Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:


Een weeskind helpen in India - Adoptiekinderen deel 10

Help een weeskind in India door het financieel te adopteren.

 

Karthick

Karthick is een jongen van acht jaar oud en hij heeft twee zusjes. Zijn vader is een tijdje geleden overleden en nu staat zijn moeder er alleen voor. Zij heeft zich de dood van haar man erg aangetrokken en leeft steeds meer in haar eigen wereld. Gelukkig houdt opa, die naast het gezin woont, een oogje in het zeil. Deze is al op leeftijd en kan het niet zo gemakkelijk meer aan. De kinderen gingen niet elke dag meer naar school. Ook de financiën werden een probleem voor hem. Hij heeft een gesprek aangevraagd met Br. Sebastian en gevraagd of deze een oplossing wist voor dit grote probleem. Na nog enkele gesprekken, ook met de moeder erbij, is besloten om alledrie de kinderen op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Karthick gaat nu dagelijks naar school en doet erg goed zijn best. Iedereen weet het: Onderwijs is de basis voor een goede toekomst.

Karthick is inmiddels financieel geadopteerd door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

 
 

Vino

Vino , een meisje van acht jaar oud, heeft één jonger zusje en één jonger broertje. Haar ouders zijn erg arm en de vader probeert als dagloner de kost te verdienen. Er is echter een groot aanbod van werkkrachten en daarom is er niet altijd werk voor hem. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Vaak is er zo weinig te eten dat de ouders alleen maar water drinken zodat hun kinderen kunnen eten. De ouders maken zich zorgen voor de toekomst en met name wat betreft het onderwijs. Ze hebben hun zorgen gedeeld met een medewerker van SJDT en na rijp beraad is besloten om Vino op te nemen in het hostel Pudu Punal. Ze is nu verzekerd van onderwijs, want onderwijs is toch een heel belangrijk gegeven voor de toekomst van een kind. Voor € 15,00 in de maand helpt u Vino.

Vino is inmiddels financieel geadopteerd door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

 
 

Priya Dharshini

Priya Dharshini is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft nog een broertje en een zusje. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en haar moeder probeert nu als coolie de kost te verdienen. Ze zit echter vaak zonder werk en het gezin leeft van twee maaltijden per dag. Met een inkomen van € 0,44 per dag leef je ruim onder de armoedegrens en valt het zelfs in India niet mee om de eindjes aan elkaar te knopen. De moeder had van het hostel Pudhu Vansantham gehoord en heeft daar van haar moeilijkheden verteld. Het resultaat is dat Priya Dharshini is opgenomen in dit hostel. Ze krijgt nu drie maaltijden per dag en gaat dagelijks naar school. Voor Priya Dharshini kan uw hulp het verschil maken.

Priya Dharshini is inmiddels financieel geadopteerd 
door Remon en Dieuwertje Klein Tank te Lichtenvoorde.


 
 

Swathi

Swathi is een leuk meisje van negen jaar oud en heeft nog drie zusjes. Haar vader is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Het is echter seizoensarbeid en hij zit dan ook vaak zonder werk. Haar moeder heeft problemen met haar gezondheid en is niet in staat om arbeid te verrichten. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens. Beide ouders willen echter dat hun dochters een toekomst krijgen zonder armoede. Onderwijs is hiervan een van de belangrijkste pijlers. De ouders hebben verschillende gesprekken gehad met een stafmedewerker van SJDT en  deze was er al gauw van overtuigd dat het voor Swathi beter zou zijn als zij in het hostel Pudhu Punal opgenomen zou worden. Swathi woont nu al weer enkele maanden in het hostel, gaat naar school en rekent op uw hulp. 

Swathi is inmiddels financieel geadopteerd door
Aparna Schunselaar en Diederik Bogaard te Tilburg.


 

 
 

Sugumar

Sugumar is een jongen van zeven jaar oud. Hij heeft één broertje en één zusje. Zijn vader heeft een drankprobleem en is op een gegeven moment met de noorderzon vertrokken. De moeder staat er nu dus alleen voor en probeert als naaister de kost te verdienen. Er is echter niet altijd werk voor haar en haar inkomsten liggen dan ook ruim onder de armoedegrens. Toch wil zij dat de toekomst voor haar kinderen er anders uit moet gaan zien. Dus geen armoede, geen honger maar een toekomst met perspectief.  Ze heeft contact opgenomen met een staflid van SJDT en hem van alle problemen verteld. Sugumar is nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal, gaat naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Sugumar is inmiddels financieel geadopteerd door 
Paul Heuskes en Edward Arnold te Maastricht.

