Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Dorpskinderen deel 21

Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Madhumitha B.

Madhumitha B. is een meisje van negen jaar en heeft één jonger zusje. Haar vader probeert als coolie de kost te verdienen maar heeft vaak geen werk. Geen werk, geen inkomsten. De moeder is vaak ziek en kan niet gaan werken. Beide meisjes hebben last van kortademigheid en krijgen daarvoor medicijnen. Die kosten ook weer de nodige roepies.  De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters en hebben een medewerker van de organisatie SJDT om raad gevraagd. Het resultaat is dat Madhumitha is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en zo de kans krijgt om haar droom, werken in de gezondheidszorg, waar kan maken. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Kaviya

Kaviya is een meisje van tien jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De vader werkt als metselaar in de bouw maar heeft een zwakke gezondheid en kan daardoor niet altijd werken. Niet werken betekent geen inkomsten. De moeder is huismoeder en heeft geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook vaak onder de armoedegrens. Kaviya lijdt aan het Kwashiorkorsyndroon. Dit wordt veroorzaakt door een langdurig gebrek aan eiwitten in de voeding. Zij heeft hiervoor medicijnen wat weer extra kosten zijn. Beide ouders willen dat hun dochters een toekomst met perpectief krijgen en willen dan ook dat ze naar school blijven gaan. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Het resultaat, na een eindgesprek met Br. Sebastian, is dat Kaviya is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en zo, met uw hulp, de kans krijgt een toekomst op te bouwen.

Sangeetha

Sangeetha is een meisje van tien jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader in het gezin heeft een varkensstal en is heel vaak onderweg om op een goedkope manier aan eten te komen voor de varkens. De moeder is een coulie en probeert door het verrichten van diverse werkzaamheden ook wat geld in het laatje te brengen. De inkomsten in dit gezin zijn minimaal en beide ouders hadden het plan opgevat om hun dochter over een paar jaar te laten gaan werken zodat hun zoon naar school kan blijven gaan. Sangeetha gaat echter heel graag naar school en is steeds een van de beste leerlingen van de klas. Een buurtbewoner attenteerde de ouders op de organisatie  DEET. Beide ouders hebben enkele gesprekken gehad met Mrs. Peema van deze organisatie. Het resultaat is dat Sangeetha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en een toekomst opbouwen. U kunt haar daarmee helpen!

Rithika

Rithika is een leuk meisje van tien jaar oud en heeft één broertje. Het gezinnetje woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Enkele jaren geleden heeft de vader het gezin verlaten en sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. De moeder probeert als coolie de kost te verdienen maar als er geen werk is heeft zij geen inkomsten. De financiele adoptie-ouder van Rithika is enkele maanden geleden gestopt met de financiele indersteuning en dat is voor de moeder een  hard gelag. Zij heeft de organisatie van DEET gevraagd om voor haar dochter een andere financiele adoptie-ouder te vinden zodat haar dochter naar school kan blijven gaan. Zij weet dat onderwijs erg belangrijk is maar als de situatie niet veranderd dan zal Rithika binnen nu en enkele jaren moeten gaan werken. Met uw hulp zal Rithika naar school kunnen blijven gaan en zo een toekomst op kunnen bouwen.

Rithika is inmiddels financieel geadopteerd
door Mangala Corbeek en Jeroen Thijssen te Nijmegen.


  

Madhumitha

Madhumitha is een meisje van 13 jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Haar vader is vaak ziek en heeft ernstige buikklachten. Hij is dan ook niet in staat om dagelijks te gaan werken. Ook haar moeder is vaak ziek en heeft minimale inkomsten. Op de familie kan ze geen beroep doen, die hebben het zelf al moeilijk genoeg. De ouders van Madhumitha hebben contact opgenomen met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad gevraagd. Ze willen namelijk  dat hun dochter naar school kan blijven gaan om een beroep te leren. Zonder hulp van derden zal dat niet gaan lukken. Dee ouders hebben ook nog een gesprek gehad met Br. Sebastian en het resultaat is dat Madhumitha in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome is opgenomen. Ze kan nu haar droom, verpleegster worden, waar maken. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Agalya

Agalya is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader was een timmerman maar heeft tijdens zijn werk in het voorjaar van 2021 een infectie opgelopen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis maar alle hulp kwam te laat en hij is in mei vorig jaar overleden. De moeder staat er nu dus helemaal alleen voor. Zij is ongeschoold en kan moeilijk aan werk komen. Zij is nu werkzaam als werkster voor enkele gezinnen maar haar inkomsten zijn erg laag. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens. De moeder vindt dat niet het ergste. Zij maakt zich grote zorgen over haar twee kinderen. Zij weet dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind. Zij heeft hierover gesprekken gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT. Agalya is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu naar school blijven gaan en met uw hulp een toekomst opbouwen.

