Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in India door het financieel te adopteren - Adoptiekinderen deel 17
Uw hulp biedt deze kinderen een toekomst!!

 

Harini S.

Harini is een meisje van tien jaar oud en heeft al het nodige meegemaakt. Zowel haar vader als haar moeder hebben haar aan haar lot overgelaten en zijn met een andere vrouw en man met de noorderzon vertrokken. Gelukkig voor Harini kon zij bij haar oma en opa gaan wonen. Deze zijn echter al op leeftijd en kunnen niet zo goed voor hun kleindochter zorgen. Een veldmedewerker van SJDT hoorde van de problemen en heeft een gesprek gehad met beide grootouders. Zowel opa als oma waren al vrij snel overtuigd dat het voor Harini beter zou zijn als zij in het weeshuis Pudhu Vansantham opgenoimen zou worden. Zij krijgt dan goed onderwijs en kan dan haar droom om bij de politie te gaan waar maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Harini is inmiddels financieel geadopteerd
door Soenil en Sharmila Awadhpersad te Zaandam.

Chellammal

Chellammal is een meisje van acht jaar oud en heeft drie zusjes en één broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders proberen als coolie op het land de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. Vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen met een hongerig gevoel slapen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is in het leven van een kind en ook dat Chellammal ontzettend graag naar school gaat. De moeder van Chellammal had gehoord van de organisatie SJDT en heeft een gesprek aangevraagd met Br. Sebastian. Na het aanhoren van haar verhaal is besloten om Chellammal op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij zal zo de kans krijgen een toekomst op te bouwen en een financiele adoptie-ouder kan haar daarbij helpen.

Chellammal is inmiddels financieel geadopteerd
door Hilde van der Vorst.

Vinothkumar

Vinothkumar is een jongen van zes jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. De vader in het gezin is al geruime tijd ziek en moet regelmatig naar het ziekenhuis voor de nodige behandelingen. De moeder staat er dus alleen voor en probeert als huishoudelijke hulp in een ziekenhuis te kost te verdienen. De inkomsten zijn echter van die aard dat ze, om de ziekenhuiskosten te betalen, geld heeft moeten lenen. Kortom, er heerst armoede in het gezin. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind en op advies van de buren hebben ze contact opgenomen met een medewerker van de organisatie SJDT. Ze hebben enkele gesprekken gehad en gevraagd of Vinothkumar in het weeshuis Pudhu Punal opgenomen kon worden. Na rijp beraad is besloten om deze jongen te helpen en hem op te nemen in dit weeshuis. Hij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Met uw hulp zal hem dat lukken.

Vinothkumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Sylvia Joustra te Oosterwolde.

Kaviya 

Kaviya is een meisje van tien jaar oud en heeft nog één zusje. Haar ouders zijn erg arm en door de droogte van de afgelopen jaren is er voor de vader, een dagloner op het land, haast geen werk. Geen werk, geen inkomsten. De ouders vinden het erg moeilijk om met deze situatie om te gaan. Het is erg triest als je je kinderen niet genoeg te eten kan geven en niet naar school kan laten gaan omdat ze geen fatsoenlijke kleding hebben. De ouders hoorden van de organisatie SJDT en hebben een gesprek aangevraagd met een medewerker van deze organisatie. Een en ander is beoordeeld en de beslissing is genomen om Kaviya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Kaviya woont nu in dit hostel, gaat naar school en zal zo de kans krijgen een toekomst met perpectief op te bouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door Zienat Rahiembaks te Den Haag.

Priyadharshini

Priyadharshini is een meisje met een verstandelijke beperking en is 16 jaar oud. Zij heeft één ouder zusje en twee jongere broertjes. Haar vader leeft niet meer en haar moeder kijkt nauwelijks naar haar kinderen om. Een oom heeft zich het lot van de kinderen aangetrokken en probeert zo goed mogelijk voor hen te zorgen. Priyadharshini heeft echter specifieke zorg nodig en die hij haar niet kan geven. Hij heeft hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en gevraagd om een oplossing. Priyadharshini is nu opgenomen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt haar diverse vaardigheden geleerd zoals  tanden te poetsen, zich aan te kleden en hoe om te gaan met andere kinderen.  Ook dit meisje heeft nog een toekomst voor zich en wie zijn wij om haar aan haar lot over te laten. Voor € 15,00 in de maand kunt u dit meisje helpen. 

Priyadharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Math en Jozé Schlosser-Kokkelkorn te Landgraaf.

Priyadharshini

Priyadharshini is een leuk meisje van zeven jaar oud. Haar vader is een taxi-driver en heeft door een ongeval zijn linkerbeen verloren en is dus niet meer in staat om zijn werk te doen. De inkomsten in dit gezin zijn dan ook minimaal en leven onder de armoedegrens is het gezin niet vreemd. De kinderen hebben dan ook niet altijd genoeg te eten en moeten vaak gaan slapen met een hongerig gevoel. De ouders hebben een gesprek gehad met de leiding van SJDT en om raad gevraagd. Het resultaat is dat de drie zusjes opgenomen zijn in het weeshuis Pudhu Vansantham. Hier krijgen ze genoeg te eten, gaan naar school en hebben zo zicht op een betere toekomst als die van hun ouders. Voor € 15,00 in de maand kan je Priyadharshini hiermee helpen.

Priyadharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Yoeri, Judith, Lucas en Sophie Courtin te Hulst.

Muthulakshmi

Muthulakshmi is een meisje van 12 jaar oud en heeft nog één zusje. Muthulakshmi heeft een verstandelijke en lichamelijke beperking. Zij heeft problemen met haar spraak en met haar lopen. Ook haar immuunsysteem is niet wat het moet zijn. Haar vader is een coolie maar zijn verdiensten zijn erg weinig. In ieder geval te weinig om Muthulakshmi die verzorging te geven die zij nodig heeft. De ouders hebben contact opgenomen met de organisatie SJDT om tot een oplossing te komen. Gezien de slechte conditie van het meisje is besloten om haar op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt haar geleerd om zichzelf aan te kleden, haar tanden te poetsen enz. Ook krijgt zij fysiotherapie om beter te kunnen praten en te kunnen lopen. Zij krijgt nu bovendien de nodige medicijnen. Voor € 15,00 in de maand kunt u Muthulakshmi helpen om straks wat zelfstandiger in de maatschappij te staan.

Muthulakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Will Tops te Amsterdam.

Tharani Priya

Tharani Priya is een leuk meisje van elf jaar oud en heeft één zusje. De vader van Tharani Priya is een dagloner en werkt op het veld. De laatste vijf jaar is er echter in hun regio erg weinig regen gevallen en de grond is helemaal uitgedroogd. Dit betekent dat er weinig werk is met het gevolg dat er weinig inkomsten zijn. Het gezin leeft dan ook in armoede en kunnen vaak hun dochters niet genoeg te eten geven. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Tijdens een bezoek van een medewerker van de organisatie SJDT hebben ze met hem een gesprek gehad en gevraagd of Tharani Priya opgenomen zou kunnen worden in het weeshuis Pudhu Punal. Het resultaat is dat Tharani Priya opgenomen is in dit weeshuis. Zij krijgt nu genoeg te eten, ze gaat naar school en met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan zij nu een toekomst opbouwen.

Tharani Priya is inmiddels financieel geadopteerd
door Bert Imhof en Frouk Lautenbach te Zuidlaren.

Renega

Renega is een meisje van elf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar ouders zijn enige tijd geleden vertrokken om werk te zoeken en zijn nooit meer terug gekomen. De twee meisjes wonen nu bij oma en opa. Opa probeert als coolie de kost te verdienen maar voor twee monden extra valt dat niet mee. Ze hebben een onderhoud gevraagd bij een medewerker van SJDT met de vraag of Renega niet in Pudhu Punal opgenomen zou kunnen worden. Zij kan dan naar school blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Renega woont nu in het weeshuis Pudhu Punal, gaat naar school en zal met de hulp van een financiele adoptieouder een toekomst op kunnen bouwen.

Renega is inmiddels finacieel geadopteerd
door Sjef Janssens te Colijnsplaat.

Divya

Divya is een meisje van tien jaar oud en heeft één jonger zusje. Hun ouders zijn gescheiden en geen van beiden wilden de zorg voor hun dochters op zich nemen. De kinderen zijn bij hun oma gaan wonen. Oma heeft echter nagenoeg geen inkomsten, wordt ouder en het zorgen voor haar twee kleinkinderen wordt steeds moeilijker. Ze heeft de hulp van de organisatie SJDT ingeroepen en om raad gevraagd. De medewerker van SJDT heeft de situatie ter plekke beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat in ieder geval één van de meisjes in het hostel  Pudhu Punal opgenomen zou kunnen worden. Diviya verblijft nu al weer enkele maanden in dit hostel, gaat naar school en met de hulp van een financiele adoptie-ouder zal zij wat van haar toekomst kunnen maken.

