak is schraalhans de keukenmeester en kan er niet genoeg gegeten worden. De ouders willen dat hun dochters een andere toekomst krijgen dan die van hen en ze weten heel goed dat naar school gaan en onderwijs volgen erg belangrijk zijn. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en gevraagd of deze organisatie hen kon helpen. Dhanya is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan, met uw hulp, wat van haar toekomst maken.   

Dhanya is inmiddels financieel geadopteerd
door Saskia de Heus en Nils Jelsma.

 

Yazhini

Yazhini is een meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger broertje. Het gezin, dat tot een lage kaste behoort, woont, samen met oma en opa, in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. De vader lijdt aan de ziekte polio en heeft erg veel last van een van zijn benen. Hij probeert nu de kost te verdienen als hulp in een winkeltje in het dorp maar zijn inkomsten zijn magertjes. Het gezin leeft dan ook regelmatig ruim onder de armoedegrens. De moeder heeft jaren geleden haar studie af moeten breken omdat er geen geld meer voor was. Zij wil dit haar kinderen niet aandoen en heeft hulp gezocht bij de organisatie DEET. Mrs. Prema van DEET heeft de thuissituatie van het gezin beoordeeld en heeft besloten om Yazhini op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome.  Met slechts € 10,00 in de maand  kunt u Yazhini op weg helpen naar een toekomst met perspectief.  Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje beter hebben.

Yazhini is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Delft.

Jenitha

Jenitha is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. Haar vader heeft het gezin acht jaar geleden verlaten en sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. Zij probeert als coolie de kost te verdienen maar voor twee opgroeiende kinderen valt dat niet mee. Zij heeft een medewerker van SJDT van al de problemen verteld en gevraagd of die een oplossing wist. Zij weet heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van Jenitha. Na rijp beraad is besloten om Jenitha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij krijgt zo de kans om naar school te blijven gaan en zo een toekomst op de bouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Jenitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Shaya Ramautarsing te Almere.

Absara            

Absara is een meisje van zes jaar oud en heeft twee oudere zusjes. De vader van Absara is een coolie en probeert zo de kost te verdienen. Vaak is er echter geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. De moeder heeft de zorg voor haar drie dochtertjes en kan niet gaan werken. Door de minimale inkomsten leeft het gezin vaak ruim onder de armoedegrens en is er geen geld voor voldoende eten, kleding en medicijnen. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en willen graag dat ze onderwijs blijven volgen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Absara nu is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw hulp kan dit meisje onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen.

Absara is inmiddels financieel geadopteerd
door Michele Maas en Robert van Baardwijk.

Vettaiyan

Vettaiyan is een jongen van acht jaar oud. Zijn beide ouders leven niet meer en hij woont nu bij zijn oma en opa. Zijn opa is te oud om te werken en daarom is het gezin aangewezen op de inkomsten van oma. Ook zij is echter al op leeftijd en is niet in staat om elke dag op het land te gaan werken. De inkomsten van oma zijn dan ook minimaal en niet genoeg om in de dagelijkse behoeften te voorzien. Vettaiyan zijn droom is om politie-agent te worden. Oma en opa hebben daarover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en om raad en hulp gevraagd. Vettaiyan is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw hulp kan hij zijn droom waar maken en heeft het gezinnetje het, financieel, ook een klein beetje beter.

Vettaiyan is inmiddels financieel geadopteerd
door de Familie Peter te Vleuten.

Varsha

Varsha is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één jonger broertje.
De vader van Varsha is een schilder maar is vaak ziek en heeft dan geen inkomsten. Ook de moeder van Varsha probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren, maar ook zij heeft problemen met haar gezondheid. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en weten vaak niet hoe de eindjes aan elkaar te knopen. Beide ouders weten dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind en maken zich daarover grote zorgen Ze hebben hun problemen besproken met een veldmedewerker van SJDT en gevraagd of deze organisatie met een oplossing kon komen. Varsha is nu opgemomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.
Zij kan nu naar schoolblijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Varsha is inmiddels financieel geadopteerd
door Merel Huisink te Amsterdam.

