Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

 Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 13
 Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Jamuna

Jamuna is acht jaar oud en heeft één jonger broertje, Santhosh genaamd. Beide ouders werken als dagloners op het land maar hebben geen vast werk en dus geen vast inkomen. Het gezin behoort tot de allerlaagste kaste en leven ruim onder de armoedegrens. Vaak gaan de kinderen met een hongerig gevoel slapen, gewoon omdat er niet genoeg te eten is. De ouders maken zich grote zorgen om de toekomst van hun kinderen. Ze zouden graag de droom van Jamuna waar willen maken en haar later een doktersopleiding laten volgen. Ze hebben al hun problemen besproken met een stafmedewerker van SJDT en hem om een oplossing gevraagd. Jamuna is nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal en zij hoopt dat u haar droom waar kan maken.

Jamuna is inmiddels financieel geadopteerd
door Sunita Loilargosein te Zevenbergen.

 

Soundariya

Soundariya is een meisje van elf jaar oud en heeft één jonger en één ouder zusje. Het gezin woont in een afgelegen gebied waar haast geen medische voorzieningen zijn. Ook het onderwijs laat vaak te wensen over. Haar vader is een coolie die door te werken op het land de kost probeert te verdienen. Zijn inkomsten zijn echter erg weinig en er is dan ook vaak niet genoeg te eten. Beide ouders willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen om zo later een toekomst met perspectief te hebben. Ze hebben een gesprek gehad met een veldmedewerker van SJDT en gevraagd of Soundariya opgenomen zou kunnen worden in het hostel Pudhu Punal. Zij woont nu in dit hostel en kan nu, door het volgen van onderwijs, een toekomst op gaan bouwen. Uw hulp is erg welkom!

Soundariya is inmiddels financieel geadopteerd
door Anthoula Katsantonis te Oreoi, Evia, Griekenland.

Selvarani

Selvarani is een meisje van zes jaar oud en heeft één ouder en één jonger zusje. De vader van Selvarani is een coolie en probeert met werkzaamheden op het land de kost te verdienen. Voor een gezin met vijf personen valt het echter niet mee om elke dag genoeg te eten te hebben. Schraalhans is hier de keukenmeester. De kinderen gaan wel naar school maar Sevarani maakt het niet zoveel uit. De vader hoorde van de organisatie SJDT en heeft een gesprek aangevraagd met de leiding. De medewerker van SJDT was al gauw overtuigd van de problemen in dit gezin en er is dan ook besloten om Selvarani op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit kind helpen!

Selvarani is inmiddels financieel geadopteerd
door Ankit Shah te Ede.

 

Varshini

Varshini is een leuk meisje van tien jaar oud en heeft één zusje. Haar vader is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Hij heeft echter geen vast werk en dus ook geen vast inkomen. Een week geen werk is een week geen inkomen! In het gezin is dan ook armoede troef. Ook de gezondheid van haar moeder is een probleem. Zij is vaak ziek en medicijnen kosten geld. De grote droom van Varshini is om dokter te worden en beide ouders willen haar helpen die droom waar te maken. Ze hebben de hulp van de organisatie SJDT ingeroepen en het resultaat is dat Varshini opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Met uw maandelijkse bijdrage van € 15,00 krijgt Varshini de kans om haar droom waar te maken.

Varshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Angelique de Regt en Paul de Vries te Avenhorn. 

 

Geetha

Geetha is een meisje van acht jaar oud. Ze heeft twee zusjes en één broertje. Haar vader is een coolie die werkzaamheden op het land verricht. Haar moeder is vaak ziek en is niet in staat enige arbeid te verrichten. Het inkomen van de vader is niet genoeg om zijn gezin te onderhouden. Ook moeten er regelmatig medicijnen voor zijn vrouw betaald worden. De vader heeft een gesprek gehad met een staflid van SJDT en hem van de problemen verteld. Het resultaat is dat Geetha opgenomen is in het weeshuis Pudhu Irudayam. Ze gaat nu naar school, doet er erg goed haar best en zal, met uw hulp, een toekomst op kunnen bouwen. Geetha is geruime tijd financieel geadopteerd geweest maar door het overlijden van haar financiele adoptie-ouder is dit stopgezet. 

Geetha is inmiddels financieel geadopteerd
door Anouk de Graaf te Maastricht.

 

 

Ramesh

Ramesh is een aardig ventje van 14 jaar oud. Hij heeft nog één broertje die verstandelijk gehandicapt is. Zijn vader leeft niet meer en zijn moeder werkt in het weeshuis Pudhu Punal en zij mag voor niets in dit weeshuis wonen. Na de dood van haar man stond de moeder voor de onmogelijke taak om voor Ramesh en voor haar verstandelijk gehandicapte zoon te zorgen. Een stafmedewerker van SJDT hoorde van de grote problemen en heeft, na overleg met de moeder, het broertje van Ramesh in Pudhu Udhayam  geplaatst en Ramesh in het jongensweeshuis Boys Village. Ramesh gaat naar school en dankzij uw bijdrage zal Ramesh een betere kwaliteit van leven krijgen.

