Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

 

Adoptiekinderen deel 18
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Raman

Raman is een jongen van zeven jaar oud. Hij heeft een (tweeling)broertje en drie zusjes. Enkele jaren geleden is zijn vader overleden en stond zijn moeder er alleen voor. Zij is echter opnieuw getrouwd en heeft haar kinderen bij oma en opa achter gelaten. De grootouders zijn echter al op leeftijd en kunnen heel moeilijk de kost te verdienen. De armoede is dus troef. Beide grootouders hebben echter het beste voor met hun kleinkinderen en ze vragen zich af of hun kleinkind wel een toekomst heeft. Zijn tweelingbroer en zijn zussen wonen namelijk al in P. Punal. Zij hebben een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en het vervolg is dat Raman opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Hij is nu verzekerd van onderwijs, krijgt dagelijks voldoende te eten en kan, bij problemen op school, terugvallen op de leiding van Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand heeft ook deze jongen zicht op een toekomst met perspectief.

Raman is inmiddels financieel geadopteerd
door Marije de Jong te Franeker.

Lakshmanan

Lakshmanan is een jongen van zeven jaar oud. Hij heeft een (tweeling)broertje en drie zusjes. Enkele jaren geleden is zijn vader overleden en stond zijn moeder er alleen voor. Zij is echter opnieuw getrouwd en heeft haar kinderen bij oma en opa achter gelaten. De grootouders zijn echter al op leeftijd en kunnen heel moeilijk de kost te verdienen. De armoede is dus troef. Beide grootouders hebben echter het beste voor met hun kleinkinderen en ze vragen zich af of hun kleinkind wel een toekomst heeft. Zijn tweelingbroer en zijn zussen wonen namelijk al in P. Punal. Zij hebben een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en het vervolg is dat Lakshmanan opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Hij is nu verzekerd van onderwijs, krijgt dagelijks voldoende te eten en kan, bij problemen op school, terugvallen op de leiding van Pudhu Punal. Voor € 15,00 in de maand heeft deze jongen zicht op een toekomst met perspectief.

Lakshmanan is inmiddels financieel geadopteerd
door Marije de Jong te Franeker.

Dhanalakshmi M.

Dhanalakshmi is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Haar ouders, die als landarbeider de kost proberen te verdienen, behoren tot een lage kaste en daarom is het erg moeilijk voor hen om vast werk te hebben. Hun verdiensten zijn dan ook erg weinig. Als de huur voor hun huisje is betaald blijft er meestal niet veel meer over om de kinderen genoeg te eten te geven. Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen graag dat ze een opleiding krijgen om zo een toekomst op te bouwen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en het resultaat is dat Dhanalakshmi in het weeshuis Pudhu Punal is opgenomen. Zij is nu verzekerd van onderwijs, voldoende eten en kan wat van haar toekomst gaan maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Dhanalakshmi M. is inmiddels financieel geadopteerd
door Lisanne Stolk te Breda.

Suba Dharshiga

Suba Dharshiga is een meisje van dertien jaar oud en heeft één jonger broertje. Beide ouders zijn werkzaam als coolie op het land. Is er echter geen werk, dan hebben ze ook geen inkomsten. Hun verdiensten zijn erg weinig en met veel pijn en moeite kunnen ze de eindjes aan elkaar knopen. Het leven onder de armoedegrens is voor hen niets bijzonders. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben ten einde raad contact gezocht met een staflid van de organisatie SJDT om hun zorgen en problemen te vertellen. Na nog een aantal gesprekken is besloten om Suba Dharshiga op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en met uw hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Arthy

Arthy is een meisje van acht jaar oud en heeft twee jongere zusjes. Het gezin woont in een vervallen huisje samen met twee opa’s en twee oma’s. De vader werkte in een steenhouwerij  maar daar hij tijdens zijn werkzaamheden zijn been heeft gebroken  is hij niet meer in staat arbeid te verrichten. De moeder in het gezin probeert nu als houthakster en te werken op een koffieplantage de kost te verdienen. Het valt echter niet mee om voor negen personen de kost te verdienen. Arthy is nu acht jaar oud en zal over enkele jaren, als de situatie niet verandert, moeten gaan werken. De ouders vinden dat echter maar niets en hebben de organisatie SJDT om raad gevraagd. Na enkele gesprekken is besloten om Arthy op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan en een toekomst opbouwen. Met € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Sanjusri

Sanjusri is een meisje van zes jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Sanjusri heeft moeite met lopen en ook haar spraakvermogen laat erg te wensen over. Zij heeft veel aandacht en training nodig en dit kunnen haar ouders haar niet geven. Ook kunnen ze dat niet betalen. Ze hebben aan een medewerker van de organisatie SJDT gevraagd om een oplossing. Na rijp beraad is besloten om Sanjusri op te nemen in het hostel Pudhu Udhayam. Hier krijgt zij de nodige zorg. Zij krijgt oefeningen om haar motoriek te verbeteren en krijgt spraaklessen. Kortom, Sanjusri wordt in dit hostel goed verzorgd en zal, dankzij de nodige zorg, toch een toekomst op kunnen bouwen.
Met € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Sanjusri is inmiddels financieel geadopteerd
door Shalini Lokai te Den Haag.