 
 

Bhuvana

Bhuvana is een meisje van 10 jaar oud. Ze heeft twee broertjes en twee zusjes. Haar vader probeert als coolie dagelijks te werken, maar het valt voor hem niet mee om voor zes personen de kost te verdienen. Vaak is er geen werk en moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. Ondanks dat beide ouders weinig vertrouwen in de toekomst hebben, willen ze toch proberen om hun kinderen een toekomst te bieden waar ze wat aan hebben. Onderwijs is hiervan een belangrijk onderdeel. Ze hebben een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem om een oplossing gevraagd.  Het resultaat is dat Bhuvana opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Ze is nu verzekerd van onderwijs en kan haar droom om advocaat te worden  met uw hulp waarmaken.

Bhuvana is inmiddels financieel geadopteerd door
Aparna Schunselaar en Diederik Bogaard te Tilburg.


 
 

Prabavathi

Prabavathi is een meisje van acht jaar oud en heeft nog drie zussen. De vader van Prabavathi is een coolie maar zit de meeste tijd zonder werk en dus zonder inkomsten. De moeder probeert eveneens als coolie wat bij te verdienen maar ook voor haar is er vaak geen werk. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en de eindjes aan elkaar knopen valt niet altijd mee. ’s-Morgens zonder ontbijt naar school gaan is eerder regel dan uitzondering. De moeder is een gesprek aangegaan met een medewerker van SJDT en hem gevraagd of de twee jongste dochters niet opgenomen kunnen worden in het hostel Pudhu Irudayam. Na rijp beraad is besloten om Prabavathi en haar zus Prasanna op te nemen in dit hostel. Ze zijn nu verzekerd van onderwijs en kunnen straks een vervolgopleiding gaan volgen. Met uw hulp kunnen ze de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Prabavathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Suzanne te Rotterdam.

 
 

Lavanya

Lavanya is een meisje van 10 jaar oud. Ze heeft nog twee broers en drie zusjes. Haar beide ouders zijn overleden en de kinderen worden opgevoed door de oma en opa. Haar oma probeert door het verkopen van vis wat geld in het laatje te brengen maar ze verdient er erg weinig mee. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. Beide grootouders willen echter dat de kinderen het goed hebben, dat ze naar school gaan om een beroep te leren. Een tante van het gezin heeft een gesprek gehad met een staflid van SJDT en hem van de problemen verteld. Deze heeft  ook nog met beide grootouders een gesprek gehad en daarna is besloten om Lavanya op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudyama. Zij is nu verzekerd van onderwijs en zal, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Lavanya is inmiddels financieel geadopteerd
door Ilse en Ron Hauwert-Heins te Hoogkarspel.

 
 

Sivaranjani

Sivaranjani is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft twee zusjes en één broertje. Haar zusje Geetha woont al in het weeshuis Pudhu Irudayam. Haar vader werkt als coolie op het land. Het inkomen van de vader is niet genoeg om zijn gezin te onderhouden. Haar moeder is vaak ziek en is niet in staat enige arbeid te verrichten. De kinderen gaan vaak met een lege maag naar school. Ook moeten er regelmatig medicijnen voor zijn vrouw betaald worden. De vader heeft een gesprek gehad met een staflid van SJDT en hem van de problemen verteld. Het resultaat is dat ook Sivaranjani  opgenomen is in het weeshuis Pudhu Irudayam. Ze is nu verzekerd van onderwijs en zal, met uw hulp, een toekomst op kunnen bouwen.

Sivaranjani is inmiddels financieel geadopteerd
door Lenn en Simon Kelder te Barendrecht.


