Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Met uw hulp kunnen wij hun toekomst verbeteren, dorpskinderen deel 16

Abimalar

Abimalar is een meisje van negen jaar oud en heeft één jonger broertje. Het gezin behoort tot een erg lage kaste. Haar vader werkt als coolie op het land maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Haar moeder is sinds de geboorte van hun zoon erg zwak en is niet in staat op te werken. Beide ouders hebben het beste voor voor hun kinderen en willen graag dat ze een goede toekomst krijgen. Het volgen van onderwijs is dan ook erg belangrijk en ze hebben hierover gesprekken gehad met Mrs Prema van de organisatie DEET. Abimalar is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome en met € 10,00 kunt u dit meisje op weg helpen naar een toekomst met perspectief. Ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Madhavi

Madhavi is een meisje van 12 jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Hun moeder is enkele jaren geleden, na een lang ziekbed, overleden en dus staat de vader er alleen voor. Hij kan het overlijden van zijn vrouw niet accepteren en heeft daar grote, psychische problemen mee. Hij probeert wel dagelijks te werken maar het valt niet mee voor hem. Nu heeft hij zijn gezin ondergebracht bij zijn moeder en is hij in een ander district gaan werken. Oma probeert nu om de kinderen voldoende te eten te geven maar dat valt niet altijd mee. Schraalhans is meestal de keukenmeester. Een stafmedewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en is gaan praten met oma en met de vader. Madhavi is op school een goede leerling en heeft de ambitie om in het onderwijs te gaan werken. Na nog enkele gesprekken is besloten om Madhavi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp kan zij haar ambitie waar maken.  

Madhavi is inmiddels financieel geadopteerd
door Leentje van de Loo te Herten.

 

Ganga

Ganga is een meisje van vier jaar oud en heeft twee oudere en één jonger zusje. Haar vader werkte als loodgieter maar door een ernstig ongeval hebben de artsen in het ziekenhuis in Chennai zijn linkerbeen moeten amputeren en heeft hij lange tijd moeten revalideren. De moeder probeert nu als dagloner op het veld de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Tijdens een bezoek van een medewerker van de organisatie SJDT heeft zij hem verteld van alle problemen waar het gezin mee te maken heeft. Ook  heeft zij verteld dat ze graag wilt dat de kinderen onderwijs blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Na nog enkele gesprekken is besloten om de op één na jongste, Ganga dus, op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder zal zij naar school kunnen blijven gaan en zal het gezin, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Ganga is inmiddels financieel geadopteerd
door Leentje van der Loo te Herten.

Santhos Pandi

Santhos Pandi is een jongen van negen jaar oud en heeft één ouder broertje. Zijn ouders behoren tot een lage kaste en daarom valt het voor de vader niet mee om vast werk te hebben. Vaak kan hij maar twee dagen in de week werken en zijn verdiensten zijn dan navenant. Ook de moeder probeert als coolie haar steentje bij te dragen maar ook voor haar is het moeilijk om werk te vinden. De moeder heeft ook nog de zorg voor oma, die bedlegerig is. Santhios Kumar wil graag politieman worden maar zal dan onderwijs  moeten blijven volgen. De ouders hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar van alle problemen verteld. Na nog enkele geprekken is besloten om Santhos Pandi op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij kan nu naar school blijven gaan om zo zijn droom waar te maken. Voor € 10,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.

Santhos Pandi is inmiddels financieel geadopteerd 
door Shanta Pahladsingh te Den Haag.

Iniya

Iniya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje dat tijdens het regenseizoen niet echt waterproof is. Beide ouders werken als coolie op het land en proberen zo de kost te verdienen. Is er geen werk, dan zijn er echter geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Zij weten heel goed dat onderwijs een belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. De jongste dochter, Iniya dus, is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u dit meisje op weg helpen naar een  toekomst die er anders uit zal zien dan die van haar ouders. Ook voor beide ouders zal het, op financieel gebied, een klein beetje positiever worden.

Madhumitha K.

Madhumitha is een meisje van elf jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Zij woont met haar ouders in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Haar vader heeft ernstige buikklachten en kan niet werken. Nu gaat de moeder er op uit om de kost te verdienen maar er is weinig werk en daardoor ook weinig inkomsten. Als de moeder van Madhumitha gaat werken zorgt oma voor haar kleinkind. De ouders hebben een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Madhumitha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo droom, verpleegster worden, waar maken. Voor € 10,00 in de week kunt u haar daar mee helpen. Ook het gezin zal het dan, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Madhumitha K. is inmiddels financieel geadopteerd
door Maaike Helsdingen te Houten.

