Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Een dorpskind helpen in India - dorpskinderen deel 6

Help een dorpskind in India door het financieel te adopteren.

Elamathi

Elamathi is een meisje van zes jaar oud en heeft nog twee broertjes en één zusje. Haar vader werkt als dagloner bij een boer maar vaak is er niet genoeg werk en heeft hij geen inkomsten. Ze proberen wel om er het beste van te maken maar als er geen inkomsten zijn kan je ook geen rijst kopen. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven maar weten wel dat onderwijs een heel belangrijk gegeven is voor een kind om een toekomst op te bouwen. Na enkele geprekken met een medewerker van SJDT is besloten om Elamathi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Het meisje is nu verzekerd van onderwijs en kan op deze manier straks op eigen benen staan.

Elamathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Charlotte Cocle te Sint-Andries, België.

Divya

Divya is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft twee broertjes. Twee jaar geleden is haar vader aan een ernstige ziekte overleden en vanaf die tijd staat de moeder er alleen voor. Zij probeert als coolie wat inkomsten te vergaren. Haar verdiensten zijn echter erg weinig en vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen met een hongerig gevoel slapen. De moeder maakt zich dan ook grote zorgen want ze weet wel dat de toekomst er voor haar kinderen niet goed uitziet. Zij heeft haar problemen besproken met een veldmedewerker van SJDT en er is besloten om Divya op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Divya is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het nu een klein beetje beter.

Divya is inmiddels financieel geadopteerd
door Nikki Spieker te Arnhem.

Rithish

Rithish is een jongetje van zes jaar oud en heeft één zusje. De ouders van de twee kinderen werken als coolie op het land en proberen zo de kost te verdienen. Vaak is er echter geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Rithish gaat dit jaar met zijn eerste, echte schooljaar beginnen. Beide ouders willen dat hun kinderen onderwijs kunnen blijven volgen zodat ze allebei een beroep kunnen leren om zo in hun onderhoud te kunnen voorzien. Zoals de zaken er nu voorstaan kan dit een probleem zijn. Ze hebben de hulp ingeroepen van DEET en Rithish is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw hulp kan ook dit ventje een toekomst krijgen waar hij recht op heeft.

Rithish is inmiddels financieel geadopteerd
door Reina en Richard Ehricht te Nieuwegein.

Chandramohan

Chandramohan is een jongetje van zeven jaar oud. Hij woont in het dorp Sathangudi. Hij heeft twee oudere broers. Zijn ouders zijn erg arm en leven voortdurend onder de armoedegrens. Hun huisje bestaat uit lemen muren en enkele golfplaten. Tijdens de moesson staat het huisje dan ook steeds blank. Zijn vader probeert als dagloner op het veld wat inkomsten te vergaren maar zijn inkomsten zijn veel te weinig om vijf monden te vullen. Toch willen beide ouders dat hun kinderen een opleiding krijgen die ze zelf niet hebben gehad en hebben contact gezocht met de leiding van DEET. Na enkele gesprekken er is dan ook besloten om Chandramohan op te nemen in het ondersteuningsprogramma. Hij is nu verzekerd van het volgen van onderwijs en ook het gezin heeft indirect voordeel van de ondersteuning van Chandramohan.

Chandramohan is inmiddels financieel geadopteerd
door Nicolette Geene te Terneuzen.

Amoga

Amoga is de jongste in het gezin en is zes jaar oud. Ze heeft nog ’n broer en ’n zus. Anderhalf jaar geleden is haar moeder plotseling overleden en stond de vader, een visser, er alleen voor. Een tante heeft zich over de drie kinderen ontfermd en ze in huis genomen. Deze  tante zorgt goed voor de kinderen van haar broer maar soms wordt het, met name op financieel gebied, teveel voor haar. Ze heeft haar hart uitgestort bij een medewerker van SJDT en hem verteld van de problemen. Ze wilt immers het beste voor de kinderen. Na rijp beraad is besloten om Amoga op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Chiuldrenshome zodat zij in ieder geval verzekerd is van onderwijs. Ook de tante heeft het nu financieel een klein beetje beter.

Amoga is inmiddels financieel geadopteerd
door Ruben en Ina van der Vlies te Ede.

Marimuthu

Marimuthu is een jongen van twee jaar oud en het jongere broertje van Muthupriya. Dit gezin woont in het dorp Sathangudi. Zijn ouders zijn als coolie werkzaam op het land, maar hun verdiensten zijn zo weinig, dat ze financieel niet in staat zijn goed voor hun kinderen te zorgen. Er is niet veel werk  in de regio als gevolg van invloeden van de moesson en dit heeft geleid tot gebrek aan werkgelegenheid.  De sociale voorzieningen zijn in India niet best, geen werk geen geld. Dit gezin heeft dan ook grote problemen en het is constant een gevecht om te overleven. Tijdens een werkbezoek is een veldmedewerker van Deet in contact gekomen met dit echtpaar. Na een aantal gesprekken is besloten om, naast Muthupriya, ook Marimuthu in het ondersteuningsplan op te nemen. De twee kinderen kunnen nu naar school en ook hun ouders hebben het financieel wat minder zwaar.

