Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 17
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

 

Kanjana Devi

Kanjana Devi is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft één broertje en één zusje. Het gezin behoort tot een lage kaste en leeft diep onder de armoedegrens. De vader is een coollie die vaak zonder werk zit en, als er al werk is, wordt dit heel slecht betaald. Met de weinige inkomsten is het voor de ouders erg moeilijk om de kinderen genoeg te eten te geven, ze behoorlijk aan te kleden en, indien nodig, medicijnen te kopen. Beide ouders willen echter een toekomst voor hun kinderen en weten dat onderwijs hiervan een zeer belangrijke pijler is. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. De ouders van Kanjana Devi willen graag de droom van Kanjana Devi om arts voor de arme bevolking te worden, uit te laten komen. Kanjana Devi woont nu in het weeshuis Pudhu Punal en kan met uw hulp haar droom waar maken. 

Tharani Priya

Tharani Priya is een leuk meisje van elf jaar oud en heeft één zusje. De vader van Tharani Priya is een dagloner en werkt op het veld. De laatste vijf jaar is er echter in hun regio erg weinig regen gevallen en de grond is helemaal uitgedroogd. Dit betekent dat er weinig werk is met het gevolg dat er weinig inkomsten zijn. Het gezin leeft dan ook in armoede en kunnen vaak hun dochters niet genoeg te eten geven. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Tijdens een bezoek van een medewerker van de organisatie SJDT hebben ze met hem een gesprek gehad en gevraagd of Tharani Priya opgenomen zou kunnen worden in het weeshuis Pudhu Punal. Het resultaat is dat Tharani Priya opgenomen is in dit weeshuis. Zij krijgt nu genoeg te eten, ze gaat naar school en met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan zij nu een toekomst opbouwen.

Renega

Renega is een meisje van elf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar ouders zijn enige tijd geleden vertrokken om werk te zoeken en zijn nooit meer terug gekomen. De twee meisjes wonen nu bij oma en opa. Opa probeert als coolie de kost te verdienen maar voor twee monden extra valt dat niet mee. Ze hebben een onderhoud gevraagd bij een medewerker van SJDT met de vraag of Renega niet in Pudhu Punal opgenomen zou kunnen worden. Zij kan dan naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Renega woont nu in het weeshuis Pudhu Punal, gaat naar school en zal met de hulp van een financiele adoptieouder een toekomst op kunnen bouwen.

Perarasi

Perarasi is een meisje van 12 jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar heeft vaak geen werk en dus ook geen inkomsten. In de regio waar het gezin woont is er jarenlang te weinig regen gevallen en dus moet hij steeds verder van huis om werk te zoeken. De inkomsten in dit gezin liggen ruim onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Perarasi ging niet meer naar school en dat was eigenlijk de aanleiding dat de ouders een gesprek hebben gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Onderwijs blijft toch een hele belangrijke pijler voor de toekomst van een kind. Perarasi woont nu in het weeshuis Pudhu Punal, gaat naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Renuga Devi

Renuga Devi is een meisje van 11 jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en woont in een afgelegen gebied. De vader werkt als coolie op het land maar heeft vaak geen werk. Geen werk betekent geen inkomsten! Het gezin leeft dan ook diep onder de armoedegrens. Gaan slapen met een hongerig gevoel is het gezin niet vreemd. Renuga Devi gaat nu nog naar school maar of zij naar school kan blijven gaan is maar de vraag. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over haar toekomst. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJD en hem van hun zorgen verteld. Na rijp beraad is besloten om Renuga Devi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu de komende jaren verzekerd van onderwijs en zal zo een toekomst op kunnen bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Pandiyalakshmi

Pandiyalakshmi is een meisje van zes jaar oud en heeft één broertje en twee zusjes. Haar vader is twee jaar geleden met een andere vrouw uit het dorp vertrokken en ze hebben nooit meer iets van hem gehoord of gezien. De moeder staat er dus alleen voor. Zij probeert als dagloner de kost te verdienen maar het valt voor haar niet mee om voor vier kinderen te zorgen. Niet genoeg te eten, geen nette kleding en geen geld voor medicijnen. Het gezin heeft het zwaar te verduren en de moeder weet de eindjes niet meer aan elkaar te knopen. Een gesprek met een stafmedewerker van de organisatie SJDT heeft de oplossing gebracht. Besloten is om één van de dochters, Pandiyalakshmi,op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat naar school, krijgt op tijd eten en drinken en kan nu een toekomst opbouwen. Voor € 15,00 in de maand helpt u haar daar mee.

