Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Muthu Pandi

Muthu Pandi is een jongen van negen jaar oud en heeft één broer die een verstandelijke beperking heeft. Zijn ouders zijn coolies en proberen door hard te werken wat inkomsten te vergaren, maar: geen werk, geen inkomsten. Zijn broer heeft door zijn beperking extra zorg nodig en dat zijn extra uitgaven voor het gezin. Vaak is er dan ook niet genoeg te eten en moeten de kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van Muthu Pandi. Zij  willen dat hij goed onderwijs blijft volgen om zodoende een toekomst op te bouwen. Toen een stafmedewerker van SJDT het dorp bezocht hebben de ouders met hem een gesprek gehad en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Muthu Pandi op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder zal ook deze jongen wat van zijn toekomst maken.

Muthu Pandi is inmiddels financieel geadopteerd 
door een anonieme adoptie-ouder te Helden.

Vinothini

Vinothini is een meisje van zeven jaar oud. Het gezin bestaat uit de ouders, Vinothini, één ouder zusje en één ouder broertje. Ze wonen in het dorp Karadiparai vlakbij het stadje Kodaikanal. Beide ouders zijn coolies en werken op het land. Er is echter niet altijd werk en dan zijn er dus ook geen inkomsten. Beide ouders willen echter dat hun kinderen een betere toekomst krijgen dan die ze zelf hebben en hebben daarom de hulp van SJDT ingeroepen. Na enkele gesprekken is besloten om de jongste, Vinothini, op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Ook Vinothini heeft recht op een toekomst met perspectief.

Vinothini is inmiddels financieel geadopteerd
door Els te België. 

 

 

 

 

Anusiya

Anusiya is een autistisch meisje van veertien jaar oud. Zij komt uit de sloppenwijken van Madurai. Jaren geleden heeft een veldmedewerker Anusiya in Madurai bij haar ouders aangetroffen. Het bleek dat haar ouders besmet waren met het aidsvirus en dat ze niet lang meer te leven hadden. Zij hebben de medewerker van SJDT gevraagd om voor Anusiya een onderkomen te zoeken. Zodoende is Anusiya in het weeshuis Pudhu Udhayam terecht gekomen. Ze is erg in zichzelf en volgt een speciaal programma op het gebied van sociale vorming. Ook krijgt zij de nodige medische zorg en speciaal onderwijs. Anusiya is jarenlang ondersteund geweest maar uw financiele ondersteuning is nog steeds hard nodig.

Anusiya is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam

 

 

 

Yuvarani

Yuvarani is een meisje van 12 jaar oud. Zij heeft één ouder en één jonger zusje. Het gezin behoort tot een lage kaste en woont in een erg afgelegen gebied. Hier zijn weinig of geen faciliteiten op het gebied van medische zorg en scholing. Haar vader probeert door hard te werken de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Beide ouders weten goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun kinderen. Ze hebben een gesprek gehad met de leiding van SJDT en gevraagd of Yuvarani opgenomen zou kunnen worden in het hostel Pudhu Punal. Na nog enkele gesprekken is de knop doorgehakt en woont Yuvarani nu in het hostel Pudhu Punal.  Zij is nu verzekerd van onderwijs, goede voeding en met uw hulp zal zij een toekomst op kunnen bouwen. 

Yuvarani is inmiddels financieel geadopteerd
door Caroline Wafelbakker te Heiloo.

Vigneshwari

Vigneshwari is een meisje van zeven jaar oud en heeft nog een jonger broertje. Haar moeder is tijdens de bevalling van haar tweede kindje gestorven. Haar vader kon de problemen niet meer aan en heeft Vigneshwari bij een politiebureau afgegeven en daar gezegd dat hij zijn dochter niet meer wil. Een oom van de familie heeft het meisje daar opgehaald en haar mee naar zijn huis genomen. Deze oom heeft echter niet veel inkomen en een extra kind erbij was niet mogelijk. Hij heeft contact opgenomen met een medewerker van SJDT en er is besloten om Vigneshwari op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Hier krijgt zij liefde en aandacht en zal straks onderwijs gaan volgen. Met uw steun zal Vigneshwari een toekomst op kunnen bouwen. 

