Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Weeshuis Pudhu Udhayam

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en zo ook de lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen in India. Voor deze kinderen in India zijn gerechtigheid en waardigheid geen vanzelfsprekendheden. Kinderen die met een handicap worden geboren, zijn door de ouders bijna nooit gewenst en worden om het leven gebracht of ergens op straat achtergelaten.

Er wordt geschat dat er 22 miljoen gehandicapte kinderen zijn in India. 16 miljoen op het platteland en 6 miljoen in stedelijke gebieden. 10% van deze kinderen heeft een verstandelijke handicap en de overige 90% een lichamelijke handicap. Eenzijdig voedsel, weinig toegang tot gezondheidsinstanties, slechte hygiëne, niet adequate informatie over de oorzaken van stoornissen en natuurrampen zijn de grootste oorzaken voor gehandicapten op het platteland.

Een gehandicapt kind in het weeshuis voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen in India  

De regering heeft dan wel een beleid bepaald en actieplannen opgezet voor gehandicapten maar toch blijven veel gehandicapte kinderen buiten de boot vallen en worden genegeerd, gekleineerd en vernederd. Een reden hiervoor is dat over het algemeen Indiase mensen de dingen die gebeuren in het leven accepteren en tolereren. Dit komt voort uit hun traditie en hun sociaal-culturele normen. De ouders van een pasgeboren, gehandicapte baby hebben hier grote problemen mee. In het ergste geval wordt zo’n baby gelijk na de geboorte gedood. Ook gebeurt het dat een gehandicapte baby op de vuilnishoop gelegd wordt waar het door de straathonden wordt gevonden. Het mag duidelijk zijn wat er dan met zo’n kindje gebeurt.

De St. Joseph’s Development Trust heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken en heeft in het weeshuis Pudhu Udhayam 40 kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap opgenomen. Deze kinderen krijgen spraakles, handenarbeid, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met de hygiëne en fysiotherapie. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn voor hun welzijn. Het gaat erom hun weerbaarheid en veerkracht te verstevigen, hun zelfbewustheid te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale mogelijkheden te vergroten. Het doel van dit alles is dat het kind verbonden raakt met zijn omgeving. Dat het niet meer aan de kant staat, maar zo actief mogelijk deel uitmaakt van het weeshuis en van de lokalegemeenschap.

Ook de Stichting Childrenshome gaat zich inzetten voor deze kinderen. Voor € 15,00 in de maand kunt u een “mental child” financieel adopteren. Ook kunt u een donatie schenken voor de gehele groep van mental children.

Als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan een toekomst voor deze kinderen. U kunt bijvoorbeeld voor elke nieuwe werknemer een kind financieel adopteren, of in plaats van het traditionele kerstpakket uw werknemers een financieel adoptiekind geven. U wilt als bedrijf kijken naar de toekomst. Wij kijken graag naar de toekomst van een kind. Daar kunnen we samen toch iets moois van maken?

Uw bijdrage zal voor de volle 100%, zonder enige vorm van aftrek, worden gebruikt voor deze kinderen.
Wat kunt u doen? Lees er hier alles over.

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en dus ook de lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen in India.