Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Met uw hulp kunnen wij hun toekomst verbeteren, dorpskinderen deel 17!!

 

Matheena

Matheena is een meisje van van negen jaar oud en heeft twee oudere broertjes. Het gezin woont in een armzalige hut zonder sanitaire voorzieningen. De vader is een visser maar heeft geen eigen boot. Alleen als een andere visser hulp kan gebruiken heeft hij werk en heeft hij inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Toen een medewerker van de organisatie SJDT hun dorp bezocht hebben ze met hem een gesprek gehad en hem van alle problemen verteld. Het resultaat is dat Matheena opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan Matheena naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen.

Hari Haran

Hari Haran is een leuk kereltje van zeven maanden oud. Zijn ouders behoren tot een lage kaste en hebben gezondheidsproblemen. De moeder van Hari Haran heeft een hartaandoening en moet iedere drie maanden naar het ziekenhuis voor controle. De vader van Hari Haran heeft, had een vaste baan maar door de corona pandemie is hij onslagen. Hij werkt nu bij een benzinestation maar iedere dag kan dit zijn laatste werkdag zijn. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun zoontje. Zij willen dat hij in goede gezondheid opgroeit zodat hij straks naar school kan gaan en zo een toekomst op kan bouwen. Zij hebben hiervoor de hulp van de organisatie DEET ingeroepen en Hari Haran is  inmiddels opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan dit ventje gezond opgroeien en straks een mooie toekomst opbouwen.

Hari Haran is inmiddels financieel geadopteerd
door Luna de Kok te Geldrop.

Madulekha

Madulekha is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder broertje. Zes jaar geleden is haar vader bij een auto-ongeluk omgekomen en sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. Ze werkt als manusje van alles in de bouw maar heeft geen vast werk. Geen werk, geen inkomsten. De alleenstaande moeder maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar twee kinderen. Kunnen ze naar school blijven gaan, kunnen ze hun studie afmaken? Kortom, wat te doen. Tijdens een bezoek van Mrs. Prema van de organisatie DEET aan het dorp heeft deze een gesprek gehad met de moeder van de twee kinderen. Na nog enkele gesprekken op het kantoor van DEET is besloten om Madulekha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Madulekha kan nu haar droom om “teacher” te worden, waar maken en u kan haar daarbij helpen.

Yuhashini

Yuhashini is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Haar vader heeft twee zeer slecht werkende nieren en moet daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis. Hij is dus niet in staat te werken. Zijn echtgenote moet dagelijks voor hem zorgen en heeft dus ook geen inkomsten. De broer van de vader heeft het op zich genomen om voor het gezinnetje te zorgen. Zijn inkomsten zijn echter ook niet heel erg veel en hij heeft ook nog de zorg voor zijn ouders. Het gezin leeft bij de dag en beide ouders zien de toekomst voor hun dochtertje somber in. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Yuhashini is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu in ieder geval naar school blijven gaan en een toekomst opbouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Dhiyaksha

Dhiyaksha is een meisje van drie jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een armzalig huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar er is voor hem maar voor twee dagen in de week werk. De verdiensten zijn dan ook navenant. De moeder probeert ook haar steentje bij te dragen maar heeft nog de nodige zorg voor haar dochtertje. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na rijp beraad is besloten om Dhiyaksha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Dit meisje kan, met uw hulp, een toekomst opbouwen en ook het gezin zal het dan, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Dhiyaksha is inmiddels financieel geadopteerd
door Leentje van der Loo te Herten.

Sharmila J.

Sharmila is een meisje van tien jaar oud en woont, samen met haar ouders en grootouders, in een vervallen huisje. De vader van Sharmila is doofstom en probeert als kleermaker de kost te verdienen. Kleermaker in een klein dorp stelt, financieel gezien, niet zo veel voor. De moeder van Shamila probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar als er geen werk is, zijn er geen inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens met weinig vooruitzichten. Beide ouders willen dat Sharmila naar school blijft gaan om een toekomst op te bouwen. Een veldmedewerker van de organisatie SJDT heeft enkele gesprekken gehad met de ouders en met Sharmila. Daarna nog een gesprek met Br. Sebastian en het resultaat is dat Sharmila nu in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome is opgenomen. Voor € 10,00 in de maand kunt u Sharmila op weg helpen naar een toekomst met perpectief.

Sharmila J. is inmiddels financieel geadopteerd
door Henriette Weldam te Driebergen-Rijsenburg.

