Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 15
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

 

Nagalakshmi 

Nagalakshmi is een meisje van elf jaar oud en heeft nog één (tweeling)zusje. Haar ouders werken als coolie op het land maar zitten vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten de meisjes met een hongerige maag gaan slapen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijke pijler is in het leven maar weten niet goed hoe dat in te vullen. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van SJDT en deze van de problemen verteld. Nagalakshmi wilt graag bij de politie gaan werken en weet dat ze dan heel goed haar best moet doen op school. Nagalakshmi woont inmiddels in het weeshuis Pudhu Vansantham, gaat naar school en zal met de hulp van een financiele adoptie-ouder haar droom waar kunnen maken.

Nagalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Els te Pelt, België.

Chellapandi

Chellapandi is een jongen van dertien jaar oud en heeft nog twee oudere broers. Zijn beide ouders werken als coolies in Mumbai, ver weg van hun kinderen. Hun inkomsten zijn zeer weinig en de ouders zijn financieel niet staat voor hun drie kinderen te zorgen. Ook het volgen van onderwijs was een groot probleem. Ten einde raad hebben de ouders Br. Sebastian om hulp gevraagd. Na enkele gesprekken met de leiding van SJDT en de ouders wonen Chellapandi en zijn broers nu in het jongensweeshuis Boys Village. Chellapandi gaat graag naar school en zal met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst op kunnen bouwen.

Chellapandi is inmiddels financieel geadopteerd
door Nilesh Awadhpersad te Zaandam.

 

Dhanalakshmi 

Dhanalakshmi is en meisje van elf jaar oud en heeft nog één zusje en één broertje. Haar vader is vorig jaar overleden en de moeder staat er dus helemaal alleen voor. Naast het zorgen voor haar gezin werkt ze nog als coolie in de bouw. Vaak is er echter geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Zij maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar kinderen. Dhanalaksmi heeft geweldige toekomstplannen: ze wilt graag dokter worden. Haar moeder vindt dit natuurlijk geweldig maar hoe dit te realiseren? Ze heeft hierover enkele gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze medewerker heeft de gezinssituatie beoordeeld en het resultaat is dat Dhanalakshmi opgenomen is in het weeshuis Pudhu Vansantham. Zij gaat naar school, doet daar goed haar best en u kunt haar helpen om haar droom te realiseren.

Dhanalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Noëlle Beijers en Jan en Tatiana Wiebing  te Venray.

Sindhumathi

Sindhumathi is een meisje van veertien jaar oud en heeft één broer. Dit meisje heeft een verstandelijke beperking. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn niet genoeg om zijn gezin goed te kunnen onderhouden. Vooral Sindhumathi brengt met haar beperking de nodige, medische, kosten met zich mee. De buren van de ouders hebben hun geattendeerd op de organisatie SJDT en met name op het weeshuis Pudhu Udhayam. Ze zijn gaan praten met de staf van deze organisatie en het resultaat is dat Sindhumathi opgenomen is in dit weeshuis. Hier worden haar diverse vaardigheden aangeleerd: tanden poetsen, voor het eten handen wassen, haren kammen enz. Ook krijgt zij spraaklessen en bewegingsoefeningen. Kortom, in dit hostel krijgt zij de aandacht die nodig is zodat zij straks min of meer zelfstandig in de maatschappij kan staan.

Sindhumathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Shalini Lokai te Den Haag.

Lakshan

Lakshan is een jongen van acht jaar oud en heeft twee jongere broertjes. Lakshan heeft een verstandelijke beperking en kan door de slechte financiële situatie van het gezin niet rekenen op enige hulp. De vader probeert wel als dagloner de kost te verdienen maar het werk wat hij doet wordt slecht betaald. Klagen helpt niet want voor hem tien anderen. Beide ouders hebben een veldmedewerker van SJDT ontmoet en hem van alle problemen verteld. Deze medewerker heeft met Br. Sebastian overlegd en er is besloten op Lakshan op te nemen in het hostel Pudhu Udhayam. Lakshan krijgt hier de nodige zorg. Er wordt hem geleerd om zich goed te wassen, zijn tanden te poetsen en om voor het eten zijn handen te wassen. Ook krijgt hij training in het omgaan met andere kinderen en praktische vaardigheden. Ook deze jongen krijgt de mogelijkheid om straks toch min of meer op eigen benen te staan. U kunt hem daarbij helpen.

Lakshan is inmiddels financieel geadopteerd
door Rozjina Sharif te Westervoort.