Ramesh is inmiddels financieel geadopteerd
door Anouk de Graaf te Maaastricht.

 

Mahalakshmi

Mahalakshmi is een meisje van negen jaar oud en heeft twee zusjes. Enkele maanden geleden heeft haar vader een ongeluk gehad en is aan de gevolgen daarvan overleden. De moeder staat er dus alleen voor. Ze probeert als coolie de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Vaak is er niet genoeg te eten voor de drie kinderen en gaan ze met een hongerig gevoel slapen. De moeder van de drie dochters wil graag dat haar kinderen onderwijs volgen, ook als ze wat ouder zijn, want ze weet heel goed dat onderwijs een belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Een buurvrouw attendeerde haar op de organisatie SJDT en na enkele geprekken is besloten om Mahalakshmi op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat naar school en krijgt genoeg te eten, kortom, met uw hulp is zij op weg naar een toekomst met perpectief. 

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Viola Zanetti en Ferry Kooijman te Ansterdam.

Thamilarasan

Thamilarasan is een jongen van zeven jaar oud. Hij heeft één zusje en één broertje. Thamilarasan heeft een verstandelijke beperking en pas na veel herhalingen begrijpt hij wat er gezegd wordt. Zijn ouders zijn niet in staat om goed voor hem te zorgen en hebben aan de leiding van SJDT gevraagd of hun zoontje opgenomen zou kunnen worden in het hostel Pudhu Udhayam. Hier krijgt Thamilarasan de nodige zorg, zoals spraaklessen en sociale vaardigheden. Ook wordt de creative ontwikkeling gestimuleerd door middel van sport, spel en dansen. Ook Thamilarasan heeft, ondanks zijn beperking, recht op een toekomst!

Thamilarasan is inmiddels financieel geadopteerd 
door Bert en Gerda Boer te ‘t Waar.

 

Nagalakshmi

Nagalakshmi is een meisje van negen jaar oud en heeft twee jongere zusjes. Haar ouders zijn coolies, de vader werkt ver van huis en komt één keer in de maand thuis. De moeder probeert ook als coolie wat inkomsten te vergaren maar als vrouw zijnde én behoren tot de lagere kaste valt dat niet mee. Het gezin verkeert daNagalaksen en ze dragen versleten en kapotte kleding. Toch willen beide ouders dat hun dochters onderwijs kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Ze hebben een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Nagalakshmi is nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal en kan nu wat van haar toekomst gaan maken. Met uw hulp zal dat haar ook gaan lukken.

Nagalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Helene Witter en Matthijs Stroosnijder te Dreischor.

Annan

Annan is een meisje van 10 jaar oud en heeft nog twee zusjes. Haar vader werkte als coolie op het land maar is enkele jaren geleden overleden. Het gezin is daardoor diep getroffen. De moeder probeert nu als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. Het gezin verkeert dan ook zwaar onder de armoedegrens. Er zijn, buiten de ouders van de moeder, geen familieleden die zouden kunnen helpen. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen en is een gesprek aangegaan met de moeder van Annan. Ze heeft haar verhaal gedaan en heeft deze medewerker verteld over de grote problemen in het gezin na het overlijden van haar man. Het resultaat is dat Annan is opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand wordt Annan geholpen met haar weg naar de toekomst.

Annan is inmiddels financieel geadopteerd
door Anita Bremer te Kollum.

 

Muthupandiyammal

Muthupandiyammal is een meisje van 10 jaar oud en heeft één broer. Haar vader is de kostwinner van het gezin. Hij doet erg goed zijn best om de kost voor zijn gezin te verdienen maar hij moet steeds verder van huis om werk te zoeken. Hij komt  ‘s-avonds vaak thuis zonder iets verdiend te hebben. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Beide ouders staan voor een moeilijke keus, want zoals de situatie nu is zal Muthupandiyammal binnen enkele jaren moeten gaan werken. Ze hebben een gesprek gehad met een staflid van SJDT en om een oplossing gevraagd. Muthupandiyammalis nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal en zal zo onderwijs kunnen blijven volgen. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit meisje daarmee helpen.

Muthupandiyammal is inmiddels financieel geadopteerd
door Adrie en Geert Jan van der Veen te Maartensdijk.

 

 

Dharshitha

Dharshitha is het jongste kind van het gezin en is acht jaar oud. Het gezin woont in een vervallen krot en met de moesson staat er binnen net zoveel water als buiten. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar vaak is er geen werk voor hem. De kinderen moeten dan ook vaak met te weinig eten gaan slapen. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen en weten dat onderwijs heel erg belangrijk is voor hun toekomst, Ze hebben een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Dharshitha is nu opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en heeft zo de kans om, met uw hulp, een toekomst op te bouwen.