Swathika

Swathika is een leuk meisje van elf jaar oud en heeft één ouder zusje. De ouders, van een lage kaste, wonen met hun twee dochters en met oma en opa in een huisje waarvan maandelijks de huur moet worden betaald. Beide ouders werken als coolie op het land maar is er geen werk, dan hebben ze geen inkomsten. Het leven is hard voor dit gezin. Geen geld voor kleren, geen geld voor goed eten en geen geld, indien nodig, voor medicijnen. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en daarom vinden ze het belangrijk dat hun beide dochters naar school kunnen blijven gaan. Swatika wil graag “teacher” worden en beide ouders willen daar alles aan doen om dat te verwezenlijken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en om raad gevraagd. Resultaat is dat Swathika opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Dit meisje wacht op een financiële adoptie-ouder die haar met € 10,00 in de maand hiermee kan helpen.

Swathika is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Delft.

Priya

Priya is een meisje van 14 jaar oud en heeft één broer. Haar moeder is aan een onbekende aandoening overleden. Haar vader heeft psychische problemen gekregen en heeft zijn gezin verlaten. Priya en haar broer wonen nu bij oma en opa. Haar grootouders doen er alles aan om goed voor hun kleinkinderen te zorgen maar ze zijn al op leeftijd en dagelijks arbeid verrichten zit er niet meer in. Haar broer is van school gegaan en is gaan werken om zo een bijdrage te leveren. Priya wil graag een “schoolteacher” worden maar is bang dat dit niet gaat lukken. Oma en opa hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en er is besloten om Priya op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Priya krijgt nu de kans te blijven studeren om zo een toekomst op te bouwen. U kunt haar daarmee helpen.

Priya is inmiddels financieel geadopteerd
door Ivo en Petra te Eijsden.

 

Anisha

Anisha is een meisje dat in december negen jaar oud wordt. Zij heeft één jonger broertje. Anisha heeft problemen met de coordinatie van haar been en haar hand. Haar vader is twee jaar geleden omgekomen bij een auto-ongeluk en sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. Zij probeert als coolie de kost te verdienen maar, geen werk, geen inkomsten. Elke drie maanden moet Anisha voor behandeling van haar handicap naar het ziekenhuis in Chennai. Dit zijn voor haar moeder telkens extra kosten. Anisha’s droom is om voor dokter te gaan studeren maar zonder hulp van buitenaf zal dat een hele zware opgave worden. De moeder van Anisha heeft om raad gevraagd bij de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Anisha is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp krijgt dit meisje de kans om haar droom waar te maken.

Anisha is inmiddels financieel geadopteerd
door Ellie en Philip Sas te Leiden.

Dharshini

Dharshini is een meisje van dertien jaar en heeft een verstandelijke beperking. Ze heeft een spraakstoornis en gaat daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis voor een behandeling. Haar vader werkt als tuinman maar dit is geen vaste baan en als er niet gewerkt wordt zijn er ook geen inkomsten. De moeder probeert als coolie een steentje bij te dragen maar weinig werk en veel werkzoekenden. De inkomsten zijn vaak niet genoeg om de kosten van het ziekenhuis te betalen. Beide ouders willen toch een toekomst voor hun dochter en hebben de hulp van SJDT ingeroepen. Het resultaat is dat Dharshini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu, ondanks haar handicap, wat van haar toekomst maken.

Dharsini is inmiddels financieel geadopteerd
door Truus van Vuuren te Duivendrecht.