Marimuthu is inmiddels financieel geadopteerd door Sushma Ramsundersingh te Diemen.


 

Priyadharshini

Priyadharshini is een meisje van net vier jaar oud en heeft nog een jonger broertje. Haar ouders zijn werkzaam als seizoenarbeiders op het land en de kinderen gaan dan mee. Hun inkomsten zijn zeer weinig en de ouders zijn dan ook niet in staat goed voor hun kinderen te zorgen. Ze wonen in een huisje van klei en modder. De ouders zijn analfabeet en willen heel graag dat Priyadharshini naar school gaat. Een veldmedewerker van DEET is in contact gekomen met dit gezin en er is besloten dit meisje op te nemen in het ondersteuningsplan. De leefomstandigheden van dit meisje zullen verbeterd worden en ook het gezin zal zich wat minder zorgen hoeven te maken over de dagelijkse levensbehoeften. Voor € 10,00 in de maand heeft Priyadharshini uitzicht op een kansrijke toekomst.  

Priyadharshini is inmiddels financieel geadopteerd door
David Geneste te Amsterdam.

           

Balamurugan

Balamurugan is een leuk kereltje van drie jaar oud en heeft nog een ouder zusje, Priyadharshini. Zijn ouders zijn werkzaam als seizoenarbeiders op het land en de kinderen gaan dan mee. Hun inkomsten zijn zeer weinig en de ouders zijn dan ook niet in staat goed voor hun kinderen te zorgen. Ze wonen in een huisje van klei en modder. De ouders zijn analfabeet en willen heel graag dat hun kinderen naar school gaan.
Na enkele gesprekken met de ouders van Balamurugan is besloten om hem op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET en Stichting Childrenshome.
Hij kan nu naar school en met uw hulp een toekomst opbouwen. Ook zijn ouders hebben indirect wat minder financiële problemen.

Balamurugam is inmiddels financieel geadopteerd door
Mangala Corbeek en Jeroen Thijssen te Nijmegen.

 

Muthupandi

Muthupandi is een verstandelijk gehandicapte jongen van drie jaar oud. Hij woont, samen met zijn ouders en zijn jongere zusje, in het dorp Thangalacherry.  Zijn vader werkt als coolie op het veld en zijn moeder is thuis om voor haar zoontje en dochtertje te zorgen. De inkomsten van dit gezin zijn erg laag en het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens.  De behandeling van Muthupandi laat wel resultaten zien maar de artsen hebben al gezegd dat hij nooit voor 100 procent kan functioneren. Iedere donderdag gaat de moeder met haar zoon naar het ziekenhuis in Madurai. Dit kost haar iedere keer 100 roepies en is voor het gezin haast niet op te brengen. Mrs. Prema van DEET hoorde van de problemen en heeft besloten om Muthupandi op te nemen in het ondersteunings-programma. Muthupandi is nu verzekerd van medische hulp. 

Muthupandi is financieel geadopteerd door Ayse te Eindhoven.

 

Sujitha

Sujitha is een meisje van acht jaar oud. Ze heeft nog een jonger zusje, Shalini  van vier jaar. Het gezin behoort tot de allerlaagste kaste. Hun vader werkt als coolie op het land maar zit vaak zonder werk. Daar hun inkomsten erg weinig zijn is er vaak niet voldoende te eten en ook als de kinderen ziek zijn is er vaak geen geld voor medicijnen. Een stafmedewerker van DEET hoorde van de problemen van dit gezin en heeft, na overleg met de ouders, besloten om beide kinderen op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET en Childrenshome. Met uw hulp heeft Sujitha uitzicht op een kansrijke toekomst.

Sujitha is inmiddels financieel geadopteerd
Michelle Mulder te Diepenveen.


 

Gowshik

Gowshik is een jongetje van vier jaar oud. Hij heeft nog een jonger broertje Anbalagan. Zijn ouders zijn werkzaam als landbouw-coolies en behoren tot geen een kaste. Ze kunnen lezen nog schrijven. Het inkomen van de ouders is niet voldoende om te voldoen aan de dagelijkse behoeften van de familie. De kinderen zijn vaak ziek, maar de ouders zijn niet in staat om hen goede gezondheidszorg te bieden. Een veldmedewerker heeft zich ontfermd over dit gezin en na overleg is besloten om Gowshik en zijn broertje Anbalagan op te nemen in het ondersteunings-programma van DEET en van de Stichting Childrenshome.
Met uw hulp kunnen we zijn toekomst verbeteren.  

Gowshik is inmiddels financieel geadopteerd 
door David Geneste te Amsterdam.