Madhubala

Madhubala is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje met het toilet in de struiken en de wasplaats in het dorp. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen niet vreemd. Ze maken zich wel zorgen over de toekomst van hun kinderen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun kinderen. Naar aanleiding van een gesprek met de buren hebbn ze contact opgenomen met de organisatie SJDT. Resultaat is dat Madhubala nu in het weeshuis Pudhu Punal woont. Ze gaat graag naar school en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Sivaranjani

Sivaranjani is een meisje van tien jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader is een coolie en werkt op het land. Ook hier weer het probleem dat er weinig werk is en er veel werkzoekenden zijn. Hij heeft vaak geen werk en dan ook geen inkomsten. Het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens en het ziet er niet naar uit hier de komende tijd geen verandering in zal komen. Beide ouders willen echter de droom van Sivaranjani waar maken. Zij wil namelijk “teacher” worden. Goed onderwijs is daarbij een van de belangrijkste pijlers. De ouders hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en om raad gevraagd. Het resultaat is dat Sivaranjani nu in het weeshuis Pudhu Punal woont en nu aan haar toekomst kan gaan werken.

Yoga Sri

Yoga Sri is een meisje van negen jaar oud en heeft nog één zusje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Het gezin woont in een oud, vervallen hutje met de pomp in het dorp en het toilet achter de struiken. Dit alles maakt de ouders niet zoveel uit. Nee, ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochters. Beide ouders weten dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Een buurman heeft ze geattendeerd op de organisatie SJDT. Ze hebben een afspraak gemaakt met een medewerker en deze van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Yoga Sri op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij zal nu verzekerd zijn van onderwijs en zal, met uw hulp, een toekomst op kunnen bouwen.

Yoga Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptie-ouder te Den Haag.

Saranya

Saranya is een meisje van 11 jaar oud en heeft één ouder zusje. Daar haar ouders tot een lage kaste tot een lage kaste behoren staan ze steeds achteraan de rij als er werk te verdelen is. Het valt voor het gezin niet mee om steeds te leven in armoede. Haar zus is inmiddels gestopt met haar studie en is gaan werken om zo haar steentje bij te dragen. De ouders willen niet dat ook Saranya geen onderwijs kan blijven volgen en hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze medewerker heeft, na overleg met Br. Sebastian, de ouders meegedeeld dat Saranya welkom is in het weeshuis Pudhu Punal. Saranya gaat nu naar school, zal een beroepsopleiding gaan volgen en zo een toekomst met perspectief krijgen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Janani

Janani is een meisje van twaalf jaar oud en heeft één broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en beide ouders proberen als dagloners de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan hebben ze geen inkomsten en moeten ze de tering naar de nering zetten. Dit gebeurt echter te vaak en dikwijls is er dan ook niet genoeg te eten en moeten beide kinderen met een hongerig gevoel gaan slapen. De ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Ze vinden onderwijs erg belangrijk en zijn hierover een gesprek aangegaan met een medewerker van SJDT. Het resultaat is dat Janai is opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij heeft nu de kans om wat van haar toekomst te maken. Ze krijgt nu goed onderwijs en voldoende te eten. Voor  15,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Bhavatharani

Bhavatharani is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader van Bhavatharani is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen een vast gegeven. Wel maken zij zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen een toekomst voor hun kinderen die er anders uit moet zien als die van hen. Onderwijs is hiervan een belangrijke pijler. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Bhavatharani op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze gaat naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Gopika

Gopika is een meisje van negen jaar oud en heeft één zusje en één broertje. Haar vader is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Zijn inkomsten zijn echter minimaal en het gezin leeft voortdurend onder de armoedegrens. De kinderen dragen versleten kleding en krijgen vaak niet voldoende te eten. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en zijn hierover een gesprek aangegaan met een medewerker van de organisatie SJDT. De droom van Gopika is om teacher te worden en beide ouders willen die droom waar maken. Na rijp beraad is besloten om Gopika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij krijgt nu goed onderwijs en kan met uw hulp haar droom waarmaken.

Muthulakshmi

Muthulakshmi is een meisje van elf jaar oud en heeft nog één zusje. Muthulakshmi heeft een verstandelijke en lichamelijke beperking. Zij heeft problemen met haar spraak en met haar lopen. Ook haar immuunsysteem is niet wat het moet zijn. Haar vader is een coolie maar zijn verdiensten zijn erg weinig. In ieder geval te weinig om Muthulakshmi die verzorging te geven die zij nodig heeft. De ouders hebben contact opgenomen met de organisatie SJDT om tot een oplossing te komen. Gezien de slechte conditie van het meisje is besloten om haar op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt haar geleerd om zichzelf aan te kleden, haar tanden te poetsen enz. Ook krijgt zij fysiotherapie om beter te kunnen praten en te kunnen lopen. Zij krijgt nu bovendien de nodige medicijnen. Voor € 15,00 in de maand kunt u Muthulakshmi helpen om straks wat zelfstandiger in de maatschappij te staan.

Prithika

Prithika is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. Geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen maar zoals het er naar uit ziet zal dat niet gemakkelijk te verwezelijken zijn. Ze weten heel goed dat onderwijs super belangrijk is voor hun kinderen maar ze maken zich daarover ernstige zorgen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem verteld van de problemen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Prithika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Prithika woont nu in dit hostel, gaat graag naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Sindhumathi

Sindhumathi is een meisje van dertien jaar oud en heeft één broer. Dit meisje heeft een verstandelijke beperking. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn niet genoeg om zijn gezin goed te kunnen onderhouden. Vooral Sindhumathi brengt met haar beperking de nodige, medische, kosten met zich mee. De buren van de ouders hebben hun geattendeerd op de organisatie SJDT en met name op het weeshuis Pudhu Udhayam. Ze zijn gaan praten met de staf van deze organisatie en het resultaat is dat Sindhumathi opgenomen is in dit weeshuis. Hier worden haar diverse vaardigheden aangeleerd: tanden poetsen, voor het eten handen wassen, haren kammen enz. Ook krijgt zij spraaklessen en bewegingsoefeningen. Kortom, in dit hostel krijgt zij de aandacht die nodig is zodat zij straks min of meer zelfstandig in de maatschappij kan staan.

Sindhumathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Kiphsiara Boekhouder te Rotterdam.

Nishandhini

Nishandhini is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee zusjes en één broertje. Haar ouders zijn coolies en proberen door hard te werken de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Vooral tijdens de moesson is dit een groot probleem. Beide ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Hoe zal hun toekomst eruit zien? Ze hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en hem van hun zorgen verteld. Deze heeft de situatie beoordeeld en het resultaat is dat Nishandhini opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Nishandhune is inmiddels financieel geadopteerd
door creative team Kinki Kappers te Lijnden.

Vimala

Vimala is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één broer en één zus. Het gezin woont in een heuvelachtig gebied en diverse faciliteiten zijn dan ook erg beperkt. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn van dien aard dat leven onder de armoedegrens voor het gezin niet vreemd is. Het gezin lijdt vaak honger en ze hebben al overwogen om de kinderen te laten gaan werken. Beide ouders weten echter ook heel goed dat onderwijs erg belangrijk is. Een medewerker van de organisatie SJDT is met beide ouders een gesprek aangegaan en hun verteld van de mogelijkheid om de jongste, Vimala, in het weeshuis Pudhu Punal te laten gaan wonen. Zij kan dan haar droom, arts worden, dan waar maken. Zij woont nu in dit weeshuis, krijgt onderwijs en kan zo haar droom waar maken.

 

Pradeep Kumar

Pradeep Kumar is een jongen van elf jaar oud en heeft twee broers en één zus. Het gezin woont in de heuvels van Kodaikanal. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar heeft vaak geen werk. Ook de moeder probeert als coolie wat te verdienen maar ook voor haar geldt het: geen werk, geen inkomsten. Toch moeten er dagelijks zes monden gevoed worden. Een groot probleem. Vaak gaan de kinderen na het eten van een handjevol rijst slapen. De  ouders kunnen lezen noch schrijven maar weten heel goed dat onderwijs een zeer belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind. De moeder heeft met Pradeep Kumar een bezoek gebracht aan het weeshuis Pudhu Punal en een gesprek gehad met Br. Sebastian. Pradeep Kumar woont nu in dit weeshuis, gaat naar school, krijgt voldoende te eten. Met uw hulp kan hij wat van zijn toekomst maken.

Radhika

Radhika is een meisje van tien jaar oud en heeft twee broers. Haar vader probeert als dagloner op het land de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn erg weinig. In ieder geval niet genoeg om zijn gezin te kunnen onderhouden. De ouders hebben zelf nooit geen onderwijs gehad maar weten heel goed dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van een kind. Radhika is een slim meisje en gaat graag naar school. Beide ouders weten echter dat zij over enkele jaren moet gaan werken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van hun  problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Radhika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo een toekomst opbouwen.

Sharmila

Sharmila is een meisje van tien jaar oud en heeft twee jongere broertjes. Het gezin behoort tot een lage kaste en haar vader probeert met werkzaamheden in de bouw de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan krijgt hij geen loon. Het gezin leeft dan ook in stille armoede. Niet genoeg te eten, geen fatsoenlijke kleren en geen geld voor medicijnen. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun oudste kind. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is voor haar toekomst maar waar is de oolossing. Ze hebben de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Hem verteld van alle problemen en gevraagd of Sharmila in het weeshuis Pudhu Punal kon komen wonen. Zij woont nu in dit weeshuis, gaat naar school en, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, kan zij wat van haar toekomst maken.

Sudha

Sudha is een meisje van dertien jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een afgelegen gebied diep in de bossen en heuvels. Hier zijn weinig faciliteiten op het gebied van onderwijs en medische zorg. De vader probeert als landarbeider de kost te verdienen  maar het werk is zwaar en de inkomsten minimaal. De ouders willen dat Sudha goed onderwijs krijgt om zo een toekomst te krijgen waar ze recht op heeft.  Ze hebben hierover een gesprek gehad met een veldmedewerker van SJDT. Ook deze medewerker was al gauw overtuigd dat Sudha beter in het weeshuis Pudhu Punal kon gaan wonen. Zij woont nu in dit weeshuis, gaat graag naar school en heeft de kans wat van haar toekomst te maken. Voor € 15,00 in de maand helpt u haar daarbij.

 

>> Ga hier verder naar de volgende pagina