Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 12

Uw hulp maakt het verschil!!
 

Lakshmi

Lakshmi is een meisje van acht jaar oud en heeft nog drie zusjes waarvan een tweeling zusje. De vader in het gezin zorgt niet goed voor zijn vrouw en kinderen. Hij heeft een relatie met een andere vrouw en kijkt nauwelijks naar zijn vrouw en kinderen om. De moeder van de vier meisjes heeft vaak niet genoeg geld om een maaltijd te bereiden en haar dochters lijden dan honger. De toekomst van dit gezin is uitzichtloos en de moeder heeft de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Br. Sebastian heeft de situatie met zijn staf besproken en besloten om Lakshmi, samen mer haar tweelingzusje Ramu, op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Lakshmi is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw maandelijkse € 15,00 een toekomst op kunnen bouwen.

Lakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Sander Grout te Utrecht.

Ramu

Ramu is een meisje van acht jaar oud en heeft nog drie zusjes waarvan een tweeling zusje. De vader in het gezin zorgt niet goed voor zijn vrouw en kinderen. Hij heeft een relatie met een andere vrouw en kijkt nauwelijks naar zijn vrouw en kinderen om. De moeder van de vier meisjes heeft vaak niet genoeg geld om een maaltijd te bereiden en haar dochters lijden dan honger. De toekomst van dit gezin is uitzichtloos en de moeder heeft de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Br. Sebastian heeft de situatie met zijn staf besproken en besloten om Ramu, samen met haar tweelingzusje Lakshmi, op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Lakshmi is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw maandelijkse € 15,00 een toekomst op kunnen bouwen.

Ramu is inmiddels financieel geadopteerd
door Walter en Lia Verdaas te Roosendaal.

Kaviya Sri

Kaviya Sri is een meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en dus staat haar moeder er alleen voor. Ze werkt als coolie en doet er alles aan om er voor te zorgen dat haar twee dochters niets tekort komen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het gezinnetje leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en met een hongerig gevoel gaan slapen is niets vreemd in dit gezin. Ook het dagelijks naar school gaan werd een probleem. De moeder hoorde van de mogelijkheden van de organiatie SJDT en heeft een gesprek gehad met een stafmedewerker. Kaviya Sri is nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal en gaat nu elke dag naar school. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder zal zij wat van haar toekomst kunnen maken.

Kaviya Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door Inge en Jalco Meinen te Staphorst.

Praveen Kumar

Praveen Kumar is een jongen van tien jaar oud en heeft één zusje. Enkele jaren geleden is zijn vader overleden en stond de moeder er alleen voor. Zij probeerde door hard te werken de kost te verdienen maar als er geen werk is houdt alles op. Het leven onder de armoedegrens is voor hen normaal. Op zekere dag is de moeder vertrokken en is met een andere man gaan samenwonen. Beide kinderen zijn opgevangen door een oom maar die kon niet voor beide kinderen blijven zorgen. Praveen Kumar ging niet naar school en liep dagelijks doelloos door het dorp. Een medewerker van SJDT heeft met hem en  zijn oom een gesprek gehad en verteld over de mogelijkheden van het hostel Pudhu Punal. Hij woont nu in dit hostel, gaat naar school, heeft vriendjes en voelt zich in dit hostel helemaal thuis. Voor € 15,00 in de maand kan ook deze jongen wat van zijn toekomst maken. 

Praveen Kumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Corline Lekkerkerker en Hedwig Oldenkamp te Leiden.

Praveena

Praveena is een meisje van zes jaar oud. Zij heeft één ouder en één jonger broertje. De vader is een landarbeider maar daar het gezin tot een erg lage kaste behoort zit hij vaak zonder werk en dus ook zonder inkomsten. Het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen die er anders uit moet zien dan hun toekomst. De vader heeft op een gesprek aangevraagd met een medewerker van de organisatie SJDT en de oplossing was dat Praveena opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en met de hulp van een financiele adoptie-ouder zal zij een toekomst op kunnen bouwen. 

Praveena is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te de Kwakel.

