Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Een weeskind helpen in India - Adoptiekinderen deel 11

Help een weeskind in India door het financieel te adopteren.

Nantha Kumar

Nantha Kumar is een jongen van tien jaar oud. Zijn vader is ziek en niet in staat om te werken., Zijn moeder heeft nooit onderwijs gehad en ze werkt als dagloner op het veld. Daar de werkzaamheden echter seizoengebonden zijn, is er niet altijd werk voor haar en heeft dan ook geen inkomsten. Het zorgen voor Nantha Kumar viel voor haar dan ook niet mee. Ze is in contact gekomen met een medewerker van SJDT en heeft over haar problemen verteld. Deze medewerker was er al gauw van overtuigd dat het voor het Nantha Kumar beter zou zijn als hij opgenomen zou worden in Pudhu Punal. Door Nantha Kumar financieel te adopteren kan uw hulp er toe bijdragen dat dit jongetje uitzicht heeft op een  kansrijke toekomst.

Nantha Kumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Hilde van der Vorst. 

Sathya Priya

Sathya Priya is een leuk meisje van zeven jaar oud. Ze heeft één jonger zusje en één jonger broertje. De vader van Sathya Priya probeert als dagloner op het veld de kost te verdienen maar hij zit vaak zonder werk. Haar moeder heeft de zorg voor de kinderen en kan dus niet werken. Het gezin verkeert diep onder de armoedegrens en vaak moeten de kinderen met een lege maag gaan slapen. Ook het schoolgaan begon een probleem te worden. Toch willen beide ouders dat hun kinderen een behoorlijk bestaan op moeten bouwen. Hierbij is onderwijs een heel belangrijk gegeven. Ze hebben met de leiding van SJDT een gesprek gehad en verteld van de problemen. Het resultaat is dat Sathya Priya opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs, voldoende eten en drinken en zal niet, als ze tien, twaalf jaar is, moeten gaan werken. Voor € 15,00 in de maand helpt u haar op weg!

Sathya Priya is inmiddels financieel geadopteerd
door Hilde van der Vorst. 

Keerthika Devi

Keerthika Devi is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog één broertje. Haar vader neemt het niet zo nauw met de huwelijkstrouw en heeft zo nu en dan een relatie met een andere vrouw. Zijn echtgenote moet dit maar accepteren en er maar voor zorgen dat het met haar kinderen goed gaat. Vaak is hij echter ook handtastelijk naar haar en naar de kinderen toe en dat kan zij niet verdragen. Zij heeft contact opgenomen met de leiding van SJDT en van haar moeilijkheden en problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om beide kinderen op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Er wordt nu voor Keerthika Devi en haar broertje goed gezorgd. Zij krijgen nu de aandacht en liefde waar ze recht op hebben. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit meisje op weg helpen naar een mooie toekomst waar ook zij recht op heeft.

Keerthika Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Sandra Gharbharan–Sadhoe te Rotterdam.

Durga

Durga is een leuk meisje van bijna tien jaar oud en heeft één broertje. Ze heeft zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking. Voor de ouders is dit een zware last. De vader is een dagloner maar heeft vaak geen werk. Zijn inkomen is dan ook niet voldoende om hun dochter die zorg te geven die ze nodig heeft. De ouders hadden van hun buren gehoord over het hostel Pudhu Udhayam en dat daar voor de kinderen met een beperking goed gezorgd wordt. Ze hebben een gesprek gehad met de leiding van SJDT met als resultaat dat Durga opgenomen is in dit hostel. Ze krijgt nu regelmatig fysiotherapie voor haar fijne motoriek en spraaklessen. Ook krijgt ze nu op tijd haar medicijnen voor haar immuunsysteem. Voor € 15,00 in de maand kunt u Durga op weg helpen naar haar toekomst. 

Durga is inmiddes financieel geadopteerd
door Zienat Rahiembaks te Den Haag.


 

Santiya

Santiya is een meisje van negen jaar oud. Ze heeft één zusje, Seetha Laksmi genaamd. Haar vader is enkele jaren geleden met de noorderzon vertrokken en dus staat moeder er alleen voor. Ze werkt als coolie op bananenplantages. Het werk is zwaar en de inkomsten zijn erg weinig. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. De moeder van de twee dochters heeft het beste voor met haar dochters maar had er geen oplossing voor. Ze vindt namelijk onderwijs erg belangrijk. Na een gesprek met een stafmedewerker van SJDT is besloten om de twee meisjes op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Santiya zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Santiya is inmiddels financieel geadopteerd 
door Marco Schravemade te Kampen.


 

Sibi Raj

Sibi Raj is een jongen van 12 jaar oud. Hij heeft autisme en zijn ouders kunnen daar niet mee omgaan. Komt nog bij dat zijn immuunsysteem niet helemaal is zoals het zou moeten zijn. Ook zijn zusje vindt dat ze maar een “vreemd” broertje heeft. De ouders hebben dan ook grote problemen om hun zoontje de opvoeding te geven waar hij recht op heeft. Een medewerker van SJDT heeft een gesprek gehad met de ouders van Sibi Raj en hen van de mogelijkheden verteld van het hostel Pudhu Udhayam. Sibi Raj is nu opgenomen in dit hostel en er is een behandelprogramma voor hem gemaakt. Ook krijgt hij nu regelmatige, dure, medicijnen om zijn immuunsysteem te verbeteren. Ook deze jongen heeft recht op een toekomst en u kunt hem voor € 15,00 in de maand daarbij helpen.

Sibi Raj is inmiddels financieel geadopteerd door 
Jean-Paul van Oosten en Mitsai van der Horst te Groningen.

Nathiya

Nathiya is een meisje van 12 jaar oud. Ze heeft geen broertjes of zusjes. Het gezin behoort tot de allerlaagste kaste en beide ouders kunnen lezen noch schrijven. Ze werken op het land als dagloners. Ook Nathiya moest mee om te werken en ging niet naar school. In hun hart waren de ouders het er niet mee eens maar als je tot de allerlaagste kaste behoort heb je niet veel te willen. In hun gedachten zou hun dochter dokter worden die voor de allerarmsten zou gaan zorgen. Bij toeval raakte de vader in gesprek met een veldmedewerker van SJDT en vertelde van de verwachtingen van hun dochter die ze niet waar konden maken. Beide ouders vonden het een goed idee dat hun dochter in het weeshuis Pudhu Punal zou gaan wonen en onderwijs ging volgen.

Nathiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Dennis van Akkeren te Middelburg.


Hari Shankar

Hari Shankar is een jongetje van vijf jaar oud. Hij heeft twee broertjes. De ouders van Hari Shankar, dalits, proberen door coolie-werkzaamheden op het land de kost te verdienen, maar het is hard werken en weinig verdienen. Het gezin verkeert dan ook in grote problemen. Vaak geen geld om te eten, om kleren te kopen, medicijnen aan te schaffen en zo meer. Toch willen ze een toekomst voor hun kinderen maar hoe, daar hadden ze geen oplossing voor. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft hun moed en hoop voor de toekomst gegeven. Hari Shankar is opgenomen in het hostel Hari Shankar en kan weer van het leven genieten. Dit ventje wacht op uw financiele adoptie.

Hari Shankar is inmiddels financieel geadopteerd
door Patrick Wieland te Rotterdam.


 

Gayathri M.

Gayathri M. is een meisje van vijf jaar oud. Ze heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in het stadje Kodaikanal en leeft daar in zeer armoedige omstandigheden. De vader van Gayathri probeert als coolie de kost te verdienen maar het valt niet mee. Veel arbeidskrachten maar te weinig aanbod. Vaak is er geen werk voor hem en moeten de kinderen het met een bordje rijst doen zonder verder er iets bij. Een buurman van het gezin heeft de ouders attent gemaakt op de instelling SJDT. Ze hebben een gesprek gehad met de leiding van deze organisatie en het resultaat is dat Gayathri nu in het hostel Pudhu Punal woont. Ze krijgt nu genoeg te eten en gaat iedere dag naar school. Één keer in de maand brengen de ouders haar een bezoek en worden ze op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van Gayathri. Kortom, Gayathri hoopt op uw financiële adoptie.

Gayathri M. is inmiddels financieel geadopteerd
door Marko Kuipers en Thalia Weidema te Amsterdam.

Gayathri B.

Gayathri B. is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft één ouder broertje, Rahul genaamd. Haar vader probeert als dagarbeider de kost te verdienen maar zit heel vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. De ouders kunnen niet goed voor hun kinderen zorgen en maken zich grote zorgen voor de toekomst.
Ze hebben een gesprek gehad met de leiding van SJDT en om een oplossing gevraagd. Beide kinderen zijn nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Hier krijgen ze voldoende te eten, krijgen onderwijs en aandacht. U kunt Gayathri hierbij helpen door haar voor € 15,00 in de maand financieel te ondersteunen.

Gayathri B. is inmiddels financieel geadopteerd
door Mw. K. Zonneveld te Lisse.

 

Meena

Meena is een aardig meisje van zes jaar oud en heeft nog én broertje en ’n zusje. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en haar moeder kan zich niet over dit verlies heen zetten. Ze kijkt niet naar haar kinderen om en de opvoeding wordt dan ook door de oma en opa gedaan. Deze mensen raken echter op leeftijd en het ontbreekt ze ook aam  de financiele middelen om de kinderen te onderhouden. Haar broertje en zusje wonen inmiddels al in het hostel Pudhu Punal en daar de organisatie SJDT op de hoogte is van de thuissituatie waren er geen problemen om Meena niet op te nemen in het hostel. Meena woont nu in het hostel Pudhu Punal bij haar broertje en zusje, gaat naar school en zal opgroeien tot een zelfstandige volwassene die goed voor zichzelf kan zorgen.

Meena is inmiddels financieel geadopteerd 
door Hilly en Ab Dierssen te Aalten.


Kavya

Kavya is een meisje van vijf jaar oud. Ze heeft één jonger zusje. Haar vader is een coolie en probeert de kost te verdienen op het land. Hij heeft echter vaak geen werk en kan er dus niet voor zorgen dat er elke dag brood op de plank komt. Beide ouders doen hun uiterste best om hun kinderen voldoende te eten te geven maar wat er niet is, is er niet. Ze maken zich ook grote zorgen voor de toekomst en vragen zich vaak af hoe hun kinderen op zullen groeien. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft uitkomst gebracht. Kavya is opgenomen in het hostel Pudhu Punal, heeft geen honger meer, gaat nu naar school en met uw hulp zal dit meisje een toekomst op kunnen bouwen.

Kavya is inmiddels financieel geadopteerd 
door Mangala Corbeek en Jeroen thijssen te Nijmegen.


Sirumathi

Sirumathi is een aardig meisje van tien jaar oud en heeft nog één oudere broer. Haar vader is een dagarbeider maar werkt maar af en toe. Haar moeder probeert als afwashulp ook wat te verdienen maar vaak is er geen werk voor haar en dus ook geen inkomsten. Enkele jaren geleden is Sirumathi opgenomen in het weeshuis Pudhu Vansantham en is sindsdien ook financieel geadopteerd geweest. Haar financiele adoptie-ouders zijn gestopt en nu heeft Siramathi de steun nodig van een nieuwe financiele adoptie-ouder. Ze zit nu in het vierde jaar van de lagere school en zal met uw financiële adoptie zicht hebben op een toekomst met perspectief.

Sirumathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Erald Fröling en Anneke de Graaff te Ridderkerk.

Durga

Durga is een meisje van dertien jaar oud en heeft één jonger broertje. Mijn ouders zijn coolies en werken als dagloners in het bos. Vaak is er echter geen werk en zijn er ook geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Vaak wordt er maar één bordje rijst per dag gegeten en worden en oude en versleten kleren gedragen. De moeder van Durga hoorde van het hostel Pudhu Vansantham en is met een stafmedewerker van SJDT gaan praten. Na nog enkele gesprekken is besloten om Durga op te nemen in dit hostel. Durga krijgt nu voldoende te eten, krijgt onderwijs en heeft met uw hulp een toekomst met perspectief.

Durga is inmiddels financieel geadopteerd
door Polona Kuzman en Joop van Langen te Nijmegen.

Susmitha

Susmitha is een meisje van tien jaar oud en heeft één jonger broertje. Enkele jaren geleden heeft de vader zijn gezin in de steek gelaten en is een relatie met een andere vrouw aangegaan. Haar moeder  probeert als coolie wat inkomsten te vergaren maar het valt voor haar niet mee om haar kinderen goed te eten te geven. Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor het gezin meer regel dan uitzondering. Susmitha’s grootste wens is om politie-agente te worden. Haar moeder staat hier helemaal achter maar weet niet of haar dochter die wens kan laten uitkomen. In het dorp heeft zij een medewerker van SJDT ontmoet en hem van de problemen verteld. De uitkomst: Susmitha woont nu in het hostel Pudhu Punal, krijgt onderwijs en met uw hulp zal haar wens uitkomen.

Susmitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Lianne en George Groeneweg te Oudenbosch.

Ajay

Ajay is een leuk ventje die augustus 2015 acht jaar wordt. Hij heeft nog één zusje. Zijn vader heeft enige tijd geleden zijn echtgenote in de steek gelaten en is bij een andere vrouw gaan wonen. De moeder staat er nu alleen voor en heeft daar grote problemen mee. Zij vindt het heel moeilijk om voor haar twee kinderen te zorgen want ze heeft heel weinig inkomsten. Vaak kan ze haar kinderen geen drie keer per dag te eten geven. Ajay gaat volgend schooljaar naar de tweede klas en zijn moeder hoopt dat hij onderwijs kan blijven volgen. Haar buren vertelden haar over de organisatie SJDT en ze heeft met een stafmedewerker over al haar problemen verteld. Resultaat is dat Ajay is opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat naar school, krijgt voldoende te eten en met uw hulp gaat dit ventje het redden.

Ajay is inmiddels financieel geadopteerd door
Saskia Dorrepaal en Niels van Kooten te Utrecht.

  >> Ga hier verder naar de volgende pagina