Gopika

Gopika is een meisje van tien jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin behoort tot een lage kaste en daarom valt het voor beide ouders niet mee om vast werk te krijgen. Hun verdiensten zijn erg laag en het gezin leeft dan ook vaak onder de armoedegrens. Oma en opa wonen ook bij het gezin. Deze zijn al op leeftijd en zijn vaak ziek. De benodigde medicijnen kosten geld en dat gaat dan weer ten koste van de inkomsten die voor het eten bestemd zijn. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochters en hebben hierover een gesprek gehad met Mrs,. Prema van de organisatie DEET. Gopika wil graag onderwijzeres worden maar dat zal zonder hulp niet gaan lukken. Daarom zou het heel mooi zijn als Gopika financieel ondersteund gaat worden zodat zij haar droom waar kan maken.

Abinaya

Abinaya is een meisje van elf jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar moeder is enkele jaren geleden overleden en dus staat de vader er alleen voor. Hij probeert als dagloner de kost te verdienen maar hij is vaak ziek en heeft dan geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en ten einde raad heeft oma de twee kinderen onder haar hoede genomen. Zij probeert dagelijks de kinderen eten te geven maar vaak gaan ze met een hongerig gevoel slapen. Archana gaat graag naar school maar zal, als er niets veranderd, binnen enkele jaren moeten gaan werken. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen van dit gezin en heeft een gesprek gehad met de vader en met oma. Het resultaat is dat Archana opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Archana kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen.

Harsath Ronaldo

Harsath Ronaldo is een jongen van twee jaar oud  De ouders van Ronaldo wonen bij het kantoor van de organisatie DEET. De vader van Harsath Ronaldo werkte in een katoenfabriek maar zijn werkgever heeft alle werknemers ontslagen en goedkope arbeidskrachten uit het noorden aangenomen. Hij werkt nu in de bouw maar heeft geen vast werk. Is er geen werk dan zijn er ook geen inkomsten. De moeder van Ronaldo helpt, voor zover mogelijk,  Antoni en Prema met de organisatie DEET. Zij helpt bij bijeenkomsten van kinderen en zorgt er voor dat het terrein en de meetinghall en piekfijn uitzien.Beide ouders willen hun zoontje een goede toekomst bieden en de financiele adopotie van Ronaldo zal het mogelijk maken dat dit jongetje een toekomst met perpectief zal krijgen.

Harsath Ronaldo is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Made.

Ashvitha

Ashvitha is een meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje die zes maanden geleden geboren is. Het gezin woont in een vervallen hut die tijdens het regenseizoen steeds onder water komt te staan. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar heeft geen vast werk en daarom ook geen vaste inkomsten. De moeder is na de bevalling van haar jongste dochter nog steeds niet de oude en kan haar steentje nog niet bijdragen. Beide ouders weten dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind en ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Ashvitha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Ashvitha kan nu naar school blijven gaan en ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen. Voor slechts € 10,00 in de maand een toekomst voor Ashvitha!

Ashvitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Demi Vermaning te Heerenveen.

Madhumitha B.

Madhumitha is een meisje van zes jaar oud en heeft één jonger zusje. De vader van Madhumitha probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en heeft hij geen inkomsten. De vader en beide meisjes hebben ademhalingsproblemen  en de medicijnen hiervoor moeten wel betaald worden. Dit gaat dan weer ten koste van het dagelijks eten. Allebei de ouders hebben het beste voor met hun kinderen en weten dat onderwijs erg belangrijk is. Toen een stafmedewerker van SJDT in hun dorp op bezoek was hebben ze met hem een gesprek gehad over hun grote problemen. Ook dat ze willen dat beide dochters onderwijs kunnen blijven volgen. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Madhumitha op te nemen in het ondersteuningsfonds SJDT/Childrenshome.Zij kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Met € 10,00 in de maand helpt u dit meisje op weg.

Madhumitha B. is inmiddels financieel geadopteerd
door Maaike Helsdingen te Houten.

Karthick

Karthick is een jongen van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader is enige tijd geleden vertrokken en dus staat moeder er alleen voor met de zorg voor haar twee kinderen én met de zorg voor oma en opa. Ze probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Oma en opa zijn al op leeftijd en zijn niet meer in staat op te werken. Het gezin leeft van dag tot dag en eens een maaltijd overslaan is voor dit gezin niet vreemd. De moeder maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar twee kinderen en met name het volgen van onderwijs. Een gesprek met Mrs. Prema en Mr. Antoni van de organisatie DEET heeft uitkomst gebracht. Karthick is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan nu onderwijs blijven volgen. Voor slechts € 10,00 in de maand helpt u dit ventje op weg naar een toekomst met perspectief.

