Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 12

Uw hulp maakt het verschil!!
 

Rajesh Kannan

Rajesh Kannan is een jongen van vijftien jaar oud. Hij heeft nog één oudere broer. Zijn vader probeert als riksja-driver de kost te verdienen maar het valt niet mee om elke maand genoeg inkomsten te hebben om het gezin draaiend te houden. Zijn moeder is enkele jaren geleden vertrokken en dit heeft Rajesh Kannan zich erg aangetrokken. Zijn vader weet dat de droom van Rajesh Kannan is om ingenieur te worden. Hij heeft dan ook een gesprek aangevraagd met een stafmedewerker van SJDT en gevraagd of zijn jongste zoon niet in het hostel Pudhu Yugam opgenomen kon worden. Na rijp beraad is dit besluit genomen en Rajesh Kannan woont al weer enkele jaren in dit hostel. Voor € 15,00 in de maand kunt hem hiermee een handje helpen.

Rajesh Kanan is inmiddels financieel geadopteerd
door Bianca Koopman en Lynn Veermans te Alkmaar.

Nagaraj

Nagaraj is een jongen van zeven jaar oud en heeft één zusje. Zijn vader heeft enkele jaren geleden het gezin in de steek gelaten en niemand weet waar hij nu is. Zijn moeder probeert nu alleen de kost te verdienen maar dat valt voor een vrouw niet mee. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Haar buren vertelden haar van het  hostel Pudhu Punal. Ze heeft enkele geprekken gehad met een medewerker van deze organsatie en hem van alle problemen verteld. Nagaraj is nu opgenomen  in dit hostel en krijgt nu op tijd eten en drinken. Ook zal hij nu verzekerd zijn van onderwijs en kan hij zo een toekomst opbouwen. Uw hulp, € 15,00 in de maand, heeft hij daar wel bij nodig.

Nagaraj is inmiddels financieel geadopteerd
door Henk Jan, Jeannet, Tamara en Sander te Bennekom.

 

Nagalakshmi

Nagalakshmi is een meisje van zes jaar oud. Zij heeft drie broertjes en één zusje. Haar beide ouders kunnen lezen noch schrijven en lijden een moeilijk bestaan. Haar vader is een coolie en werkt op het land. Haar moeder is vaak ziek en is niet in staat om te werken. De inkomsten van de vader zijn niet toereikend om het gezin te kunnen onderhouden. Soms vragen de kinderen bij de buren om wat eten. Beide ouders weten dat met het ouder worden van de kinderen de problemen alleen maar groter worden. Ze hebben om raad gevraagd bij een stafmedewerker van SJDT en aan de hand van dit gesprek is Nagalakshmi opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan met dit onderwijs een toekomst opbouwen.

Nagalakshmi  is inmiddels financieel geadopteerd 
door Bert en Gerda Boer te ‘t Waar.

 

 

 

Ashwathi

Ashwathi is een meisje van vijf jaar oud en heeft twee broertjes. Het gezin behoort dat de allerlaagste kaste, de Dalits, en daarom is het voor de vader erg moeilijk om werk te vinden. Hij heeft soms dagen lang geen werk en dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en de vooruitzichten zijn niet erg hoopvol. Beide ouders houden hun hart vast voor de toekomst. Kunnen de kinderen onderwijs blijven volgen? Ze hebben hun problemen besproken met een contactpersoon van SJDT en om een oplossing gevraagd. Na goed overleg is besloten om Ashwathi op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Het meisje is nu verzekerd van onderwijs, op tijd eten en drinken en, met uw hulp, een mooie toekomst waar ook zij recht op heeft.

Ashwathi  is inmiddels financieel geadopteerd
door Debbie Broeders en Jarno van Remmerden te Breda.

 

 

 

Manju

Manju is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft nog twee broertjes en twee zusjes. Haar vader is drie jaar geleden overleden aan een leverziekte. Zijn vrouw heeft geld moeten lenen om de dokter en de medicijnen te kunnen betalen. Zij probeert nu als coolie op het veld deze schuld terug te betalen. Er moeten echter ook nog eten op tafel komen voor vijf kinderen en voor haarzelf. Zij bevindt zich min of meer in een uitzichtlose situatie. Een buurvrouw heeft haar attent gemaakt op het hostel Pudhu Punal. Zij heeft daar een gesprek gehad met Br. Sebastian  en kort daarna is besloten om Manju op te nemen in het hostel P. Punal. Zij is nu voor de komende jaren verzekerd van onderwijs en zal zo een toekomst op kunnen bouwen.

Manju  is inmiddels financieel geadopteerd 
door Bert en Gerda Boer te ‘t Waar.

 

 

 

Gowtham

Gowtham is een jongen van acht jaar oud en heeft nog één zusje. Het gezin woont in de buurt van Kodaikanal. Zijn ouders werken als dagloners op het land maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Ze wonen in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Zijn moeder probeert zo goed mogelijk er voor te zorgen dat er voldoende eten is maar vaak is dit niet zo. Ze gaat minstens twee keer in de week bij mensen in het dorpje vragen of die nog wat rijst hebben. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beide kinderen. Ze hebben een gesprek gehad met Br. Sebastian van SJDT en om een oplossing gevraagd. Resultaat is dat Gowtham nu opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand heeft ook deze jongen een toekomst met perspectief in het vooruitzicht.

Gowtham is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

  Ga hier verder naar de volgende pagina