Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Met uw hulp kunnen we samen hun toekomst verbeteren, dorpskinderen deel 19

Ezhilarasan Anburaj

Ezhilarasan Anburaj is een jongen van twaalf jaar oud Zijn vader is enkele maanden geleden besmet getaakt met het Covid-virus en is daaraan overleden. Zijn moeder staat er dus helemaal alleen voor en probeert, met de hulp van een oom, de draad weer op te pakken. Zij maakt zich grote zorgen over haar zoon. Ezhilarasan Anburaj was erg op zijn vader gesteld en mist hem heel erg. Ook financieel gezien weet de moeder hoe ze de eindjes aan elkaar moet knopen. Ook over de toekomst van haar zoon maakt zij zich zorgen. Kan hij naar school bijven gaan of moet hij gaan werken. Zij heeft hierover een gesprek gehad met Mrs Prema van de organisatie DEET. Na rijpo beraad is besloten om Ezhilarasan Anburaj op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Ezhilarasan Anburaj kan nu naar school blijven gaan en kan met uw hulp wat van zijn toekomst maken.

Sharmila S.

Sharmila is een leuk meisje van tien jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar  is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Hun huisje verkeert in een zeer slechte staat maar er is geen geld om het op te knappen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun drie kinderen. Ze weten allebei dat onderwijs zeer belangrijk is voor hun verdere leven. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad gevraagd. Na overleg met Br. Sebastian van de organisatie SJDT is besloten om de jongste, Sharmila dus, op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.  Sharmila krijgt nu de kans om onderwijs te kunnen blijven volgen en ook het gezin zal het nu, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand helpt u daarbij.

Sharmila is inmiddels financieel geadopteerd
door Bianca Kosters en Roy Huis In ’t Veld te Raalte.

Gajendhiran

Gajendhiran is een jongen van dertien jaar oud en heeft één oudere broer. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De ouders zijn coolie en proberen zo de kost te verdienen. Maar, geen werk, geen inkomsten.  Het gezin leeft dan ook voortdurend onder armoedegrens en beide ouders maken zich ongerust voor de toekomst van hun twee zonen. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Deze was al gauw overtuigd dat het hard nodig is dat dit gezin geholpen moest worden. De jongste zoon, Gajendhiran, is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 kunt u hem daarmee helpen. Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje beter hebben.

Madhunisha

Madhunisha is een meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader is een losarbeider en probeert zo de kost te verdienen. Het gezin behoort echter tot een lage kaste en, als er al werk te verdelen valt, staat hij achteraan de rij. Haar moeder moet voor haar dochtertje van twee jaar oud zorgen en kan dus niet gaan werken. Het gezin leeft in grote armoede en weten niet hoe dit op te lossen. Madhunisha gaat graag naar de Balwadi (kleuterschool) en kijkt er nu al naar uit om naar een “echte” school te gaan. Beide ouders hebben een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en deze was bereid om de situatie te  beoordelen.  Na nog enkele gesprekken is besloten om Madhunisha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Keerthi

Keerthi is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader werkt in de bouw en haar moeder zorgt voor beide meisjes en probeert met hier en daar wat arbeid te verrichten wat extra inkomsten te vergaren. Keerthi heeft problemen met haar bloedvatenstelsel en moet regelmatig naar het ziekenhuis voor controle en medicatie. Dit alles kost erg veel geld en het gezin weet zich af en toe geen raad hoe een en ander financieel op te lossen. Ze willen graag dat hun kinderen naar school blijven gaan om een toekomst op te bouwen. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht. Na rijp beraad is besloten om Keerthi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Een financiele adoptie-ouder kan haar de kans geven op een toekomst met perspectief.

Keerthi is inmiddels financieel geadopteerd
door Nanda Kantaram te Amsterdam.

Subhiksha

Subhiksha is een meisje van negen jaar oud. Zij heeft twee oudere zusjes en één jonger broertje. De gezondheid van de vader  van Subhiksha laat te wensen over en hij is daarom niet in staat om regelmatig te werken. Het inkomen van dit gezin ligt dan ook ruim onder de armoedegrens. Het gebeurt dan ook nog nog al eens een keer dat de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. De droom van Subhiksha is om voor  een IAS officer (Indian Administrative Service) te gaan studeren. Beide ouders gunnen haar dat natuurlijk maar kunnen zonder hulp van anderen haar droom niet waarmaken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en deze om raad gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Subhiksha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp kan zij nu onderwijs blijven volgen om zo haar droom waar te maken.