Agalya is inmiddels financieel geadopteerd
door Marja.  

Suriya Aarthi

Suriya Aarthi is een meisje van zes jaar oud en heeft één broertje. De vader werkt in de bouw maar zit vaak zonder werk. Ook de moeder probeert als schoonmaakster wat bij te verdienen maar zij is niet de enige in het dorp die dit werk wil doen.  Het gezin woont in een vervallen huurhuisje en met veel pijn en moeite kan de maandelijkse huur betaald worden. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. In armoede leven vinden de ouders niet zo erg maar ze maken zich wel zorgen over de toekomst van hun twee kinderen. Met name het volgen van (vervolg)onderwijs kan een probleem zijn. Zij hebben hierover gesprekken gehad met Mr. Antoni van de organisatie DEET en hem van alle problemen verteld. Het resultaat is dat Suriya Aarthi opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw hulp kan zij naar school blijven gaan.

Suriya Aarthi is inmiddels financieel geadopteerd
door Carola en Jytte Scheepens te Breda.

Jasmine Pushman

Jasmine Pushpam is een meisje van 13 jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar moeder is enige tijd geleden overleden en dus had de vader de taak om voor zijn twee dochters te zorgen. Hier is niet veel van terecht gekomen. Hij heeft zijn twee dochters in de steek gelaten en is in een stad ver weg van zijn dochters gaan werken. De twee meisjes wonen nu bij oma en deze pobeert zo goed mogelijk voor haar kleindochters te zorgen. Ze is echter al op leeftijd en de inkomsten van haar zoon die bij haar woont zijn niet om naar huis te schrijven. Jasmine Pushman wil graag onderwijs blijven volgen maar zonder hulp van buitenaf zal dat niet meevallen. Oma heeft contact opgenomen met de organisatie SJDT en Br. Sebastian van alle problemen verteld. Het resultaat is dat Jasmine Pushman is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Praveenkumar

Praveenkumar is een jongen van acht jaar oud en heeft nog één oudere broer. Het gezin woont in een vervallen huisje dat tijdens de moesson te nat en gedurende de zomertijd te warm is. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn erg weinig. De moeder werkte als assistant-kok maar is door de Corona problemen haar baan kwijtgeraakt. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is voor hun kinderen. Ze hebben hierover gesprekken gehad met Mr. Antoni van de organisatie DEET en er is besloten om de jongste, Praveenkumar, op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij is nu verzekerd van onderwijs en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Praveenkumar is inmiddels financieel gadopteerd
door Jyoti Marleen Smeitink te Leiden.

Ebiksha

Ebiksha is een meisje van vier jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader heeft  enkele jaren geleden een lening afgesloten om een vissersboot te kopen. Tijdens het vissen is echter zijn boot gezonken en kwamen er de problemen. De lening moest hoe dan terug betaald worden. Hij pakt nu als coolie allerlei werkzaamheden aan maar zijn inkomsten zijn niet voldoende om zijn gezin dagelijks goed te eten te geven. Armoede vinden de ouders niet erg maar ze maken zich wel zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Een stafmedewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen in dit gezinnetje en heeft de ouders verteld van de mogelijkheden die de organisatie SJDT biedt. Het gevolg is dat Ebiksha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenhome. Een financiele adoptie-ouder kan er voor zorgen dat dit meisje straks onderwijs kan blijven volgen.

Ebiksha is inmiddels financieel geadopteerd
door Karin Wijnans te Gorssel.

Suriya Dharshini

Suriya Dharshini is een leuk meisje van zeven jaar oud. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor. Zij probeert als coolie met werkzaamheden op het land de kost te verdienen maar als er geen werk is, heeft zij geen inkomsten. De maaltijden zijn dan ook altijd erg sober. Maar zij heeft een ander, groter probleem! Zij maakt zich nu al grote zorgen over de toekomst van haar dochtertje. Kan Suriya Dharshini, als zij wat ouder is, wel naar school blijven gaan? Zij hoorde van de organisatie DEET en heeft een gesprek gehad met Mrs. Prema van deze organisatie. Na nog enkele gesprekken, met ook Suriya Dharshini erbij, is besloten om haar op te nemen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo een toekomst opbouwen. Ook  haar moeder zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Sivasri

Sivasri is een meisje van zes jaar oud en heeft één oudere broer. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar als er geen werk is valt er niets te verdienen. De moeder is vaak ziek en kan dus weinig bijdragen aan de slechte financiele situatie waarin dit gezin verkeert. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor hun toekomst. Zij hebben hierover enkele gesprekken gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT en gevraagd of Sivasri niet opgenomen zou kunnen worden in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Br. Sebastian heeft dan ook besloten om dit gezin te helpen en Sivasri de kans te geven om door het blijven volgen van onderwijs een toekomst op te bouwen. 

