Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 12

Uw hulp maakt het verschil!!
 

Sharmila

Sharmila is een meisje van tien jaar oud en heeft -e-en broertje en één zusje. Het gezin behoort tot een lage kaste en haar vader probeert met werkzaamheden in de bouw de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan krijgt hij geen loon. Het gezin leeft dan ook in stille armoede. Niet genoeg te eten, geen fatsoenlijke kleren en geen geld voor medicijnen. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun oudste kind. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is voor haar toekomst maar waar is de oplossing. Ze hebben de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Hem verteld van alle problemen en gevraagd of Sharmila in het weeshuis Pudhu Punal kon komen wonen. Zij woont nu in dit weeshuis, gaat naar school en, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, kan zij wat van haar toekomst maken.

Sharmila is inmiddels financieel geadopteerd
door Siridyal en Amrit Khalsa te Maastricht.

Yoga Sri

Yoga Sri is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één zusje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Het gezin woont in een oud, vervallen hutje met de pomp in het dorp en het toilet achter de struiken. Dit alles maakt de ouders niet zoveel uit. Nee, ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochters. Beide ouders weten dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Een buurman heeft ze geattendeerd op de organisatie SJDT. Ze hebben een afspraak gemaakt met een medewerker en deze van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Yoga Sri op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij zal nu verzekerd zijn van onderwijs en zal, met uw hulp, een toekomst op kunnen bouwen.

Yoga Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Den Haag.

 

Nishandhini

Nishandhini is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee zusjes en één broertje. Haar ouders zijn coolies en proberen door hard te werken de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Vooral tijdens de moesson is dit een groot probleem. Beide ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Hoe zal hun toekomst eruit zien? Ze hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en hem van hun zorgen verteld. Deze heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Nishandhini opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Nishandhune is inmiddels financieel geadopteerd
door creative team Kinki Kappers te Lijnden.

 

Sivaranjani

Sivaranjani is een meisje van tien jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader is een coolie en werkt op het land. Ook hier weer het probleem dat er weinig werk is en er veel werkzoekenden zijn. Hij heeft vaak geen werk en dan ook geen inkomsten. Het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens en het ziet er niet naar uit hier de komende tijd geen verandering in zal komen. Beide ouders willen echter de droom van Sivaranjani waar maken. Zij wil namelijk “teacher” worden. Goed onderwijs is daarbij een van de belangrijkste pijlers. De ouders hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en om raad gevraagd. Het resultaat is dat Sivaranjani nu in het weeshuis Pudhu Punal woont en nu aan haar toekomst kan gaan werken.

Sivaranjani is inmiddels financieel geadopteerd
door Tatiana Wiebing te Venray.

 

Renuga Devi

Renuga Devi is een meisje van 11 jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en woont in een afgelegen gebied. De vader werkt als coolie op het land maar heeft vaak geen werk. Geen werk betekent geen inkomsten! Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Gaan slapen met een hongerig gevoel is het gezin niet vreemd. Renuga Devi gaat nu nog naar school maar of zij naar school kan blijven gaan is maar de vraag. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over haar toekomst. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJD en hem van hun zorgen verteld. Na rijp beraad is besloten om Renuga Devi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu de komende jaren verzekerd van onderwijs en zal zo een toekomst op kunnen bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Renuga Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Marieke ten Hoopen te Eindhoven.

Kanjana Devi

Kanjana Devi is een meisje van elf jaar oud. Ze heeft één broertje en één zusje. Het gezin behoort tot een lage kaste en leeft diep onder de armoedegrens. De vader is een coollie die vaak zonder werk zit en, als er al werk is, wordt dit heel slecht betaald. Met de weinige inkomsten is het voor de ouders erg moeilijk om de kinderen genoeg te eten te geven, ze behoorlijk aan te kleden en, indien nodig, medicijnen te kopen. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen en weten dat onderwijs hiervan een zeer belangrijke pijler is. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. De ouders van Kanjana Devi willen graag de droom van Kanjana Devi om arts voor de arme bevolking te worden, uit te laten komen. Kanjana Devi woont nu in het weeshuis Pudhu Punal en kan met uw hulp haar droom waar maken. 

Kanjana Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Dewika Jurawan-Kisoensingh te Zoetermeer.

Santhana Mary

Santhana Mary is een leuk meisje van vijf jaar oud. Zij heeft één broertje en drie zusjes. Haar vader is een taxidriver maar heeft, door een ongeval, zijn linkerbeen verloren en is dus niet meer in staat om zijn werk te doen. De inkomsten in dit gezin zijn dan ook minimaal en de moeder weet zich vaak geen raad. De kinderen hebben dan ook niet altijd genoeg te eten en moeten vaak gaan slapen met een hongerig gevoel. De ouders hebben een gesprek gehad met de leiding van SJDT en om raad gevraagd. Het resultaat is dat de drie zusjes opgenomen zijn in het weeshuis Pudhu Vansantham. Hier krijgen ze genoeg te eten, gaan naar school en hebben zo zicht op een betere toekomst als die van hun ouders. Voor € 15,00 in de maand kan je Santhana Mary hiermee helpen.

Santhana Mary is inmiddels financieel geadopteerd
door Vishma de Keijzer te Utrecht.