Vijayakumar

Vijayakumar is een jongen van tien jaar oud. Zijn ouders zijn coollies en proberen door hard te werken wat inkomsten te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Vaak is er dan ook niet genoeg te eten en loopt Vijayakumar in oude en versleten kleren. Ook gaat hij niet naar school en zwerft hij maar wat rond in het dorp. De vader kijkt niet naar zijn zoon om en vindt het allemaal best. Op zekere dag is de vader thuis gekomen met de mededeling dat hij bij een andere vrouw gaat wonen. De moeder van Vijayakumar was ten einde raad en wist niet meer hoe hier mee om te gaan. Zij heeft advies gevraagd aan een veldmedewerker van SJDT. De situatie is beoordeeld en besloten is om Vijayakumar op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat nu naar school, doet daar goed zijn best en zal het, met uw hulp, gaan redden.

Vijayakumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Frank van Gils Catering te Made.

Chandraleka

Chandraleka is een meisje van zes jaar oud.  Eén week na haar geboorte is haar vader overleden aan een onbekende ziekte. Haar moeder is een jaar na het overlijden van haar man in contact gekomen met een andere man en is met hem getrouwd. En er was voor Chandraleka geen plaats meer in haar leven.  De grootouders, de ouders van de vader, hebben zich om hun kleindochter ontfermd en haar haar in huis genomen. Deze zijn echter al op leeftijd, mankeren van alles en hebben te weinig inkomen om goed voor hun kleinkind te kunnen zorgen. Op aanraden van een buurtbewoner hebben zij contact opgenomen met de organisatie SJDT. Na een aantal gesprekken met de grootouders en de staf van SJDT is Chandraleka opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en met deze hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Chandraleka is inmiddels financieel geadopteerd
door Math en Jozé Schlosser-Kokkelkorn te Landgraaf.

Arthy Roja

Arthy Roja is een leuk meisje van acht  jaar oud. Ze heeft één broertje en twee zusjes. Enkele jaren geleden is de vader aan de gevolgen van een ernstig verkeersongeval overleden. Sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. Zij probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar het werk is zwaar en wordt slecht betaald. Het grote probleem is echter dat er dagelijks vijf monden gevoed moeten worden en dat lukt niet altijd. De moeder weet drommels goed dat het naar school gaan van haar kinderen erg belangrijk is. Zoals de situatie nu is zal Arthy Roja over een paar jaar moeten gaan werken. Ten einde raad heeft de moeder contact gezocht met een stafmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Het vervolg is dat is besloten om Arthy Roja op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en met uwhulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Arthy Roja is inmiddels financieel geadopteerd
door Jolanda Groeneveld te Oosterhout.

Kalaivani

Kalaivani is een meisje van zes jaar oud en heeft één broertje en één zusje.. Haar ouders zijn werkzaam als coolies op het veld. Dit is seizoensgebonden werk en is er geen werk dan zijn er ook geen inkomsten. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen maar ze zijn financieel niet in staat goed voor hun kinderen te zorgen. Ze weten heel goed dat onderwijs een heel belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun kinderen maar kunnen hun kinderen niet die toekomst  bieden. Tijdens veldwerkzaamheden van SJDT in het dorp hebben de ouders contact gezocht en hun problemen verteld. Na een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is besloten om Kalaivani op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Haar droom is teacher te worden en met deze financiële adoptie is het mogelijk haar droom te verwezenlijken.  Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Kalaivani is inmiddels financieel geadopteerd
door Denise van der Horst te Roosendaal.

Dharshini

Dharshini is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft één zusje. Haar vader is enkele jaren overleden en sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor. Ze probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Toch wilt ze een toekomst voor haar dochters die er anders uit zal moeten zien als die van haar. Ze hoorde van het hostel Pudhu Punal en heeft een gesprek aangevraagd met de leiding van dit hostel. Ze heeft een medewerker verteld van alle problemen en gevraagd of Dharshini in het hostel opgenomen zou kunnen worden. Gezien de hele armoedige omstandigheden van dit gezin is besloten om haar dochter op te nemen in dit hostel. Dharshini wacht op een financiële adoptie-ouder die haar helpt een toekomst op te bouwen.

Dharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door fam. Liefers te Wapenveld.

Nivetha

Nivetha is een meisje van tien jaar oud. Ze heeft twee broertjes en één zusje. Dit gezin woont in een huisje met een dak van riet en palmbladeren. Daar de vader van Nivetha vaak zonder werk zit hebben zij grote financiële problemen en verkeren zij diep onder de armoedegrens. De opa wilde een helpende hand tiestekenn en heeft de kinderen in huis genomen.  Hij wordt echter wat ouder en het valt hem steeds zwaarder om voor vier kinderen te zorgen.  Tijdens veldwerkzaamheden van SJDT heeft hij contact opgenomen en zijn zorgen en problemen verteld. De leiding van deze organisatie heeft enkele gesprekken gehad met beide ouders en opa en na het beoordelen van de financiële en gezinssituatie is besloten om Nivetha op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hier krijgt zij voldoende aandacht en voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Nivetha is inmiddels financieel geadopteerd
door Rinoesha Ramdayal te Hoogvliet.