 Pasupathi

 Pasupathi is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één ouder   broertje. Haar ouders wonen met hun twee kinderen in een   vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. In de zomer is het   er bloedheet en tijdens de moesson door en door nat.De vader   werkt in de bouw en de moeder op het land. Is er echter geen   werk  dan zijn er geen inkomsten. Beide ouders willen dat hun   kinderen naar school kunnen blijven gaan om een toekomst op te   bouwen. Ze hebben contact opgenomen met Mrs. Prema van de   organisatie DEET en haar van de problemen verteld. Na nog enkele   gesprekken is besloten om Pasupathi op te nemen in het   ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan met de   hulp van een financiele adoptie-ouder onderwijs blijven volgen om   zo een toekomst op te bouwen.

 Pasupathi is inmiddels financieel geadopterd
 door De Regenboog-Pixelhobby te Ede.

Sangeetha

Sangeetha is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en daarom is het voor beide ouders erg moeilijk om vast werk te vinden. Ze werken op het land maar door de toenemende landbouwmachines die hun werk overnemen wordt het voor hen steeds moeilijker om de kost te verdienen. De ouders geven niets om luxe maar willen wel dat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan. Beide ouders willen dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit moet zien dan die van hen. Enkele gesprekken met Mrs. Prema van de organisatie DEET hebben er toe geleid dat Sangeetha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs bljven volgen en kan, met de hulp van  een financiele adoptie-ouder, een toekomst opbouwen.

 

Sowmiya

Sowmiya is een leuk meisje van negen jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de bosjes en zich wassen bij de waterpomp. Het gezin behoort tot een erg lage kaste en daarom is het voor beide ouders erg moeilijk om vast werk te vinden. Geen werk, geen inkomsten. De ouders willen graag dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen maar als de situatie niet veranderd dat zal Sowmiya over enkele jaren moeten gaan werken. Een gesprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft uitkomst gebracht. Sowmiya is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan met de hulp van een financiele adoptie-ouder onderwijs blijven volgen met als doel een toekomst met perspectief.

Sowmiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Isabella te Utrecht.

Subashree

Subashree is een leuk meisje van vier jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader werkt in de bouw maar heeft geen vast werk. Als hij een week niet kan werken heeft hij die week geen inkomsten. De moeder probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar met twee kleine kinderen valt dat niet altijd mee. Subashree gaat naar de “dagopvang” en als de moeder werk heeft neemt Subashree haar kleine zusje mee.   Grote problemen in dit gezinnetje! Vaak niet genoeg te eten, geen geld voor medicijnen als de kinderen ziek zijn enz. Beide ouders hebben met Mrs Prema van de organisatie DEET een gesprek gehad en haar van alle problemen verteld. Subashree is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan de hulp van een financiele adoptie-ouder heel goed gebruiken. Ook het gezin zal het, financieel gezien, een klein beetje beter hebben.

 

Siva Sundara Pandi

Siva Sundara Pandi is een jongen van zeven jaar oud en heeft twee jongere broertjes (een tweeling). Het gezin woont in een huurhuisje en elke maand is het maar weer de vraag of de huur betaald kan worden. Beide ouders proberen als coolie de kost te verdienen maar: geen werk, geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Kunnen ze naar school blijven gaan om een toekomst op te bouwen of moeten ze straks op 12-jarige leeftijd gaan werken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie DEET en van hun problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Siva Sundara Pandi op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Siva Sundara Pandi kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Met uw hulp gaat hem dat lukken.

Jeyachitra

Jeyachitra is een meisje van veertien jaar oud en ze heeft één zusje. Het gezin woont in het dorp Tranquebar. Haar moeder is enkele jaren geleden overleden en de vader van de twee zusjes heeft zich dat erg aangetrokken. Hij is erg depressief geworden en kijkt nauwelijks meer naar zijn dochters om. Hij werkt nog wel maar zijn inkomen is minimaal. Hun oma en een tante hebben de taak op zich genomen om voor de twee meisjes te zorgen, maar dat valt, met name voor de oma, niet mee. Jeyachitra is vastbesloten om wat van haar toekomst te maken en wil graag naar school blijven gaan. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen en, in overleg met de vader en de tante, is besloten om Jeyachitra op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand steunt u Jeyachitra  en kunt u haar droom, studeren voor advocaat, waar maken.

