Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Met uw hulp kunnen we samen hun toekomst verbeteren, dorpskinderen deel 18

Sri Dharshini

Sri Dharshini is een meisje van tien jaar oud. Zij woont, samen met haar vader, in het dorp Maruthampallam. Haar moeder heeft vorig jaar zelfmoord gepleegd door zich in brand te steken. Haar man kon haar niet meer redden en heeft tijdens zijn  reddingspoging ernstige brandwonden opgelopen. Daar hij door zijn brandwonden problemen heeft met werken heeft hij een schamel inkomen en het kleine gezinnetje leeft dan ook voortdurend ruim onder de armoedegrens. Toch wilt de vader dat zijn dochter naar school gaat en een beroep gaat leren. Hij is in gesprek gekomen met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Het vervolg is dat Sri Dharshini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u dit meisje op weg helpen naar een hoopvolle toekomst.

Sri Dharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Ayaz Bilik te Ridderkerk.

Medhura

Medhura is een meisje van vijf jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Het gezin behoort tot de Dalitgemeenschap en dit is een erg lage kaste. De moeder probeert met werkzaamheden op het land de kost te verdienen en vader is werkzaam als constructiewerker. Beide ouders proberen zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Is een van hun dochters ziek, dan is er geen geld voor medicijnen. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen en maken zich grote zorgen voor hun toekomst. Zij willen dat hun dochters naar school gaan. Een geprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft uitkomst gebracht. Medhura is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan uw hulp heel goed gebruiken. Ook het gezin zal het, met uw steun, het een klein beetje beter hebben.

Medhura  is inmiddels financieel geadopteerd
door Ria en Wim Paalman te Rijssen.

Anbalagan

Anbalagan is een jongen van 13 jaar oud en heeft één jonger broertje. Het gezin behoort tot een erg lage kaste en daardoor is het voor de vader erg moeilijk om vast werk te vinden. Ook de Covid pandemie speelt hierbij een grote rol. De kinderen worden echter ouder en gaan steeds meer kosten. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun twee zoontjes. Zij weten heel goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van hun kinderen. Zij willen dat ze een beroep gaan leren en niet dat ze over een paar jaar moeten gaan werken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Anbalagan opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij krijgt nu de kans om een toekomst met perspectief op te bouwen en een financiele adoptie-ouder kan hem hiermee helpen. Ook het gezin zal het dan, financieel gezien, een klein beetje beter hebben. 

Anbalagan is inmiddels financieel geadopteerd
door Annemieke Stoffelsen en Matthijs Spaans te Ansterdam.

Matheena

Matheena is een meisje van van negen jaar oud en heeft twee oudere broertjes. Het gezin woont in een armzalige hut zonder sanitaire voorzieningen. De vader is een visser maar heeft geen eigen boot. Alleen als een andere visser hulp kan gebruiken heeft hij werk en heeft hij inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Toen een medewerker van de organisatie SJDT hun dorp bezocht hebben ze met hem een gesprek gehad en hem van alle problemen verteld. Het resultaat is dat Matheena opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan Matheena naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen.

Matheena is inmiddels financieel geadopteerd
door Josche Besems te Roosendaal.

Pranith

Pranith is een verstandelijk en lichamelijk gehandicapte jongen van zes jaar oud. Hij heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Zijn vader is een duiker maar zijn inkomsten zijn afhankelijk van de opdrachten die hij krijgt. De moeder werkt niet, zij heeft de zorg voor de drie kinderen en vooral haar zoon Pranith heeft heel veel extra zorg nodig. Hij kan niet praten en heeft niet genoeg kracht in zijn armen en benen en kan nauwelijks iets aanpakken of een stukje lopen. De medicatie die hij krijgt kost het gezin veel extra geld en dat gaat dan weer ten koste van de zorg voor de twee andere kinderen. Beide ouders weten dat onderwijs belangrijk is en ze willen dan ook dat hun oudste en jongste naar school kunnen blijven gaan. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van de de organisatie SJDT. Pranith is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT. Met uw financiele bijdrage van maandelijks € 10,00 helpt u én Pranith én dit gezin.