Vigneswhari isinmiddels financieel geadopteerd
door Marijke en Marianne Veltman te Doesburg.

 

 

Muthu Laksmi 

Muthu Laksmi is een meisje van 14 jaar oud. Zij heeft nog drie zusjes. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar het valt vaak niet mee om werk te vinden. Geen werk geen geld. De moeder van Muthu Laksmi zorgt voor het gezin en heeft geen inkomsten. Beide ouders willen dat hundochters onderwijs volgen om zodoende een toekomst op te bouwen. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en na nog enkele gesprekken is dan ook besloten om haar op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan om zodoende een toekomst op te bouwen. Ook in India geldt: Kennis is macht. Dit meisje was financieel geadopteerd maar door het overlijden van haar financiele adoptie-ouder is dit gestopt.

Muthu Laksmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Else van As en Ronald Stolk te Doorn.

Manoj Kumar

Manoj Kumar is een jongen van negen jaar oud. Hij heeft twee broertjes en twee zusjes. Zijn ouders zijn coolies en proberen door hard te werken de kost te verdienen. De vader is echter niet vaak thuis en waar hij dan wel is weet niemand. Hij kijkt ook nauwelijks naar zijn kinderen om zodat alles bij de moeder terecht komt. Zij probeert zo goed als mogelijk is de kinderen tee ten te geven, te zorgen dat ze naar school gaan en dat ze naar school gaan. Vaak zijn de kinderen echter in het dorp te vinden en niet op school. Zij heeft een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT en het vervolg is dat Manoj Kumar opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Hij krijgt hier voldoende te eten en gaat elke dag naar school. Met uw hulp zal dit ventje een toekomst met perspectief opbouwen waar ook hij recht op heeft.

Manoj Kumar is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam.

 

Madhan Kumar

Madhan Kumar is een jongen van tien jaar oud en heeft nog twee broers. Zijn ouders proberen als coolie op het land de kost te verdienen maar de verdiensten zijn erg weinig. Vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen met een hongerig gevoel slapen. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en ze vinden onderwijs voor hun kinderen dan ook erg belangrijk. Ze maken zich dan ook zorgen voor de toekomst en hebben daarom de hulp ingeroepen van een medewerker van de organisatie SJDT. Na enkele gesprekken is besloten om ook het broertje van  Madhan Babu op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Madhan Kumar krijgt nu de kans om een toekomst op te bouwen om zo later op eigen benen te kunnen staan. Voor € 15,00 in de maand kan je deze jongen hiermee helpen.

Madhan Kumar is financieel geadopteerd
door Harriët van Essen te Amsterdam.

Madhan Babu

Madhan Babu is een jongen van acht jaar oud en heeft nog twee broers. Zijn ouders proberen als coolie op het land de kost te verdienen maar de verdiensten zijn erg weinig. Vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen met een hongerig gevoel slapen. Beide ouders kunnen lezen noch schrijven en ze vinden onderwijs voor hun kinderen dan ook erg belangrijk. Ze maken zich dan ook zorgen voor de toekomst en hebben daarom de hulp ingeroepen van een medewerker van de organisatie SJDT. Na enkele gesprekken is besloten om Madhan Babu op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hier krijgt hij de kans om een toekomst op te bouwen om zo later op eigen benen te kunnen staan.
Voor € 15,00 in de maand kan je deze jongen hiermee helpen.

Madhan Babu  is financieel geadopteerd
door Albert Koldenhof te Dordrecht.