Rajesh Kannan

Rajesh Kannan is een jongen van vijftien jaar oud. Hij heeft nog één oudere broer. Zijn vader probeert als riksja-driver de kost te verdienen maar het valt niet mee om elke maand genoeg inkomsten te hebben om het gezin draaiend te houden. Zijn moeder is enkele jaren geleden vertrokken en dit heeft Rajesh Kannan zich erg aangetrokken. Zijn vader weet dat de droom van Rajesh Kannan is om ingenieur te worden. Hij heeft dan ook een gesprek aangevraagd met een stafmedewerker van SJDT en gevraagd of zijn jongste zoon niet in het hostel Pudhu Yugam opgenomen kon worden. Na rijp beraad is dit besluit genomen en Rajesh Kannan woont al weer enkele jaren in dit hostel. Voor € 15,00 in de maand kunt hem hiermee een handje helpen.

Rajesh Kanan is inmiddels financieel geadopteerd
door Bianca Koopman en Lynn Veermans te Alkmaar.

Nagaraj

Nagaraj is een jongen van zeven jaar oud en heeft één zusje. Zijn vader heeft enkele jaren geleden het gezin in de steek gelaten en niemand weet waar hij nu is. Zijn moeder probeert nu alleen de kost te verdienen maar dat valt voor een vrouw niet mee. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Haar buren vertelden haar van het  hostel Pudhu Punal. Ze heeft enkele geprekken gehad met een medewerker van deze organsatie en hem van alle problemen verteld. Nagaraj is nu opgenomen  in dit hostel en krijgt nu op tijd eten en drinken. Ook zal hij nu verzekerd zijn van onderwijs en kan hij zo een toekomst opbouwen. Uw hulp, € 15,00 in de maand, heeft hij daar wel bij nodig.

Nagaraj is inmiddels financieel geadopteerd
door Henk Jan, Jeannet, Tamara en Sander te Bennekom.

 

Nagalakshmi

Nagalakshmi is een meisje van zes jaar oud. Zij heeft drie broertjes en één zusje. Haar beide ouders kunnen lezen noch schrijven en lijden een moeilijk bestaan. Haar vader is een coolie en werkt op het land. Haar moeder is vaak ziek en is niet in staat om te werken. De inkomsten van de vader zijn niet toereikend om het gezin te kunnen onderhouden. Soms vragen de kinderen bij de buren om wat eten. Beide ouders weten dat met het ouder worden van de kinderen de problemen alleen maar groter worden. Ze hebben om raad gevraagd bij een stafmedewerker van SJDT en aan de hand van dit gesprek is Nagalakshmi opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan met dit onderwijs een toekomst opbouwen.

Nagalakshmi  is inmiddels financieel geadopteerd 
door Bert en Gerda Boer te ‘t Waar.

 

 

 

Ashwathi

Ashwathi is een meisje van vijf jaar oud en heeft twee broertjes. Het gezin behoort dat de allerlaagste kaste, de Dalits, en daarom is het voor de vader erg moeilijk om werk te vinden. Hij heeft soms dagen lang geen werk en dus ook geen inkomsten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en de vooruitzichten zijn niet erg hoopvol. Beide ouders houden hun hart vast voor de toekomst. Kunnen de kinderen onderwijs blijven volgen? Ze hebben hun problemen besproken met een contactpersoon van SJDT en om een oplossing gevraagd. Na goed overleg is besloten om Ashwathi op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Het meisje is nu verzekerd van onderwijs, op tijd eten en drinken en, met uw hulp, een mooie toekomst waar ook zij recht op heeft.

Ashwathi  is inmiddels financieel geadopteerd
door Debbie Broeders en Jarno van Remmerden te Breda.

 

 

 

Manju

Manju is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft nog twee broertjes en twee zusjes. Haar vader is drie jaar geleden overleden aan een leverziekte. Zijn vrouw heeft geld moeten lenen om de dokter en de medicijnen te kunnen betalen. Zij probeert nu als coolie op het veld deze schuld terug te betalen. Er moeten echter ook nog eten op tafel komen voor vijf kinderen en voor haarzelf. Zij bevindt zich min of meer in een uitzichtlose situatie. Een buurvrouw heeft haar attent gemaakt op het hostel Pudhu Punal. Zij heeft daar een gesprek gehad met Br. Sebastian  en kort daarna is besloten om Manju op te nemen in het hostel P. Punal. Zij is nu voor de komende jaren verzekerd van onderwijs en zal zo een toekomst op kunnen bouwen.

Manju  is inmiddels financieel geadopteerd 
door Bert en Gerda Boer te ‘t Waar.

 

 

 

Gowtham

Gowtham is een jongen van acht jaar oud en heeft nog één zusje. Het gezin woont in de buurt van Kodaikanal. Zijn ouders werken als dagloners op het land maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Ze wonen in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Zijn moeder probeert zo goed mogelijk er voor te zorgen dat er voldoende eten is maar vaak is dit niet zo. Ze gaat minstens twee keer in de week bij mensen in het dorpje vragen of die nog wat rijst hebben. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beide kinderen. Ze hebben een gesprek gehad met Br. Sebastian van SJDT en om een oplossing gevraagd. Resultaat is dat Gowtham nu opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand heeft ook deze jongen een toekomst met perspectief in het vooruitzicht.

Gowtham is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

  Ga hier verder naar de volgende pagina