Abinisha

Abinisha is een meisje van acht jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Zij woont met haar ouders in een vervallen huisjes met geen sanitaire voorzieningen. De vader van Abinisha is vaak ziek en is dan niet in staat te werken. De moeder van Abinisha kan niet gaan werken want zij moet én voor haar dochter én voor haar man zorgen als hij ziek thuis is. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens en beide ouders weten niet wat ze er aan kunnen doen. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun dochter. Ze hebben over al hun problemen een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Gezien de problemen in dit gezin is besloten om Abinisha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Yashini

Yashini is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes of zusjes. Ze woont met haar ouders en grootouders in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader van Yashini probeert als dagloner op het land de kost te verdienen maar daar de familie tot een lage kaste behoort staat hij achteraan de rij als er werk te verdelen valt. Yashini heeft een slecht immuum systeem en is vaak ziek. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Kan zij straks naar school blijven gaan om een beroep te leren of moet zij noodgedwongen op 12-jarige leeftijd gaan werken? Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Yashini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij krijgt nu de kans om naar school te blijven gaan en u kunt haar, met € 10,00 in de maand,  daarmee helpen. Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beter hebben.

Yashini is inmiddels financieel geadopteerd
door Raishree te Middelburg.

Keerthi

Keerthi is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader werkt in de bouw en haar moeder zorgt voor beide meisjes en probeert met hier en daar wat arbeid te verrichten wat extra inkomsten te vergaren. Keerthi heeft problemen met haar bloedvatenstelsel en moet regelmatig naar het ziekenhuis voor controle en medicatie. Dit alles kost erg veek geld en het gezin weet zich af en toe geen raad hoe een en ander financieel op te lossen. Ze willen graag dat hun kinderen naar school blijven gaan om een toekomst op te bouwen. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht. Na rijp beraad is besloten om Keerthi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Een financiele adoptie-ouder kan haar de kans geven op een toekomst met perspectief.

Sooriya Raj

Sooriya Raj is een jongen van tien jaar oud. Zijn vader probeert als coolie in de bouw de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de verdiensten erg weinig. Daarom probeert ook de moeder als coolie haar steentje bij te dragen door werkzaamheden op het veld te verrichten. Het (Dalit)gezin woont in een vervallen krot zonder sanitaire voorzieningen. Sooriya Raj is vaak ziek en heeft problemen met zijn immuun systeem. Hij heeft goede medicijnen nodig maar vaak is er geen geld voor. Beide ouders willen echter dat hun zoon naar school kan blijven gaan om een beroep te leren. Sooriya Rai is jarenlang financieel geadopteerd geweest maar heeft uw steun nog hard nodig. Voor  € 10,00 in de maand kan je deze jongen op weg helpen naar een toekomst met perspectief. Ook het gezin zal het financieel gezien een beetje gemakkelijker hebben.  

Sooriya Raj is inmiddels financieel geadopteerd
door LEWIS Communications.

Sivakannan

Sivakannan is een jongen van elf jaar oud en heeft twee oudere zussen. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een klein huisje tot eigenlijk te klein is voor zeven personen. De vader verricht als coolie wegwerkzaamheden maar zit vaak zonder werk. Daar het gezin tot een lage kaste behoort staat hij achteraan de rij als er werk verdeeld wordt. Het gezin leeft onder de armoedegrens en daar zal weinig verandering in komen. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en hebben het beste voor met hun kinderen. Ze willen dat ze naar school gaan om een beroep te leren. Ze maken zich hierover grote zorgen en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Sivakannan opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij kan nu naar school blijven gaan en zijn droom om “teacher” te worden, waar maken.

Narmatha

Narmatha is een meisje van zes jaar oud en heeft geen broertjes e/of zusjes. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader van Narmatha is vaak ziek en heeft problemen met zijn benen. Hij loopt met de hulp van een driepoot. De moeder werkt als coolie op het land maar heeft vaak geen werk en dus ook geen inkomsten. Het gezinnetje leeft ruim onder de armoedegrens en beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochter. Ze willen graag dat ze naar school kan blijven gaan om voor een beroep te leren. Ze hebben contact gezocht met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar om raad en hulp gevraagd. Narmatha is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekoimst opbouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Suguna Devi

Suguna Devi is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder broertje. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en sindsdien staat haar moeder er alleen voor. Zij verricht werkzaamheden in de bouw maar het werk is zwaar en de inkomsten zijn erg weinig. Het is voor haar erg moeilijk om voor haar kinderen iedere dag een maaltijd te bereiden. In armoede leven vindt de moeder niet erg maar met het feit dat haar kinderen niet meer naar school zouden kunnen gaan vindt zij heel erg. Een gesprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft de oplossing gebracht. Suguna Devi is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome en krijgt zo de kans om na de Primery School een opleiding te gaan volgen. Met € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen en ook het gezinnetje zal het dan, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

 

Sakthi

Sakthi is een meisje van zes jaar oud en heeft nog één jonger zusje. De vader werkt als coolie in de bouw en de moeder werkt op het land. Beide ouders hebben geen vast werk en zitten daarom nog al eens een keer zonder inkomsten. Ze hebben dan ook veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook oma en opa wonen bij het gezin en ook dat zijn weer extra uitgaven. Beide ouders maken zich zorgen om hun twee dochters. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is en kunnen hun dochters wel naar school blijven gaan? Toen Mrs. Prema van de organisatie op werkbezoek was in het dorp hebben ze haar van de problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om de oudste dochter, Sakthi, op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand helpt u dit kind op weg naar een toekomst die zij verdient.

