Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Een dorpskind helpen in India - dorpskinderen deel 7

Help een dorpskind in India door het financieel te adopteren.

Jammuna Rani

Jammuna Rani is een meisje van 12 jaar oud. Ze heeft één ouder en één jonger zusje. Haar zusjes hebben een verstandelijke beperking. De moeder van de meisjes heeft een erg zwakke gezondheid en is amper in staat voor haar dochters te zorgen. De oma woont bij het gezin en zorgt voor haar drie kleinkinderen. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar als hij geen werk heeft zijn er ook geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. De vader hoorde van de buren over het ondersteuningsprogramma van DEET en op zekere dag is hij een gesprek aangegaan met Mw. Prema van DEET. Het resultaat is dat Jammuna is opgenomen in dit programma en zal nu de kans hebben naar school te blijven gaan. Met uw hulp zal dit meisje wat van haar toekomst kunnen maken e nook het gezin zal het op financieel gebied het een klein beetje beter krijgen.

Jammuna Rani is inmiddels financieel geadopteerd
door David Geneste te Amsterdam.

Lavanya

Lavanya is een leuk meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader werkte als coolie op het land maar is ‘n jaar geleden, op weg naar huis, verongelukt. De moeder staat er nu dus helemaal alleen voor. Ze probeert als dagloner werkzaamheden op het land te verrichten maar heeft vaak veel last van haar rug. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Toch wilt zij dat beide kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Zij heeft de hulp van de organisatie SJDT ingeroepen en gevraagd wat te doen. De stafmedewerker van SJDT heeft na enkele gesprekken besloten om Lavanya op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Het meisje is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezinnetje heeft het nu een klein beetje beter.

Lavanya is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

Deepthika

Deepthika is een meisje van acht jaar oud en heeft problemen met haar gehoor. De mensen moet luid en duidelijk met haar praten want anders verstaat ze het niet. Haar vader is een kleermaker en zijn inkomsten zijn vaak niet genoeg om, buiten het dagelijks eten en drinken, ook nog de medicijnen te betalen die zijn dochter nodig heeft. Toch willen beide ouders dat hun dochter, ondanks haar handicap, een toekomst gaat krijgen waarin zij zichzelf kan redden. Onderwijs is hiervan een belangrijke factor. Na enkele gesprekken met een veldmedewerker van SJDT is besloten om Deepthika op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome om zo er voor te zorgen dat zij onderwijs kan blijven volgen. Ook het gezin zal het, op financieel gebied, een klein beetje beter gaan krijgen. 

Deepthika is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

Abinaya

Abinaya is een meisje van vier jaar oud. Zij woont, samen met haar broertje en ouders, in het dorp Thirukadaiur aan de oostkust. Haar vader is een landarbeider en probeert hiermee de kost te verdienen. Het aanbod is echter niet altijd erg groot en geen werk betekent geen inkomsten. Doordat er vaak niet genoeg en goed te eten is zijn de kinderen vaak ziek en hebben ze medicijnen nodig. Beide ouders maken zich grote zorgen voor de toekomst en hebben hierover een gesprek gehad met een medewerken van de organisatie SJDT. Na rijp beraad is besloten om Abinaya op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome  om zo dit meisje de kans te geven om wat van haar toekomst te maken. Voor € 10,00 in de maand kan je Abinaya hiermee helpen.

Abinaya is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

Mahalakshmi

Mahalakshmi is een meisje van zes jaar oud. Ze heeft twee oudere zusjes en één jonger broertje.  Haar ouders zijn erg arm en haar vader probeert als landarbeider de kost te verdienen. Vaak is er echter weinig werk en zijn er dus ook weinig inkomsten. Haar moeder heeft last van epileptische aanvallen en de medicijnen die er voor nodig zijn moeten ook betaald worden. Beide ouders hebben voor hun kinderen een toekomst voor ogen die er anders uit moet zijn als die van hun. Ze weten dat onderwijs hiervan een belangrijk onderdeel is. Ze hebben contact gezocht met een stafmedewerker van SJDT en gevraagd of deze organisatie niet zou kunnen helpen. Mahalakshmi zit nu in het ondersteunignsprogramma van SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand help je dit meisje en ook, indirect, het gezin.

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

Muthu

Muthu is een jongen van zeven jaar oud. Hij heeft nog één oudere broer. Zijn jongere zusje Muthupechi is begin dit jaar overleden ten gevolge van een slangenbeet. Zijn ouders behoren tot de Dalit gemeenschap en zijn erg arm. Ze werken als coolie op het land en proberen zo financieel het hoofd boven water te houden. Dit valt echter niet mee. Vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Beide ouders hebben veel verdriet van het overlijden van hun dochtertje maar kijken wel naar de toekomst. Ze willen dat hun zonen een goede toekomst krijgen zonder financiële zorgen. Onderwijs is hiervan een belangrijke pijler. Hun dochter Muthupechi was opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome en er is besloten om nu Muthu op te nemen in dit programma. Hij kan nu onderwijs blijven volgen en ook het gezin heeft het financieel een beetje minder moeilijk.

