Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 16
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Suba Dharshiga

Suba Dharshiga is een meisje van tien jaar oud en heeft één broertje. Beide ouders zijn werkzaam als coolie in een steenfabriek. Dit is erg zwaar werk en wordt zeer slecht betaald. Is er geen werk, dan hebben ook geen inkomsten. Hun verdiensten zijn erg weinig en met veel pijn en moeite kunnen ze de eindjes aan elkaar knopen. Het leven onder de armoedegrens is voor hen niets bijzonders. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben ten einde raad tijdens veldwerkzaamheden van SJDT contact gezocht om hun zorgen en problemen te vertellen. Na een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is Suba Dharshiga opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en met deze hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Suba Dharshiga is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te IJsselmuiden.

 

Nishanth

Nishanth is een jongen van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Zijn ouders  zijn werkzaam als coolie op het land. Is er echter geen werk, dan zijn er geen inkomsten. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. De droom van hun zoon Nishanth is om arts te worden. De ouders weten echter heel goed dat ze die droom zonder hulp niet kunnen verwezenlijken. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en van de problemen verteld.  Na nog een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is besloten Nishanth op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en alle aandacht en liefde. Met uw hulp heeft hij zicht op een kansrijke toekomst en kunnen we misschien zijn droom laten uitkomen.

Nishanth is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie van Hees te Zaandam.

 

Pooja

Pooja is een meisje van zes jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Haar vader is werkzaam als coolie op het land en pakt van alles aan om wat te verdienen. Haar vader moet steeds verder van huis om werk te vinden en vaak is het zo ver dat hij maar een keer in de drie maanden naar huis komt. De ouders zijn financieel niet in staat goed voor hun kinderen te zorgen en maken zich zorgen over de toekomst van de kinderen. Tijdens veldwerkzaamheden van SJDT in het dorp heeft de moeder contact gezocht en hun problemen verteld. Na een aantal gesprekken met de moeder en de staf van SJDT en na het beoordelen van de financiële en de gezinssituatie is besloten om Pooja op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten, aandacht en liefde en met deze hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst. 

Pooja is inmiddels financieel geadopteerd door Ramona en Ronald, Yesin, Sharifa, Kyana en Jimmy van Walraven te Winterswijk.

 

Srithar

Srithar is een jongen van 14 jaar oud. Hij is blind en is altijd op de hulp van anderen aangewezen. Hij heeft één zusje. Zijn ouders proberen als dagloners de kost te verdienen maar hun verdiensten zijn te weinig om hun zoon die hulp te bieden die hij nodig heeft. Ze hebben contact gezocht met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Na een aantal gesprekken en het beoordelen van de financiële situatie is Srithar opgenomen in het hostel Pudhu Udhayam. Hier is een behandelprogramma opgesteld om hem de meest elementaire dingen te leren: zichzelf aankleden, handen wassen, tanden poetsen, enz. Ook krijgt hij handenarbeid, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met de hygiëne en fysiotherapie. Daarbij wordt ook gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn voor zijn welzijn. Het gaat erom zijn weerbaarheid en veerkracht te verstevigen, zijn zelfbewustheid te ontwikkelen en zijn persoonlijke en sociale mogelijkheden te vergroten. Ook deze jongen heeft recht op een toekomst en u kunt hem voor € 15,00 in de maand daarbij helpen. 

Tharika Devi

Tharika Devi is een meisje van 10 jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader probeert als coolliewerker de kost te verdienen maar vaak is er geen werk, vooral niet tijdens de moesson. Het gezin leeft voortdurend diep onder de armoedegrens en beide ouders weten zich af en toe geen raad. Met name de toekomst van hun kinderen geeft hen veel onzekerheid. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind. Goede raad is duur maar toevalligerwijze ontmoetten zij in hun dorp een medewerker van SJDT. Zij hebben hem verteld van hun problemen en gevraagd om een oplossing. Er hebben nog enkele gesprekken plaats gevonden en het resultaat is dat Tharika Devi opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt uw haar op weg helpen naar een betere toekomst.

 

 

Indhu

Indhu is een meisje van tien jaar oud en heeft één broertje. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en staat haar moeder er alleen voor. Ze probeert nu als coolie de kost te verdienen maar het valt voor haar niet mee om het gezinnetje draaiend te houden. Vaak is er geen werk en heeft zij ook geen inkomsten. Ze had al overwogen om Indhu niet meer naar school te laten gaan zodat zij kon gaan werken. Buurtbewoners hebben haar toen verteld van de organisatie SJDT. Zij heeft een gesprek aangevraagd met een medewerker van deze organisatie en hem van alle moeilijkheden en problemen verteld. Het resultaat is dat Indhu opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Met uw hulp, 15,00 in de maand, krijgt zij daar nu de kans voor.

Indhu is inmiddels financieel geadopteerd
door Leander en Wendy Aruna van Gameren-Gajadin te Utrecht.