Mahalakshmi 

Mahalakshmi is een meisje van 15 jaar oud. Ze heeft één jonger zusje en één jonger broertje. Haar vader is jaren geleden overleden en haar moeder staat er al die tijd alleen voor. Ze probeert als coolie op het land de kost te verdienen, maar het valt niet mee om, als je ruim onder de armoedegrens leeft,  je kinderen eten te geven en te kleden. Ze wil wel dat haar kinderen onderwijs krijgen maar het zou er wel naar uitzien dat binnen afzienbare tijd Mahalakshmi zou moeten gaan werken. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en heeft, na enkele gesprekken met de moeder, besloten om Mahalakshmi op te nemen in het hostel Pudhu Irudayam. Ze is nu verzekerd van onderwijs  en kan, met uw hulp, een toekomst opbouwen. Voor € 15,00 in de maand helpt u Mahalakshmi op weg naar een toekomst met perspectief.

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Karel en Lies te Lindert te Nieuwerkerk a/d IJssel.

Yoga Sri

Yoga Sri is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één zusje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Het gezin woont in een oud, vervallen hutje met de pomp in het dorp en het toilet achter de struiken. Dit alles maakt de ouders niet zoveel uit. Nee, ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochters. Beide ouders weten dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Een buurman heeft ze geattendeerd op de organisatie SJDT. Ze hebben een afspraak gemaakt met een medewerker en deze van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Yoga Sri op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij zal nu verzekerd zijn van onderwijs en zal, met uw hulp, een toekomst op kunnen bouwen.

Yoga Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Den Haag.

 

Sivaranjani

Sivaranjani is een meisje van tien jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader is een coolie en werkt op het land. Ook hier weer het probleem dat er weinig werk is en er veel werkzoekenden zijn. Hij heeft vaak geen werk en dan ook geen inkomsten. Het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens en het ziet er niet naar uit hier de komende tijd geen verandering in zal komen. Beide ouders willen echter de droom van Sivaranjani waar maken. Zij wil namelijk “teacher” worden. Goed onderwijs is daarbij een van de belangrijkste pijlers. De ouders hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en om raad gevraagd. Het resultaat is dat Sivaranjani nu in het weeshuis Pudhu Punal woont en nu aan haar toekomst kan gaan werken.

Sivaranjani is inmiddels financieel geadopteerd
door Tatiana Wiebing te Venray.

 

Renuga Devi

Renuga Devi is een meisje van 11 jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en woont in een afgelegen gebied. De vader werkt als coolie op het land maar heeft vaak geen werk. Geen werk betekent geen inkomsten! Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Gaan slapen met een hongerig gevoel is het gezin niet vreemd. Renuga Devi gaat nu nog naar school maar of zij naar school kan blijven gaan is maar de vraag. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over haar toekomst. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJD en hem van hun zorgen verteld. Na rijp beraad is besloten om Renuga Devi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu de komende jaren verzekerd van onderwijs en zal zo een toekomst op kunnen bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Renuga Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Marieke ten Hoopen te Eindhoven.

Kanjana Devi

Kanjana Devi is een meisje van elf jaar oud. Ze heeft één broertje en één zusje. Het gezin behoort tot een lage kaste en leeft diep onder de armoedegrens. De vader is een coollie die vaak zonder werk zit en, als er al werk is, wordt dit heel slecht betaald. Met de weinige inkomsten is het voor de ouders erg moeilijk om de kinderen genoeg te eten te geven, ze behoorlijk aan te kleden en, indien nodig, medicijnen te kopen. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen en weten dat onderwijs hiervan een zeer belangrijke pijler is. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. De ouders van Kanjana Devi willen graag de droom van Kanjana Devi om arts voor de arme bevolking te worden, uit te laten komen. Kanjana Devi woont nu in het weeshuis Pudhu Punal en kan met uw hulp haar droom waar maken. 

Kanjana Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Dewika Jurawan-Kisoensingh te Zoetermeer.

