Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 16
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Madhumitha

Madhumitha is een meisje van zeven jaar oud. Zij heeft twee broertjes en twee zusjes. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en staat haar moeder er alleen voor. Zij probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en is er al werk, dan staat zij, als vrouw, achteraan de rij. Ook in dit gezin is schraalhans dan ook de keukenmeester! De moeder van Madhumitha wil echter het beste voor haar gezin en vraagt zich af of haar kinderen wel een toekomst hebben. Een buurman heeft haar op de organisatie SJDT attent gemaakt. Zij heeft een gesprek gehad met een medewerker van deze organisatie en het vervolg is dat Madhumitha opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs, krijgt dagelijks voldoende te eten en kan, bij problemen op school, terugvallen op de leiding van Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand heeft dit meisje zicht op een toekomst met perspectief. 

 

Menaki

Menaki is een meisje van tien jaar oud en heeft één ouder broertje en één jonger zusje. De vader van het gezin is vaak ziek en is niet in staat te werken. De moeder staat er dus alleen voor. Zij probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk. Is er werk te verdelen dan staat zij, als vrouw, achteraan de rij. Het gezin leeft een zeer armoedig bestaan en beide ouders weten zich soms geen raad. Vaak is er niet genoeg te eten en lijden de kinderen honger. Een uitzichtloos bestaan en met name het onderwijs voor de kinderen geeft hen veel zorgen. Zij hebben al hun zorgen gedeeld met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om advies gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Menaki op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij krijgt hier goed onderwijs en met uw hulp zal zij een toekomst op kunnen bouwen.

Menaki is inmiddels financieel geadopteerd
door Fam. Warmerdam te Weert.

Abinaya

Abinaya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder en één jonger zusje. De vader is werkzaam als dagloner en zijn verdiensten zijn zeer weinig. Het is voor de ouders zeer moeilijk financieel goed voor hun kinderen te zorgen. Vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen nogal eens een keer met een hongerig gevoel slapen. De situatie is voor het gezin uitzichtloos. De ouders hebben van de organisatie SJDT gehoord en zijn op zekere dag met Abinaya naar het weeshuis Pudhu Punal gegaan. Hier hebben ze een gesprek gehad over alle problemen waar ze mee te maken hebben. Het leven in de armoede, het vaak zonder werk zitten en vooral de toekomst van hun kinderen. Na een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is Abinaya opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en de nodige aandacht en liefde. Met deze hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Abinaya is inmiddels financieel geadopteerd
door  Yogapraktijk Kindinmij te Tilligte.


Keerthana

Keerthana is een meisje van elf jaar oud en heeft één broertje. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en dus staat de moeder er alleen voor. Ze probeert als dagloner op het veld de kost te verdienen maar het werk is zwaar en het loon is erg weinig. Ze is dan ook niet in staat om dagelijks de kinderen genoeg te eten te geven. Is er een van de kinderen ziek dan is het kopen van medicijnen vaak een probleem. De moeder van de kinderen heeft een gesprek gehad met een veldmedewerker van SJDT en hem gevraagd om een oplossing. Zij heeft hem verteld dat Keerthana lerares wil worden. Zij zal dan ook goed onderwijs moeten krijgen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Keerthana op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu naar school en kan met uw hulp haar droom waarmaken.

Keerthana is inmiddels financieel geadopteerd
door Angela en Wilfried van Aert te Driewegen.

Janani

Janani is een meisje van twaalf jaar oud en heeft één broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en beide ouders proberen als dagloners de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan hebben ze geen inkomsten en moeten ze de tering naar de nering zetten. Dit gebeurt echter te vaak en dikwijls is er dan ook niet genoeg te eten en moeten beide kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. De ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Ze vinden onderwijs erg belangrijk en zijn hierover een gesprek aangegaan met een medewerker van SJDT. Het resultaat is dat Janai is opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij heeft nu de kans om wat van haar toekomst te maken. Ze krijgt nu goed onderwijs en voldoende te eten. Voor  15,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Gopika

Gopika is een meisje van negen jaar oud en heeft  één zusje en één broertje. Haar vader is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Zijn inkomsten zijn echter minimaal en het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens. De kinderen dragen versleten kleding en krijgen vaak niet voldoende te eten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en zijn hierover een gesprek aangegaan met een medewerker van de organisatie SJDT. De droom van Gopika is om teacher te worden en beide ouders willen die droom waar maken. Na rijp beraad is besloten om Gopika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij krijgt nu goed onderwijs en kan met uw hulp haar droom waarmaken.