 

Allikodi

Allikodi is een meisje van drie jaar oud. Ze woont, samen met haar ouders en oudere zus, in een oud vervallen huisje. Haar ouders verrichten coolie werkzaamheden op het land, maar vaak is er geen werk en zijn er ook geen inkomsten. Er is dan ook aan alles een gebrek. Aan eten, aan kleding, aan medicijnen, kortom, ze leven voortdurend onder de armoedegrens. Het dak van hun huisje moet gerepareerd worden maar er is geen geld om een paar golfplaten te kopen. Een vrijwilliger van DEET hoorde van de problemen van het gezin en na enkele gesprekken met de ouders is besloten om Allikodi op te nemen in het onder-steuningsprogramma van DEEET en de stichting Childrenshome. Met uw hulp kan Allikodi naar school en een stap uit de armoede zetten en daarmee wordt indirect ook haar familie geholpen.   

Allikodi is inmiddels financieel geadopteerd
door David Geneste te Amsterdam.


 

Jegadheespandi    

Jegadheespandi is zeven jaar oud. Hij woont samen met zijn ouders en zijn zusje in het dorp Sathangudi. Het gezin woont in een armoedig huisje zonder elektriciteit en zonder stromend water. Water moeten ze uit de put halen en hun toilet is achter de hut in de struiken. Beide ouders werken dagelijks op het land maar als er geen werk is, hebben ze ook geen inkomsten. De  kinderen hebben dan ook vaak niet genoeg te eten. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Een medewerker van DEET heeft, na een gesprek met de ouders, besloten om Jegadheespandi op te nemen in het ondersteuningsprogramma zodat beide kinderen naar school kunnen blijven gaan. Voor € 10,00 in de maand ondersteunt u  Jegaheespandi en indirect dit gezin.

Jegadheespandi is inmiddels financieel geadopteerd door een
anonieme adoptieouder te Nuenen.

 

Sutharsan

Sutharsan is een leuk ventje van drie jaar oud. Hij woont, samen met zijn broertje en zijn ouders, in het dorp Sathangudi. Zijn vader probeert als coolie de kost te verdienen, maar het werk is schaars en de verdiensten zijn navenant. Beide ouders zijn analfabeet en behoren tot de allerlaagste kaste. Hun huis bestaat uit één ruimte waarin geslapen en gegeten wordt. De w.c. is achter het huisje en de badkamer verderop in de rivier. Beide ouders willen voor hun zoon een andere toekomst en hebben contact gezocht met DEET. Mw. Prema wil Sutharsan een kans geven en daarom is hij opgenomen in het ondersteunigsprogramma. Hij is nu in ieder geval verzekerd van onderwijs en kan uw steun hierbij heel goed gebruiken. Voor € 10,00 in de maand helpt u dit ventje!

Sutharsan is inmiddels financieel geadopteerd 
door David Geneste te Amsterdam.

 

U kunt een weeskind helpen, zoals Vincy Vimila, door het financieel te adopteren

Aravindh

Aravindh is een jongetje van drie jaar oud en gaat naar de crèche. Hij heeft nog een ouder zusje, Anushiya genaamd. Zijn moeder is bij zijn geboorte overleden en dus stond vader er alleen voor. Het gezin woont in een armoedig huisje en hun oma zorgt voor beide kinderen. De vader van beide kinderen is een dagloner maar zit vaak zonder werk en dus vaak zonder inkomsten. Ook het overlijden van zijn vrouw heeft hem erg aangegrepen. Ondanks dit alles probeert hij zijn kinderen een toekomst te bieden. Hij heeft hiervoor de hulp ingeroepen van DEET en na enkele gesprekken is besloten om  Aravindh en Anushiya op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET. In de toekomst is Aravindh verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het nu een beetje gemakkelijker. Aravindh en het gezin kunnen uw steun heel goed gebruiken.

Aravindh is inmiddels financieel geadopteerd door
Monique Wijnans te Venlo.

Anushiya

Anushiya is een leuk meisje van vier jaar oud. Ze heeft nog één jonger broertje, Aravindh genaamd. Haar moeder is bij de geboorte van Aravindh overleden en stond vader er alleen voor. Het gezin woont in een armoedig huisje en hun oma zorgt voor beide kinderen. De vader van beide kinderen is een dagloner maar zit vaak zonder werk en dus vaak zonder inkomsten. Ook het overlijden van zijn vrouw heeft hem erg aangegrepen. Ondanks dit alles probeert hij zijn kinderen een toekomst te bieden. Hij heeft hiervoor de hulp ingeroepen van DEET en na enkele gesprekken is besloten om  Anushiya en  Aravindh op te nemen in het ondersteuningsprogramma van DEET en Childrenshome. Anushiya is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het nu een beetje gemakkelijker. Anushiya en het gezin kunnen uw steun heel goed gebruiken.

Anushiya is inmiddels financieel geadopteerd door
Tanya Ilonka Cocural te Amsterdam.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen