Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 1

 

Ganagavalli

Ganagavalli is een aardig meisje van negen jaar oud. Ze heeft nog vier oudere zussen. Beide ouders werken op het land en proberen zo wat inkomsten te vergaren. Het zijn echter steeds werkzaamheden voor een halfjaar en zodoende zit het gezin het andere halfjaar bijna zonder inkomsten. De ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze begrijpen wel dat, als er geen geld genoeg meer is, hun jongste dochter de eerste zal zijn die niet meer naar school kan gaan. De vader van Ganagavalli heeft contact gezocht met een medewerker van SJDT en hem de situatie uitgelegd. Deze heeft het gezin bezocht en ook nog met de moeder gesproken. Het resultaat is dat Ganagavalli is opgenomen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Uw hulp zal voor Ganagavalli het verschil maken.  

Ganagavalli is inmiddels financieel geadopteerd
door Jolanda Keijzer en Reinier Richardus te Delft.

Bhuvaneshwari

Bhuvaneshwari is een meisje van zes jaar oud. Ze heeft één jonger broertje. Haar ouders leven gescheiden en de vader bekommert zich niet om zijn kinderen. Haar moeder probeert als dagloner wat te verdienen maar er is vaak geen werk en dus ook vaak geen inkomsten. Vaak is zij ten einde raad want ze wil dat haar kinderen onderwijs blijven volgen en een vak leren. Bhuvaneshwari wil graag politieagente worden en om die droom uit te laten komen heeft de moeder contact opgenomen met een leidinggevende van SJDT. Resultaat is dat Bhuvaneshwari is oipgenomen in het hostel Pudhu Punal. Hier wordt goed voor haar gezorgd, gaat naar school en kan zo haar droom waar maken. Voor € 15,00 in de maand help je haar hiermee op weg.

Bhuvaneshwari is inmiddels financieel geadopteerd
door Bert den Heeten en Elly Rijkers te Mijdrecht.

Karthika

Karthika is een meisje van 12 jaar oud en heeft nog twee zusjes. Haar vader heeft het gezin in de steek gelaten en moeder stond er dus alleen voor. Haar inkomsten als seizoenarbeidster waren niet toereikend. Er was nauwelijks voldoende voor de dagelijkse benodigdheden, laat staan dat er geld was om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. Haar moeder wilde voor Karthika echter niet zo’n leven als wat zij zelf leidde en zocht  hulp bij SJDT. Hier was men er al gauw van overtuigd dat de moeder ten einde raad was en er is toen besloten om Karthika op te nemen in Pudhu Vansantham. Karthika gaat nu dagelijks naar school en kan met uw hulp zicht hebben op een goede toekomst.

Karthika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Pt. Brahmdath Sewnandan te Eindhoven. 

Sivabala

Sivabala is een peuter van drie jaar oud. Zij heeft alleen nog maar haar moeder. Haar vader heeft, toen Sivabala zes maanden oud was, een ongeluk gekregen en is daaraan overleden. De moeder wist niet wat te doen. Ze werkt als coolie op het land en haar dochtertje is dan bij haar ouders. Zij wil echter graag opnieuw gaan trouwen maar voorziet dan grote problemen voor Sivabala. Haar tweede man accepteert Sivabala niet en de moeder is bang dat Sivabala door haar tweede man verstoten of nog erger, misschien wel vermoord zal worden. Ten einde raad is zij met haar dochtertje naar het weeshuis Pudhu Punal gegaan en heeft haar daar afgegeven. Hier krijgt zij de nodige aandacht en zorg.

Sivabala is inmiddels financieel geadopteerd
door Maureen Vanhecke en Francky Vercaigne te Roeselare, Belgie.

Santhiya

Santhiya is een aardig meisje van tien jaar oud en heeft twee oudere broers. Haar vader is enkele jaren geleden vertrokken met een andere vrouw en niemand weet waar naar toe. Haar moeder staat er dus helemaal alleen voor en dat valt niet mee. Ze werkt als dagloner op het land maar vaak is er geen werk en kan zij met veel moeite de eindjes aan elkaar knopen. Santhiya ging niet meer naar school maar moest thuis het huishouden doen. De moeder vond dit zelf geen goede oplossing maar had geen keuze. Een familielid attendeerde haar op de organisatie SJDT en na enkele gesprekken met de leiding van deze organisatie is besloten om Santhiya op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze volgt nu weer onderwijs en zit in de vierde klas van de lagere school. Uw hulp kan voor Santhiya het verschil betekenen.

Santhiya is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptieouders te Hazerswoude Rijndijk.

Kaviya

Kaviya is een meisje van zes jaar oud en heeft nog drie zusjes, Nithya, Sharmi en Sathiyabama. Haar vader was werkzaam in een suikerrietfabriek maar door een tragisch ongeval waarbij hij zijn vingers en een hand verloor is de moeder de enige kostwinnaar. Zij verricht coolie-werzaamheden op het land maar haar verdiensten zijn zo weinig, €12,00 in de maand, dat dit gezin niet in staat is goed voor hun kinderen te zorgen. Kaviya en haar zusje Sathiyabama zijn dan ook opgenomen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Door dit meisje financieel te ondersteunen heeft zij zicht op een kansrijke toekomst.