 

Keerthika

Keerthika is een meisje van twaalf jaar oud en heeft één broertje. Haar vader probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Een maaltijd overslaan is dan ook geen uitzondering! Het gezin woont in een afgelegen gebied met weinig faciliteiten. Beide ouders willen echter dat hun kinderen goed onderwijs krijgen om zo een toekomst op te bouwen. Op zekere dag hebben ze een stafmedewerker van SJDT ontmoet en hem verteld van de problemen. De situatie is beoordeeld en er is besloten om Keerthika op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van goed onderwijs en met uw hulp kan zij een toekomst opbouwen.

Keerthika is inmiddels financiel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Den Haag.

Thanalakshmi

Thanalakshmi is een lief meisje van 9 jaar oud. Ze heeft nog een broer en een zus. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en staat haar moeder er alleen voor. Het is erg moeilijk voor haar om voor de dagelijkse levensbehoeften te zorgen. Vaak krijgen de kinderen dan ook niet genoeg te eten. Ook het naar school gaan is een probleem. Toch wil de moeder dat Thanalakshmi naar school gaat om een vak te leren. Ze heeft gesproken met een veldmedewerker van SJDT en van de problemen verteld.  Naar aanleiding van dit gesprek is Thanalakshmi opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze is nu verzekerd van onderwijs en van voldoende eten en drinken. Ook dit meisje verdient het om door U ondersteund te worden.

Thanalakshmi  is inmiddels financieel geadopteerd
door Paul Heuskes en Edward Arnold te Maastricht.

 

 

Aruna

Aruna is een meisje van negen jaar oud en komt uit het dorp Kavuchikombu . Ze heeft één broer en één zus. Haar beide ouders zijn coolies en proberen zo aan de kost te komen. Ze behoren echter tot de Dalits en staan helemaal achteraan de rij als er werk te verdelen is. Hun inkomsten zijn dan ook erg weinig en het gezin verkeert diep onder de armoedegrens. Beide ouders willen echter dat hun kinderen een betere toekomst hebben dan zijzelf en ze willen dan ook dat ze onderwijs volgen. Beide ouders hebben een gesprek gehad met een veldmedewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Het besluit is dan ook genomen om Aruna in het weeshuis Pudhu Punal op te nemen zodat zij in ieder geval verzekerd is van onderwijs. Aruna kan uw financiële bijdrage dan ook heel goed gebruiken.

Aruna is inmiddels financieel geadopteerd
door Pierina Pineda te Soest.

 

Vishali

Vishali is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. Het gezin leidde een rustig leventhe tot het noodlot toesloeg. Haar vader kreeg tijdens zijn werk een ongeluk en is overleden. Wat nu te doen. Haar moeder is als dagloner op het land gaan werken om zo te proberen om haar twee kinderen genoeg te eten te geven. Heeft zij echter geen werk, dan heeft ze ook geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Haar moeder wil echter een mooie toekomst voor haar kinderen. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en is gaan praten met de moeder. Na nog enkele gesprekken is besloten op Vishali op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan, op weg naar de toekomst, uw hulp goed gebruiken.

Vishali is inmiddels financieel geadopteerd
door Rochelle Choenni te Voorburg.

Anushiya

Anushiya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje en één ouder zusje.
Het gezin behoort tot de laagste kaste en haar ouders kunnen lezen noch schrijven.  Haar vader verricht werkzaamheden op het land maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Het inkomen van dit gezin ligt dan ook diep onder de armoedegrens. Anushiya wil graag teacher worden maar dat zal er op deze manier niet in zitten. Vaak gaat ze niet naar school en loopt dan wat doelloos door het dorp. Beide ouders hebben een medewerker van SJDT om raad gevraagd en na nog enkele gesprekken is besloten om Anushiya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Ze gaat nu dagelijks naar school, is erg leergierig en zal  met uw hulp haar droom waar kunnen maken.

Anushiya is inmiddels financieel geadopteerd
door Gianluca Coletti en Bonna Newman te Alkmaar.