Muthulakshmi

Muthulakshmi is een meisje van elf jaar oud en heeft nog één zusje. Muthulakshmi heeft een verstandelijke en lichamelijke beperking. Zij heeft problemen met haar spraak en met haar lopen. Ook haar immuunsysteem is niet wat het moet zijn. Haar vader is een coolie maar zijn verdiensten zijn erg weinig. In ieder geval te weinig om Muthulakshmi die verzorging te geven die zij nodig heeft. De ouders hebben contact opgenomen met de organisatie SJDT om tot een oplossing te komen. Gezien de slechte conditie van het meisje is besloten om haar op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt haar geleerd om zichzelf aan te kleden, haar tanden te poetsen enz. Ook krijgt zij fysiotherapie om beter te kunnen praten en te kunnen lopen. Zij krijgt nu bovendien de nodige medicijnen.
Voor € 15,00 in de maand kunt u  Muthulakshmi helpen om straks wat zelfstandiger in de maatschappij te staan.

Rathika

Rathika is een meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader is een coolie en probeert dagelijks te werken. Dit valt echter niet mee en de dagen dat hij niet werkt heeft hij ook geen inkomsten. Zijn echtgenote heeft een zwakke gezondheid en is niet in staat om te gaan werken. Gaan slapen met een hongerig gevoel is voor dit gezin niet vreemd. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze zijn een gesprek aan gegaan met een medewerker van SJDT en hem gevraagd of het mogelijk was om Rathika op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Nu woont zij in dit hostel en krijgt zij goed onderwijs. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit kind op weg helpen.

Rathika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Lyndsay Samyn en Steven Lagae te Pittem, België. 

Prithika

Prithika is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. Geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen maar zoals het er naar uit ziet zal dat niet gemakkelijk te verwezelijken zijn. Ze weten heel goed dat onderwijs super belangrijk is voor hun kinderen maar ze maken zich daarover ernstige zorgen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem verteld van de problemen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Prithika op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Prithika woont nu in dit hostel, gaat graag naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Sindhumathi

Sindhumathi is een meisje van dertien jaar oud en heeft één broer. Dit meisje heeft een verstandelijke beperking. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn niet genoeg om zijn gezin goed te kunnen onderhouden. Vooral Sindhumathi brengt met haar beperking de nodige, medische, kosten met zich mee. De buren van de ouders hebben hun geattendeerd op de organisatie SJDT en met name op het hostel Pudhu Udhayam. Ze zijn gaan praten met de staf van deze organisatie  en het resultaat is dat Sindhumathi opgenomen is in dit hostel. Hier worden haar diverse vaardigheden aangeleerd: tanden poetsen, voor het eten handen wassen, haren kammen enz. Ook krijgt zij spraaklessen en bewegingsoefeningen. Kortom, in dit hostel krijgt zij de aandacht die nodig is zodat zij straks min of meer zelfstandig in de maatschappij kan staan.

Madhubala

Madhubala is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin, wat tot een erg lage kaste behoort, woont in een vervallen huisje met het toilet in de struiken en de wasplaats in het dorp. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen niet vreemd. Ze maken zich wel zorgen over de toekomst van hun kinderen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun kinderen. Naar aanleiding van een gesprek met de buren hebbn ze contact opgenomen met de organisatie SJDT. Resultaat is dat Madhubala nu in het hostel Pudhu Punal woont. Ze gaat naar school en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Kaviya

Kaviya is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één zusje. Haar ouders zijn erg arm en door de droogte van de afgelopen jaren is er voor de vader, een dagloner op het land, haast geen werk. Geen werk, geen inkomsten. De ouders vinden het erg moeilijk om met deze situatie om te gaan. Het is erg triest als je je kinderen niet genoeg te eten kan geven en niet naar school kan laten gaan omdat ze geen fatsoenlijke kleding hebben. De ouders hoorden van de organisatie SJDT en hebben een gesprek aangevraagd met een medewerker van deze organisatie. Een en ander is beoordeeld en de beslissing is genomen om Kaviya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Kaviya woont nu in dit hostel, gaat naar school en zal zo de kans krijgen een toekomst met perpectief op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam

Kanjana Devi

Kanjana Devi is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft één broertje en één zusje. Het gezin behoort tot een lage kaste en leeft diep onder de armoedegrens. De vader is een coollie die vaak zonder werk zit en, als er al werk is, wordt dit heel slecht betaald. Met de weinige inkomsten is het voor de ouders erg moeilijk om de kinderen genoeg te eten te geven, ze behoorlijk aan te kleden en, indien nodig, medicijnen te kopen. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen en weten dat onderwijs hiervan een zeer belangrijke pijler is. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. De ouders van Kanjana Devi willen graag de droom van Kanjana Devi om arts voor de arme bevolking te worden, uit te laten komen. Kanjana Devi woont nu in het weeshuis Pudhu Punal en kan met uw hulp haar droom waar maken. 

 

Kaviya

Kaviya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder zusje. Beide ouders proberen als coolies de kost te verdienen maar in hun omgeving is er haast geen werk. Daarom hebben ze hun dochters bij oma achtergelaten en zijn ze naar een andere streek gegaan waar wel werk is. Oma is echter al op leeftijd en de zorg voor twee kinderen is erg zwaar voor haar. Ook financieel valt het voor haar niet mee. Ze heeft gevraagd of de twee dochters weer bij hun ouders konden gaan wonen maar alleen haar oudere zus was welkom. Oma heeft daarop Kaviya naar het kantoor van SJDT gebracht en gevraagd om een oplossing. Zij woont nu in het hostel Pudhu Punal, krijgt nu voldoende te eten en gaat dagelijks naar school. Ook Kaviya wacht op een financiele adoptie-ouder.

Kaviya in inmiddels financieel geadopteerd 
door Mw. Vermoet-Slock te Sas van Gent.

Harishma

Harishma is een leuk meisje van zeven jaar oud. Ze heeft één ouder zusje en twee oudere broertjes. De vader probeert als dagloner op het veld de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten weinig. Het valt voor hem niet mee om ander werk vinden wat beter betaald wordt. Het gezin leeft diep onder de armoedegrens en elke dag is het de vraag of er genoeg te eten is. Harishma gaat naar school want beide ouders weten dat onderwijs erg belangrijk is. Het is echter de vraag of Harishma naar school kan blijven gaan. Ze hebben hierover contact gehad met een medewerker van SJDT en na enkele gesprekken met beide oudrers is besloten om Harishma op te nemen in het hostel Pudhu Punal.  Harishma kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Harishma is inmiddels financieel geadopteerd 
door Rhodé Krijger en Hanno Tramper te Middelburg. 

 

Suba Dharshiga

Suba Dharshiga is een meisje van tien jaar oud en heeft één broertje. Beide ouders zijn werkzaam als coolie in een steenfabriek. Dit is erg zwaar werk en wordt zeer slecht betaald. Is er geen werk, dan hebben ook geen inkomsten. Hun verdiensten zijn erg weinig en met veel pijn en moeite kunnen ze de eindjes aan elkaar knopen. Het leven onder de armoedegrens is voor hen niets bijzonders. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben ten einde raad tijdens veldwerkzaamheden van SJDT contact gezocht om hun zorgen en problemen te vertellen. Na een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is Suba Dharshiga opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en met deze hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Suba Dharshiga is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te IJsselmuiden.

Nishanth

Nishanth is een jongen van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Zijn ouders  zijn werkzaam als coolie op het land. Is er echter geen werk, dan zijn er geen inkomsten. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. De droom van hun zoon Nishanth is om arts te worden. De ouders weten echter heel goed dat ze die droom zonder hulp niet kunnen verwezenlijken. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en van de problemen verteld.  Na nog een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is besloten Nishanth op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en alle aandacht en liefde. Met uw hulp heeft hij zicht op een kansrijke toekomst en kunnen we misschien zijn droom laten uitkomen.

Nishanth is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie van Hees te Zaandam.