Santhosh

Santhosh is een jongen van negen jaar oud en heeft één zusje. Zijn ouders zijn coolies en proberen door allerlei werkzaamheden te verrichten de kost te verdienen. Hun maandinkomen is echter bijna nooit toereikend om hun kinderen genoeg te eten te kunnen geven. De moeder is vaak ziek en regelmatig is er niet genoeg geld om medicijnen te kunnen betalen. Santhosh is een pientere jongen en toen hij op zekere dag een medewerker van SJDT ontmoette heeft hij hem aangesproken en hem alles verteld over de situatie thuis. Ook dat hij graag naar school gaat om een beroep te leren. Deze medewerker is bij Santhosh thuis op bezoek geweest en gesproken met beide ouders. Resultaat is dat Santhosh opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Met uw hulp kan deze jongen een toekomst opbouwen!

Santhosh is inmiddels financieel geadopteerd
door Thaïsa de Vink-Wiebing te Oegstgeest.

Keerthana

Keerthana is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen, maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Keerthana heeft een verstandelijke beperking en de medicijnen die zij daar voor krijgt  kosten iedere maand het nodige. Haar ouders kwamen financieel in de problemen en moesten geld gaan lenen. Het gezin verkeert dan ook in grote financiële problemen. Ook met de problemen van hun dochter kunnen ze moeilijk mee omgaan. Van buren hadden ze gehoord van het hostel Pudhu Udhayam en hebben een gesprek aangevraagd met de leiding van SJDT. Na rijp beraad is besloten om Keerthana op te nemen in dit hostel. Hier wordt haar geleerd dat ze haar tanden moet poetsen, voor het eten haar handen moet wassen etc. Zij krijgt ook medicijnen voor het verbeteren van haar immuunsysteem. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit meisje helpen zodat zij toch nog wat van haar leven kan maken.

Keerthana is inmiddels financieel geadopteerd
door Peter en Ma-Ley van Bloemendal te Amersfoort.

Niroshini

Niroshini is een meisje van negen jaar oud, komt uit een heel arm gezin en heeft nog twee zusjes en één broertje. Ondanks dat beide ouders proberen als coolie de kost te verdienen op het land is het in het gezin armoe troef. Geen goed eten, geen goede kleding, geen geld voor medicijnen, kortom, het gezin leeft ruim onder de armoedegrens. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun kinderen. Zij hebben een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en hem om raad gevraagd. Na nog enkele gesprekken is besloten om Niroshini op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hier wordt goed voor haar gezorgd , gaat naar school en zal zo een toekomst op kunnen bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Niroshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Johnny en Soraya Goosens te Griendsveen.

Sangeetha

Sangeetha is een lief meisje van 13 jaar oud. Ze komt uit een heel arm gezin. Sangeetha heeft nog één broertje en één zusje. Beide ouders werken als coolie op het land, maar dit is seizoensarbeid en als er geen werk meer is dan zijn er ook geen inkomsten. Beide ouders maken zich zorgen om de toekomst van hun kinderen, met name hun onderwijs, de ouders willen heel graag dat ze een toekomst krijgen zonder armoede. Zonder hulp is dit niet mogelijk. De vader heeft een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem de situatie uitgelegd. Resultaat is dat Sangeetha opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan met uw hulp, een mooie toekomst in het vooruitzicht hebben. 

Sangeetha is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Pelt, Belgie.

 

Anjali

Anjali is een meisje van negen jaar oud en heeft twee zusjes. De vader van Anjali is een coolie en werkt op het land. Vaak is er echter geen werk en ook tijdens de moesson kan hij niet werken. Geen werk betekent geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Beide ouders hebben echter het beste voor voor hun kinderen en ze weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor hun toekomst. Ze maken zich grote zorgen voor de toekomst van hun kinderen en zouden het geweldig vinden als Anjali’s droom, een dokter worden, gerealiseerd zou worden. Ze hebben hun problemen gedeeld met een medewerker van SJDT en na enkele gesprekken is besloten om Anjali op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt u Anjali helpen haar droom waar te maken.

Anjali is inmiddels financieel geadopteerd
door Kavita en Arnold Bhadjoe-Tapsi te Den Haag.

 

>> Ga hier verder naar de volgende pagina.