Muthu is inmiddels financieel geadopteerd
door Helma Banken te Boven Leeuwen.

Arithesan

Arithesan is een ventje van twee jaar oud. Hij heft nog één broertje en één zusje. Het gezin woont in het dorp Tranquebar aan de oostkust. Arithesan is geboren met een afwijking aan zijn gehoor en hoort helemaal niets. Ook diverse onderzoeken in het ziekenhuis hebben de oorzaak niet aan het licht gebracht. Ondanks deze handicap weet hij zich aardig te redden. Hij gaat nu naar de Balwadi (kleuterschool) en heeft het daar prima naar de zin. Zijn vader is een coolie en probeert door hard te werken de kost te verdienen. Zijn inkomsten zijn erg laag en meestal is schraalhans de keukenmeester. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft uitkomst gebracht. Arithesan zit nu in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome en kan na de Balwadi naar de lagere school om zo, door het volgen van onderwijs, een volwaardig lid van de gemeenschap te worden. Door dit ventje te ondersteunen helpt u ook indirect het gezin. 

Arithesan is inmiddels financieel geadopteerd
door Petra en René van de Pol te Dreumel.

Archana

Archana is een meisje van vier jaar oud en is het derde kind  in het gezin. Ze heeft nog één ouder broertje en één ouder zusje. Haar vader was een harde werker en zorgde goed voor zijn gezin. Zes maanden geleden is hij echter ten gevolge van een hartstilstand in zijn slaap overleden. Zijn vrouw staat er nu alleen voor en ze probeert als coolie op het land de kost te verdienen. Het werk is zwaar en de inkomsten zijn weinig. Toch wilt zij dat haar kinderen naar school blijven gaan om een toekomst op te bouwen. Ze heeft daarom de hulp van SJDT ingeroepen. Een stafmedewerker heeft haar trieste verhaal aangehoord en na nog enkele gesprekken is besloten om Archana op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Dankzij dit ondersteuningsprogramma zal Archana onderwijs kunnen blijven volgen. Ook het gezin zal het financieel een beetje ruimer hebben. 

Archana is inmiddels financieel geadopteerd
door Wouter, Anky, Barend en Ewoud  te Hilversum.

Sathiya

Sathiya is een meisje van drie jaar oud en heeft nog één ouder zusje en één ouder broertje. Haar vader is begin dit jaar overleden aan tuberculose. Hij is bijna een halfjaar behandeld en dit heeft het gezin bijna al het spaargeld gekost. De moeder van Sathiya lijdt ook aan tuberculose en is aangewezen op de hulp van haar oudste dochter. Haar buren helpen haar met het bereiden van een maaltijd maar vaak moeten de kinderen met een (half)lege maag gaan slapen. Een medewerker van SJDT heeft ingegrepen want het was af en toe een onhoudbare situatie. Na een gesprek met de moeder is Sathiya opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome zodat zij straks naar school kan blijven gaan. Met de ondersteuning van € 10,00 in de maand heeft ook het gezin het financieel wat ruimer en zijn ze niet steeds afhankelijk van hulp van andere mensen.

Sathiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Sharon Wyn te Deurne, België.


 

Manisha

Manisha is een meisje dat in oktober 2014 zes jaar wordt. Zij heeft nog één ouder zusje. Haar vader is vier jaar geleden overleden en sinds die tijd staat de moeder van beide kinderen er alleen voor. Ze probeert als coolie op het land wat inkomsten te vergaren maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Haar ouders komen af en toe een helpende hand toesteken maar die zijn al op leeftijd en wonen in een ander dorp. De moeder wil dat beide dochters onderwijs blijven volgen en niet, als ze tien, twaalf jaar zijn, moeten gaan werken. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft uitkomst gebracht. Besloten is om Manisha op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome om zo er voor te zorgen dat ze onderwijs kan blijven volgen. Voor € 10,00 in de maand helpt u Manisha én het gezin op weg naar een toekomst die er voor hen wat positiever uit zal gaan zien.

Manisha is inmiddels financieel geadopteerd 
door een anonieme adoptie-ouder te Maastricht.


 

Harini

Harini is een meisje van 4 jaar oud en heeft het achondroplasie-syndroom. Haar hoofd is in verhouding met haar lichaam erg groot. Ze heeft één oudere en één jongere zus. Het gezin woont in het dorpje Ichaladi. Haar vader werkt als coolie op het land maar verdient erg weinig. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en ook hun hut verkeert in een zeer slechte toestand. Toch willen beide ouders dat hun kinderen onderwijs krijgen om zodoende een toekomst op te bouwen. Harini wordt vaak uitgelachen maar ze trekt zich daar weinig van aan. Ze kijkt er al naar uit om naar school te gaan want ze wil graag laten zien dat ze echt wel wat in haar mars heeft. Ze is door SJDT opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan uw steun goed gebruiken. Ook het gezin kan er dan een klein beetje beter van leven.