Pooja

Pooja is een meisje van zes jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Haar vader is werkzaam als coolie op het land en pakt van alles aan om wat te verdienen. Haar vader moet steeds verder van huis om werk te vinden en vaak is het zo ver dat hij maar een keer in de drie maanden naar huis komt. De ouders zijn financieel niet in staat goed voor hun kinderen te zorgen en maken zich zorgen over de toekomst van de kinderen. Tijdens veldwerkzaamheden van SJDT in het dorp heeft de moeder contact gezocht en hun problemen verteld. Na een aantal gesprekken met de moeder en de staf van SJDT en na het beoordelen van de financiële en de gezinssituatie is besloten om Pooja op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten, aandacht en liefde en met deze hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst. 

Pooja is inmiddels financieel geadopteerd door Ramona en Ronald, Yesin, Sharifa, Kyana en Jimmy van Walraven te Winterswijk.

Srithar

Srithar is een jongen van 16 jaar oud. Hij is blind en is altijd op de hulp van anderen aangewezen. Hij heeft één zusje. Zijn ouders proberen als dagloners de kost te verdienen maar hun verdiensten zijn te weinig om hun zoon die hulp te bieden die hij nodig heeft. Ze hebben contact gezocht met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Na een aantal gesprekken en het beoordelen van de financiële situatie is Srithar opgenomen in het hostel Pudhu Udhayam. Hier is een behandelprogramma opgesteld om hem de meest elementaire dingen te leren: zichzelf aankleden, handen wassen, tanden poetsen, enz. Ook krijgt hij handenarbeid, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met de hygiëne en fysiotherapie.  Het gaat erom zijn weerbaarheid en veerkracht te verstevigen, zijn zelfbewustheid te ontwikkelen en zijn persoonlijke en sociale mogelijkheden te vergroten. Ook deze jongen heeft recht op een toekomst en u kunt hem voor € 15,00 in de maand daarbij helpen. 

Srithar is inmiddels financieel geadopteerd
door Math en Jozé Schlosser-Kokkelkorn te Landgraaf.

Tharika Devi

Tharika Devi is een meisje van 10 jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader probeert als coolliewerker de kost te verdienen maar vaak is er geen werk, vooral niet tijdens de moesson. Het gezin leeft voortdurend diep onder de armoedegrens en beide ouders weten zich af en toe geen raad. Met name de toekomst van hun kinderen geeft hen veel onzekerheid. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind. Goede raad is duur maar toevalligerwijze ontmoetten zij in hun dorp een medewerker van SJDT. Zij hebben hem verteld van hun problemen en gevraagd om een oplossing. Er hebben nog enkele gesprekken plaats gevonden en het resultaat is dat Tharika Devi opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt uw haar op weg helpen naar een betere toekomst.

Tharika Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Amrita Tjikhoeri te Amsterdam.

Indhu

Indhu is een meisje van tien jaar oud en heeft één broertje. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en staat haar moeder er alleen voor. Ze probeert nu als coolie de kost te verdienen maar het valt voor haar niet mee om het gezinnetje draaiend te houden. Vaak is er geen werk en heeft zij ook geen inkomsten. Ze had al overwogen om Indhu niet meer naar school te laten gaan zodat zij kon gaan werken. Buurtbewoners hebben haar toen verteld van de organisatie SJDT. Zij heeft een gesprek aangevraagd met een medewerker van deze organisatie en hem van alle moeilijkheden en problemen verteld. Het resultaat is dat Indhu opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Met uw hulp, 15,00 in de maand, krijgt zij daar nu de kans voor.

Indhu is inmiddels financieel geadopteerd
door Paul Heuskes en Edward Arnold te Maastricht.

Anusiya

Anusiya is een meisje van tien jaar oud en heeft twee zusjes. De vader van Anusiya is een coolie en werkt op het land. Vaak is er echter geen werk en ook tijdens de moesson kan hij niet werken. Geen werk betekent geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Beide ouders hebben echter het beste voor voor hun kinderen en ze weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor hun toekomst. Ze maken zich grote zorgen voor de toekomst van hun kinderen en zouden het geweldig vinden als de droom van Anusiya , een teacher worden, gerealiseerd zou worden. Ze hebben hun problemen gedeeld met een medewerker van SJDT en na enkele gesprekken is besloten om Anusiya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt u Anusiya helpen haar droom waar te maken.