Pranith is inmiddels financieel geadopteerd
door Sylvia en Kees Lansbergen te Pijnacker.

Anushka

Anushka is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één jonger broertje. De vader is ten gevolge van polio slecht ter been en probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren. Door zijn handicap is het voor hem niet mogelijk om elke dag te werken en daardoor zijn de inkomsten navenant. De ouders weten zich af en toe geen raad en maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beide kinderen. Toen een stafmedewerker van de organisatie SJDT hun dorp bezocht hebben ze hem gevraagd om hun situatie te beoordelen. Na ruggespraak met Br. Sebastian is besloten om Anushka op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Anushka krijgt nu in ieder geval de kans om naar school te blijven gaan om zo een toekomst met perpectief op te bouwen. Met € 10,00 in de maand kunt u haar én het gezin daarmee helpen.

Anushka is inmiddels financieel geadopteerd
door Bianca en Henri 

Sivithan

Sivithan is een jongetje van drie jaar oud en heeft één ouder broertje. Beide ouders proberen als coolies de kost te verdienen. Zij werken op het land en in de bouw maar als er geen werk is hebben ze geen inkomsten. Het gezin behoort tot een lage kaste en het is dan zo wie zo al erg moeilijk om werk te vinden. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten beide kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee zoontjes want ze weten dat onderwijs erg belangrijk is. Ziij hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema en Mr. Antoni van de organisatie DEET. Er is besloten om Sivithan op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome zodat Sivithan de kans kan krijgen om naar school te blijven gaan om zo een toekimst op te bouwen.
Voor € 10,00 in de maand kunt u hem daar mee helpen.

Sivithan is inmiddels financieel geadopteerd
door Judith en Michiel te Schoorl.

Anushka A.

Anushka A. is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één broertje. De vader werkt in de bouw maar zit vaak zonder werk en dan dus ook zonder inkomsten. De moeder werkt in een flowershop maar ook hier zijn de verdiensten minimaal. Het gezin verkeert dan ook vaak ruim onder de armoedegrens en voor de ouders is het erg moeilijk om steeds de eindjes aan elkaar te knopen. Ze hebben het beste voor met hun kinderen maar als de situatie niet verandert zal Anushka niet naar school kunnen blijven gaan maar over een enkele jaren moeten gaan werken. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind en ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Anushka is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en voor € 10,00 in de maand kunt u haar op weg helpen naar een toekomst met perspectief.

Anushka is inmiddels financieel geadopteerd
door Dineke en Albert Dekker te Grafhorst.

Danya Shree

Danya Shree is een leuk meisje van  drie jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje dat ‘s-zomers te warm en in de moessontijd te nat is. Beide ouders proberen als coolie de kost te verdienen. Werken in de bouw, schoonmaakwerkzaamheden bij hotels, winkels enz. Wel werken maar weinig inkomsten. Als de ouders aan het werk zijn blijft Danya Shree tussen de middag bij het day care entre, dit is een soort van kinderopvang en krijgt daar dan te eten. Tijdens de lockdown was dit day care centre echter gesloten en kon er weer minder gewerkt worden. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Danya Shree is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en voor € 10,00 in de maand helpt u dit kind op weg naar een toekomst met perspectief.

Danya Shree is inmiddels financieel geadopteerd
door Jo en Louis de Heijde te Made.

Sundralingam

Sundralingam is een jongen van zeven jaar oud en heeft één jonger broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste. De vader werkt als sjouwer in de bouw maar heeft geen vast werk. De moeder kan niet altijd werken want zij heeft de zorg voor haar twee zoontjes. Hun wekelijkse inkomsten zijn dan ook minimaal. Sundralingam heeft twee jaar geleden een hartoperatie ondergaan en heeft een zwakke gezondheid. Desondanks speelt hij graag met zijn vriendjes en speelt cricket en voetbal. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben raad gevraagd aan Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na rijp beraad is besloten om Sundralingam te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw financiele bijdrage kan niet alleen deze jongen geholpen worden maar het gezin zal het dan een beetje beter krijgen.

