Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Deel 19

Met uw hulp kunnen we samen hun toekomst verbeteren!!

Rakshitha Sri

Rakshitha Sri is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een oud huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader werkt als als coolie en pakt van alles aan. Het probleem is echter dat hij nauwelijks naar zijn gezin omkijkt en zijn echtgenote het maar laat uitzoeken. De moeder is dan ook maar werk gaan zoeken als werkster in het dorp. Is er geen werk, dan heeft zij ook geen inkomsten. Het gezin heeft het niet breed. De moeder wil dat haar kinderen naar school blijven gaan en dat ze zo een toekomst opbouwen. Zij heeft met medewerkers van de organisatie SJDT gesprekken gehad over de problemen en het resultaat is dat Br.Sebastian heeft besloten om Rakshitha Sri op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Rakshitha Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Subashree

Subashree is een leuk meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader werkt in de bouw maar heeft geen vast werk. Als hij een week niet kan werken heeft hij die week geen inkomsten. De moeder probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar met twee kleine kinderen valt dat niet altijd mee. Subashree gaat naar de “dagopvang” en als de moeder werk heeft neemt Subashree haar kleine zusje mee. Grote problemen in dit gezinnetje! Vaak niet genoeg te eten, geen geld voor medicijnen als de kinderen ziek zijn enz. Beide ouders hebben met Mrs Prema van de organisatie DEET een gesprek gehad en haar van alle problemen verteld. Subashree is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en kan de hulp van een financiele adoptie-ouder heel goed gebruiken. Ook het gezin zal het, financieel gezien, een klein beetje beter hebben.

Subashree is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Jaya Supriya

Jaya Supriya is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een coolie die door hard te werken de kost probeert te verdienen. Is er echter geen werk, dan heeft hij ook geen inkomsten. Haar moeder werkt als coolie op het land maar tijdens de moesson is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens en de ouders weten zich af en toe geen raad. Ze weten heel goed dat een opleiding voor zowel hun zoon als hun dochter erg belangrijk is. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Mrs. Prema heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Jaya Supriya opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder is er ook voor Jaya Supriya een toekomst met mooie vooruitzichten.

Jaya Supriya is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Ranjini

Ranjini is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Ook opa en oma wonen bij het gezin. De vader in het gezin werkte als coolie op het land en hij kon zo voor zijn gezin zorgen. Op zekere dag heeft hij tijdens zijn werkzaamheden een ingeluk gehad en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij is daarvoor onder behandeling geweest maar kan nog steeds niet dagen achtereen werken.  De moeder is nu kostwinster maar haar inkomsten zijn te weinig om het gezin dagelijks behoorlijk te eten te geven. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen en willen dat ze naar school blijven gaan om zo een beroep te leren. Enkele gesprekken met Br. Sebastian hebben wat verlichting gebracht in het gezin. Ranjini is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan met de hulp van een financiele adoptie-ouder naar school blijven gaan.

Ranjini is inmiddels financieel geadoptterd
door anonieme sponsors te Delft.

Sathyapriya

Sathyapriya is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje dat in de zomer te warm en tijdens de moesson te nat is. De vader werkt als coolie op het land en verdient erg weinig. Zijn echtgenote heeft een zwakke gezondheid en kan niet gaan werken. Het inkomen van de vader is vaak te weinig om te kinderen voldoende te eten te geven. Schraalhans is dan de keukenmeester. Beide ouders vinden armoede niet erg maar maken zich zorgen over de toekomst van hun twee kinderen. Kunnen ze straks onderwijs blijven volgen of moeten ze gaan werken. Ze hebben hun problemen besproken met een medewerker van de organisatie SJDT. Ze hebben ook nog een gesprek gehad met Br. Sebastian van deze organisatie. Sathyapriya is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Sathyapriya is inmiddels financieel geadoptterd
door anonieme sponsors te Delft.

Shrinitha

Shrinitha is een meisje van dertien jaar oud en heeft één ouder broertje. Ook de oma en opa en een tante wonen in bij het gezin. Beide ouders proberen als coolies de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Beide grootouders zijn al op leeftijd en zijn vaak ziek en medicijnen kosten nu eenmaal geld. Shrinitha en haar broer gaan nu nog naar school maar als de situatie niet verandert dan zullen beide kinderen moeten gaan werken. Beide ouders hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Na nog enkele gsprekken met beide ouders is besloten om  Shrinitha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor slechts
€ 10,00 in de maand kunt u er voor zorgen dat Shrinitha en haar broertje naar school kunnen blijven gaan.

Shrinitha is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Abiruba

Abiruba is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. Het gezin behoort  tot een erg  lage kaste en het is dus heel moeilijk voor hen om werk te vinden. Beide ouders werken nu bij de wegenbouw maar is er geen werk, dan hebben ze geen inkomsten. Het leven is zwaar en ze hadden het plan om Abiruba niet meer naar school te laten gaan maar dat ze maar moest gaan werken. Een buurtbewoner heeft de ouders echter van de organisatie DEET verteld en beide ouders hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van deze organisatie. Het resultaat is dat Abiruba naar school kan blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Abiruba is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

 

Bharathi

Bharathi is een meisje van dertien jaar oud en heeft twee broertjes. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en dus staat de moeder er alleen voor. Ze probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. Het leven is zwaar in dit gezinnetje. De hulp van de familie kan ze wel vergeten. Die hebben zelf ook problemen genoeg. De moeder weet dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind en zij heeft hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Bharathi opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij krijgt nu de kans om onderwijs te blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen. Ook het gezin zal het dan een klein beetje beter hebben.

Bharathi is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Logasri

Logasri is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje, één ouder broertje en één jonger broertje. Vorig jaar is de vader overleden en dus staat de moeder er alleen voor. De moeder heeft altijd voor haar gezin gewerkt en nooit gewerkt. Volop problemen dus. Een familielid heeft haar een baantje als visverkoopster bezorgd maar het werk is zwaar en haar inkomsten erg weinig. Zij maakt zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en heeft een medewerker van de organisatie SJDT om raad gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Logasri op te nemen in het ondersteunigsprogramma SJDT/Childrenshome. Logasri krijgt nu de kans om naar school te blijven gaan om zo haar droom, werken in het onderwijs, waar te maken. Zij kan de hulp van een financiele adoptie-ouder dus goed gebruiken.

Logasri is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Dharnika

Dharnika Sri is een meisje van vier jaar oud en heeft één broertje. Haar ouders behoren tot een lage kaste en daarom is het erg moeilijk voor de vader om werk te vinden. Ook de grote problemen met het Coronavirus heeft daar niet toe bijgedragen. Hij heeft nu af en toe werk maar vast werk is er niet bij. De inkomsten zijn dan ook navenant. Vaak er is niet genoeg te eten en moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. Beide ouders vinden het leven in armoede niet erg maar ze willen wel een toekomst voor hun kinderen die er anders uit moet zien dan die van hen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mr. Antoni van de organisatie DEET en het resultaat is dat Dharnika Sri opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en een toekomst opbouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Dharnika Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Niveda

Niveda is een meisje van zestien jaar oud en heeft één broertje en één zusje. Het gezin woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Toilet in de struiken en wassen bij de pomp. De vader is enkele jaren geleden overleden en dus staat haar moeder er alleen voor. Zij heeft ook nog de zorg voor twee kinderen van haar zus. Die heeft, met haar man, een ongeluk gehad en beiden zijn daarbij om het leven gekomen. Het leven is zwaar in dit gezin. De zus van Niveda is, tegen de zin van haar moeder in, al gaan werken. Niveda zal dit bespaart blijven want haar moeder wil dat zij naar school blijft gaan om een toekomst op te bouwen. Een gesprek met Mrs. Prema van DEET heeft uitkomst gebracht. Niveda zit nu in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie gaat dit zeker lukken. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Niveda  is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Akash

