Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Een dorpskind helpen in India - dorpskinderen deel 9

Help een dorpskind in India door het financieel te adopteren.

 

Sri Vidhya

Sri Vidhya is een aardig meisje van zes jaar oud. Ze heeft drie broers en vier zussen. Enige tijd geleden is haar vader overleden aan een onbekende ziekte en staat de moeder er alleen voor. Gelukkig wordt ze geholpen door haar schoonvader maar die kan ook alleen maar werkzaamheden verrichten die slecht betaald worden. Het gezin leeft diep onder de armoedegrens en kan maar amper het hoofd boven water houden. Hun armzalig huisje is nog lekker dan een zeef maar geld om het een beetje op te knappen is er niet. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en is een gesprek aangegaan met de moeder en schoonvader. Sri Vidhya is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het in totaliteit een beetje beter krijgen. 

Sri Vidhya is inmiddels financieel geadopteerd
door M.A.J.Tops-Wallink te Raalte.

 

 

Ashmitha

Ashmitha is een meisje van vier jaar oud. Ze heeft twee oudere zusjes en twee oudere broertjes. Haar vader is een coolie die op het land werkt. Ondanks zijn slechte gezondheid probeert hij voor zijn gezin de kost te verdienen maar zeven monden te eten geven is een zware opgave. Het gezin leeft voortdurend diep onder de armoedegrens en daar zal voorlopig geen verandering in komen. Een stafmedewerker van SJDT hoorde van de grote problemen in dit gezin en is met de ouders gaan praten wat ze er van zouden vinden als de jongste in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome zou worden opgenomen. Beide ouders zijn nu reuse gelukkig dat Ashmitha nu in dit ondersteunignsprogramma zit. Ze kan nu naar school blijveb gaan om zodoende een toekomst op te bouwen. Ook het gezin zal het, financial, een beetje beter krijgen.

Ashmitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Sanne Putseys en Joachim Saerens.

 

Ragini

Ragini, een meisje van 6 jaar oud, heeft één jonger broertje, Naresh genaamd. Twee jaar geleden is haar vader vertrokken en heeft nooit meer iets van zich laten horen. Sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor. Het gezinnetje woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. De moeder probeert als coolie de kost te verdienen maar haar inkomsten zijn niet om over naar huis te schrijven. Het gezinnetje leeft da nook ruim onder de armoedegrens. Zij maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van haar kinderen en heeft daarover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Ragini is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand helpt u dit kind op weg naar een toekomst met perspectief.

Ragini is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Almere.

 

 

Reshmi

Reshmi is een meisje van drie jaar oud. Ze heeft één ouder en één jonger zusje. Een half jaar geleden is de jongste dochter ernstig gewond geraakt door een instortende muur van hun huisje. Nog steeds heeft dit meisje medische zorg nodig. De vader werkt als coolie op het land en probeert zo de kost te verdienen. De kosten van de medische zorg van de jongste dochter moeten echter betaald worden en dit drukt zwaar op het inkomen van de vader. Vaak is schraalhans dan ook de keukenmeester!  Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun dochters. Ze zijn een gesprek aangegaan met een veldmedewerker van SJDT en het resultaat is dat Reshmi is opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome.
Voor € 10,00 in de maand wordt dit kind op weg geholpen.

Reshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Angelique van Roosmalen te Bonheiden, België.

 

Prinyanka

Prinyanka is een meisje van acht jaar oud en heeft één zusje. De vader van Prinyanka heeft erg veel last van zijn longen en is niet in staat op de gehele dag te werken. Zijn inkomsten zijn dus erg weinig. De moeder van de twee meisjes probeert als coolie op het land te werken en zo nog wat meer inkomsten te hebben. Vaak is er echter geen werk voor haar en dan zijn er dus ook geen inkomsten. De vader van Prinyanka heeft medicijnen nodig die geld kosten. In dit gezin is armoe troef. Beide ouders weten dat onderwijs erg belangrijk is, maar gezien de situatie zal er  daar niet veel van komen. Op zekere dag hebben ze een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Resultaat is dat de jongste dochter, Prinyanka, opgenomen is in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand helpt u Prinyanka en dit gezin naar een toekomst met perspectief.