Sundralingam is inmiddels financieel geadopteerd
door David Geneste te Amsterdam.

Mounica

Mounica is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Toen Mounica enkele maanden oud was  is haar moeder overleden. Haar vader kon het verlies niet aan en is enkele maanden later overleden. Mounica is in het gezin van een tante gaan wonen. Deze tante zorgt goed voor haar maar kan de rol van moeder niet vervangen. Mounica is erg teruggetrokken en is vaak erg in zichzelf gekeerd. Haar tante probeert zo goed mogelijk voor haar te zorgen maar heeft ook haar eigen gezin. Zij heeft hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en om raad gevraagd. Ook Mounica heeft recht op een toekomst waarvan onderwijs een belangrijke pijler is. Mrs Prema heeft dan ook besloten om Mounica op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenhome. Met € 10,00 in de maand kunt u dit meisje op weg helpen naar een toekomst met perspectief.

Mounica is inmiddels financieel geadopteerd
door Judith en Michiel te Schoorl.

Sunmathi

Sunmathi is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader is een landbouwer maar daar het de afgelopen jaren te weinig heeft geregend zijn de opbrengsten minimaal. De moeder kan niet gaan werken want zij moet haar jongste dochter verzorgen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Kunnen ze onderwijs blijven volgen of moeten ze op 11, 12-jarige leeftijd gaan werken. Ze hebben hun problemen gedeeld met een medewerker van de organisatie SJDT. Besloten is om de oudste, Sunmathi, op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu na de lagere school een vervolgopleiding gaan volgen en zo een toekomst opbouwen. U kunt haar daarmee helpen.

Sunmathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Danielle Vooren en Uzi  Izchaki te Amsterdam.

Sakthi

Sakthi is een meisje van zes jaar oud en heeft nog één jonger zusje. De vader werkt als coolie in de bouw en de moeder werkt op het land. Beide ouders hebben geen vast werk en zitten daarom nog al eens een keer zonder inkomsten. Ze hebben dan ook veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook oma en opa wonen bij het gezin en ook dat zijn weer extra uitgaven. Beide ouders maken zich zorgen om hun twee dochters. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is en kunnen hun dochters wel naar school blijven gaan? Toen Mrs. Prema van de organisatie op werkbezoek was in het dorp hebben ze haar van de problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om de oudste dochter, Sakthi, op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand helpt u dit kind op weg naar een toekomst die zij verdient.

Sakthi is inmiddels financieel geadopteerd
door Ina Postma te Hattem.

Sivakannan

Sivakannan is een jongen van elf jaar oud en heeft twee oudere zussen. Het gezin woont, samen met oma en opa, in een klein huisje tot eigenlijk te klein is voor zeven personen. De vader verricht als coolie wegwerkzaamheden maar zit vaak zonder werk. Daar het gezin tot een lage kaste behoort staat hij achteraan de rij als er werk verdeeld wordt. Het gezin leeft onder de armoedegrens en daar zal weinig verandering in komen. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en hebben het beste voor met hun kinderen. Ze willen dat ze naar school gaan om een beroep te leren. Ze maken zich hierover grote zorgen en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Sivakannan opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij kan nu naar school blijven gaan en zijn droom om “teacher” te worden, waar maken.

Sivakannan is inmiddels financieel geadopteerd
door Wendy Wighert en Ron Andrea te Heerhugowaard.

Madhumithra

Madhumithra is een meisje van vier jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin, dat tot de Dalitgemeenschap behoort, woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders werken als coolie op het land en in de bouw en proberen zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er geen inkomsten. Hun kinderen zijn nog jong maar zich maken zich nu al zorgen over de toekomst van hun beide meisjes. Kunnen ze straks naar school blijven gaan om een beroep te leren of moeten ze met hun 12 jaar gaan werken. Een gesprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft voor hun heel wat problemen opgelost. Madhumithra is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan nu in ieder geval naar school blijven gaan. Voor € 10,00 in de maand steunt én Madhumithra én, indirect, het gezin!