Sivasri is inmiddels financieel geadopteerd
door René en Cindy van der Wal te Drachten.

Tanishka Agnes

Tanishka Agnes is een meisje van acht maanden oud en heeft één broertje. De ouders van Tanishka Agnes wonen bij het kantoor van de organisatie DEET. De vader van Harsath Ronaldo en Tanishka Agnes werkt nu in een rijstmolen maar tijdens de moesson is er geen werk voor hem en heeft hij dus ook geen inkomsten. De moeder van Ronaldo helpt, voor zover mogelijk,  Antoni en Prema met de organisatie DEET. Zij helpt bij bijeenkomsten van kinderen en zorgt er voor dat het terrein en de meetinghall er keurig netjes uitzien. Beide ouders willen hun dochtertje een goede toekomst bieden en de financiele adoptie van Tanishka Agnes zal het mogelijk maken dat ook dit meisje een toekomst met perspectief zal krijgen.

Tanishka Agnes is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Made.

Vetri Sivaguru

Vetri Sivaguru is een leuk ventje van vier jaar oud en hij heeft drie oudere zusjes. Het gezin, vader, moeder, oma en vier kinderen wonen in een huisje dat nog niet is afgebouwd. Er is geen geld meer voor! De vader pakt als coolie allerlei soorten van werkzaamheden aan maar geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en zoals de situatie nu is zal over enkele jaren een van de zusjes moeten gaan werken. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is maar nood breekt wet. Mrs. Peema van de organisatie DEET hoorde van de problemen in dit gezin en heeft diverse gesprekken gehad met de ouders. Het resuktaat is dat Vetri Sivaguru opgenomen is in het onersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Voor € 10,00 in de maand heeft hij een toekomst! Ook het gezin zal het dan, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.  

Vetri Sivaguru is inmiddels financieel geadopteerd
door David Geneste te Amsterdam.

Sathvik

Sathvik is een leuk ventje van zes jaar oud en heeft één jonger zusje. Enkele jaren geleden is Sathvik naar het ziekenhuis geweest in verband met hartklachten. Een arts van dit ziekenhuis heeft Sathvik doorverwezen naar een special kliniek voor kinderen met hartproblemen. De vader heeft overal geld geleend om met zijn zoon naar naar dit ziekenhuis te kunnen. Uiteindelijk is Sathvik geholpen en gaat het nu prima met hem. Nu het probleem om al het geleende geld terug te betalen. Als je wilt werken maar er is geen werk, dan valt het niet mee geld opzij te leggen voor je schuldeisers. En Sathvik moet naar school! Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Sathvik is opgenomen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome en kan met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst opbouwen.

Sathvik is inmiddels financieel gadopteerd
door Jyoti Marleen Smeitink te Leiden.

Sathiya

Sathiya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een klein, vervallen huisje. De vader probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. De moeder probeert in het dorp als schoonmaakster wat bij te verdienen maar ook haar inkomsten zijn minimaal. De kinderen krijgen vaak niet genoeg te eten en dragen vervallen kleren. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee kinderen. Kunnen ze straks wel onderwijs blijven volgen om een vak te leren of moeten ze al op jonge leeftijd gaan werken. Ze hebben hun problemen besproken met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Sathiya opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw hulp kan dit meisje een toekomst opbouwen. Ook het gezin zal het, financieel gezien, het een klein beetje beter hebben.

Sathiya is inmiddels financieel geadopteerd
door D. Boedhoe te Den Haag.

Thishalini

Thishalini is een meisje van zes jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar moeder heeft het gezin verlaten toen de jongste dochter drie maanden oud was. De vader en zijn twee dochters zijn bij oma gaan wonen en proberen er het beste van te maken. De vader verricht als coolie diverse werkzaamheden maar zijn inkomsten zijn erg weinig.  Thishalini speelt graag met haar jonger zusje en met haar vriendinnetjes in het dorp. Maar wat zal de toekomst brengen? Haar oma heeft enkele gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en gevraagd om een oplossing. De oplossing is nu dat Thishalini opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Zij kan nu in ieder geval de komende jaren naar school blijven gaan., U kunt haar daarmee helpen!

Yogesh Kumar

Yogesh Kumar is een jongen van zes jaar oud en heeft één broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje maar geld om het een beetje op te knappen is er niet. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar hij werkt op het land en tijdens de moesson is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. De moeder probeert als werkster wat bij te verdienen maar haar inkomsten zijn minimaal. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. In armoede leven is niet zo erg maar de toekomst van hun kinderen vinden ze erg belangrijk. Ze hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema and Mr. Antoni van de organisatie DEET. Yogesh Kumar is nu opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Met uw hulp kan hij nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Roshini

Roshini is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar vader is vorig jaar ten gevolge van een hartaanval overleden en dus staat de moeder er alleen voor. Haar moeder en haar schoonouders wonen bij haar Zij werkt nu in een shop maar haar inkomsten zijn te weinig om iedere week rond te komen. Buren in het dorp maakten haar attent op de organisatie SJDT. Zij heeft de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met Br. Sebastian, het hoofd van deze organisatie. Na nog enkele gesprekken is besloten om Roshini op te nemen in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Roshini is nu voor de toekomst  verzekerd van onderwijs en ook het gezin krijgt het, financieel gezien, het een klein beetje beter. Voor € 10,00 kunt u haar helpen naar een toekomst met perspectief.

