Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptie dorpskinderen deel 3

 

Abinaya

Abinaya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar jongere zusje is enige tijd geleden overleden. Haar vader werkt als coolie op het land maar zit vaak zonder werk. Het gezin leeft diep onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Ze wonen  in een vervallen hut die tijdens de moesson vaak onder water staat. Door deze slechte omstandigheden zijn de kinderen vaak ziek, maar medicijnen ontbreken. De ouders willen geen nieuw huis, geen rijkdom, ze willen alleen dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Abinaya is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand wordt dit meisje hiermee op weg geholpen.

Abinaya is inmiddels financieel geadopteerd
door Rosalie Habets te Arnhem.

Ajay

Ajay is een jongen van zes jaar oud. Hij woont, samen met zijn ouders en zijn twee zusjes, in het dorp Sathangudi. Zijn ouders zijn dagloners en proberen zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en willen vooral daarom dat hun kinderen onderwijs volgen. Ajay gaat nu naar school maar als de situatie niet veranderd zal hij over drie, vier jaar moeten gaan werken. Zijn moeder is een gesprek aangegaan met Mrs. Prema van de organisatie DEET en haar van de problemen verteld. Resultaat is dat Ajay nu opgenomen is in het ondersteuningsprogramma en dat hij nu naar school kan blijven gaan. Voor € 10,00 in de maand is Ajay geholpen en zal ook het gezin het een klein beetje beter krijgen.

Ajay is inmiddels financieel geadopteerd
door Sunita Loilargosein te Zevenbergen.

Rithika

Rithika is een meisje van vier jaar oud en heeft één ouder broertje. Ze woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Haar ouders zijn coolies en proberen zo de kost te verdienen. Het werk is seizoensgebonden en als er geen werk is zijn er ook geen inkomsten. De ouders van Rithika maken zich grote zorgen want ze willen wel een toekomst met perpectief  voor hun kinderen. Ook weten ze dat voor zo’n toekomst  onderwijs een belangrijke pijler is. Ze hebben Mrs. Prema van DEET om raad gevraagd en er is besloten om Rithika op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Rithika is nu verzekerd van onderwijs e nook het gezin zal het financieel een beetje beter krijgen.

Rithika is inmiddels financieel geadopteerd
door Sara Montazeri te Middelburg.

Suthesi

Suthesi is een jongen van negen jaar oud. Hij heeft één oudere broer en woont in het dorp Sathankudi. Zijn vader heeft enkele jaren geleden een ernstig ongeluk gehad en is daaraan overleden. De moeder is werkzaam als coolie op het land. Dit is seizoens gebonden werk en buiten het seizoen heeft ze geen werk en zijn er ook geen inkomsten. Suthesi gaat naar school in Sathangudi en is een goede leerling. Suthesi’s droom is om politieagent te worden en zijn moeder hoopt dat hem dat gaat lukken. Ze heeft Mrs. Prema van de organisatie DEET gevraagd om hulp. Na een aantal gesprekken en het beoordelen van de financiële en gezinssituatie is besloten om Suthesi op te nemen in het ondersteuningsprogramma van Childrenshome/Deet. Hij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het een beetje gemakkelijker.

Suthesi is inmiddels financieel geadopteerd door Soerajja Rahiembaks te Den Haag.

Kasthuri

Kasthuri is een meisje van zes jaar oud. Ze heeft nog één oudere zus en woont in het dorp Kandai. Haar beide ouders kunnen lezen nog schrijven en werken als dagloners op het land. Vaak is er echter geen werk en dat betekent dat er dan ook geen inkomsten zijn. Beide ouders zijn erg gesteld op hun dochters en willen ze een betere toekomst geven dan die ze zelf hebben.  Ze hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van DEET en gevraagd of die een oplossing hadden. Het vervolg is dat Kasthuri  opgenomen is in het ondersteuningsprogramma van DEET/Stichting Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft indirect voordeel van de financiële ondersteuning.

Kashturi is inmiddels financieel geadopteerd door
Maaike en Wienik, Tijn en Luca Kruithof te Dronten. 