Akash is een jongen van elf jaar oud en heeft twee oudere zusjes en één oudere broer. Zijn oudste broer is enige tijd geleden overleden. De vader in het gezin was een harde werker die goed voor zijn gezin zorgde. Hij kreeg echter te maken met gezondheidsproblemen en kon zijn werk niet meer doen. Hij probeert nu als coolie wat inkomsten te vergaren. De moeder heeft psychische problemen en verblijft het liefst in een donkere ruimte zonder enig licht. Dit alles heeft grote impact voor het gezin en ten einde raad heeft de vader contact gezocht met een medewerker van SJDT. Deze was er al gauw van overtuigd dat het gezin wel een extra, financieel, steuntje in de rug kon gebruiken. Vooral Akash is het belangrijk dat hij naar school kan blijven gaan om zo zijn droom, bij het leger te gaan, waar te maken. Hij zit nu in het ondersteuningsprogramma SJDT/Chidrenshome en kan uw hulp goed gebruiken.

Akash is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Abinaya

Abinaya is een leuk meisje van vijftien jaar oud. Ze woont met haar ouders en haar broertje Athiaman in het dorp Kandai. Het gezin behoort tot de Dalits, dit is de allerlaagste kaste. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Ook de moeder van Abinaya probeert door enkele dagen per week op het land te werken wat inkomsten te vergaren, maar geen werk, geen inkomsten. Toch willen beide ouders dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit zal zien dan het leven wat de ouders hebben. De droom van Abinaya is om lerares te worden. Een geprek met Mr. Antoni heeft uitkomst gebracht. Zij zit nu in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw bijdrage voor de studie voor Abinaya zal ook het gezin het financieel een beetje gemakkelijker krijgen.

Abinaya is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Kavibalan

Kavibalan is een jongen van negen jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Hij woont, samen met zijn moeder en oma, in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Toen zijn moeder zeven maanden in verwachting was van Kavibalan is de vader vertrokken en heeft nooit meer naar zijn zoon geinformeerd. Zijn moeder staat er dus helemaal alleen voor en probeert als coolie wat inkomsten te vergaren.  Het gezinnetje leeft ruim onder de armoedegrens. De moeder maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar zoon. Zij heeft haar zorgen verteld aan een medewerker van de organisatie SJDT. Ook heeft zij nog een gesprek gehad met Br. Sebastian en het uiteindelijke resultaat is dat Kavibalan opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Hij kan nu naar school blijven gaan en met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst opbouwen.

Kavibalan is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme spnsors te Delft.

Kesava

Kesava is een jongen van zes jaar oud en heeft één jonger broertje. Sinds de zelfmoord van de vader, enkele weken geleden, staat de moeder in dit gezin er alleen voor. Zij probeert als coolie wat te verdienen maar zij heeft ook nog de zorg over twee kinderen. Het gezinnetje verkeert dan ook in grote problemen. Zij maakt zich nu al grote zorgen over de toekomst van haar twee jongens. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de grote problemen in dit gezinnetje en heeft een gesprek gehad met de moeder. Deze heeft haar verhaal gedaan en na ruggespraak met Br. Sebastian is besloten om Kesava op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp kan dit ventje een toekomst opbouwen en ook het gezinnetje is, financieel gezien, mee geholpen.

Kesava is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

 

 

Madhunisha

Madhunisha is een meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader is een losarbeider en probeert zo de kost te verdienen. Het gezin behoort echter tot een lage kaste en, als er al werk te verdelen valt, staat hij achteraan de rij. Haar moeder moet voor haar dochtertje van twee jaar oud zorgen en kan dus niet gaan werken. Het gezin leeft in grote armoede en weten niet hoe dit op te lossen. Madhunisha gaat graag naar de Balwadi (kleuterschool) en kijkt er nu al naar uit om naar een “echte” school te gaan. Beide ouders hebben een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en deze was bereid om de situatie te  beoordelen.  Na nog enkele gesprekken is besloten om Madhunisha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter krijgen.

