Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptie dorpskinderen deel 2

 

Logeshwari

Logeshwari is een meisje van bijna zes jaar oud. Zij heeft nog één zusje. Het gezin woont in het dorp Maruthampallam. Logeshwari heet een verstandelijke beperking. Zij kan alleen iemand verstaan en begrijpen als deze luid en langzaam praat. Haar vader is een coolie die op het land werkt. Zijn inkomsten zijn echter weinig en als hij geen werk heeft zijn er helemaal geen inkomsten. Logeshwari heeft medicijnen nodig, maar die kosten geld. Zij gaat wel naar school maar dit brengt natuurlijk wel de nodige problemen met zich mee. Beide ouders willen echter voor hun dochter, ondanks haar beperking, er een toekomst is. Ze hebben een gesprek gehad met de leiding van SJDT en er is besloten om haar op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kanje dit kind op weg helpen.

Logeshwari in inmiddels financieel geadopteerd door  
Charlotte van Leeuwen en Ab Westendorp te Den Haag.

Paranilakshmi

Paranilakshmi is een meisje van elf jaar oud. Zij heeft nog een jonger zusje, Sasirega. Haar ouders behoren tot de allerlaagste kaste en het gezin leeft voortdurend in armoede. Ze werken allebei als dagloners op het veld maar hun inkomsten zijn erg weinig. De vader vindt dat het naar school gaan van zijn beide dochters onzin is. Als ze straks gaan trouwen heb je er niets meer aan is zijn opvatting. De moeder staat hier gelukkig lijnrecht tegenover en wil haar kinderen een toekomst geven die ze zelf ook voor ogen had. Dat betekent in ieder geval onderwijs! Een medewerker van DEET heeft haar verhaal aangehoord en heeft besloten om beide meisjes op te nemen in het ondersteuningsplan. Met uw hulp kan Paranilakshmi de toekomst opbouwen die haar moeder voor ogen heeft.

Paranilakshmi is inmiddels financieel geadopteerd door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

Abi

Abi is een meisje van zeven jaar oud en heeft een broertje van bijna drie jaar oud. De vader heeft het gezin verlaten en niemand weet waar hij is. De moeder van beide kinderen probeert door werkzaamheden op het land wat inkomsten te vergaren maar er is vaak geen werk en dus ook geen inkomsten. Ze vindt het echter belangrijk dat haar kinderen, ondanks alle ellende, een andere toekomst moeten krijgen dan die van haar. Ze weet dat onderwijs een van de pijlers is voor de toekomst van een kind. Ze heeft de hulp ingeroepen van SJDT en gevraagd of deze organisatie haar dochter niet kan helpen. Na enkele gesprekken is het besluit genomen om Abi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand help je Abi en indirect ook het gezin.

Abi is inmiddels financieel geadopteerd door
Charlotte van Leeuwen en Ab Westendorp te Den Haag.

Sindhiya

Sindhiya is een meisje van vijf jaar oud. Ze woont, samen met haar ouder zusje en haar moeder in het dorpje Thiruvidaikali. Hun “huisje” is een hut dat met de moesson een soort van vergiet is. Haar vader is enige tijd geleden overleden en dus staat de moeder er alleen voor. Ze probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren, want ze wil graag dat haar kinderen onderwijs krijgen om zodoende een toekomst op te bouwen. Ze weet echter dat het op deze manier niet zal lukken en als de omstandigheden niet veranderen zal de oudste straks moeten gaan werken. Ze heeft haar problemen besproken met een medewerker van SJDT. Deze heeft de omstandigheden beoordeeld en Sindhiya opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand help je dit meisje en indirect ook het gezin.

Sindhiya is inmiddels financieel geadopteerd door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

Angela Eshwari

Angela Eshwari is een leuk meisje van acht jaar oud. Zij woont met haar moeder in het dorp Sathangudi. Haar vader is enkele jaren geleden vertrokken en staat haar moeder er alleen voor. Zij probeert als dagloner de kost te verdienen maar er is vaak geen werk en dus ook geen inkomsten. Het gezinnetje leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Angela Eshwari krijgt niet altijd genoeg en goed te eten en haar moeder maakt zich dan ook grote zorgen. Ze hoopt dat haar dochter onderwijs kan blijven volgen om zodoende haar droom waar te kunnen maken namelijk: "teacher". Zij heeft daarover gesproken met Mrs. Prema van de organisatie DEET en Angela Eshwari is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Angela Eshwari is inmiddels financieel geadopteerd
door Karin Wijnans te Gorsel.