Anusiya is inmiddels financieel geadopteerd 
door de familie van Hees te Zaandam.

Saktivel

Saktivel is een jongen van zestien jaar oud en heeft één broer. Op tweejarige leeftijd heeft hij een hersenvliesontsteking gehad en is daar nooit goed van genezen. Zijn gedrag ging aan het veranderen en hij liep vaak weg van huis. Op zekere dag is hij gevonden  vlakbij de spoorlijn met ernstige verwondingen aan zijn been. Ondanks de inspanningen van de arts moest zijn been onder de knie afgezet worden. Dit alles had een grote impact op het gezin. De medische kosten konden niet meer betaald worden en het gedrag van Saktivel werd steeds onvoorspelbaarder. Een buurman wees hen op het hostel Pudhu Udhayam. Hier wonen kinderen met een verstandelijke en/of fysieke handicap. Na enkele gesprekken is Saktivel in dit hostel opgenomen. Hier wordt hem geleerd zijn tanden te poetsen, voor het eten de handen wassen en sociale omgang met andere kinderen. Ook zal er later passende arbeid voor hem gezocht worden. Voor € 15,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.

Saktivel is inmiddels financieel geadopteerd
door Wafaa Ben Moussa te Maassluis.

Mahalakshmi

Mahalakshmi is een meisje van 10 jaar oud en heeft één zusje. Haar ouders zijn erg arm en zien geen kans om de beide meisjes een toekomst te bieden. De vader van Mahalakshmi is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Zijn inkomsten zijn echter vaak te weinig om zijn gezin te kunnen onderhouden. Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor het gezin bijna normaal. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen zonder armoede en zij weten heel goed dat onderwijs hiervan de belangrijkste pijler is. Ze hebben contact gezocht met een medewerker van SJDT en gevraagd of Mahalakshmi in het hostel Pudhu Punal opgenomen zou kunnen worden. Zij woont nu in Pudhu Punal, gaat naar school en zal zo een toekomst op kunnen bouwen. U kunt haar hierbij helpen door haar voor € 15,00 in de maand financieel adopteren.

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Chitra Bhoekansing te Rotterdam.

Kanaga

Kanaga is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje en één ouder zusje. Haar ouders behoren tot een erg lage kaste en daarom is het voor haar vader erg moeilijk om werk te vinden. Het gezin leeft da nook ruim onder de armoedegrens. Kanika ging niet meer naar school want ze schaamden zich voor hun armoede. Beide ouders weten echter wel dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van een kind. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht voor Kanaga. Zij woont nu in het hostel Pudhu Punal en gaat nu dagelijks naar school. Met € 15,00 in de maand kunt u Kanaga helpen een toekomst met perspectief op te bouwen.

Kanaga is inmiddels financieel geadopteerd
door Joyce en Marc de Wit te Den Haag.

Nishandhini

Nishandhini is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee zusjes en één broertje. Haar ouders zijn coolies en proberen door hard te werken de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Vooral tijdens de moesson is dit een groot probleem. Beide ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Hoe zal hun toekomst eruit zien? Ze hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en hem van hun zorgen verteld. Deze heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Nishandhini opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Naveen

Naveen is een jongen van tien jaar oud en heeft twee broertjes. Zijn ouders werken als coolies op het land maar daar dit werk seizoensgebonden is zijn er niet altijd inkomsten. Er is dan ook vaak niet genoeg te eten voor de kinderen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun zonen. Ze kunnen allebei lezen noch schrijven en weten heel goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Ze hebben daarover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en deze heeft het probleem voorgelegd aan de staf van SJDT. Na nog enkele gesprekken met de ouders is besloten om Naveen op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat naar school en is vastbesloten om wat van zijn toekomst te maken. Voor € 15,00 in de maand kan je deze jongen hierbij helpen.

Naveen is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme financiele adoptie-ouder te Groningen.

Bhavatharani

Bhavatharani is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader van Bhavatharani is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen een vast gegeven. Wel maken zij zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen een toekomst voor hun kinderen die er anders uit moet zien als die van hen. Onderwijs is hiervan een belangrijke pijler. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Bhavatharani op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Ze gaat naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

 

>> Ga hier verder naar de volgende pagina