Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Met uw hulp kunnen wij hun toekomst verbeteren, dorpskinderen deel 17!!

 

Hari Haran

Hari Haran is een leuk kereltje van zeven maanden oud. Zijn ouders behoren tot een lage kaste en hebben gezondheidsproblemen. De moeder van Hari Haran heeft een hartaandoening en moet iedere drie maanden naar het ziekenhuis voor controle. De vader van Hari Haran heeft, had een vaste baan maar door de corona pandemie is hij onslagen. Hij werkt nu bij een benzinestation maar iedere dag kan dit zijn laatste werkdag zijn. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun zoontje. Zij willen dat hij in goede gezondheid opgroeit zodat hij straks naar school kan gaan en zo een toekomst op kan bouwen. Zij hebben hiervoor de hulp van de organisatie DEET ingeroepen en Hari Haran is  inmiddels opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan dit ventje gezond opgroeien en straks een mooie toekomst opbouwen.

Hari Haran is inmiddels financieel geadopteerd
door Bjorn Mureau te Made.

Yuhashini

Yuhashini is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Haar vader heeft twee zeer slecht werkende nieren en moet daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis. Hij is dus niet in staat te werken. Zijn echtgenote moet dagelijks voor hem zorgen en heeft dus ook geen inkomsten. De broer van de vader heeft het op zich genomen om voor het gezinnetje te zorgen. Zijn inkomsten zijn echter ook niet heel erg veel en hij heeft ook nog de zorg voor zijn ouders. Het gezin leeft bij de dag en beide ouders zien de toekomst voor hun dochtertje somber in. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Yuhashini is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu in ieder geval naar school blijven gaan en een toekomst opbouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Yuhashini is inmiddels financieel geadopteerd
door D. Khodabaks te Den Haag.

 

Dhiyaksha

Dhiyaksha is een meisje van drie jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een armzalig huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar er is voor hem maar voor twee dagen in de week werk. De verdiensten zijn dan ook navenant. De moeder probeert ook haar steentje bij te dragen maar heeft nog de nodige zorg voor haar dochtertje. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na rijp beraad is besloten om Dhiyaksha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Dit meisje kan, met uw hulp, een toekomst opbouwen en ook het gezin zal het dan, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Dhiyaksha is inmiddels financieel geadopteerd
door Leentje van der Loo te Herten.

Sharmila J.

Sharmila is een meisje van tien jaar oud en woont, samen met haar ouders en grootouders, in een vervallen huisje. De vader van Sharmila is doofstom en probeert als kleermaker de kost te verdienen. Kleermaker in een klein dorp stelt, financieel gezien, niet zo veel voor. De moeder van Shamila probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar als er geen werk is, zijn er geen inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens met weinig vooruitzichten. Beide ouders willen dat Sharmila naar school blijft gaan om een toekomst op te bouwen. Een veldmedewerker van de organisatie SJDT heeft enkele gesprekken gehad met de ouders en met Sharmila. Daarna nog een gesprek met Br. Sebastian en het resultaat is dat Sharmila nu in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome is opgenomen. Voor € 10,00 in de maand kunt u Sharmila op weg helpen naar een toekomst met perpectief.

Sharmila J. is inmiddels financieel geadopteerd
door Henriette Weldam te Driebergen-Rijsenburg.

Yashini

Yashini is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes of zusjes. Ze woont met haar ouders en grootouders in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader van Yashini probeert als dagloner op het land de kost te verdienen maar daar de familie tot een lage kaste behoort staat hij achteraan de rij als er werk te verdelen valt. Yashini heeft een slecht immuum systeem en is vaak ziek. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Kan zij straks naar school blijven gaan om een beroep te leren of moet zij noodgedwongen op 12-jarige leeftijd gaan werken? Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Yashini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij krijgt nu de kans om naar school te blijven gaan en u kunt haar, met € 10,00 in de maand,  daarmee helpen. Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beter hebben.

Yashini is inmiddels financieel geadopteerd
door Raishree te Middelburg.

Sooriya Raj

Sooriya Raj is een jongen van tien jaar oud. Zijn vader probeert als coolie in de bouw de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de verdiensten erg weinig. Daarom probeert ook de moeder als coolie haar steentje bij te dragen door werkzaamheden op het veld te verrichten. Het (Dalit)gezin woont in een vervallen krot zonder sanitaire voorzieningen. Sooriya Raj is vaak ziek en heeft problemen met zijn immuun systeem. Hij heeft goede medicijnen nodig maar vaak is er geen geld voor. Beide ouders willen echter dat hun zoon naar school kan blijven gaan om een beroep te leren. Sooriya Rai is jarenlang financieel geadopteerd geweest maar heeft uw steun nog hard nodig. Voor  € 10,00 in de maand kan je deze jongen op weg helpen naar een toekomst met perspectief. Ook het gezin zal het financieel gezien een beetje gemakkelijker hebben.  

Sooriya Raj is inmiddels financieel geadopteerd
door LEWIS Communications.

Suguna Devi

Suguna Devi is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder broertje. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en sindsdien staat haar moeder er alleen voor. Zij verricht werkzaamheden in de bouw maar het werk is zwaar en de inkomsten zijn erg weinig. Het is voor haar erg moeilijk om voor haar kinderen iedere dag een maaltijd te bereiden. In armoede leven vindt de moeder niet erg maar met het feit dat haar kinderen niet meer naar school zouden kunnen gaan vindt zij heel erg. Een gesprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft de oplossing gebracht. Suguna Devi is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome en krijgt zo de kans om na de Primery School een opleiding te gaan volgen. Met € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen en ook het gezinnetje zal het dan, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Suguna Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Lianne en Gert-Jan Tipker te Obdam.

 

Madhavi

Madhavi is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders proberen als coolies op het land te werken maar de vader heeft een zwakke gezondheid en kan niet regelmatig werkzaamheden verrichten. Madhavi heeft vaak last van duizelingen en is daarvoor onder behandeling. Beide ouders willen hun kinderen goed onderwijs bieden maar zonder hulp van buitenaf wordt dit een probleem. Mrs. Prema van de organisatie DEET hoorde van de problemen in dit gezin en heeft, na enkele gesprekken met beide ouders, besloten om de jongste dochter, Madhavi, op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kan een financiele adoptie-ouder het verschil maken voor dit meisje!

Madhavi is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Buijsen te Made.

Gopika S.

Gopika is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar mag blij zijn als hij twee dagen in de week werk heeft. De moeder probeert eveneens als coolie wat te verdienen maar ook voor haar zijn de inkomsten minimaal. Oma woont ook bij het gezin en haar gezondheid is niet zo best meer en medicijnen kosten geld. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Ze willen graag dat ze naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Ze  hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na nog enkele gesprekken is besloten om Gopika op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Dit meisje kan nu naar school blijven gaan en ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje beter krijgen.

Gopika is inmiddels financieel geadopteerd
door Jeanne Beuger te Breda.

 

>> Ga hier naar de volgende pagina