Paramaguru

Paramaguru is een meisje van drie jaar oud. Haar ouders hebben grote problemen gehad: Haar vader is vertrokken en haar moeder heeft daarna zelfmoord gepleegd. Ze woont al weer een poosje bij haar oma. Oma is goed voor haar maar het valt niet mee om haar kleinkind goed te verzorgen. Vaak ontbreken haar de financiele middelen en kan ze haar kleindochter niet voldoende te eten geven. Ook maakt zij zich grote zorgen over de toekomst van Paramaguru en, tijdens een bezoek van een medewerkers van SJDT aan het dorp, heeft zij hem van de problemen verteld. Paramaguru is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is in de toekomst verzekerd van onderwijs en ook haar oma zal het dan een klein beetje gemakkelijker krijgen.

Paramaguru is inmiddels financieel geadopteerd
door Tobias Azas te Mortsel, België 

Kavikumar

Kavikumar is een ventje van vier jaar oud. Hij woont, samen met zijn ouders en zijn twee zusjes, in het dorp Kandai. Zijn vader probeert als coolie de kost te verdienen maar er is te weinig werk om zijn gezin op een behoorlijke wijze te onderhouden. Kavikumar gaat nu nog dagelijks naar de “kinderopvang” maar volgend jaar gaat hij naar de eerste klas van de lagere school. Hij vindt het leuk om naar school te gaan en als iemand hem vraagt wat hij wilt worden zegt hij steevast: politieagent. Gezien de situatie in de gezin zal dat niet meevallen. Daarom hebben ze de hulp van DEET ingeroepen en gevraagd of Kavikumar niet in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome opgenomen kan worden.  Na beoordeling van de gezinssituatie is besloten om hem in het programma op te nemen. Voor € 10,00 in de maand help je dit ventje op weg en ook het hele gezin zal er wat beter krijgen. 

Kavikumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Lisette en Lennart Versteegen te Rhenen.

   

Sindhu

Sindhu is een meisje van 11 jaar oud. Zij heef één zusje en woont met haar ouders in het dorpje Chidhamparam Pakkam aan de kust. Door het geweld van tsunami, jaren geleden, zijn ze alles kwijtgeraakt en moesten helemaal opnieuw beginnen. Haar vader werkt als dagloner maar moet steeds verder van huis om werk te vinden. Zijn loon bedraagt ongeveer € 1,50 per dag! Beide ouders maken zich dan ook zorgen voor de toekomst. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en deze heeft de ouders voorgesteld om Sindhu op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT en Childrenshome. Ze is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin wordt hiermee indirect geholpen. Ook Sindhu wacht op een financiële adoptie-ouder.

Sindhu is inmiddels financieel geadopteerd door
J. Dirksen en E. Verbunt te Eindhoven.

Akash

Akash is een jongen van negen jaar oud. Hij woont, samen met twee oudere zusjes, in het dorp Kandai in het Madurai district. De vader van Akash is vaak ziek en kan dan niet werken. De meeste inkomsten moeten dan ook van de moeder komen. De moeder was dan ook van plan om haar oudste dochter van school te halen om haar te laten gaan werken. Gelukkig heeft een staflid van DEET haar er van overtuigd dat onderwijs heel belangrijk is. Er is dan ook besloten om Akash, de jongste, op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET en Stichting Childrenshome zodat de maandelijkse lasten wat minder worden. Met uw steun kunnen dan alle drie de kinderen naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Akash is inmiddels de adoptievriend van Siep 
te Bannalec, Frankrijk.

Sheela

Sheela is een meisje van vier jaar oud en heeft nog één zusje. De vader van de zusjes heeft het gezin verlaten en de moeder staat er dus alleen voor. Ze probeert als coolie te werken op het land maar ze heeft erg vaak last van astma-aanvallen en kan dan niet werken. Geen werk, geen inkomsten. Door te weinig voedzame voeding zijn ook de twee zusjes vaak ziek en moeten er medicijnen gekocht worden. Ondanks de armoede is de moeder van mening dat haar beide dochters onderwijs moeten krijgen. Na enkele gesprekken met de leiding van DEET is besloten om Sheela op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Stichting Childrenshome zodat ze in ieder geval verzekerd blijft van onderwijs. Ook het gezin heeft indirect voordeel van de maandelijkse bijdrage van € 10,00. 

Sheela is inmiddels financieel geadopteerd
door David Geneste te Amsterdam.

Aathi

Aathi is een meisje van ruim drie jaar en heeft nog een jonger zusje. De ouders zijn als seizoenarbeider werkzaam op het land, maar hun inkomsten zijn zeer weinig. Elke dag is een strijd om te overleven voor de ouders. Dit gezin woont in een huis van modder met een rieten dak.Tijdens een werkbezoek is een medewerker in contact gekomen met dit gezin. Na een aantal gesprekken is besloten dit meisje onder te brengen in het ondersteuningsplan van Childrenshome en Deet. Voor €10,00 in de maand kunt uw de toekomst van Aathi verbeteren.

Aathi is inmiddels financieel geadopteerd door Felice Buonadonna, Cassia Buonadonna en Marjorie Gaakeer te Goes.