Madhunisha is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

   

Arundevi

Arundevi is een leuk meisje van elf jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De vader is slecht ter been en kan alleen zittend werkzaamheden verrichten. De moeder probeert als coolie op een van de boerderijtjes wat extra inkomsten te vergaren maar als er geen werk is, heeft zij geen inkomsten. Het gezin leeft bij de dag en hun toekomst ziet er niet echt goed uit. De kinderen worden groter en gaan dus meer kosten. Beide ouders geven niets om luxe maar willen wel dat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan en voor een beroep gaan leren.  gevraagd. Na overleg met Br. Sebastian is besloten om Arundevi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij is nu, met uw hulp, verzekerd van voortgezet onderwijs en kan haar droom, onderwijzeres worden, verwezelijken.

Arundevi is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Prathip

Prathip is een jongen van acht jaar oud en heeft één ouder broertje. De vader werkte op een boerderij en had last van kortademigheid. Hij ging hiervoor regelmatig naar het ziekenhuis voor controle maar daar het teveel ging kosten ging hij er heel af en toe naar toe. Op zekere dag heeft hij ernstige hartklachten gekregen en is op weg naar het ziekenhuis overleden. De moeder staat er nu dus alleen voor. Zij heeft het werk van haar man overgenomen en is op de boerderij gaan werken. Dat was echter van korte duur want door de Covid problemen is zij haar werk kwijt geraakt. Gesprekken met medewerkers van de organisatie SJDT hebben haar min of meer uit de problemen gehaald. Het gezin zit nu in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan Prathip naar school blijven gaan. Dankzij uw steun zal dit ventje onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen.

Prathip is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Shanmugapriya

Shanmugapriya is een leuk meisje van vijf jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar hij is vaak ziek en doktersbezoek kost geld. De moeder werkt nu als schoonmaakster bij verschillende gezinnen. Zij heeft echter, net als haar man, geen goede gezondheid en als zij ziek is kan zij niet werken en zijn er geen inkomsten. Beide ouders weten dat onderwijs belangrijk is voor de toekomst van een kind en ze hebben hierover gesprekken gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Shanmugapriya nu opgenomen is in het ondersteunigsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu en in de toekomst, en met uw hulp, onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen.

Shanmugapriya  is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Sachitha

Sachitha is een meisje van vier jaar oud. Zij heeft geen broertjes en/of zusjes. Haar vader is enige tijd overleden en nu staat haar moeder er alleen voor. Zij woont nu met haar dochter bij haar ouders maar dat maakt er alles nietbgemakkelijker op. Haar vader is blind en haar moeder is fysiek ook niet helemaal in orde. De moeder van Sachitha probeert als coolie wat te verdienen maar er is niet altijd werk voor haar. Kortom, de familie heeft grote problemen. Dit alles gaat nu nog aan Sachitha voorbij maar over enige tijd zal ze naar school gaan en dat gaat weer geld kosten. Een medewerker van de organisatie hoorde van de problemen in dit gezinnetje en het gevolg is dat Sachita opgenomen is in het ondersteunigsprogramma SJDT/Childrenshome. Sachitha kan straks naar school en het gezinnetje zal het, financieel gezien, het ook een klein beetje beter krijgen. Voor slechts € 10,00 per maand helpt u Sachitha.

Sachitha is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Srimath

Srimath is een jongen van twaalf jaar oud en heeft één oudere broer. Srimath heeft problemen met zijn benen. Hij kan slechts enkele minuten lopen en moet dan rusten. De ouders zijn met hem bij verschillende ziekenhuizen geweest maar zonder resultaat. Ondanks zijn handicap probeert Srimath om normaal met zijn vrienden om te gaan. De vader doet als coolie allerlei werkzaamheden maar als er geen werk is, heeft hij geen inkomsten. De moeder heeft last van epilestische aanvallen en kan niet gaan werken. Het gezin heeft het niet breed. De ouders hebben, op aandringen van de buren, contact gezocht met een medewerker van de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Srimath opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Hij kan nu, ondanks zijn handicap, onderwijs blijven volgen om zo toch een toekomst op te bouwen.  

