Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Met uw hulp kunnen we samen hun toekomst verbeteren, dorpskinderen deel 19

Sabarish

Sabarish is een leuk ventje van drie jaar oud en hij heeft twee oudere broertjes. De vader werkte als coolie op het land maar enkele jaren geleden heeft hij zijn been gebroken en kon hij niet meer gaan werken. De moeder maakt als schoonmaakster lange dagen en haar inkomsten zijn niet om over naar huis te schrijven.  Ze maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Een buurvrouw maakte de ouders attent op de organisatie SJDT. Na lang wikken en wegen zijn de twee ouders een gesprek aangegaan met een medewerker van deze organisatie. Na rijp beraad is besloten om Sabarish op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Sabarish zit nu nog op de Balwadi (kleuterschool) maar zal volgend schooljaar echt onderwijs gaan volgen. U kunt hem daarmee helpen en ook de ouders zullen het dan, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Sabarish is inmiddels financieel geadopteerd
door Andrea en Sander Bos te Dongen.

 

Manikam

Manikam is een jongen van zeven jaar oud en woont, samen met zijn ouders en zijn twee zusjes, in een vervallen huisje in het dorp Kandai. De vader werkt als geitenhoeder om de kost te verdienen maar de verdiensten zijn erg weinig. De moeder probeert door te werken op een boererij ook haar bijdrage te leveren maar het werk is zwaar en ook haar inkomsten zijn erg weinig. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en zij maken zich grote zorgen om hun kinderen. Zij willen een betere toekomst voor hun kinderen dan die van zichzelf. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na nog enkele geprekken, ook met Manikam, is besloten om deze jongen op te nemen in het ondersteunigsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder krijgt hij de kans om, door het volgen van onderwijs, een toekomst op te bouwen.

Manikam is inmiddels financieel geadopteerd
door Soenita Dhawtal en Sanjay Charoe te Nootdorp.

Abinaya Shri

Abinaya Shri is een meisje van 16 jaar oud en woont in Kandai, een dorpje in het Madurai-district. Haar vader heeft het gezin verlaten omdat het derde kind dat geboren was weer een meisje was. De moeder stond er dus alleen voor en dat was erg moeilijk voor haar. Ze probeert als coolie de kost te verdienen maar de verdiensten zijn erg weinig. Ze wil zo graag dat Abinaya Shri naar school kan blijven gaan om zo haar droom, werken bij de politie, waar te kunnen maken. Ze heeft een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en van haar problemen verteld. Het besluit is dan ook genomen om Abinaya Shri op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET om zodoende het meisje een toekomst te bieden. Abinaya Shri was financieel geadopteerd maar de financiele adoptie-ouder is gestopt. Abinaya Shri heeft nog voor drie jaar een financiele adoptie-ouder nodig zodat zij haar studie af kan maken. Een nieuwe financiele adoptie-ouder kan haar droom waar maken.

Abinaya Shri is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Delft.

Ezhilarasan Anburaj

Ezhilarasan Anburaj is een jongen van twaalf jaar oud Zijn vader is enkele maanden geleden besmet getaakt met het Covid-virus en is daaraan overleden. Zijn moeder staat er dus helemaal alleen voor en probeert, met de hulp van een oom, de draad weer op te pakken. Zij maakt zich grote zorgen over haar zoon. Ezhilarasan Anburaj was erg op zijn vader gesteld en mist hem heel erg. Ook financieel gezien weet de moeder hoe ze de eindjes aan elkaar moet knopen. Ook over de toekomst van haar zoon maakt zij zich zorgen. Kan hij naar school bijven gaan of moet hij gaan werken. Zij heeft hierover een gesprek gehad met Mrs Prema van de organisatie DEET. Na rijpo beraad is besloten om Ezhilarasan Anburaj op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Ezhilarasan Anburaj kan nu naar school blijven gaan en kan met uw hulp wat van zijn toekomst maken.

Ezhilarasan Anburaj is inmiddels financieel geadopteerd
door Ria en Erik Burgers te Meeteren.

Shamina

Shamina is een meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Het gezin woont, met oma en opa, in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de struiken en wassen bij de dorpspomp. De vader probeert als coolie in de bouw de kost te verdienen maar als er geen werk is heeft hij geen inkomsten. Schraalhans is dan ook nog al eens een keer de keukenmeester.  Beide ouders willen dat hun kinderen een toekomst opbouwen die er anders uit moet zien dan die van hen. Onderwijs is dan ook een hele belangrijke pijler voor de toekomst van een kind. De ouders hebben contact opgenomen met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar van alle problemen verteld. De uitkomst is dat Shamina opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan nu een toekomst opbouwen.
Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Shamina is inmiddels financieel geadopteerd
door Andrea en Sander Bos te Dongen.