Kaleeswaran

Kaleeshwaran is een leuk ventje van drie jaar oud. Hij heeft nog één jonger broertje en woont in het dorp Kandai. Het gezin woont in een schamel hutje dat ’s zomers te warm  en in het regenseizoen te nat is. Zijn vader is een coolie en probeert op allerlei manieren de kost te verdienen voor zijn gezin. Er is echter weinig werk-aanbod en het gezin verkeert dan ook onder de armoedegrens. De ouders zijn van mening dat het zo niet langer kan en hebben een gesprek gehad met Mrs. Prema van DEET. Deze is ook van mening dat het gezin een helpende hand nodig heeft en er is besloten om Kaleeshwaran op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Stichting Childrenshome. Kaleeshwaran kan uw hulp heel goed gebruiken en ook het gezin zal indirect voordeel hebben van uw bijdrage.

Kaleeshwaran is inmiddels financieel geadopteerd door
Sander en Mirthe Dortmans te Maarheeze.

Jesira

Jesira is een meisje van drie jaar oud. Ze heeft één zusje en het gezin woont in het dorp Kandai. Haar vader is een coolie die op het land werkt. Dit werk is echter seizoensgebonden en hij zit dus vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Beide ouders hebben het beste voor met hun dochters en willen dat ze een toekomst op bouwen. Een toekomst die er anders uit moet zijn als het leven wat beide ouders nu hebben. Ze hebben contact gezocht met Mrs. Prema van DEET en haar gevraagd of DEET iets voor het gezin kan doen. Besloten is om Jesira op te nemen in het ondersteunings-programma zodat zij onderwijs kan blijven volgen. Ook het gezin heeft het met de maandelijkse bijdrage indirect een klein beetje minder moeilijk.

Jesira is inmiddels financieel geadopteerd door
Jolien en Henk Holmer te Deventer.

Karthik

Karthik is een leuk ventje van zes jaar oud. Hij woont, samen met zijn twee zusjes en zijn ouders in het dorp Kandai. Het gezin woont in een schamel hutje zonder sanitaire voorzieningen. De ouders werken als coolies op het land maar hebben vaak geen werk. Ze behoren tot de Dalits en “horen er dus niet bij”. Toch willen beide ouders dat hun kinderen naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. Karthik heeft aangegeven dat hij teacher wil worden en zijn ouders willen hem daarbij helpen om dit waar te kunnen maken. Karthik zit nu in het ondersteuningsprogramma van DEET/Stichting Childrenshome en hij wacht op een financiële adoptie-ouder die hem helpt zijn droom waar te maken. 

Karthik is inmiddels de adoptievriend van Rafi
te Bannalec, Frankrijk.

Gopika

Gopika is een peuter van bijna twee jaar oud. Ze woont, samen met haar broertje van vier jaar oud en haar ouders, in het dorp Sathangudi. Het gezin leeft onder zeer armoedige omstandig-heden. Ze wonen in een huisje dat bestaat uit vier lemen muren en een dak van stro en golfplaten. In de regentijd loopt vaak alles onder water. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Het toilet is in de struiken achter het huisje en het wassen gebeurt in de rivier. De ouders van Gopika zijn werkzaam als coolie maar hun verdiensten zijn te weinig om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Een veldmedewerker van DEET is in contact gekomen met dit gezin, en na een aantal gesprekken met de ouders is besloten om Gopika en haar broertje, op te nemen in het ondersteuningsfonds. Zij kan dan straks naar school om zo een toekomst op te bouwen. Ook het gezin heeft indirect voordeel van uw ondersteuning.

Gopika is inmiddels financieel geadopteerd door
Hanneke Versteeg te Grafhorst.

Jeyavel

Jeyavel is een jongen van vier jaar oud. Hij woont, samen met zijn zusje en zijn ouders, in het dorp Sathangudi. Het gezin leeft onder zeer armoedige omstandigheden. Ze wonen in een huisje dat bestaat uit vier lemen muren en een dak van stro en golfplaten. In de regentijd loopt vaak alles onder water. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Het toilet is in de struiken achter het huisje en het wassen gebeurt in de rivier. De ouders van Jeyavel zijn werkzaam als coolie maar hun verdiensten zijn te weinig om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Een veldmedewerker van DEET is in contact gekomen met dit gezin, en na een aantal gesprekken met de ouders is besloten om Jeyavel en zijn zusje, op te nemen in het ondersteuningsfonds. Met uw hulp kan hij naar school om zo een toekomst op te bouwen. Ook het gezin heeft indirect voordeel van uw ondersteuning.

Gopika is inmiddels financieel geadopteerd door
Hanneke Versteeg te Grafhorst.