Srimath is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Vignesh

Vignesh is een jongen van tien jaar oud. Hij woont met zijn moeder in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Zijn vader is overleden aan een hartaanval toen Vignesh elf  maanden oud was. Zijn moeder staat er dus al heel lang alleen voor. Zij heeft een lange tijd als coolie gewerkt maar nu is ze vaak ziek en kan dan niet gaan werken. Geen werk, geen inkomsten! Zij maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar zoon. Zij wil dat hij naar school blijft gaan en dat hij zijn droom, politie-agent worden, waar kan maken. Zij heeft gesprekken gehad met Br. Sebastian en het resultaat is dat Vignesh  opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp kan hij zijn droom waar maken en heeft het gezinnetje het ook financieel een klein beetje beter.

Vignesh is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Jeeva

Jeeva is een jongen van elf jaar oud en heeft één broertje. De vader van de twee broertjes was werkzaam in de bouw maar tijdens zijn werk heeft hij een ongeluk gehad en is niet meer in staat om te werken. Een ziektewetuitkering zit er voor hem niet in en dus probeert de moeder door het verrichten van diverse werkzaamheden de kost te verdienen. Is er geen werk, dan ook geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee zoontjes. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor hun toekomst. Zij hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Jeeva opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij kan nu onderwijs blijven volgen en met uw hulp zo een toekomst opbouwen.

Jeeva is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Gajendhiran

Gajendhiran is een jongen van dertien jaar oud en heeft één oudere broer. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De ouders zijn coolie en proberen zo de kost te verdienen. Maar, geen werk, geen inkomsten.  Het gezin leeft dan ook voortdurend onder armoedegrens en beide ouders maken zich ongerust voor de toekomst van hun twee zonen. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Deze was al gauw overtuigd dat het hard nodig is dat dit gezin geholpen moest worden. De jongste zoon, Gajendhiran, is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 kunt u hem daarmee helpen. Ook het gezin zal het dan, financieel, een klein beetje beter hebben.

Gajendhiran is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Subhiksha

Subhiksha is een meisje van negen jaar oud. Zij heeft twee oudere zusjes en één jonger broertje. De gezondheid van de vader  van Subhiksha laat te wensen over en hij is daarom niet in staat om regelmatig te werken. Het inkomen van dit gezin ligt dan ook ruim onder de armoedegrens. Het gebeurt dan ook nog nog al eens een keer dat de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. De droom van Subhiksha is om voor  een IAS officer (Indian Administrative Service) te gaan studeren. Beide ouders gunnen haar dat natuurlijk maar kunnen zonder hulp van anderen haar droom niet waarmaken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en deze om raad gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Subhiksha op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp kan zij nu onderwijs blijven volgen om zo haar droom waar te maken.

Subhiksha is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Reshmi

Reshmi is een leuk meisje van vijf jaar oud en heeft één broertje. De vader van Reshmi is een taxichauffeur in dienst van een onderneming. Gedurende de lockdown heeft hij geen werk gehad en nog steeds zijn de inkomsten minimaal. De moeder in het gezin doet het huishouden en heeft geen inkomsten. Beide ouders zijn met weinig tevreden maar wat de toekomst van hun kinderen betreft is dat een ander verhaal. Zij weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is en dat het de poort is naar een toekomst met perpectief. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema en Mr. Antoni van de organisatie DEET en gevraagd of zij het gezin zouden willen helpen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Reshmi op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en met uw hulp een toekomst opbouwen.  

Reshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Siva Sundara Pandi

Siva Sundara Pandi is een jongen van acht jaar oud en heeft twee jongere broertjes (een tweeling). Het gezin woont in een huurhuisje en elke maand is het maar weer de vraag of de huur betaald kan worden. Beide ouders proberen als coolie de kost te verdienen maar: geen werk, geen inkomsten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Kunnen ze naar school blijven gaan om een toekomst op te bouwen of moeten ze straks op 12-jarige leeftijd gaan werken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie DEET en van hun problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Siva Sundara Pandi op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Siva Sundara Pandi kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Met uw hulp gaat hem dat lukken.

Siva Sundara Pandi is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Ajadhulla

Ajadhulla is een leuk ventje van negen jaar oud. Zijn ouders zijn gescheiden en zowel zijn moeder als zijn vader kijken niet meer naar hem om. Hij woont nu bij zijn opa. Zijn opa is echter al op leeftijd maar probeert zo goed als mogelijk voor hem te zorgen. Op tijd andere kleren en voldoende te eten is nog al eens een probleem. En hij mist natuurlijk de liefde en aandacht van zijn ouders. Hij is erg op zichzelf en maakt niet zo gemakkelijk vrienden. Hij gaat echter graag naar school en doet er goed zijn best. De organisatie DEET hoorde van de problemen van deze jongen en hebben met de opa afgesproken dat ze Ajadhulla opnemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij kan dan met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst opbouwen.

Ajadhulla is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Asmitha

Asmitha is een meisje van acht jaar oud en heeft één broertje. Zijn woont met haar ouders en haar broertje in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Haar ouders proberen als coolie op het land de kost te verdienen maar is er geen werk, dan hebben zij  geen inkomsten. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij weten heel goed dat onderwijs de weg is naar een betere toekomst. Zij hebben met Mrs. Prema van de organisatie DEET hierover diverse gesprekken gehad en het uiteindelijke resultaat is dat Asmitha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan zij naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen.

Asmitha is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Kabishkaa

Kabishkaa is een meisje van vier jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje dat nodig opgeknapt moet worden. Ze hebben er echter geen geld voor. De vader werkt als coolie in de bouw maar zijn verdiensten zijn erg weinig. Vooral de Covid-periode was een hele slechte tijd. Geen werk, dus geen inkomsten. Daar de jongste dochter nog erg jong is kan de moeder niet gaan werken. Door het slechte en te weinig eten zijn de kinderen vaak ziek. Geld voor medicijnen is er echter niet. Het gezin verkeert dan ook diep onder de armoedegrens. Kabishkaa gaat nu naar school en vindt het erg leuk maar de ouders maken zich nu al grote zorgen. Kan hun dochterje naar school blijven gaan?  Gesprekken met Mrs. Prema van de organisatie DEET hebben de oplossing gebracht. Kabishkaa is opgenomen in het ondersteunigsprogramma DEET/Childrenshome en met uw kan Kabishkaa naar school blijven gaan.

Kabishkaa is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Darshini

Darshini is een meisje van tien jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Zij woont met haar ouders in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Haar vader probeert als coolie de kost te verdienen maar heeft heel vaak geen werk en dus ook geen inkomsten. Vooral de laatste twee jaren met de Covidproblemen zijn dramatisch voor het gezin. Geen geld om dagelijks een maaltijd te bereiden, geen geld voor medicijnen enz. Ook het idee dat hun dochter over enkele jaren zou moeten gaan werken vinden ze verschrikkelijk. Ze willen graag dat zij naar school kan blijven gaan. De ouders hoorden van de organisatie SJDT en hebben contact gezocht met Br. Sebastian, de directeur van deze organisatie. Na enkele gesprekken heeft Br. Sebastian besloten om Darshini op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Dank zij de financiele adoptie van dit meisje kan zij naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen.

Darshini is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

Momoorthi

Momoorthi is een jongetje van vier jaar oud en heeft één ouder broertje. De ouders met hun twee kinderen wonen in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader probeert als coolie de kost te verdienen, op het land, in de bouw, maakt hem niet uit, als hij maar inkomsten heeft. Als het even mogelijk is gaat ook de moeder in het dorp als schoonmaakster werkaamheden verrichten. Hun inkomsten zijn echter erg weinig en vaak is er niet genoeg te eten. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee zoontjes en hebben hulp aan de organisatie DEET gevraagd. Na enkele gesprekken, waaruit bleek dat hulp broodnodig is, is
Momoorthi opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij is nu de komende jaren verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Momoorthi is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme sponsors te Delft.

  Ga hier naar de volgende pagina