 

Sharmila S.

Sharmila is een leuk meisje van tien jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar  is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Hun huisje verkeert in een zeer slechte staat maar er is geen geld om het op te knappen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun drie kinderen. Ze weten allebei dat onderwijs zeer belangrijk is voor hun verdere leven. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad gevraagd. Na overleg met Br. Sebastian van de organisatie SJDT is besloten om de jongste, Sharmila dus, op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.  Sharmila krijgt nu de kans om onderwijs te kunnen blijven volgen en ook het gezin zal het nu, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen. Voor € 10,00 in de maand helpt u daarbij.

Sharmila is inmiddels financieel geadopteerd
door Bianca Kosters en Roy Huis In ’t Veld te Raalte.

Rohitha

Rohitha is een meisje van drie jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Zij woont met haar ouders in een schamel hutje in het dorp Kandai. Haar vader probeert als wever de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn te weinig om het gezin te onderhouden.Haar moeder probeert als coolie inkomsten te vergaren maar door de Covid-19 pandemie  heeft zij geen werk meer. Rohitha gaat nu nog naar het day care centre maar zal strak regulier onderwijs gaan volgen. Beide ouders maken zich daarover grote zorgen. Kan haar dochter naar school blijven gaan en kan zij straks een beroep gaan leren? Gesprekken met Mrs. Prema van de organisatie DEET hebben voor hen de oplossing gebracht. Rohitha is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan straks naar school blijven gaan. Voor € 10,00 in de maand kunt u dit meisje daarmee helpen.

Rohitha is inmiddels financieel geadopeerd door
Tamara, Davy, Mikey en Levi de Heijde te Made.

Ramasri

Ramasri is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger zusje. De beide ouders werken als coolie op het land. Is er echter geen werk dan hebben ook geen inkomsten. De vader raakt steeds meer in zichzelf en kijkt maar amper meer naar zijn kinderen om. De moeder maakt zich dan ook grote zorgen. Niet alleen op financieel gebied maar ook voor haar twee kinderen. Kunnen ze wel naar school blijven gaan of moeten ze al op jonge leeftijd gaan werken? Zij heeft over al deze problemen een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian van deze organisatie is besloten om Ramasri op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het, op financieel gebied, het een klein beetje beter. Voor slechts € 10,00 in de maand kunt u dit meisje en dit gezin helpen.

Ramasri is inmiddels financieel geadopteerd
door Sammy van Oers te Breda.

Keerthi

Keerthi is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader werkt in de bouw en haar moeder zorgt voor beide meisjes en probeert met hier en daar wat arbeid te verrichten wat extra inkomsten te vergaren. Keerthi heeft problemen met haar bloedvatenstelsel en moet regelmatig naar het ziekenhuis voor controle en medicatie. Dit alles kost erg veel geld en het gezin weet zich af en toe geen raad hoe een en ander financieel op te lossen. Ze willen graag dat hun kinderen naar school blijven gaan om een toekomst op te bouwen. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht. Na rijp beraad is besloten om Keerthi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Een financiele adoptie-ouder kan haar de kans geven op een toekomst met perspectief.

Keerthi is inmiddels financieel geadopteerd
door Nanda Kantaram te Amsterdam.

 Pasupathi

 Pasupathi is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één ouder   broertje. Haar ouders wonen met hun twee kinderen in een   vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. In de zomer is het   er bloedheet en tijdens de moesson door en door nat.De vader   werkt in de bouw en de moeder op het land. Is er echter geen   werk  dan zijn er geen inkomsten. Beide ouders willen dat hun   kinderen naar school kunnen blijven gaan om een toekomst op te   bouwen. Ze hebben contact opgenomen met Mrs. Prema van de   organisatie DEET en haar van de problemen verteld. Na nog enkele   gesprekken is besloten om Pasupathi op te nemen in het   ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan met de   hulp van een financiele adoptie-ouder onderwijs blijven volgen om   zo een toekomst op te bouwen.

 Pasupathi is inmiddels financieel geadopteerd
 door De Regenboog-Pixelhobby te Ede.