Dharshita is inmiddels financieel geadopteerd
door Marjolein en Willem Friso te Heiloo.

Dinesh Karthick

Dinesh Karthick is een jongen van acht jaar oud en heeft twee broertjes. Zijn vader werkt als dagloner op het land maar drinkt graag een borreltje en geeft daar bijna al zijn inkomsten aan uit. Zijn moeder probeert als coolie wat inkomsten te vergaren maar er is vaak geen werk. De kinderen krijgen dan ook niet altijd genoeg te eten. De vader kijkt niet naar zijn kinderen om en het interesseert hem niet of ze wel of niet naar school gaan. De moeder wil echter dat de kinderen wel naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. Ze heeft een gesprek aangevraagd met Br. Sebastian en gevraag of Dinesh Kartick niet in het hostel Pudhu Punal kon worden opgenomen. Deze jongen woont nu in dit hostel, gaat naar school en zal, dank zij de hulp van SJDT, een toekomst op kunnen bouwen. Voor € 15,00 in de maand helpt u daar aan mee.

Dinesh Karthick is inmiddels financieel geadopteerd
door Lizette van Akkeren- Habraken te Best.

Ammu

Ammu, een meisje van negen jaar oud, heeft nog één jonger zusje. Haar vader is een coolie die alleen, als er werk is voor hem, inkomsten heeft. Vaak is er niet genoeg te eten en ook als een van de kinderen medicijnen nodig heeft, is dat een groot probleem. Beide ouders maken zich echter echt zorgen over de toekomst van hun kinderen. Kunnen ze over enkele jaren nog wel naar school blijven gaan of moeten ze gaan werken? Ze zijn met deze problemen naar Br. Sebastian van SJDT gegaan en hem on raad gevraagd. De oplossing is dat Ammu opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Hier wordt er goed voor haar gezorgd en gaat zij elke dag naar school. Met uw hulp redt Ammu het wel.

Ammu  is inmiddels financieel geadopteerd
door Anita en Hans Wijs te Hoogerheide.

 

 

Renuga Devi

Renuga Devi is een meisje van negen jaar oud en heeft nog drie broertjes. Haar vader werkt als coolie op het land en probeert zo de kost te verdienen. Tijdens de moesson staat echter vaak alles onder water en kan er niet gewerkt worden. Geen werk, geen inkomen. De kinderen gaan nu naar school maar als de situatie niet verandert zal daar verandering in komen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen want ze weten allebei dat onderwijs heel erg belangrijk is. Ze hebben een gesprek gehad met een stafmedewerker van SJDT en gevraagd om de situatie te beoordelen. Na nog wat gesprekken is besloten om Renuga op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en met uw financiele ondersteuning kan zij de toekomst positief tegemoet zien.

Renuga Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Wim en Kimberly van der Wielen-Wijs te Hoogerheide.

Manisha

Manisha is een meisje van acht jaar oud en heeft nog twee broertjes en twee zusjes. Haar vader is drie jaar geleden overleden aan een ernstige ziekte. Voor het behandelen van deze ziekte en voor de nodige medicijnen heeft de moeder geld geleend. Het terugbetalen kost haar erg veel moeite en het gezin lijdt er erg onder. Vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen met een hongerig gevoel slapen. Zij maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar kinderen. Een buurvrouw vertelde haar van het hostel Pudhu Punal en ze is een gesprek aangegaan met Br. Sebastian. Na nog enkele gesprekken is besloten om Manisha op te nemen in dit hostel. Manisha gaat nu naar school, krijgt voldoende te eten en heeft zicht op een toekomst die ze verdient. Voor € 15,00 in de maand wordt ook dit meisje geholpen.

Manisha is inmiddels financieel geadopteerd door
Ashna,  Rakesh, Sherano en Dylano Nandpersad te Den Haag.

Vijayalakshmi

Vijayalakshmi is een meisje van zes jaar oud. Ze heeft één ouder zusje, één jonger zusje en één jonger broertje. In 2014 is haar vader met een andere vrouw vertrokken en niemand weet waarheen. De moeder staat er dus al enkele jaren alleen voor en dat valt niet mee voor haar. Ze probeert als coolie op het veld de kost te verdienen maar de monden voeden van vier opgroeiende kinderen valt niet mee. Toch heeft ze haar wensen en één ervan is om haar kinderen een mooie toekomst te geven. Ze heeft een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en resultaat is dat Vijayalakshmi is opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Ze gaat nu met haar tweede schooljaar beginnen en met uw hulp zal één wens van de moeder vervuld gaan worden.

Vijayalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Saskia de Heus  en Nils Jelsma te Wijk bij Duurstede.

 

 

 

Ga hier verder naar de volgende pagina