Santhana Mary

Santhana Mary is een leuk meisje van vijf jaar oud. Zij heeft één broertje en drie zusjes. Haar vader is een taxidriver maar heeft, door een ongeval, zijn linkerbeen verloren en is dus niet meer in staat om zijn werk te doen. De inkomsten in dit gezin zijn dan ook minimaal en de moeder weet zich vaak geen raad. De kinderen hebben dan ook niet altijd genoeg te eten en moeten vaak gaan slapen met een hongerig gevoel. De ouders hebben een gesprek gehad met de leiding van SJDT en om raad gevraagd. Het resultaat is dat de drie zusjes opgenomen zijn in het weeshuis Pudhu Vansantham. Hier krijgen ze genoeg te eten, gaan naar school en hebben zo zicht op een betere toekomst als die van hun ouders. Voor € 15,00 in de maand kan je Santhana Mary hiermee helpen.

Santhana Mary is inmiddels financieel geadopteerd
door Vishma de Keijzer te Utrecht.

Rajesh Kannan

Rajesh Kannan is een jongen van vijftien jaar oud. Hij heeft nog één oudere broer. Zijn vader probeert als riksja-driver de kost te verdienen maar het valt niet mee om elke maand genoeg inkomsten te hebben om het gezin draaiend te houden. Zijn moeder is enkele jaren geleden vertrokken en dit heeft Rajesh Kannan zich erg aangetrokken. Zijn vader weet dat de droom van Rajesh Kannan is om ingenieur te worden. Hij heeft dan ook een gesprek aangevraagd met een stafmedewerker van SJDT en gevraagd of zijn jongste zoon niet in het hostel Pudhu Yugam opgenomen kon worden. Na rijp beraad is dit besluit genomen en Rajesh Kannan woont al weer enkele jaren in dit hostel. Voor € 15,00 in de maand kunt hem hiermee een handje helpen.

Rajesh Kanan is inmiddels financieel geadopteerd
door Bianca Koopman en Lynn Veermans te Venlo.

Nagalakshmi

Nagalakshmi is een meisje van zes jaar oud. Zij heeft drie broertjes en één zusje. Haar beide ouders kunnen lezen noch schrijven en lijden een moeilijk bestaan. Haar vader is een coolie en werkt op het land. Haar moeder is vaak ziek en is niet in staat om te werken. De inkomsten van de vader zijn niet toereikend om het gezin te kunnen onderhouden. Soms vragen de kinderen bij de buren om wat eten. Beide ouders weten dat met het ouder worden van de kinderen de problemen alleen maar groter worden. Ze hebben om raad gevraagd bij een stafmedewerker van SJDT en aan de hand van dit gesprek is Nagalakshmi opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan met dit onderwijs een toekomst opbouwen.

Nagalakshmi  is inmiddels financieel geadopteerd 
door Bert en Gerda Boer te ‘t Waar.

 

 

 

Ashwathi

Ashwathi is een meisje van vijf jaar oud en heeft twee broertjes. Het gezin behoort dat de allerlaagste kaste, de Dalits, en daarom is het voor de vader erg moeilijk om werk te vinden. Hij heeft soms dagen lang geen werk en dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en de vooruitzichten zijn niet erg hoopvol. Beide ouders houden hun hart vast voor de toekomst. Kunnen de kinderen onderwijs blijven volgen? Ze hebben hun problemen besproken met een contactpersoon van SJDT en om een oplossing gevraagd. Na goed overleg is besloten om Ashwathi op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Het meisje is nu verzekerd van onderwijs, op tijd eten en drinken en, met uw hulp, een mooie toekomst waar ook zij recht op heeft.

Ashwathi  is inmiddels financieel geadopteerd
door Debbie Broeders en Jarno van Remmerden te Breda.

 

 

 

Gowtham

Gowtham is een jongen van acht jaar oud en heeft nog één zusje. Het gezin woont in de buurt van Kodaikanal. Zijn ouders werken als dagloners op het land maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Ze wonen in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Zijn moeder probeert zo goed mogelijk er voor te zorgen dat er voldoende eten is maar vaak is dit niet zo. Ze gaat minstens twee keer in de week bij mensen in het dorpje vragen of die nog wat rijst hebben. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beide kinderen. Ze hebben een gesprek gehad met Br. Sebastian van SJDT en om een oplossing gevraagd. Resultaat is dat Gowtham nu opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand heeft ook deze jongen een toekomst met perspectief in het vooruitzicht.

Gowtham is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

  Ga hier verder naar de volgende pagina