Prinyanka is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Brussels, Belgie.

 

 

Deva Muthu

Deva Muthu is een jongetje van vijf jaar oud. Hij heeft nog één zusje. Hij woont in het dorp Poraiyar aan de oostkust. Zijn vader was werkzaam in de bouw maar is enkele maanden geleden ten gevolge van een bedrijfsongeval overleden. Zijn moeder staat nu voor de zware taak om voor haar twee kinderen te zorgen. DevaMuthu en zijn zusje gaan  naar de lagere school. Tijdens de schooluren gaat de moeder werken om zo te proberen het hoofd boven water te houden. Vaak is er echter weinig werk en zijn er dus weinig inkomsten. Zij maakt zich zorgen om de toekomst van haar twee kinderen. Zij heeft daarover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. DevaMuthu is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome. Hij is nu in de toekomst verzekerd van onderwijs en ook het gezin heeft het financieel een beetje gemakkelijker.

Deva Muthu is inmiddels financieel geadopteerd
door Bram Soete te Hever, België. 

 

 

 

Sugapriya

Sugapriya is een meisje van drie jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin behoort in het dorp Sathangudi tot de allerlaagste kaste. De vader van Sugapriya heeft hartklachten en krijgt daarvoor medische zorg. De moeder staat er dus alleen voor en werkt als dagloner op de bouw. Vaak is er echter geen werk voor haar en daar zij tot de allerlaagste kaste behoort staat zij achteraan de rij als er werk verdeeld wordt. Haar inkomsten zijn dan ook vaak minimaal en wat opzij leggen voor kleren voor de kinderen of voor hun studie later is er niet bij. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen hoe het allemaal zal gaan verlopen. De moeder heeft haar zorgen gedeeld met Mw. Prema Latha van DEET. Deze heeft voorgesteld om Sugapriya op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand wordt ook Sugapriya geholpen.

Sugapriya is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Hattem.

 

 

Rohith Sharma

Rohith Sharma is een jongen van acht jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Zijn ouders zijn dagloners en proberen door hard te werken de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. De ouders behoren ieder tot een andere kaste en dat wordt ze in het dorp niet in dank afgenomen. Het gezin woont in een huurhuisje en het betalen van de huur is steeds een probleem. Als de kinderen ziek zijn is het meestal moeilijk om de nodige medicijnen te krijgen. Rohith Sharma zit in het tweede schooljaar en zijn droom is om later in het leger te gaan.  Beide ouders maken zich zorgen en zijn bang dat die droom een droom zal blijven. Ze zijn hierover een gesprek aangegaan met Mw. Prema van DEET en er is besloten om Rohith Sharma op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met de hulp zal Rohith zijn droom waar kunnen maken.

Rohith Sharma is inmiddels financieel geadopteerd 
door Cindy Rutten en Walter van der Schoot te Woerden.

 

 

Muthu Mari

Muthu Mari is een meisje van drie jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. De moeder is eveneens een coolie maar ook voor haar geldt hetzelfde liedje: Geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ver onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Over enkele jaren zal ook Muthu Mari naar school moeten en beide ouders maken zich daar erge zorgen over. Wat zal de toekomst voor beide meisjes brengen? Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mevr. Prema van DEET en haar van alle problemen verteld. Resultaat is dat de jongste, Muthu Mari dus, is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Muthu Mari is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezinnetje zal het, op financieel gebied, een klein beetje beter krijgen.

Muthu Mari is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Almere.

 

Keerthana

Keerthana is een meisje van drie jaar oud. Tijdens de zwangerschap heeft haar vader zijn vrouw verlaten en niemand weet waar hij is. Haar moeder en Keerthana moeten het nu alleen redden. De eerste jaren heeft de oma meegeholpen om het gezinnetje draaiend te houden maar enkele maanden geleden is zij overleden. Haar moeder probeert nu als coolie wat inkomsten te vergaren, maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Keerthana gaat nu nog naar de “Kindergarten” maar volgend jaar gaat zij naar de eerste klas van de lagere school. Haar moeder wil dat zij onderwijs krijgt om zo een toekomst op te bouwen die er anders uit zal zien dan de toekomst van haar. Keerthana is nu opgenomen in het ondersteuningsprgramma SJDT/Childrenshome en uw maandelijkse bijdrage van € 10,00  kan dan ook goed gebruikt worden om dit kind hiermee op weg te helpen. Voor € 10,00 in de maand helpt u Keerthana en indirect ook het gezinnetje.

Keerthana is inmiddels financieel geadopteerd
door Tom en Nadia Verplancke te Leiden.

 

Abinaya

Abinaya is een meisje van vijf jaar oud en heeft één broertje. Enige tijd geleden is haar vader verdronken in een vijver en dat heeft veel verdriet gebracht in het gezin. De moeder staat er nu alleen voor en probeert als coolie de kost te verdienen. Vaak is er echter geen werk en zijn haar inkomsten helemaal niets. Abinaya is begonnen met haar eerste schooljaar en haar moeder wil dolgraag dat ze onderwijs kan blijven volgen. Zoals de situatie nu is kan dat een probleem zijn. Ze heeft een gesprek gehad met een contactpersoon van SJDT en hem van alle problemen verteld. Abinaya is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Nu zij in dit programma zit zal zij onderwijs kunnen blijven volgen en zal ook het gezin het financieel een klein beetje beter krijgen.

Abinaya is inmiddels financieel geadopteerd
door Waan Yasen en Moshkhal Mahmoed te Den Haag.

 

Vanathi

Vanathi is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één broertje. Vorig jaar is de vader van het gezin verdronken in de rivier en vanaf die tijd staat de moeder er alleen voor. Zij probeert als dagloner de kost te verdienen voor haar twee kinderen maar haar verdiensten zijn bijna nooit genoeg om haar kinderen genoeg te eten te kunnen geven. Zij maakt zich dan ook grote zorgen over het heden maar vooral ook over de toekomst. Kunnen haar kinderen naar school blijven gaan om zo een vak te leren? Ze heeft hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Deze stelde voor om Vanathi op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.
Met uw bijdrage van € 10,00 in de maand is zij dan verzekerd van onderwijs en zal ook het gezin het een beetje beter krijgen. 

Vanathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Chiara Nuytens en Jeffrey Dhaeyere te Kapellen, België

 

Ramya

Ramya is een aardig meisje van zes jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een schamel huisje met geen enkele sanitaire voorziening. Wassen bij de waterpomp in het dorp en het toilet is in de struiken achter het huisje. Haar vader is een dagloner en werkt op het land. Vaak is er echter geen werk en zijn er geen inkomsten en lijdt het gezin honger. Beide ouders willen geen beter huis en geen mooie kleren. Ze willen alleen dat hun kinderen een toekomst krijgen waar ieder kind recht op heeft. Dat onderwijs een belangrijk gegeven is weten ze allebei, maar of dat in de toekomst ook gaat lukken is een tweede. Een stafmedewerker van SJDT heeft uitkomst gebracht. Beide ouders zijn dolblij dat Ramya is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt ook u een steentje bijdragen aan de toekomst van Ramya.

Ramya is inmiddels financieel geadopteerd
door Hele Witter en Matthijs Stroosnijder te Drieschor.

 

Hemavathi

Hemavathi is een meisje van negen jaar oud en heeft nog twee oudere zusjes. Drie jaar geleden heeft haar vader een hartstilstand gehad en is daaraan overleden. De gevolgen zijn voor het gezin maar amper te overzien. De moeder van de meisjes moest als coolie nu de kost gaan verdienen. Er zijn echter veel mensen die werk zoeken en als vrouw sta je dus achteraan de rij, als er al werk is. Vaak dus geen werk en geen inkomsten. Het gezin leeft al jaren onder de armoedegrens. De moeder maakt zich dagelijks zorgen over de toekomst van haar dochters. Hemavathi is erg ambitieus en wil graag dokter worden. Ze heeft contact opgenomen met een medewerker van SJDT en na nog enkele gesprekken is Hamavathi opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Met uw hulp kan Hemavathi haar droom waarmaken.

Hemavathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Danny van den Groenendael en Erwin Smolenaars te Geleen.

 

 

Mahalakshimi

Mahalakshimi is een meisje van vijf jaar oud en woont, samen met haar zusje Athi Roopa, in het dorpje Kandai. De vader heeft een lichamelijke beperking en is niet in staat om elke dag arbeid te verrichten. Zijn verdiensten zijn dan ook erg weinig en lang niet voldoende om zijn kinderen dagelijks genoeg te eten te kunnen geven. De moeder van de twee meisjes probeert als coolie wat inkomsten te verkrijgen maar  veel werk is er niet voor haar. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Beide ouders zien de toekomst van hun kinderen somber in en hebben DEET om hulp gevraagd. Na enkele gesprekken  is besloten om beide meisjes op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u Mahalakshimi op weg helpen naar een betere toekomst.

Mahalakshimi is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Nieuwegein.

 

Athi Rupa

Athi Rupa is een meisje van twee jaar oud en gaat naar het Day Care Centre. Zij woont, samen met haar zusje Mahalakshimi, in het dorpje Kandai. De vader heeft een lichamelijke beperking en is niet in staat om elke dag arbeid te verrichten. Zijn verdiensten zijn dan ook erg weinig en lang niet voldoende om zijn kinderen dagelijks genoeg te eten te kunnen geven. De moeder van de twee meisjes probeert als coolie wat inkomsten te verkrijgen maar  veel werk is er niet voor haar. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Beide ouders zien de toekomst van hun kinderen somber in en hebben DEET om hulp gevraagd. Na enkele gesprekken  is besloten om beide meisjes op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand kunt u Athi Rupa op weg helpen naar een betere toekomst.

Athi Rupa is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Nieuwegein. 

 

Mahalakshmi

Mahalakshmi is een meisje van acht jaar oud. Ze heeft twee zusjes en één broertje. Haar vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zijn verdiensten zijn erg weinig. Te weinig om zijn gezin te kunnen onderhouden. Vaak moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. De moeder lijdt aan bloedarmoede en is niet in staat om te werken. . Beide ouders maken zich grote zorgen om de toekomst van hun kinderen. Ze weten heel goed dat onderwijs de basis is voor de toekomst van hun kinderen. Ze hebben een gesprek gehad met een veldmedewerker van SJDT en deze van alle problemen verteld. Mahalakshmi is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Ze is nu verzekerd van onderwijs en ook het gezin zal het, dank zij uw bijdrage van € 10,00 in de maand, een stuk beter hebben.

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Nienke Solleveld te Houten.

 

Yazhini

Yazhini is een meisje van drie jaar oud. Ze woont met haar ouders en haar zusje Balasankari in het dorp Maruthampallam. Haar vader was een taxichauffeur, maar heeft enkele jaren geleden een ongeluk gehad, maar heeft nu grote problemen met zijn geheugen en met zijn ogen. Zijn echtgenote probeert nu als coolie de kost voor het gezin te verdienen maar er zijn veel mensen die werk zoeken en de laagste kaste staat in India achteraan in de rij als het om werk verdelen gaat. Beide ouders willen echter dat hun kinderen onderwijs blijven krijgen om zodoende een toekomst te krijgen  die er anders uitziet als die van hen. Yazhini is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma van SJDT/Childrenshome en zal met uw steun onderwijs kunnen blijven volgen. Ook het gezin zal het financieel wat beter krijgen.

Yazhini is inmiddels financieel geadopteerd
door Diana en Wijnand Janssen te Groesbeek.

 

 

Arun

Arun is een ventje van vijf jaar oud en heeft nog één ouder broertje. De vader is een coolie en probeert zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn e rook geen inkomsten. De moeder probeert alls dagloner op het veld eveneens wat te verdienen maar ook hier geldt: geen werk, geen geld. Het gezin heeft dan ook vaak niet genoeg inkomsten om voldoende eten te kunnen kopen. Doordat de kinderen niet altijd goed te eten krijgen zijn ze vaak ziek maar geld voor medicijnen is er niet. Beide ouders maken zich grote zorgen voor de toekomst en hebben de organisatie DEET om hulp gevraagd. Na enkele gesprekken met beide ouders is Arun nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Arun kan met zijn eerste schooljaar beginnen en het gezin heeft wat minder financiele problemen.

Arun is inmiddels financieel geadopteerd
door Jaco Spa te Breda.

 

Niruthi

Niruthi is een meisje van zeven jaar oud en heeft één broertje. Haar vader was chauffeur bij een busonderneming. Enkele jaren geleden heeft hij met de bus een ernstig ongeluk gehad en sinds die tijd is hij niet meer in staat om een bus te besturen. Hij probeert nu als dagloner de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn bijna nooit genoeg om het gezin te onderhouden. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten de kinderen het doen met een handjevol rijst. Beide ouders willen een toekomst voor hun kinderen en zoals de zaken er nu voorstaan zal dat een probleem zijn. Ze hebben de hulp ingeroepen van SJDT en het resultaat is dat Niruthi is opgenomen in het ondersteuningsporogramma SJDT/Childrenshome. Door uw ondersteuning van € 10,00 in de maand is Niruthi  nu verzekerd van onderwijs en zal het gezin ook geen honger meer hoeven te lijden.

Niruthi is inmiddels financieel geadopteerd
door Bram van Osch te Ulft.

 

Vinotha

Vinotha is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader is geestelijk niet helemaal in orde en is niet in staat om te werken. Haar moeder staat er dus alleen voor. Ze probeert op allerlei manieren de kost te verdienen maar haar inkomsten zijn minimaal. De leefomstandigheden van dit gezin zijn dan ook erg slecht. Niet genoeg te  eten, onverzorgde kleding enz. De moeder maakt zich dan oook grote zorgen over de toekomst van de twee dochters. Ze weet ook heel goed dat onderwijs heel belangrijk is om een plaatsje te kunnen veroveren in de maatschappij. Ze heeft de hulp van SJDT ingeroepen om tot een oplossing te komen. Vinotha is nu opgenomen in het ondersteuningprogramma van SJDT/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en ook het gezin zal het financieel een klein beetje minder zwaar hebben. 

Vinotha is inmiddels financieel geadopteerd
door Helene Witter en Matthijs Stroosnijder te Dreischor.

 

 

Kanishka

Kanishka is een meisje van zes jaar oud en ze heeft twee zusjes. Haar vader is een landarbeider maar verdient erg weinig. Het gezin woont in een vervallen krot  en tijdens de moesson staat alles onder water. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Wassen bij de dorpspomp en het toilet is in de bosjes achter hun huisje. Kanisha is een slim meisje en behoort tot de beste van de klas. Beide ouders maken zich echter zorgen voor wat de toekomst brengt. Zal zij wel naar school kunnen blijven gaan? Ze hebben een gesprek gehad met een stafmedewerker van SJDT en om hulp gevraagd. Kanishka is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en zal nu onderwijs kunnen blijven volgen. Met uw hulp heeft zij zicht op een toekomst met perspectief!

Kanishka is inmiddels financieel geadopteerd
door Ria en Erik Burgers te Meteren.

 

    >> Ga hier naar de volgende pagina