Dhana Lakshimi

Dhana Lakshimi is een meisje van twaalf jaar oud en heeft vier zusjes en één (tweeling)broer. Het gezin woont in een klein huurhuisje waar met veel moeite 6 personen in kunnen wonen. Twee zusjes van haar zijn inmiddels getrouwd en een ander zusje werkt thuis zodat beide ouders kunnen gaan werken, tenminste, als er al werk is. Het gezin behoort tot een lage kaste en dan valt het niet mee om als man of vrouw vast werk te hebben. Beide ouders willen graag dat Dhana Lakshimi naar school blijft gaan om haar droom, politieagente worden, waar te maken. Zij hebben contact opgenomen met Mrs. Prema van de organisatie DEET en om raad en hulp gevraagd. Het resultaat is dat Dhana Lakshimi opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven en met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst opbouwen.

Shrinitha

Shrinitha is een meisje van dertien jaar oud en heeft één ouder broertje. Ook de oma en opa en een tante wonen in bij het gezin. Beide ouders proberen als coolies de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Beide grootouders zijn al op leeftijd en zijn vaak ziek en medicijnen kosten nu eenmaal geld. Shrinitha en haar broer gaan nu nog naar school maar als de situatie niet verandert dan zullen beide kinderen moeten gaan werken. Beide ouders hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na nog enkele gsprekken met beide ouders is besloten om  Shrinitha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor slechts
€ 10,00 in de maand kunt u er voor zorgen dat Shrinitha en haar broertje naar school kunnen blijven gaan.

Jaya Supriya

Jaya Supriya is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een coolie die door hard te werken de kost probeert te verdienen. Is er echter geen werk, dan heeft hij ook geen inkomsten. Haar moeder werkt als coolie op het land maar tijdens de moesson is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens en de ouders weten zich af en toe geen raad. Ze weten heel goed dat een opleiding voor zowel hun zoon als hun dochter erg belangrijk is. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Mrs. Prema heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Jaya Supriya opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder is er ook voor Jaya Supriya een toekomst met mooie vooruitzichten.

Pavithra

Pavithra is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. Ook de moeder probeert als  haar steentje bij te dragen maar ook voor haar geldt: geen werk, geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij zelf kunnen lezen noch schrijven en daarom vinden ze het zo belangrijk dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en gevraagd of zij kon helpen. Pavithra zit nu in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen om zo haar droom, teacher te worden, te verwezelijken. Voor € 10,00 in de maand kunt haar daarmee helpen.

Arundevi

Arundevi is een leuk meisje van elf jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De vader is slecht ter been en kan alleen zittend werkzaamheden verrichten. De moeder probeert als coolie op een van de boerderijtjes wat extra inkomsten te vergaren maar als er geen werk is, heeft zij geen inkomsten. Het gezin leeft bij de dag en hun toekomst ziet er niet echt goed uit. De kinderen worden groter en gaan dus meer kosten. Beide ouders geven niets om luxe maar willen wel dat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan en voor een beroep gaan leren. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad gevraagd. Na verder overleg met Br. Sebastian is besloten om Arundevi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu, met uw hulp, verzekerd van voortgezet onderwijs en kan haar droom, onderwijzeres worden, verwezelijken.

Anusha

Anusha is een meisje van twaalf jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De  moeder is enige jaren geleden overleden en dus staat de vader er alleen voor. De vader zorgt echter slecht voor zijn twee dochters en daarom zijn ze door oma en opa in huis genomen. Ze krijgen nu in ieder geval zorg en aandacht. De grootouders zijn echter al op leeftijd en hebben weinig inkomsten. Het is voor hen dan ook moeilijk om hun twee kleindochters altijd genoeg te eten te geven en ook bij ziekte is er geen geld om medicijnen bij de dokter te betalen. Een stafmedewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en heeft een gesprek gehad met oma en opa. Het resultaat is dat Anusha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Anusha kan nu door blijven leren en zo een toekomst opbouwen. Met € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Anusha is inmiddels financieel geadopteerd
door Joyce van der Ent te Rotterdam.

Darnisha

Darnisha is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Haar vader probeert als taxidriver de kost te verdienen. De moeder probeert als coolie wat inkomsten te vergaren maar is er geen werk, dan zijn er geen inkomsten. De grootvader van Darnisha had nierproblemen en de behandeling heeft veel geld gekost. De behandeling heeft uiteindelijk niet geholpen en hij is overleden. Voor de behandeling is geld geleend wat terug betaald dient te worden. Het gezin leeft van de inkomsten van de moeder en dat is dus ruim onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Darnisha zit nu in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome en kan met uw steun zicht hebben op een toekomst met perspectief.

Darnisha is inmiddels financieel geadopteerd
door Bart Koppers te Maarssen.

 

Ga hier naar de volgende pagina