Harini is inmiddels financieel geadopteerd
door Jacky Kortboyer te Amstelveen.


 

Princy

Princy is een meisje van vier jaar oud. Ze heeft één ouder broertje. Vorig jaar is haar moeder overleden en bleef het gezin met drieën achter. De vader kan het verlies van zijn vrouw maar moeilijk verwerken en heeft aan zijn moeder gevraagd of de kinderen bij haar kunnen wonen. De oma is echter niet zo jong meer en het valt haar zwaar om voor twee kinderen te zorgen. Het huisje waarin ze wonen verkeert in een zeer slechte toestand. Sanitaire voorzieningen zijn er niet en in de regentijd gaan ze bij de buren slapen, want dan regent het binnen net zo veel als buiten. Volgens jaar moet ook Princy naar school en de oma heeft aan een medewerker van SJDT om hulp gevraagd. Princy is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan dan onderwijs gaan volgen en ook oma heeft wat minder financiële zorgen.  

Princy is inmiddels financieel geadopteerd
door Petra en René van de Pol te Dreumel.

Balasankari

Balasankari is een meisje van vier jaar oud. Ze woont met haar ouders en haar zusje in het dorp Maruthampallam. Haar vader was een taxichauffeur, maar heeft enkele jaren geleden een ongeluk gehad. Hij heeft nu grote problemen met zijn geheugen en met zijn ogen. Zijn echtgenote probeert nu als coolie de kost voor het gezin te verdienen maar er zijn veel mensen die werk zoeken en de laagste kaste staat in India achteraan in de rij als het om werk verdelen gaat. Beide ouders willen echter dat hun kinderen onderwijs blijven krijgen om zodoende een toekomst te krijgen  die er anders uitziet als die van hen. Balasankari is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome en kan uw steun goed gebruiken. Ook het gezin zal het financieel wat beter krijgen.

Balasankari is inmiddels financieel geadopteerd
door Diana en Wijnand Janssen te Groesbeek.


 

Ranjani

Ranjani is een leuk meisje van vier jaar oud. Ze heeft nog één jonger zusje. Enkele maanden geleden is haar vader overleden en staat de moeder er alleen voor. Deze probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Vaak is er te weinig eten en, als de kinderen ziek zijn, is er geen geld voor medicijnen. Volgend schooljaar gaat Ranjani naar school want haar moeder wil dat ze onderwijs krijgt. De moeder ziet het vaak niet zitten en heeft de hulp van SJDT ingeroepen. De leiding van SJDT heeft besloten om Ranjani op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Stichting Childrenshome. Ranjani is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het financieel een klein beetje ruimer krijgen.

Ranjani is inmiddels financieel geadopteerd
door Wilma van der Velde en Margo van Pol te Grootegast.

Sanjai

Sanjai is een ventje van zes jaar oud. Hij woont met zijn oudere zus, Shalini, en zijn moeder in het dorp Sathangudi in het Madurai district. Zijn vader heeft het gezin enkele jaren geleden verlaten en niemand weet waar hij zit. De moeder en haar kinderen wonen in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet achter de hut en wassen bij de pomp in het dorp. De moeder werkt als dagloner op het land maar zit vaak zonder werk. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. De moeder is een gesprek aangegaan met Mrs. Prema van DEET en heeft haar van de problemen verteld. Sanjai en Shalini zijn nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van DEET/Childrenshome en zijn nu verzekerd van onderwijs. Ook de financiële problemen zijn voor het gezinnetje een stuk minder geworden. 

Sanjai is inmiddels financieel geadopteerd
door Mina Dewkalie te Leiden.


 

Marishwari

Marishwari is een meisje van twee jaar oud en woont in het dorp Kandai. Zij heeft nog één oudere zus. Het gezin behoort dat de Dalitgemeenschap en leeft in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders proberen als dagloners inkomsten te vergaren maar vaak is er geen werk. Hun inkomsten zijn dan ook bij lange niet genoeg om dagelijks een maaltijd te kunnen bereiden. Dat ze arm zijn vinden beide ouders niet zo erg maar dat hun kinderen er onder lijden is voor hen een groot probleem. Ze hebben hulp gezocht bij de organisatie DEET en er is besloten om de jongste dochter, Marishwari, op te nemen in het ondersteunings-programma DEET/Childrenshome. Dank zij dit programma kunnen we met uw hulp de toekomst  van Marishwari verbeteren en een positief gevoel oproepen in het leven van deze mensen.