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptieouder te Eindhoven.

Sathiyabama

Sathiyabama is een meisje van acht jaar oud en heeft nog drie zusjes, Nithya, Sharmi en Kaviya. Haar vader was werkzaam in een suikerrietfabriek maar door een tragisch ongeval waarbij hij zijn vingers en een hand verloor is de moeder de enige kostwinnaar. Zij verricht coolie-werkzaamheden op het land maar haar verdiensten zijn zo weinig, €12,00 in de maand, dat dit gezin niet in staat is goed voor hun kinderen te zorgen. Sathiyabama en haar zusje Kaviya zijn dan ook opgenomen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Door dit meisje financieel te ondersteunen heeft zij zicht op een kansrijke toekomst.

Sathiyabama is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptieouder te Eindhoven.

Nanthini

Nanthini is een leuk meisje van 6 jaar oud. Haar vader heeft zijn gezin in de steek gelaten. De moeder zorgde slecht voor haar dochtertje. Ze kreeg niet genoeg te eten, als ze ziek was kreeg ze geen medicijnen en ging niet naar school. De moeder is er diverse keren op aangesproken door een medewerker van SJDT maar dat hielp niet echt. Daar het op zo’n manier niet verder kon gaan was duidelijk. Na enkele gesprekken met de moeder van Nanthini is dan ook besloten om Nanthini op te nemen in het weeshuis Pudupunal. Ze gaat nu naar de Annai Velankanni Matriculation-school, en met uw hulp kunnen we haar toekomst verbeteren.

Nanthini is inmiddels financieel geadopteerd
door de Familie de Oude te Sleeuwijk.

Jude Raja

Toen Jude 3 maanden oud was namen zijn vader en moeder hem mee naar het perron van het treinstation. Net toen de trein er aan kwam vielen ze op het spoor en werden ze overreden door de trein. Zijn oma, de moeder van zijn moeder, is een bedelares en bracht Jude naar het New Life Village en liet hem daar achter. Nu groeit hij op als een echt jongetje en goedhartigheid zal erg op prijs worden gesteld. Zo is Jude alleen komen staan en hij verdient het dat hij financieel geadopteerd wordt. Hij stelt een groot vertrouwen in u dus beschouw hem als uw vriend. Wanneer u hem steunt kan hij leren en kan er in zijn dagelijkse behoeften worden voorzien.

Jude Raja is inmiddels financieel geadopteerd
door Dennis, Tamara, Rick en Maud Jansen te Made.

Joseph Vigneshs

Dit jongetje heeft geen ouders meer. Hij heeft één zus en stond onder de hoede van zijn opa. Deze had als landarbeider een schraal inkomen. Dit inkomen was niet voldoende om iedereen van eten en drinken te kunnen voorzien. Ook vond hij het erg moeilijk om, gezien zijn leeftijd, voor zijn kleinkind te zorgen. Zodoende heeft hij besloten om zijn kleinkind bij het weeshuis af te geven met de vraag of er goed voor hem gezorgd kon worden. Zodoende is Joseph in het weeshuis opgenomen en maakt hij het goed. Hij speelt met de andere kinderen en groeit als een leuk jongetje op dat goed met de andere kinderen kan opschieten. Ook Joseph verdient uw steun zodat hij de toekomst wat zonnig tegemoet kan zien.

Joseph Vigneshs inmiddels financieel geadopteerd
door Ton en Ella van Gils te Wagenberg.

Jensi

Dit is Jensi. Zij is het derde meisje in het gezin en dat was voor de ouders een reden om haar niet te accepteren. Na haar geboorte in het ziekenhuis wilden de ouders een einde aan haar leventje maken. Een oplettende verpleegster heeft Jensi gered en haar bij het weeshuis afgegeven. Hier krijgt zij de nodige aandacht en liefde en het gaat goed met haar.

Jensi is inmiddels financieel geadopteerd
door Ad en Ria Vissers te Made.

Esther Princy

Dit is Esther Princy, zij is het vijfde meisje in het gezin.  Na haar geboorte stelde de vader voor het kind te vondeling te leggen of om het te doden. De moeder was het er helemaal niet mee eens en wilde haar in het gezin op laten groeien. De vader wilde dit echt niet en dit was voor de moeder aanleiding om voor Esther een plaats te vinden waar zij gelukkig op zou kunnen groeien. Uiteindelijk kwam zij in het weeshuis terecht waar ze wel een toekomst zal hebben.

Esther Princy is inmiddels financieel geadopteerd
door John, Lucia, Thieu en Lucy Mureau te Wagenberg. 
  >> Ga terug naar het begin