Eswari

Eswari is een meisje van zes jaar oud en heeft één broertje. Het gezin behoort tot een erg lage kaste wat betekent dat ze bij alles achteraan staan, huisvesting, werk enz. De ouders proberen als coolie de kost te verdienen, Toiletten en septictanks schoonmaken, wegwerkzaamheden en werk wat ze verder nog kunnen vinden. Daar ze tot een lage kaste behoren kunnen ze geen looneisen stellen en moeten ze tevreden zijn met wat ze van de opdrachtgever krijgen. Met hun weinige inkomsten is het voor hen erg moeilijk om de kinderen dagelijks goed te eten te geven. Ook maken ze zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met Mrs. Prema van de organisatie DEET. Eswari is er nu in ieder geval van verzekerd dat ze in de toekomst naar school kan blijven gaan. Voor € 10,00 in de maand helpt u haar daarmee.

Eswari is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Maarssen.

Sangeetha

Sangeetha is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en daarom is het voor beide ouders erg moeilijk om vast werk te vinden. Ze werken op het land maar door de toenemende landbouwmachines die hun werk overnemen wordt het voor hen steeds moeilijker om de kost te verdienen. De ouders geven niets om luxe maar willen wel dat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan. Beide ouders willen dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit moet zien dan die van hen. Enkele gesprekken met Mrs. Prema van de organisatie DEET hebben er toe geleid dat Sangeetha opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Zij kan nu onderwijs bljven volgen en kan, met de hulp van  een financiele adoptie-ouder, een toekomst opbouwen.

Subasri

Subasri is een leuk meisje van negen jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader in het gezin kijkt niet naar zijn vrouw en kinderen om en dat geeft vaak veel problemen. De moeder heeft dan ook besloten om met haar kinderen bij haar moeder te gaan wonen. Het is wel passen en meten in het huisje maar het gezinnetje heeft het wel naar de zin. De moeder verricht  nu als coolie diverse werkzaamheden maar haar inkomsten zijn minimaal. Zij is bang dat Subasri over enkele jaren met gaan werken om haar steentje in het huishouden bij te dragen. Zij heeft haar zorgen gedeeld met een medewerker van de organisatie SJDT en het resultaat is dat Subasri opgenomen is in het ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome. Subasri is nu ook in de toekomst verzekerd van onderwijs en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Kabinesh

Kabinesh is een ventje van drie jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont in een klein huisje zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de struiken en wassen bij de pomp in het dorp. De vader werkt  in de bouw maar heeft geen vast werk en dus ook geen vast inkomen. De moeder pakt van alles aan in het dorp maar ook zij heeft geen vast werk. De inkomsten in dit gezin zijn maar amper genoeg om de kinderen één keer daags een fatsoenlike maaltijd te geven. Beide ouders vinden het niet erg om in armoede te leven maar ze willen graag een betere toekomst voor hun twee kinderen. Ze hebben hierover gesprekken gehad met Mrs. Prema en Mr. Antoni van de organisatie DEET. Het resultaat is dat Kabinesh opgenomen is in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrnshome. Voor € 10,00 in de maand helpt u deze jongen en ook het gezin zal het, financieel, een klein beetje beter hebben.

Kabinesh is inmiddels financieel geadopteerd
door Suzanne.

 

Manikandan

Manikandan is een jongetje van drie jaar oud. Hij woont, samen met zijn ouders en broertje in een vervallen, met asbestplaten bedekt huisje. De vader in het gezin probeert de kost te verdienen als coolie op het land. Hard werken en weinig verdienen. Tijdens het regenseizoen zijn de inkomsten helemaal erg weinig. De moeder probeert als werkster in het dorp wat bij te verdienen maar ook haar inkomsten zijn minimaal. Beide ouders willen dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit moet zien dan die van hen. Onderwijs is hiervan een belangrijke pijler. Gesprekken met de staf van de organisatie DEET heeft opluchting gebracht. Manikandan is opgenomen in het ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome. Hij kan nu onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen. Voor € 10,00 in de maand helpt u hem daarbij.

Manikandan is inmiddels financieel geadopteerd
door Ellen en Pieter Dudok te Made.

 

 

Ga hier naar de volgende pagina