 

Anusiya

Anusiya is een meisje van tien jaar oud en heeft twee zusjes. De vader van Anusiya is een coolie en werkt op het land. Vaak is er echter geen werk en ook tijdens de moesson kan hij niet werken. Geen werk betekent geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Beide ouders hebben echter het beste voor voor hun kinderen en ze weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor hun toekomst. Ze maken zich grote zorgen voor de toekomst van hun kinderen en zouden het geweldig vinden als de droom van Anusiya , een teacher worden, gerealiseerd zou worden. Ze hebben hun problemen gedeeld met een medewerker van SJDT en na enkele gesprekken is besloten om Anusiya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt u Anusiya helpen haar droom waar te maken.

Anusiya is inmiddels financieel geadopteerd 
door de familie van Hees te Zaandam.

 

Saktivel

Saktivel is een jongen van zestien jaar oud en heeft één broer. Op tweejarige leeftijd heeft hij een hersenvliesontsteking gehad en is daar nooit goed van genezen. Zijn gedrag ging aan het veranderen en hij liep vaak weg van huis. Op zekere dag is hij gevonden  vlakbij de spoorlijn met ernstige verwondingen aan zijn been. Ondanks de inspanningen van de arts moest zijn been onder de knie afgezet worden. Dit alles had een grote impact op het gezin. De medische kosten konden niet meer betaald worden en het gedrag van Saktivel werd steeds onvoorspelbaarder. Een buurman wees hen op het hostel Pudhu Udhayam. Hier wonen kinderen met een verstandelijke en/of fysieke handicap. Na enkele gesprekken is Saktivel in dit hostel opgenomen. Hier wordt hem geleerd zijn tanden te poetsen, voor het eten de handen wassen en sociale omgang met andere kinderen. Ook zal er later passende arbeid voor hem gezocht worden. Voor € 15,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.

 

Mahalakshmi

Mahalakshmi is een meisje van 10 jaar oud en heeft één zusje. Haar ouders zijn erg arm en zien geen kans om de beide meisjes een toekomst te bieden. De vader van Mahalakshmi is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Zijn inkomsten zijn echter vaak te weinig om zijn gezin te kunnen onderhouden. Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor het gezin bijna normaal. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen zonder armoede en zij weten heel goed dat onderwijs hiervan de belangrijkste pijler is. Ze hebben contact gezocht met een medewerker van SJDT en gevraagd of Mahalakshmi in het hostel Pudhu Punal opgenomen zou kunnen worden. Zij woont nu in Pudhu Punal, gaat naar school en zal zo een toekomst op kunnen bouwen. U kunt haar hierbij helpen door haar voor € 15,00 in de maand financieel adopteren.

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Chitra Bhoekansing te Rotterdam.

 

Kanaga

Kanaga is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje en één ouder zusje. Haar ouders behoren tot een erg lage kaste en daarom is het voor haar vader erg moeilijk om werk te vinden. Het gezin leeft da nook ruim onder de armoedegrens. Kanika ging niet meer naar school want ze schaamden zich voor hun armoede. Beide ouders weten echter wel dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van een kind. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht voor Kanaga. Zij woont nu in het hostel Pudhu Punal en gaat nu dagelijks naar school. Met € 15,00 in de maand kunt u Kanaga helpen een toekomst met perspectief op te bouwen.

 

 

 

Nishandhini

Nishandhini is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee zusjes en één broertje. Haar ouders zij coolies en proberen door hard te werken de kost te verdienen. Is er echter geen werk dan zijn er ook geen inkomsten. Vooral tijdens de moesson is dit een groot probleem. Beide ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Hoe zal hun toekomst eruit zien? Ze hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en hem van hun zorgen verteld. Deze heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Nashandhini opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en zal uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

 

 

 

Naveen

Naveen is een jongen van tien jaar oud en heeft twee broertjes. Zijn ouders werken als coolies op het land maar daar dit werk seizoensgebonden is zijn er niet altijd inkomsten. Er is dan ook vaak niet genoeg te eten voor de kinderen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun zonen. Ze kunnen allebei lezen noch schrijven en weten heel goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Ze hebben daarover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en deze heeft het probleem voorgelegd aan de staf van SJDT. Na nog enkele gesprekken met de ouders is besloten om Naveen op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat naar school en is vastbesloten om wat van zijn toekomst te maken. Voor € 15,00 in de maand kan je deze jongen hierbij helpen.

Naveen is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme financiele adoptie-ouder te Groningen.

 

Bhavatharani

Bhavatharani is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader van Bhavatharani is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen een vast gegeven. Wel maken zij zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen een toekomst voor hun kinderen die er anders uit moet zien als die van hen. Onderwijs is hiervan een belangrijke pijler. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Bhavatharani op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Ze gaat naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

 

 

 

 

>> Ga hier verder naar de volgende pagina