Jeeva

Jeeva is een jongen van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een vervallen hut met de pomp in het dorp en het toilet in de struiken. De vader van Jeeva is een bouwvakker maar door een ernstig ongeluk is hij niet meer in staat te gaan werken. De moeder is nu kostwinner en probeert als coolie wat inkomsten te vergaren. Beide ouders willen dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit moet zien als die van hen. Ze weten heel goed dat onderwijs een belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Een goed gesprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft uitkomst gebracht. Jeeva is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo wat van zijn toekomst maken. Voor € 10,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen. Ook het gezin heeft het dan, financieel, een klein beetje beter.

Jeeva is inmiddels financieel geadopteerd
door Shanta Pahladsingh te Den Haag.

Muruga Karappu

Muruga Karappu is een jongen van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Vier jaar geleden is de vader ten gevolge van een ernstige ziekte overleden en staat de moeder er alleen voor. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een vervallen huisje. De moeder probeert als coolie de kost te verdienen maar de dagelijkse zorg voor vijf personen valt haar zwaar. Vaak is schraalhans de keukenmeester. Als de situatie niet verandert dan zal de dochter moeten gaan werken. De moeder weet echter ook dat onderwijs erg belangrijk is en heeft met Mrs Prema van de organisatie DEET hierover een gesprek gehad. Muruga Karappu is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u deze jongen steunen en indirect ook het gezin.

Muruga Karappu is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Pelt, België.

Jenifer

Jenifer is een meisje van tien jaar oud en heeft nog twee broertjes. De vader is een dagloner maar zit vaak zonder werk en dus ook zonder inkomsten.De moeder probeert eveneens als dagloner wat geld in het laatje te brengen maar ook voor haar geldt hetzelfde liedje: Geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en de eindjes aan elkaar knopen is het gezin niet vreemd. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind en daarom is de hulp ingeroepen van de organisatie SJDT. Na enkele gesprekken is besloten om Jenifer op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij krijgt nu de kans om naar school te blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Abinaya Shri

Abinaya Shri is een meisje van 15 jaar oud en woont in Kandai, een dorpje in het Madurai-district. Haar vader heeft het gezin verlaten omdat het derde kind dat geboren was weer een meisje was. De moeder stond er dus alleen voor en dat was erg moeilijk voor haar. Ze probeert als coolie de kost te verdienen maar de verdiensten zijn erg weinig. Ze wil zo graag dat Abinaya Shri naar school kan blijven gaan om zo haar droom, “teacher” te worden waar te kunnen maken. Ze heeft een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en van haar problemen verteld. Het besluit is dan ook genomen om Abinaya Shri op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome om zodoende het meisje een toekomst te bieden. Ook haar moeder wordt hiermee indirect geholpen.

Abinaya Shri is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Merksem, België. 

Ishika

Ishika is een meisje van zes jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader is een coolie die dagelijks probeert de kost te verdienen. Er is echter weinig werk en zijn inkomsten zijn minimaal. Het gezin leeft dan ook meer onder dan boven de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. De ouders hebben het er moeilijk mee en vooral wat betreft het onderwijs voor beide meisjes. Tijdens een bezoek aan het dorp van een stafmedewerker van de organisatie SJDT hebben ze met hem een gesprek gehad en hem verteld van alle problemen. Ze vinden luxe niet belangrijk maar wel de toekomst van hun kinderen. De situatie is beoordeeld en er is besloten om Ishika op de nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Het gezin zal het nu financieel een klein beetje beter krijgen en, heel belangrijk, Ishika zal onderwijs kunnen blijven volgen. Met uw steun zal het haar gaan lukken!

Pavithra

Pavithra is een meisje van acht jaar oud en heeft één broertje. De vader probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. Ook de moeder probeert als  haar steentje bij te dragen maar ook voor haar geldt: geen werk, geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij zelf kunnen lezen noch schrijven en daarom vinden ze het zo belangrijk dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en gevraagd of zij kon helpen. Pavithra zit nu in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen om zo haar droom, teacher te worden, te verwezelijken. Voor € 10,00 in de maand kunt haar daarmee helpen.

Madhunisha

Madhunisha is een meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader is een losarbeider en probeert zo de kost te verdienen. Het gezin behoort echter tot een lage kaste en, als er al werk te verdelen valt, staat hij achteraan de rij. Haar moeder moet voor haar dochtertje van twee jaar oud zorgen en kan dus niet gaan werken. Het gezin leeft in grote armoede en weten niet hoe dit op te lossen. Madhunisha gaat graag naar de Balwadi (kleuterschool) en kijkt er nu al naar uit om naar een “echte” school te gaan. Beide ouders hebben een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en deze was bereid om de situatie te  beoordelen.  Na nog enkele gesprekken is besloten om Madhunisha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Madhunisha  is inmiddels financieel geadopteerd
door Riske Legtenberg-Lourens te Vorden.