Marishwari is inmiddels financieel geadopteerd 
door Stephanie Scholten te Amsterdam.

Shritha

Shritha is een meisje van vier jaar oud en woont met haar ouders en haar oudere zus in het dorp Sathankudi in het Madurai district. Haar vader is een coolie en werkt voornamelijk in het oogstseizoen. Haar vader kampt met een spraakgebrek wat een extra probleem oplevert om aan werk te komen. Het gezin behoort tot de Dalitgemeenschap en leeft voortdurend onder de armoedegrens. Beide ouders willen een toekomst voor hun dochters die er anders uit moet zien als hun leven. Ze hebben de hulp ingeroepen van DEET en om raad gevraagd. Mrs. Prema heeft besloten om Shritha op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome om zo er voor te zorgen dat Shritha in de toekomst onderwijs kan blijven volgen. Ook het gezin zal indirect profijt hebben van de maandelijkse ondersteuning. 

Shritha is inmiddels financieel geadopteerd
door Debbie Wagendorp en Chris van den Heuvel te Drongelen.

Anburaj

Anburaj een leuk ventje van vier jaar oud. Hij woont, samen met zijn ouders, in het dorp Sathangudi. Het gezin behoort tot de allerlaagste kaste. Mensen uit de lage kasten zijn vooral werkzaam als coolie en kunnen schrijven nog lezen. Voor hun kinderen is er geen goed onderwijs ze worden niet op de reguliere scholen toegelaten. De ouders zijn werkzaam op het land. In het regenseizoen is er echter bijna geen werk en heeft het gezin nauwelijks genoeg om te eten. Beide ouders willen heel graag dat hun zoontje onderwijs volgt. Ze beseffen heel goed dat onderwijs erg belangrijk is. Een medewerker van DEET heeft het gezin bezocht en er is besloten Anburaj op te nemen in het ondersteuningsprogramma en indirect wordt ook het gezin geholpen. Help dit ventje op weg naar een toekomst met vooruitzichten.

Anburaj is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Niel, Belgie.

Maheshwari

Maheshwari is zeven jaar oud en heeft nog een broer en een zus. Het gezin woont in het dorp Sathankudi. Haar vader werkt als trekkerchauffeur  maar zit vaak zonder werk en dan ook zonder inkomsten. Het huis waar ze wonen verkeert in een vervallen toestand. Het “huis” heeft een dak van kokosnoot bladeren en tijdens het regenseizoen is het dak een zeef. Maheshwari heeft problemen met haar been en heeft inmiddels vier operaties achter de rug. Nu gaat het stukken beter met haar. Voor de ouders is het financieel niet meer op te brengen om drie kinderen groot te brengen en ze hebben de hulp ingeroepen van SJDT. Maheshwari is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan dank zij dit programma naar school blijven gaan. Ook het gezin heeft het nu financieel een beetje gemakkelijker.

Maheshwari is inmiddels financieel geadopteerd
door Jette Haan te Zuidlaren.

Madhumitha

Madhumitha is een meisje van zeven jaar oud. Zij woont met haar ouders en haar twee zusjes in het dorp Tranquebar. Haar vader is een dagloner en werkt heel onregelmatig. Hij heeft dus geen vaste inkomsten want geen werk, geen loon. Ook heeft hij hartproblemen en moet hij daarvoor medicijnen gebruiken. De moeder heeft de zorg voor de drie dochters en kan niet gaan werken. Het gezin woont in een slecht gebouwd huisje en tijdens het regenseizoen gaan ze naar het huis van de buren. Beide ouders willen dat hun dochters een beter leven gaan krijgen dan zijzelf hebben en willen dat ze onderwijs blijven volgen. Ze hebben een gesprek gehad met een veldmedewerker van SJDT en hem om een oplossing gevraagd. Resultaat is dat Madhumitha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome.  Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal een klein beetje minder financiële zorgen hebben.  

Madhumitha is inmiddels financieel geadopteerd 
door Geerke de Bruin te Geldermalsen.


 

Iswariya

Iswariya is een meisje van tien jaar oud en woont in het dorp Tranquebar. Ze heeft nog één zusje en één broertje. Haar vader is in 2008 met de noorderzon vertrokken en niemand heeft ooit nog iets van hem vernomen. Haar moeder probeert door het verkopen van idly’s (rijstkoekjes) wat geld te verdienen, maar heel veel levert dat niet op. Het valt voor haar dan ook niet mee om elke dag de kinderen genoeg eten te kunnen geven. De moeder is een gesprek aangegaan met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Ze wil ook dat haar kinderen onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te kunnen bouwen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Iswariya op te nemen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Ze kan nu onderwijs blijven volgen en ook het gezin zal het een beetje minder moeilijk krijgen.

Iswariya is inmiddels financieel geadopteerd
door Stefanie Hernandez te Merksem, Belgie.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen

Rijen verwijderen