Sathyaraj

Sathyaraj is een jongetje van twee jaar oud en heeft nog een jonger broertje. Zijn ouders zijn als seizoenarbeiders werkzaam op het land. Maar ondanks hun harde werken zijn hun inkomsten zeer weinig. De ouders zijn financieel niet in staat goed voor hun gezin te zorgen. Een aantal dagen in de week maakt dit gezin gebruik van de gaarkeuken, hier krijgen ze dan gratis te eten. De ouders willen heel graag dat hun kinderen een betere toekomst krijgen dan die van hun zelf. DEET heeft hun daarbij de helpende hand toegestoken en Sathyaraj, en indirect het gezin, opgenomen in het ondersteunings-programma. Ook u kunt Sathyaraj een helpende hand toesteken door hem financieel te ondersteunen.

Sathyaraj is inmiddels financieel geadopteerd door
Harry van Knippenberg te Best.

Rohini Jeyasri

Rohini Jeyasri is een leuk meisje van vier jaar oud.Haar ouders kunnen lezen noch schrijven en proberen als dagloners wat te verdienen. Hun inkomsten zijn echter erg weinig en het gezin leeft dan ook zeer ruim onder de armoedegrens.Gezien hun zeer slechte leefomstandigheden en de grote armoede waarin het gezin verkeert is besloten om Rohini Jeyasri op te nemen in het ondersteuningsfonds van DEET en Childrenshome. Zij kan dan in ieder geval naar school, zal voldoende te eten krijgen en ook, als het nodig is, de medicijnen die ze nodig heeft. Ook beide ouders hebben op deze manier indirect voordeel van de ondersteuning. Voor slechts € 10,00 in de maand kunt ook U Rohini Jeyasri een toekomst bieden.

Rohini Jeyasri is inmiddels financieel geadopteerd
door Annelies Oosterbroek te Wijhe.

Alagu Arthi

Alagu Arthi is een meisje van vijf jaar oud. Zij heeft nog één broertje en woont met haar ouders in het dorp Sathangudi. Beide ouders zijn dagloners in de landbouw en proberen door hard te werken een inkomen te vergaren. Het valt echter niet mee om dagelijks aan werk te komen en vaak zitten ze doelloos thuis. Geen werk, geen inkomsten! De toekomst van dit gezin ziet er dan ook niet rooskleurig uit. Beide ouders willen echter het beste voor hun kinderen en hebben contact met DEET opgenomen of die misschien een oplossing wisten. Het resultaat is dat Alagu Arthi opgenomen is in het ondersteunings-programma van DEET en Childrenshome. Met uw hulp kan zij naar school blijven gaan en ook het gezin hoeft zich nu wat minder financiële zorgen te maken.

Alagu Arthi is inmiddels financieel geadopteerd door
Agnieszka Konowalczyk te Huizen.

Abisheik

Abisheik is een jongetje van drie jaar oud. Hij woont samen met zijn moeder in een vervallen huisje dat tijdens de moesson altijd blank staat. Geld om het huisje op te knappen is er niet. Zijn vader heeft het gezin verlaten en woont samen met een andere vrouw. Zijn moeder is werkzaam als dagloner maar haar verdiensten zijn zo weinig dat het voor haar heel moeilijk is goed voor haar zoontje te zorgen. Vaak gaat Abisheik dan ook met een hongerig gevoel slapen. Een stafmedewerker van DEET heeft zich het lot van het gezinnetje aangetrokken en er is besloten om Abisheik op te nemen in het ondersteuningsplan. Nu hoeft de moeder zich minder zorgen te maken over de toekomst van haar zoontje en heeft zij het zelf ook een stukje gemakkelijker. Voor € 10,00 in de maand zal Abisheik een toekomst hebben.

Abisheik is inmiddels financieel geadopteerd door
Mw. K. Zonneveld te Lisse.


 

Deepika

Deepika is een meisje van drie jaar oud. Zij woont, samen met haar ouders, in het dorp Sathangudi.Haar vader probeert als coolie zijn gezin te onderhouden maar hij zit vaak zonder werk. Daar Deepika vaak niet genoeg en niet goed te eten krijgt, is zij vaak ziek. Medicijnen zijn echter duur en, geen geld geen medicijnen. Bovendien behoort het gezin tot de Dalits en kunnen de ouders nergens terecht voor hulp. De moeder van Deepika wil echter dat haar dochter een andere toekomst gaat krijgen dan die van haarzelf en dat ze dus onderwijs gaat volgen. Een stafmedewerker van DEET heeft zich het lot van dit gezin aangetrokken en na enkele gesprekken met de ouders is besloten Deepika op te nemen in het ondersteuningsprogramma. Deepika zal nu de nodige medicijnen krijgen en naar school kunnen gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Deepika is inmiddels financieel geadopteerd door
Noor Lourens en Robin Lesage te Den Haag.


 

Suresh

Suresh is een aardig ventje van 6 jaar oud. Hij woont in het dorp Sirumalai in het district Dindigul. Hij heeft twee broertjes en één zusje. Santhosh is een van zijn broertjes. Zijn vader werkt als seizoen-arbeider op het land maar daar er niet altijd werk is zijn er ook vaak geen inkomsten. De kinderen krijgen vaak maar twee maaltijden op een dag en ze zijn dan ook vaak ziek. De oudste zoon is van school gegaan om samen met zijn vader wat geld in het laatje te brengen. DEET heeft dan ook Suresh opgenomen in het ondersteuningsprogramma om zo hem, en indirect het gezin, de kans te geven om met wat minder zorgen naar de toekomst te kunnen kijken. Voor € 10,00 in de maand kunt u Suresh een toekomst bieden.

Suresh is inmiddels financieel geadopteerd door
Thijn en Lotte, Bart en Karin Sillen- Lemmens te Elsloo.

Muthukalai

Muthukalai is een leuk ventje van zes jaar oud. Hij woont, samen met zijn twee broertjes en zijn ouders, in een armoedig huisje van riet en er zijn totaal geen voorzieningen. Zijn vader werkt als seizoenarbeider op het land en als er op het land geen werk meer is, dan graaft hij waterputten. Ondanks het vele werk wat hij verricht komt het gezin niet rond en de oudste zoon is dan ook van school genomen om mee te gaan werken. Zijn moeder is het met een en ander niet eens maar de man is de baas in huis. DEET heeft zich het lot aangetrokken van dit gezin en Muthukalai, samen met zijn broertje Vijayakumar, opgenomen in het ondersteuningsprogramma. Door uw hulp kan dit gezin weer met meer hoop naar de toekomst kijken.

Muthukalai is inmiddels financieel geadopteerd door
Margit Sleeuwenhoek en haar zoon Lennert te Utrecht.

Santhoshkumar

Santhoshkumar is een jongen van acht jaar oud. Hij heeft één broer en twee zussen. Het gezin woont in een huisje van riet in het dorp Sirumalai in het Dindigul district. Er zijn totaal geen voorzieningen in het huisje. Zijn vader werkt als seizoenarbeider op het land maar zijn inkomen is niet voldoende om goed voor de kinderen te kunnen zorgen. De oudste dochter gaat niet meer naar school maar gaat dagelijks met haar vader mee om op het land te werken. Dit gezin leeft ruim onder de armoedegrens en daarom is Santhoshkumar opgenomen in het ondersteunings-programma van DEET en Childrenshome. Hij kan nu naar school blijven gaan, want ook voor hem geldt dat onderwijs een hele belangrijke factor is in het leven van een kind.

Santhoshkumar is inmiddels financieel geadopteerd door
Margit Sleeuwenhoek en haar zoon Lennert te Utrecht.

Rajalakshmi

Rajalakshmi is een meisje van 7 jaar. Ze houdt erg van zingen en tekenen. Het gezin is afhankelijk van de inkomsten van de vader die geen vast werk heeft en regelmatig het weinige geld dat hij verdient aan drank uitgeeft.Een veldmedewerker is met dit gezin in contact gekomen en er is besloten om dit meisje ondersteuning te gaan geven. Daarom vragen wij om uw hulp om zo haar toekomst te verbeteren.

Rajalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd door
Dick en Monique Nijholt-van Dijk te Stieltjeskanaal.


Bavithra

Bavithra is een meisje van 8 jaar oud.
Ze  woont  met haar ouders en twee zusjes in het dorp Pillaiperumanallur.  Ze houdt van zingen, touwtje springen en verstoppertje spelen.  Haar ouders weken als coolies op het land. Bavithra en haar vader zijn vaak ziek. Om de medische rekeningen te betalen heeft het gezin geld geleend.  Een veldmedewerker is in contact gekomen met dit gezin. De schrijnende situatie waarin het gezin verkeert, ging hem aan het hart. Bavithra is opgenomen in het ondersteuningsplan.  Met behulp van uw sponsoring kan Bavithra naar school en krijgt ze genoeg te eten en medische zorg.

Bavithra is inmiddels financieel geadopteerd
door Dick en Monique Nijholt-van Dijk te Stieltjeskanaal.


  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen