Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 16
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Bhavatharani

Bhavatharani is een meisje van elf jaar oud en heeft één broertje. De vader van Bhavatharani is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen een vast gegeven. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen een toekomst voor hun kinderen die er anders uit moet zien als die van hen. Onderwijs is hiervan een belangrijke pijler. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Bhavatharani op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze gaat graag naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Bhavatharani is inmiddels financieel geadopteerd
door Sunil Choenni te Voorburg.

Santhosh

Santhosh is een jongen van acht jaar oud en heeft één jonger zusje. Enkele jaren geleden heeft de vader het gezin verlaten en heeft niet meer naar zijn kinderen omgekeken. Ook haar nieuwe relatie heeft de moeder geen geluk gebracht. Deze man lapte het gezin aan zijn laars en leefde alleen maar voor zichzelf. Ok aan deze relatie kwam een einde. De moeder werkt als hulp in de huishouding maar heeft vaak geen werk. Zij weet af en toe niet hoe de eindjes aan elkaar te knopen. Van buren kreeg zij te horen dat de organisatie SJDT misschien wel hulp kon bieden. Zij heeft contact opgenomen met een medewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Santhosh op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Santhosh heeft het in Pudhu Punal naar zijn zin, gaat graag naar school en heeft de kans een toekomst op te bouwen.

Santhosh is inmiddels financieel geadopteerd
door Annemieke Stoffelen en Matthijs Spaans te Amsterdam.

Menaki

Menaki is een meisje van tien jaar oud en heeft één ouder broertje en één jonger zusje. De vader van het gezin is vaak ziek en is niet in staat te werken. De moeder staat er dus alleen voor. Zij probeert als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk. Is er werk te verdelen dan staat zij, als vrouw, achteraan de rij. Het gezin leeft een zeer armoedig bestaan en beide ouders weten zich soms geen raad. Vaak is er niet genoeg te eten en lijden de kinderen honger. Een uitzichtloos bestaan en met name het onderwijs voor de kinderen geeft hen veel zorgen. Zij hebben al hun zorgen gedeeld met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om advies gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Menaki op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij krijgt hier goed onderwijs en met uw hulp zal zij een toekomst op kunnen bouwen.

Menaki is inmiddels financieel geadopteerd
door Fam. Warmerdam te Weert.

Abinaya

Abinaya is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder en één jonger zusje. De vader is werkzaam als dagloner en zijn verdiensten zijn zeer weinig. Het is voor de ouders zeer moeilijk financieel goed voor hun kinderen te zorgen. Vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen nogal eens een keer met een hongerig gevoel slapen. De situatie is voor het gezin uitzichtloos. De ouders hebben van de organisatie SJDT gehoord en zijn op zekere dag met Abinaya naar het weeshuis Pudhu Punal gegaan. Hier hebben ze een gesprek gehad over alle problemen waar ze mee te maken hebben. Het leven in de armoede, het vaak zonder werk zitten en vooral de toekomst van hun kinderen. Na een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is Abinaya opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en de nodige aandacht en liefde. Met deze hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Abinaya is inmiddels financieel geadopteerd
door Moniek Arends te Hezingen.


Keerthana

Keerthana is een meisje van elf jaar oud en heeft één broertje. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en dus staat de moeder er alleen voor. Ze probeert als dagloner op het veld de kost te verdienen maar het werk is zwaar en het loon is erg weinig. Ze is dan ook niet in staat om dagelijks de kinderen genoeg te eten te geven. Is er een van de kinderen ziek dan is het kopen van medicijnen vaak een probleem. De moeder van de kinderen heeft een gesprek gehad met een veldmedewerker van SJDT en hem gevraagd om een oplossing. Zij heeft hem verteld dat Keerthana lerares wil worden. Zij zal dan ook goed onderwijs moeten krijgen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Keerthana op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu naar school en kan met uw hulp haar droom waarmaken.

Keerthana is inmiddels financieel geadopteerd
door Angela en Wilfried van Aert te Driewegen.

Rathika

Rathika is een meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader is een coolie en probeert dagelijks te werken. Dit valt echter niet mee en de dagen dat hij niet werkt heeft hij ook geen inkomsten. Zijn echtgenote heeft een zwakke gezondheid en is niet in staat om te gaan werken. Gaan slapen met een hongerig gevoel is voor dit gezin niet vreemd. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze zijn een gesprek aan gegaan met een medewerker van SJDT en hem gevraagd of het mogelijk was om Rathika op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Nu woont zij in dit hostel en krijgt zij goed onderwijs. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit kind op weg helpen.

Rathika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Lyndsay Samyn en Steven Lagae te Pittem, België. 

Kaviya

Kaviya is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één zusje. Haar ouders zijn erg arm en door de droogte van de afgelopen jaren is er voor de vader, een dagloner op het land, haast geen werk. Geen werk, geen inkomsten. De ouders vinden het erg moeilijk om met deze situatie om te gaan. Het is erg triest als je je kinderen niet genoeg te eten kan geven en niet naar school kan laten gaan omdat ze geen fatsoenlijke kleding hebben. De ouders hoorden van de organisatie SJDT en hebben een gesprek aangevraagd met een medewerker van deze organisatie. Een en ander is beoordeeld en de beslissing is genomen om Kaviya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Kaviya woont nu in dit hostel, gaat naar school en zal zo de kans krijgen een toekomst met perpectief op te bouwen. Voor € 10,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Rotterdam

Harishma

Harishma is een leuk meisje van zeven jaar oud. Ze heeft één ouder zusje en twee oudere broertjes. De vader probeert als dagloner op het veld de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten weinig. Het valt voor hem niet mee om ander werk vinden wat beter betaald wordt. Het gezin leeft diep onder de armoedegrens en elke dag is het de vraag of er genoeg te eten is. Harishma gaat naar school want beide ouders weten dat onderwijs erg belangrijk is. Het is echter de vraag of Harishma naar school kan blijven gaan. Ze hebben hierover contact gehad met een medewerker van SJDT en na enkele gesprekken met beide oudrers is besloten om Harishma op te nemen in het hostel Pudhu Punal.  Harishma kan nu naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Harishma is inmiddels financieel geadopteerd 
door Rhodé Krijger en Hanno Tramper te Middelburg. 

 

Nishanth

Nishanth is een jongen van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Zijn ouders  zijn werkzaam als coolie op het land. Is er echter geen werk, dan zijn er geen inkomsten. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. De droom van hun zoon Nishanth is om arts te worden. De ouders weten echter heel goed dat ze die droom zonder hulp niet kunnen verwezenlijken. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en van de problemen verteld.  Na nog een aantal gesprekken met de ouders en de staf van SJDT is besloten Nishanth op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en alle aandacht en liefde. Met uw hulp heeft hij zicht op een kansrijke toekomst en kunnen we misschien zijn droom laten uitkomen.

Nishanth is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie van Hees te Zaandam.

Tharika Devi

Tharika Devi is een meisje van 10 jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader probeert als coolliewerker de kost te verdienen maar vaak is er geen werk, vooral niet tijdens de moesson. Het gezin leeft voortdurend diep onder de armoedegrens en beide ouders weten zich af en toe geen raad. Met name de toekomst van hun kinderen geeft hen veel onzekerheid. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind. Goede raad is duur maar toevalligerwijze ontmoetten zij in hun dorp een medewerker van SJDT. Zij hebben hem verteld van hun problemen en gevraagd om een oplossing. Er hebben nog enkele gesprekken plaats gevonden en het resultaat is dat Tharika Devi opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt uw haar op weg helpen naar een betere toekomst.

Tharika Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Amrita Tjikhoeri te Amsterdam.

Indhu

Indhu is een meisje van tien jaar oud en heeft één broertje. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en staat haar moeder er alleen voor. Ze probeert nu als coolie de kost te verdienen maar het valt voor haar niet mee om het gezinnetje draaiend te houden. Vaak is er geen werk en heeft zij ook geen inkomsten. Ze had al overwogen om Indhu niet meer naar school te laten gaan zodat zij kon gaan werken. Buurtbewoners hebben haar toen verteld van de organisatie SJDT. Zij heeft een gesprek aangevraagd met een medewerker van deze organisatie en hem van alle moeilijkheden en problemen verteld. Het resultaat is dat Indhu opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Met uw hulp, 15,00 in de maand, krijgt zij daar nu de kans voor.

Indhu is inmiddels financieel geadopteerd
door Paul Heuskes en Edward Arnold te Maastricht.

Anusiya

Anusiya is een meisje van tien jaar oud en heeft twee zusjes. De vader van Anusiya is een coolie en werkt op het land. Vaak is er echter geen werk en ook tijdens de moesson kan hij niet werken. Geen werk betekent geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Beide ouders hebben echter het beste voor voor hun kinderen en ze weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor hun toekomst. Ze maken zich grote zorgen voor de toekomst van hun kinderen en zouden het geweldig vinden als de droom van Anusiya , een teacher worden, gerealiseerd zou worden. Ze hebben hun problemen gedeeld met een medewerker van SJDT en na enkele gesprekken is besloten om Anusiya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand kunt u Anusiya helpen haar droom waar te maken.

Anusiya is inmiddels financieel geadopteerd 
door de familie van Hees te Zaandam.

Mahalakshmi

Mahalakshmi is een meisje van 10 jaar oud en heeft één zusje. Haar ouders zijn erg arm en zien geen kans om de beide meisjes een toekomst te bieden. De vader van Mahalakshmi is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Zijn inkomsten zijn echter vaak te weinig om zijn gezin te kunnen onderhouden. Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor het gezin bijna normaal. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen zonder armoede en zij weten heel goed dat onderwijs hiervan de belangrijkste pijler is. Ze hebben contact gezocht met een medewerker van SJDT en gevraagd of Mahalakshmi in het hostel Pudhu Punal opgenomen zou kunnen worden. Zij woont nu in Pudhu Punal, gaat naar school en zal zo een toekomst op kunnen bouwen. U kunt haar hierbij helpen door haar voor € 15,00 in de maand financieel adopteren.

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Chitra Bhoekansing te Rotterdam.

Kanaga

Kanaga is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje en één ouder zusje. Haar ouders behoren tot een erg lage kaste en daarom is het voor haar vader erg moeilijk om werk te vinden. Het gezin leeft da nook ruim onder de armoedegrens. Kanika ging niet meer naar school want ze schaamden zich voor hun armoede. Beide ouders weten echter wel dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van een kind. Een gesprek met een medewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht voor Kanaga. Zij woont nu in het hostel Pudhu Punal en gaat nu dagelijks naar school. Met € 15,00 in de maand kunt u Kanaga helpen een toekomst met perspectief op te bouwen.

Kanaga is inmiddels financieel geadopteerd
door Joyce en Marc de Wit te Den Haag.

Naveen

Naveen is een jongen van tien jaar oud en heeft twee broertjes. Zijn ouders werken als coolies op het land maar daar dit werk seizoensgebonden is zijn er niet altijd inkomsten. Er is dan ook vaak niet genoeg te eten voor de kinderen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun zonen. Ze kunnen allebei lezen noch schrijven en weten heel goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Ze hebben daarover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en deze heeft het probleem voorgelegd aan de staf van SJDT. Na nog enkele gesprekken met de ouders is besloten om Naveen op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat naar school en is vastbesloten om wat van zijn toekomst te maken. Voor € 15,00 in de maand kan je deze jongen hierbij helpen.

Naveen is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme financiele adoptie-ouder te Groningen.

 

>> Ga hier verder naar de volgende pagina