Muthupriya

Muthupriya is een meisje van vier jaar oud. Ze heeft geen broers of zusjes. Haar ouders en hun dochter zijn als coolie werkzaam op het land, maar hun verdiensten zijn zo weinig dat ze niet in staat zijn goed voor hun dochtertje te zorgen. Het meisje is vaak ziek en geld voor medische zorg is er niet. Tijdens een werkbezoek is een veldmedewerker van Deet in contact gekomen met dit echtpaar. Na een aantal gesprekken is besloten dit meisje in het ondersteuningsplan op te nemen zodat ze naar school kan gaan. Elk kind dat naar school kan gaan, gaat op weg naar een betere toekomst.

Muthupriya is inmiddels financieel gadopteerd
door Sushma Ramsundersingh te Diemen.Rajasri

Rajasri is een lief meisje van acht jaar oud en heeft nog 4 broers en 3 zussen. Door de Tsunami is de landbouwgrond erg zout geworden. Voor haar ouders die als koelie op het land werken is er daardoor te weinig werk. Ze hebben geen geld om hun kinderen voldoende voedsel, kleding en zorg te geven. Haar ouders vinden het erg belangrijk dat ze naar school gaat maar financieel is dat een enorm probleem. Rajasri is opgenomen in het ondersteunigsplan en met uw hulp kan dit meisje naar school en kunnen we haar toekomst verbeteren.

Rajasri is inmiddels financieel geadopteerd
door Familie Jegers te Boxtel.


Mugi

Mugi is een meisje van 11 jaar oud die in het dorp Chinnangudi woont. Ze heeft nog een broer Dhanush, en een zus Kaviya. Enkele jaren geleden is haar moeder aan een ernstige ziekte overleden en stond haar vader er alleen voor. De vader werkt als coolie op het land maar ondanks zijn harde werken is er lang niet altijd voldoende eten voor het gezin en ook gingen de kinderen vaak niet naar school. SJDT heeft besloten om Mugi, en ook haar broer en zus, op te nemen in het ondersteunings-programma zodat dit meisje naar school gaat, onderwijs volgt en een toekomst op kan bouwen. Met uw hulp kunnen we de toekomst van Mugi verbeteren.

Mugi is inmiddels financieel geadopteerd door
Kosakowska Agnieszka en haar zoon Nikodem Jacobs te
Mechelen te Belgie.

Rajesh

Rajesh is een leuk ventje van negen jaar oud. Hij woont, samen met zijn moeder, in het dorp Chinnangudi bij een familielid. Zijn vader is enkele jaren geleden met een andere vrouw getrouwd en zijn moeder staat er dus alleen voor. Zij probeert door diverse karweitjes wat inkomsten te vergaren maar dit is echt heel erg weinig. Zijn vader bekommert zich niet om zijn zoon en om zijn ex-vrouw. Moeder moet zich maar zien te redden met wat ze af en toe verdient en wat ze van familie toegestopt krijgt. Ze maakt zich grote zorgen om haar zoon. Ook hij heeft recht op een toekomst met perspectief. Rajesh is dan ook opgenomen in het ondersteunings-programma en zal nu in ieder geval niet hoeven te gaan werken maar kan naar school blijven gaan. Geef hem die kans!

Rajesh is inmiddels financieel geadopteerd
door Andrea Weber te Ede.

Santhosh

Santhosh is een aardig ventje van vijf jaar oud. Hij woont, samen met zijn twee broertjes en zijn zusje in het dorp Sirumalai in het district Dindigul. Zijn vader werkt als seizoenarbeider op het land maar daar er niet altijd werk is zijn er ook vaak geen inkomsten. De kinderen krijgen vaak maar twee maaltijden op een dag en ze zijn dan ook vaak ziek. De oudste zoon is van school gegaan om samen met zijn vader wat geld in het laatje te brengen.  DEET heeft dan ook Santhosh opgenomen in het ondersteuningsprogramma om zo hem, en indirect het gezin, de kans te geven om met wat minder zorgen naar de toekomst te kunnen kijken.
Voor € 10,00 kunt u Santhosh hierbij helpen.

Santhosh is inmiddels financieel geadopteerd
door de Familie de Graaff - van den Belt te Kampen.

Vijayakumar

Vijayakumar is een leuk ventje van zes jaar oud. Hij woont samen met zijn twee broertjes en zijn ouders in een armoedig huisje. Zijn vader werkt als seizoenarbeider op het land en als er op het land geen werk meer is, dan graaft hij waterputten. Ondanks het vele werk wat hij verricht komt het gezin niet rond en de oudste zoon is dan ook van school genomen om mee te gaan werken. Zijn moeder is met een en ander niet eens maar de man is de baas in huis. DEET heeft zich het lot aangetrokken van dit gezin en Vijayakumar samen met zijn broertje Muthukalai  opgenomen in het ondersteuningsprogramma. Door uw hulp kan dit gezin weer met meer hoop naar de toekomst kijken.

Vijayakumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Ellen v/d Berg en Pieter Dudok te Made.


  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen