Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Bestemming van uw bijdrage

India is een van de grootste landen in de wereld. Veel mensen denken bij India aan een arm en overbevolkt land. En niet zonder reden. India kent grote problemen. Van de meer dan één miljard Indiërs leeft volgens de Indiase regering zelf ruim een derde onder de armoedegrens. Dat betekent 350 miljoen mensen, meer dan twintig maal Nederland! Die mensen hebben nauwelijks te eten, vaak geen of een zeer bouwvallig dak boven hun hoofd, geen goed onderwijs en geen gezondheidszorg. Een ernstig probleem in India is kinderarbeid. Ouders zijn vaak genoodzaakt om hun kinderen al op  zeer jonge leeftijd te laten werken. Ook worden veel kinderen door hun ouders verstoten, met name meisjes. (Het sterftecijfers onder de pasgeboren meisjes ligt veel hoger dan onder jongens). Deze kinderen komen terecht in de sex-slavernij, worden als kindslaaf gebruikt en leven op straat.

Voor deze kinderen zet Stichting Childrenshome zich in.

   Monica is een financieel geadopteerd kind onder de zorg van Stichting Childrenshome  

Deze kinderen en een aantal slachtoffertjes van de Tsunami verblijven in de weeshuizen Pudhu Vasantham,Pudhu Punal, Pudhu Yugam, Pudhu Irudayam en Pudhu Udhayam. Hier wordt met liefde voor ze gezorgd en worden ze met respect behandeld. De huisvesting, de dagelijkse levensbehoeften, gezondheid en onderwijs kosten de weeshuizen veel geld. Door het financieel adopteren van een weeskind en/of het financieel ondersteunen van de weeshuizen krijgt een kansarm kind een kansrijke toekomst. Als u een kind financieel adopteert zult u regelmatig informatie ontvangen over uw financieel geadopteerd kind. Door foto’s en brieven zult u op de hoogte worden gehouden. Ook het kind zelf vindt het leuk om een kaart of brief te ontvangen.Tevens is er de mogelijkheid om uw financieel geadopteerd kind te bezoeken en er enkele dagen mee door te brengen.

De hulp die wij bieden wordt in grote dankbaarheid ontvangen.
Voor ons een reden om ons in te blijven zetten voor onze projecten.