Madhumithra is inmiddels financieel geadopteerd 
door David Geneste te Amnsterdam.

 

Madulekha

Madulekha is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder broertje. Zes jaar geleden is haar vader bij een auto-ongeluk omgekomen en sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. Ze werkt als manusje van alles in de bouw maar heeft geen vast werk. Geen werk, geen inkomsten. De alleenstaande moeder maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar twee kinderen. Kunnen ze naar school blijven gaan, kunnen ze hun studie afmaken? Kortom, wat te doen. Tijdens een bezoek van Mrs. Prema van de organisatie DEET aan het dorp heeft deze een gesprek gehad met de moeder van de twee kinderen. Na nog enkele gesprekken op het kantoor van DEET is besloten om Madulekha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Madulekha kan nu haar droom om “teacher” te worden, waar maken en u kan haar daarbij helpen.

Madulekha is inmiddels financieel geadopteerd
door José Koopmanschap te Huizen.

Abinisha

Abinisha is een meisje van acht jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Zij woont met haar ouders in een vervallen huisjes met geen sanitaire voorzieningen. De vader van Abinisha is vaak ziek en is dan niet in staat te werken. De moeder van Abinisha kan niet gaan werken want zij moet én voor haar dochter én voor haar man zorgen als hij ziek thuis is. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens.  Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun dochter. Ze hebben over al hun problemen een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Gezien de problemen in dit gezin is besloten om Abinisha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Abinisha is inmiddels financieel geadopteerd
door Margit Jacobs te Waalwijk.

Narmatha

Narmatha is een meisje van zes jaar oud en heeft geen broertjes e/of zusjes. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader van Narmatha is vaak ziek en heeft problemen met zijn benen. Hij loopt met de hulp van een driepoot. De moeder werkt als coolie op het land maar heeft vaak geen werk en dus ook geen inkomsten. Het gezinnetje leeft ruim onder de armoedegrens en beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochter. Ze willen graag dat ze naar school kan blijven gaan om voor een beroep te leren. Ze hebben contact gezocht met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar om raad en hulp gevraagd. Narmatha is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Narmatha is inmiddels financieel geadopteerd
door Svetlana Horbunova te Den Haag.

Sindhuja

Sindhuja is een meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger broertje en één jonger zusje. Haar vader is een “taxidriver” maar hij heeft een ongeluk gehad en is nu niet meer in staat om zijn werkzaamheden te verrichten. Hij probeert nu als coolie wat inkomsten te vergaren maar geen werk, geen inkomsten. De moeder probeert als werkster wat geld in het laatje te brengen maar de kosten voor drie opgroeiende kinderen zijn maandelijks vaak meer dan de inkomsten. Beide ouders willen graag dat de toekomst voor hun kinderen er anders uit moet zien dan die van hen en ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Gezien alle omstandigheden waarin het gezin leeft is besloten om Sindhuja op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Sindhuja kan nu onderwijs blijven volgen en zo haar droom waar maken.

Sindhuja is inmiddels de adoptievriendin
van Linde te Bannalec, Frankrijk.

Srinidhi

Srinidhi is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder en één jonger broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader heeft tuberculose gehad en is daar nog steeds niet helemaal van hersteld. Hij is thuis en zorgt voor zijn oudste zijn die een verstandelijke beperking heeft. De moeder probeert als coolie de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en daar zal de komende jaren weinig verandering in komen. Beide ouders weten dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van hun kinderen en hebben Mrs. Prema van de organisatie DEET om raad gevraagd, Het resuktaat is dat Srinidhi opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en met uw hulp een toekomst opbouwen.

Srinidhi is inmiddels financieel geadopteerd
door Sanne en Jilles Hazendonk te Veldhoven.

  >>Ga hier naar de volgende pagina