Archana Devi

Archana Devi is een meisje van vijf jaar oud. Het gezin woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de struiken en wassen bij de dorpspomp. De moeder van Archana Devi heeft een zwakke gezondheid en is niet in staat te werken. De vader staat er dus alleen voor en probeert als coolie de kost te verdienen. Hij heeft echter geen vaste baan en als er geen werk is, heeft hij ook geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochter. Zij weten allebei dat onderwijs een belangrijke factor is voor de toekomst van hun dochter. Ze hebben hun problemen besproken met Mrs. Prema van de organisatie DEET en gevraagd of deze organisatie hun kan helpen. Archana Devi is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor slechts € 10,00 in de maand kunt u dit meisje helpen een toekomst op te bouwen.

Archana Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Mark de Graaf en Stephanie Mohaboe te Almere.

Nishanthi

Nishanthi is een meisje van vier jaar oud. Beide ouders van Nishanthi hebben een slechte gezondheid en zijn niet in staat om dagelijkse arbeid te verrichten. Het gezin woont in een vervallen hut die tijdens het regenseizoen voortdurend blank staat. Geld voor een nieuw dak is er niet. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Ze weten heel goed dat onderwijs een belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Ze hebben hun problemen verteld aan een stafmedewerker van SJDT. Na nog enkele gesprekken is besloten om Nishanthi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Beide ouders zijn er erg gelukkiig mee nu ze weten dat Nishanthi naar school kan blijven gaan en dat ze niet, als ze wat ouder is, moet gaan werken. Voor € 10,00 in de maand kunt u dit meisje helpen. Ook de ouders zullen het dan, financieel, een klein beetje beter hebben.

Nishantini is inmiddels financieel geadopteerd
door Helene en Matthijs Stroosnijder.

Munishwari

Munishwari is een meisje van zeven jaar oud. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de struiken en wassen bij de dorpspomp. Het gezin behoort tot een lage kaste en daarom is het voor de vader moeilijk om vast werk te hebben. Zijn inkomsten zijn minimaal en niet altijd voldoende om vijf monden eten te geven. Haar moeder heeft een zwakke gezondheid en de dokterskosten en medicijnen komen maandelijks terug. Munishwari wil graag “teacher” worden maar gezien de financiele situatie zal dat moeilijk worden voor dit meisje. De ouders hebben  hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van DEET en haar van alle problemen verteld. Resultaat is dat Munishwari opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome.
Met uw maandelijkse € 10,00 helpt u dit meisje hiermee op weg!

Munishwari is inmiddels financieel geadopteerd
door Saskia van der Zwan te Den Haag.

Anbalagan

Anbalagan is een jongen van 10 jaar oud en heeft één jonger broertje. Het gezin behoort tot een erg lage kaste en daardoor is het voor de vader erg moeilijk om vast werk te vinden. Hij probeert als dagloner de kost voor zijn gezin te verdienen maar als er geen werk is, heeft hij ook geen inkomsten. De kinderen worden echter ouder en gaan steeds meer kosten. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun twee zoontjes.  Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Anbalagan opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij krijgt nu de kans om een toekomst met perspectief op te bouwen en een financiele adoptie-ouder kan hem voor € 10,00 in de maand hiermee helpen. Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje beter hebben.

Anbalagan is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te België.

Moneka

Moneka is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader in dit gezin kijkt niet naar zijn kinderen om en het maakt hem niet uit of ze wel of niet te eten hebben en of ze al dan niet naar school gaan. De moeder staat er dus alleen voor en probeert als coollie de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten en moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. De moeder heeft en einde raad hulp gezocht bij de organisatie SJDT. Zij weet namelijk heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind. Een medewerker heeft  met de moeder enkele gesprekken gehad en, na rijp beraad, is besloten om Moneka op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij hoeft nu met haar 10, 11 jaar niet te gaan werken maar kan naar school blijven gaan. Voor € 10,00 in de maand kan je haar daarmee op weg helpen.

Moneka is inmiddels financieel geadopteerd
door Carmelita Ramkisoen te Maarssen.

 

>> Ga hier verder naar de volgende pagina