Divya  is inmiddels financieel geadopteerd
door Paul Heuskes en Edward Arnold te Maastricht.

Perarasi

Perarasi is een meisje van 12 jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar heeft vaak geen werk en dus ook geen inkomsten. In de regio waar het gezin woont is er jarenlang te weinig regen gevallen en dus moet hij steeds verder van huis om werk te zoeken. De inkomsten in dit gezin liggen ruim onder de armoedegrens en vaak is er niet genoeg te eten. Perarasi ging niet meer naar school en dat was eigenlijk de aanleiding dat de ouders een gesprek hebben gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Onderwijs blijft toch een hele belangrijke pijler voor de toekomst van een kind. Perarasi woont nu in het weeshuis Pudhu Punal, gaat naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Perarasi is inmiddels financieel geadopteerd
door Monika Chlebicz te Ede.

Pandiyalakshmi

Pandiyalakshmi is een meisje van zes jaar oud en heeft één broertje en twee zusjes. Haar vader is twee jaar geleden met een andere vrouw uit het dorp vertrokken en ze hebben nooit meer iets van hem gehoord of gezien. De moeder staat er dus alleen voor. Zij probeert als dagloner de kost te verdienen maar het valt voor haar niet mee om voor vier kinderen te zorgen. Niet genoeg te eten, geen nette kleding en geen geld voor medicijnen. Het gezin heeft het zwaar te verduren en de moeder weet de eindjes niet meer aan elkaar te knopen. Een gesprek met een stafmedewerker van de organisatie SJDT heeft de oplossing gebracht. Besloten is om één van de dochters, Pandiyalakshmi,op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat naar school, krijgt op tijd eten en drinken en kan nu een toekomst opbouwen. Voor € 15,00 in de maand helpt u haar daar mee.

Pandiyalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Eylen Korkmaz te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Madhubala

Madhubala is een meisje van zeven jaar oud en heeft één ouder broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje met het toilet in de struiken en de wasplaats in het dorp. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen niet vreemd. Ze maken zich wel zorgen over de toekomst van hun kinderen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is voor de toekomst van hun kinderen. Naar aanleiding van een gesprek met de buren hebbn ze contact opgenomen met de organisatie SJDT. Resultaat is dat Madhubala nu in het weeshuis Pudhu Punal woont. Ze gaat graag naar school en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.

Madhubala is inmiddels financieel geadopteerd
door Rebecca de Haan en Dinant Dorsthorst te Utrecht.

Pradeep Kumar

Pradeep Kumar is een jongen van elf jaar oud en heeft twee broers en één zus. Het gezin woont in de heuvels van Kodaikanal. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar heeft vaak geen werk. Ook de moeder probeert als coolie wat te verdienen maar ook voor haar geldt het: geen werk, geen inkomsten. Toch moeten er dagelijks zes monden gevoed worden. Een groot probleem. Vaak gaan de kinderen na het eten van een handjevol rijst slapen. De  ouders kunnen lezen noch schrijven maar weten heel goed dat onderwijs een zeer belangrijk gegeven is voor de toekomst van een kind. De moeder heeft met Pradeep Kumar een bezoek gebracht aan het weeshuis Pudhu Punal en een gesprek gehad met Br. Sebastian. Pradeep Kumar woont nu in dit weeshuis, gaat naar school, krijgt voldoende te eten. Met uw hulp kan hij wat van zijn toekomst maken.

Pradeep Kumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Marion en Bert de Bever te Wagenberg.

Radhika

Radhika is een meisje van tien jaar oud en heeft twee broers. Haar vader probeert als dagloner op het land de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn erg weinig. In ieder geval niet genoeg om zijn gezin te kunnen onderhouden. De ouders hebben zelf nooit geen onderwijs gehad maar weten heel goed dat onderwijs heel belangrijk is voor de toekomst van een kind. Radhika is een slim meisje en gaat graag naar school. Beide ouders weten echter dat zij over enkele jaren moet gaan werken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van hun  problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Radhika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo een toekomst opbouwen.

Radhika is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Amsterdam.

 

>> Ga hier verder naar de volgende pagina