Sowmiya

Sowmiya is een leuk meisje van negen jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de bosjes en zich wassen bij de waterpomp. Het gezin behoort tot een erg lage kaste en daarom is het voor beide ouders erg moeilijk om vast werk te vinden. Geen werk, geen inkomsten. De ouders willen graag dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen maar als de situatie niet veranderd dat zal Sowmiya over enkele jaren moeten gaan werken. Een gesprek met Mrs. Prema van de organisatie DEET heeft uitkomst gebracht. Sowmiya is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan met de hulp van een financiele adoptie-ouder onderwijs blijven volgen met als doel een toekomst met perspectief.

Sowmiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Isabella te Utrecht.

Jeyachitra

Jeyachitra is een meisje van veertien jaar oud en ze heeft één zusje. Het gezin woont in het dorp Tranquebar. Haar moeder is enkele jaren geleden overleden en de vader van de twee zusjes heeft zich dat erg aangetrokken. Hij is erg depressief geworden en kijkt nauwelijks meer naar zijn dochters om. Hij werkt nog wel maar zijn inkomen is minimaal. Hun oma en een tante hebben de taak op zich genomen om voor de twee meisjes te zorgen, maar dat valt, met name voor de oma, niet mee. Jeyachitra is vastbesloten om wat van haar toekomst te maken en wil graag naar school blijven gaan. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen en, in overleg met de vader en de tante, is besloten om Jeyachitra op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand steunt u Jeyachitra  en kunt u haar droom, studeren voor advocaat, waar maken.

Jeyachitra is inmiddels financieel geadopteerd
door Jacomien ten Teije te Breda.

Dhana Lakshimi

Dhana Lakshimi is een meisje van twaalf jaar oud en heeft vier zusjes en één (tweeling)broer. Het gezin woont in een klein huurhuisje waar met veel moeite 6 personen in kunnen wonen. Twee zusjes van haar zijn inmiddels getrouwd en een ander zusje werkt thuis zodat beide ouders kunnen gaan werken, tenminste, als er al werk is. Het gezin behoort tot een lage kaste en dan valt het niet mee om als man of vrouw vast werk te hebben. Beide ouders willen graag dat Dhana Lakshimi naar school blijft gaan om haar droom, politieagente worden, waar te maken. Zij hebben contact opgenomen met Mrs. Prema van de organisatie DEET en om raad en hulp gevraagd. Het resultaat is dat Dhana Lakshimi opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven en met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst opbouwen.

Dhana Lakshimi is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Hattem.

 

Pavithra

Pavithra is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. Ook de moeder probeert als  haar steentje bij te dragen maar ook voor haar geldt: geen werk, geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij zelf kunnen lezen noch schrijven en daarom vinden ze het zo belangrijk dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET en gevraagd of zij kon helpen. Pavithra zit nu in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen om zo haar droom, teacher te worden, te verwezelijken. Voor € 10,00 in de maand kunt haar daarmee helpen.

Pavithra is inmiddels financieel geadopteerd
door Josche Besems te Roosendaal.

Anusha

Anusha is een meisje van twaalf jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De  moeder is enige jaren geleden overleden en dus staat de vader er alleen voor. De vader zorgt echter slecht voor zijn twee dochters en daarom zijn ze door oma en opa in huis genomen. Ze krijgen nu in ieder geval zorg en aandacht. De grootouders zijn echter al op leeftijd en hebben weinig inkomsten. Het is voor hen dan ook moeilijk om hun twee kleindochters altijd genoeg te eten te geven en ook bij ziekte is er geen geld om medicijnen bij de dokter te betalen. Een stafmedewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en heeft een gesprek gehad met oma en opa. Het resultaat is dat Anusha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Anusha kan nu door blijven leren en zo een toekomst opbouwen. Met € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Anusha is inmiddels financieel geadopteerd
door Joyce van der Ent te Rotterdam.

Darnisha

Darnisha is een meisje van vijf jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Haar vader probeert als taxidriver de kost te verdienen. De moeder probeert als coolie wat inkomsten te vergaren maar is er geen werk, dan zijn er geen inkomsten. De grootvader van Darnisha had nierproblemen en de behandeling heeft veel geld gekost. De behandeling heeft uiteindelijk niet geholpen en hij is overleden. Voor de behandeling is geld geleend wat terug betaald dient te worden. Het gezin leeft van de inkomsten van de moeder en dat is dus ruim onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun dochtertje. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Darnisha zit nu in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome en kan met uw steun zicht hebben op een toekomst met perspectief.

Darnisha is inmiddels financieel geadopteerd
door Bart Koppers te Maarssen.

 

Ga hier naar de volgende pagina