Madhavi

Madhavi is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders proberen als coolies op het land te werken maar de vader heeft een zwakke gezondheid en kan niet regelmatig werkzaamheden verrichten. Madhavi heeft vaak last van duizelingen en is daarvoor onder behandeling. Beide ouders willen hun kinderen goed onderwijs bieden maar zonder hulp van buitenaf wordt dit een probleem. Mrs. Prema van de organisatie DEET hoorde van de problemen in dit gezin en heeft, na enkele gesprekken met beide ouders, besloten om de jongste dochter, Madhavi, op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kan een financiele adoptie-ouder het verschil maken voor dit meisje!

Madhavi is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Buijsen te Made.

Darnisha

Darnisha is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Haar vader probeert als taxidriver de kost te verdienen. De moeder probeert als coolie wat inkomsten te vergaren maar is er geen werk, dan zijn er geen inkomsten. De grootvader van Darnisha had nierproblemen en de behandeling heeft veel geld gekost. De behandeling heeft uiteindelijk niet geholpen en hij is overleden. Voor de behandeling is geld geleend wat terug betaald dient te worden. Het gezin leeft van de inkomsten van de moeder en dat is dus ruim onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Darnisha zit nu in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome en kan met uw steun zicht hebben op een toekomst met perspectief.

Sindhuja

Sindhuja is een meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger broertje en één jonger zusje. Haar vader is een “taxidriver” maar hij heeft een ongeluk gehad en is nu niet meer in staat om zijn werkzaamheden te verrichten. Hij probeert nu als coolie wat inkomsten te vergaren maar geen werk, geen inkomsten. De moeder probeert als werkster wat geld in het laatje te brengen maar de kosten voor drie opgroeiende kinderen zijn maandelijks vaak meer dan de inkomsten. Beide ouders willen graag dat de toekomst voor hun kinderen er anders uit moet zien dan die van hen en ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Sindhuja wil graag onderwijzeres worden zodat ze dan later haar ouders kan ondersteunen. Gezien alle omstandigheden waarin het gezin leeft is besloten om Sindhuja op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Sindhuja kan nu onderwijs blijven volgen en zo haar droom waar maken.

Srinidhi

Srinidhi is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder en één jonger broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader heeft tuberculose gehad en is daar nog steeds niet helemaal van hersteld. Hij is thuis en zorgt voor zijn oudste zijn die een verstandelijke beperking heeft. De moeder probeert als coolie de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en daar zal de komende jaren weinig verandering in komen. Beide ouders weten dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van hun kinderen en hebben Mrs. Prema van de organisatie DEET om raad gevraagd, Het resuktaat is dat Srinidhi opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en met uw hulp een toekomst opbouwen.

Jaya Supriya

Jaya Supriya is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een coolie die door hard te werken de kost probeert te verdienen. Is er echter geen werk, dan heeft hij ook geen inkomsten. Haar moeder werkt als coolie op het land maar tijdens de moesson is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens en de ouders weten zich af en toe geen raad. Ze weten heel goed dat een opleiding voor zowel hun zoon als hun dochter erg belangrijk is. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Mrs. Prema heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Jaya Supriya opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder is er ook voor Jaya Supriya een toekomst met mooie vooruitzichten.

Sharmila S.

Sharmila is een leuk meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar  is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Hun huisje verkeert in een zeer slechte staat maar er is geen geld om het op te knappen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun drie kinderen. Ze weten allebei dat onderwijs zeer belangrijk is voor hun verdure leven. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad gevraagd. Na overleg met Br. Sebastian van de organisatie SJDT is besloten om de jongste, Sharmila dus, op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.  Sharmila krijgt nu de kans om onderwijs te kunnen blijven volgen en ook het gezin zal het nu, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand helpt u daarbij.

Pavithra

Pavithra is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. Ook de moeder probeert als  haar steentje bij te dragen maar ook voor haar geldt: geen werk, geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij zelf kunnen lezen noch schrijven en daarom vinden ze het zo belangrijk dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en gevraagd of zij kon helpen. Pavithra zit nu in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen om zo haar droom, teacher te worden, te verwezelijken. Voor € 10,00 in de maand kunt haar daarmee helpen.

Gopika S.

Gopika is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar mag blij zijn als hij twee dagen in de week werk heeft. De moeder probeert eveneens als coolie wat te verdienen maar ook voor haar zijn de inkomsten minimaal. Oma woont ook bij het gezin en haar gezondheid is niet zo best meer en medicijnen kosten geld. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Ze willen graag dat ze naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Ze  hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na nog enkele gesprekken is besloten om Gopika op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Dit meisje kan nu naar school blijven gaan en ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje beter krijgen.

Gopika is inmiddels financieel geadopteerd
door Jeanne Beuger te Breda.

 

>> Ga hier naar de volgende pagina