 
 

Nanthini

Nanthini is het tweede kind in het gezin. Ze heeft één oudere zus en één jongere broer. Haar vader is een dagloner en verdient daarmee ongeveer € 10,00 in de maand. Haar moeder is erg ziekelijk en is niet in staat om te werken. De inkomsten van de vader zijn zodanig laag dat het gezin ruim onder de armoede-grens leeft. Dit betekent: slechte voeding, kapotte kleren, etc. Beide ouders willen echter een goede  toekomst voor hun kinderen. Ze hebben een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Het resultaat is dat Nanthini opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal en dat ze naar school kan blijven gaan. Voor € 15,00 in de maand kunt ook u Nanthini helpen naar een toekomst met perspectief. 

Nanthini is inmiddels financieel geadopteerd
door Henk van der Hoeven te Lopik.


 
 

Vanitha

Vanitha is een meisje van negen jaar oud en heeft één broer. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en haar moeder stond er dus alleen voor. Zij kon het financieel niet bolwerken en is in een fabriek gaan werken. Haar moeder zorgde voor de kinderen. Op zekere dag heeft ze haar moeder verteld dat ze met een andere man ging trouwen en dat ze het dorp ging verlaten. Haar kinderen heeft ze niet meegenomen, die bleven achter bij oma. Oma is echter niet meer van de jongste en kon het niet bolwerken. Ze heeft contact gezocht met een medewerker van SJDT en hem gevraagd of haar kleindochter en haar kleinzoon niet in het weeshuis opgenomen konden worden. Vanitha woont nu in Pudhu Punal en gaat dagelijks naar school. Ook Vanitha rekent op uw steun. 

Vanitha is inmiddels financieel geadopteerd door
een anoneme adoptie-ouder te Tuitjenhorn.

 
   

Keerthika

Keerthika is een meisje van twaalf jaar oud en ze heeft één broertje. Haar vader probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. Zijn werkzaamheden zijn ook erg seizoensgebonden. Hij verdient ongeveer € 10,00 in de maand en daar moet het gezin van leven. Beide ouders maken zich ernstige zorgen over de toekomst van hun kinderen. Zij zijn in gesprek gekomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van de problemen verteld en gevraagd of Keerthika niet in het weeshuis Pudhu Punal kon gaan wonen. Na nog enkele gesprekken is besloten om haar op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en voor € 15,00 in de maand helpt u dit kind op weg naar een toekomst met perspectief. 

Keerthika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Hetty Kösters te Deurne.


 
 

Parveen

Parveen is een aardig meisje van drie jaar oud. Ze heeft één oudere zus, Aamina genaamd. Toen Parveen één jaar oud was, is haar moeder een relatie met een andere man aangegaan en is met hem vertrokken. Zij liet haar twee dochters en haar man achter en heeft tot nu toe niets van zich laten horen. De vader kon het allemaal niet meer aan en keek niet meer naar de meisjes om. Een oom en tante hebben zich min of meer ontfermd over Parveen en haar zus. Deze mensen zijn echter arm en hebben voor hun gezin nauwelijks genoeg te eten. Twee monden erbij werd teveel. Een buurman kwam met het idee om contact op te nemen met een stafmedewerker van SJDT. Na enkele gesprekken is besloten om Parveen op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze krijgt nu de aandacht en de liefde wat een kind nodig heeft. Ze zal volgend jaar naar school gaan en, met uw hulp, een toekomst opbouwen. 

Parveen is inmiddels financieel geadopteerd door 
Debbie Wagendorp en Chris van den Heuvel te Drongelen.


 

 
 

Kavitha

Kavitha is een meisje van negen jaar oud. Ze heeft nog drie zusjes en woonde, voor ze werd opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal, met haar ouders in het dorp Devadanapatti. De vader probeert als dagloner de kost te verdienen, maar het aanbod van werk is klein en de inkomsten navenant.  Hun oudste dochter is van school gehaald om te gaan werken, maar voor de andere drie dochters willen ze dat ze onderwijs blijven volgen om een toekomst op te bouwen. Ze willen dat ze straks een beroep hebben zodat ze een toekomst hebben die er anders uit zal zien als die van hun ouders. Ze hebben contact gezocht met een stafmedewerker van SJDT en deze heeft, na overleg met de leiding van SJDT, besloten om Kavitha op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en rekent op uw hulp.

Kavitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Henk van der Hoeven te Lopik.

 
    >> Ga naar de volgende pagina met kinderen