Mallika

Malllika is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één jonger zusje. De vader heeft enige tijd geleden het gezin verlaten en niemand weet waar hij nu woont. Zij probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar het is zwaar werk en de inkomsten zijn erg weinig. Zij heeft ook last van kortademigheid en krijgt daarvoor medicijnen. Het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens en de moeder maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar dochters. Zij wilt graag dat ze naar school kunnen blijven gaan en niet hoeven te gaan werken als ze 12, 13 jaar oud zijn. Onderwijs is erg belangrijk voor de toekomst van een kind en de moeder heeft hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Mallika nu opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en ook de moeder zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Mallika is inmiddels financieel geadopteerd
door Maitrie Chander-Achaibar te Rotterdam.

Vijayadharshini M.

Vijayadharshini is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje waar het tijdens de moesson binnen net zo nat is als buiten. De vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar er is weinig aanbod en daarom kan hij maar enkele dagen in de week werken. Zijn inkomsten zijn dan ook navenant en het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters, vooral het volgen van onderwijs, en hebben hun problemen gedeeld met een medewerker van de organisatie SJDT. Na al de problemen aangehoord te hebben is besloten om Vijayadharshini op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen om zo straks een toekomst opbouwen. Voor € 10,00 in de week kunt u haar daar mee helpen.

Vijayadharshini  is inmiddels financieel geadopteerd
door Helena en Stefan Lipschart te Moordrecht.

Sujipriya

Sujipriya is een meisje van 12 jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader werkte in de bouw maar door een ongeval is zijn rug ernstig beschadigd en is hij niet meer in staat te werken. Zijn vrouw staat er dus alleen voor en probeert als coolie de kost voor het gezin te verdienen. Het leven is zwaar voor dit gezin en beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij kunnen zelf lezen noch schrijven maar weten drommels goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van hun kinderen. Zij hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en na rijp beraad is besloten om Sujipriya op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome. Zij hoeft nu niet te gaan werken maar kan naar school blijven gaan. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Sujipriya is inmiddels financieel geadopteerd
door Sanjay Charoe te Nootdorp.

Deva Priya

Deva Priya is een meisje van dertien jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Na eerst jaren bij oma en opa gewoond te hebben werken de ouders nu weer dichter bij huis zodat beide meisjes nu weer bij hun ouders wonen. De vader werkt bij een kleine onderneming maar heeft ademhalingsproblemen zodat hij niet constant kan werken. De moeder werkt in een kleine shop maar heeft problemen met haar schildklier. De voorgeschreven medicijnen kosten geld en dat kunnen ze eigenlijk niet missen. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochters en hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken en na overleg met Br. Sebastian is besloten om Deva Priya op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Deva Priya
Voor € 10,00 in de maand helpt u haar daar mee.

Deva Priya in inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te België.

Sri Devi

Sri Devi is een meisje van tien jaar oud. Haar oudere zusje is enige tijd geleden overleden en haar vader is overleden toen ze twee jaar oud was. Haar moeder probeert nu als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Het gezin behoort tot de Dalits en de moeder staat dus achteraan de rij als er werk te verdelen is. Sri Devi gaat graag naar school en zij wil graag onderwijzeres worden. De moeder van Sri Devi weet heel goed dat onderwijs erg belangrijk is, maar weet dat, als de situatie niet veranderd, Sri Devi over enkele jaren moet gaan werken. Zij heeft hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar van de problemen vertelt. Sri Devi is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en zal met uw hulp haar droom waar kunnen maken.

Sri Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Familie Jegers-Jonker te Boxtel.

Ezhilarasi

Ezhilarasi is een meisje van twaalf jaar oud en heeft nog twee oudere zusjes. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. De moeder is vaak ziek en is niet in staat om te werken. Het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens en kan met veel pijn en moeite de eindjes aan elkaar knopen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en zijn een gesprek aangegaan met een medewerker van de organisatie SJDT. Resultaat is dat Ezhilarasi opgenomen is in het ondersteunings-programma SJDT/Childrenshome en zo verzekerd is van onderwijs. Ze heeft nu de kans haar droom, onderwijzeres te worden, waar te maken. Met de hulp van een financiële adoptie-ouder heeft dit meisje een toekomst voor ogen en heeft het gezin minder financiële problemen.

Ezhilarasi is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Delft.

 

>> Ga hier naar de volgende pagina