Aravinth

Aravinth is een jongen van negen jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Tot enkele jaren geleden ging het goed met het gezin. De vader had werk en beide kinderen gingen naar school. Toen heeft het noodlot toegeslagen en is de vader aan een onbekende ziekte overleden. Sinds die tijd is het kommer en kwel in het gezin. De moeder is als coolie gaan werken maar verdient heel erg weinig en niet genoeg om haar kinderen van het nodige te voorzien. Beide kinderen gaan nu naar school maar als de situatie niet verandert zal de oudste over een paar jaar moeten gaan werken. De moeder weet dat onderwijs een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst van een kind is. Zij heeft met een medewerker van de organisatie SJDTvan alle problemen verteld en gevraagd om een oplossing. Na nog enkele gesprekken is besloten om Aravinth op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. De lasten van de moeder zijn nu wat minder en Aravinth heeft de kans zijn droom, politieman worden, waar te maken.

Abirami

Abirami is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee oudere broertjes. De vader is werkzaam in de bouw. Is er echter geen werk, dan heeft hij ook geen inkomsten. De moeder probeert als naaister wat inkomsten de vergaren maar het gezin woont in een klein dorp dus echt veel werk heeft zij niet. De vader in het gezin heeft niet veel op met zijn vrouw en drie kinderen. Hij heeft een verhouding met een andere vrouw en draagt financieel niets bij aan het huishouden. De moeder staat er dus alleen voor en dat met drie opgroeiende kinderen. Zij moet dagelijks de eindjes aan elkaar knopen en heeft uiteindelijk geld geleend tegen een hoge rente. Ook dit moet betaald worden. Ondanks de financiele problemen wilt zij toch dat haar kinderen naar school kunnen blijven gaan. Zij heeft contact gezocht met de organisatie SJDT en om raad gevraagd of Abirami door SJDT geholpen kan worden. Abiramai woont nu in het weeshuis Pudhu Vansantham, gaat naar school en kan zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Abirami is inmidddls financieel geadopteerd
door Maite van Houtte te Antwerpen, België.

Archana

Archana is een meisje van negen jaar oud en heeft nog drie zusjes. De vader in het gezin zorgt niet goed voor zijn vrouw en kinderen. Hij heeft een relatie met een andere vrouw en kijkt nauwelijks naar zijn vrouw en kinderen om. De moeder van de vier meisjes heeft vaak niet genoeg geld om een maaltijd te bereiden en haar dochters lijden dan honger. De toekomst van dit gezin is uitzichtloos en de moeder heeft de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Br. Sebastian heeft de situatie met zijn staf besproken en besloten om Archana op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Archana is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw maandelijkse € 15,00 een toekomst op kunnen bouwen.

Nishandhini

Nishandhini is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje, éen jonger zusje en één jonger broertje. Het gezin woont erg afgelegen en daarom is het erg moeilijk voor de ouders om aan werk te komen. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens en vaak is er dan ook niet voldoende te eten voor de kinderen. Ook het naar school gaan werd een probleem. Beide ouders hebben wel het beste met hun kinderen voor maar weten niet hoe ze een en ander zouden kunnen veranderen. Buren van het gezin hebben de ouders gewezen op de organisatie SJDT en ze hebben dan ook een gesprek gehad met een medewerker van deze organisatie. Het resultaat is dat Nishandhini opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu iedere dag naar school, doet daar goed haar best en zal met uw hulpeen toekomst op kunnen bouwen.

Nishandhini is inmiddels financieel geadopteerd
door Manon en Aarnout  Huijssoon te Doornspijk.

Karthikeyan

Karthikeyan is een jongen van zes jaar oud. Hij heeft één ouder zusje en één jonger broertje. De vader is een coolie en werkt op het land. Hij werkt echter maar drie dagen en daar kan het gezin niet van rondkomen. De moeder is als werkster in een ziekenhuis gaan werken maar haar verdiensten zijn te weinig om dagelijks drie kinderen te eten te geven. Op een gegeven moment zijn de ouders tot de conclusie gekomen dat het zo niet langer kon. Ze hebben gesprekken gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en gevraagd of die met een oplossing  konden komen.  Karthikeyan is nu, samen met zijn zusje Niroja, opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Beide kinderen hebben nu de kans om onderwijs te kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 15,00 in de maand kun je deze jongen daarmee helpen.

Akshaya

Akshaya is een meisje van 10 jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Dit meisje is geboren met een handicap: zij kan niet praten. Voor haar ouders is dit een verschrikkelijk probleem daar zij niet de financiele middelen hebben om hun dochter spraaklessen te geven. Zij zijn in contact gekomen met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad en om een oplossing gevraagd. Na enkele gesprekken met de ouders en Br. Sebastian is besloten om Akshaya op te nemen in het hostel Pudhu Udhayam. Hier krijgt zij spraaklessen en gaat zij naar de Pudhu Udhayam Special School. Akshaya is erg leergierig en kan ook el enkele woorden uitspreken. Kortom, zij is in Pudhu Udhayam op haar plaats en zal met uw hulp haar plaats in de maatschappij vinden.

Kamalesh

Kamalesh is een jongen van negen jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Zijn ouders behoren tot een lage kaste en werken als coolies op het land. Is er echter geen werk dan zijn er ook geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. De ouders hebben voor hun kinderen het beste voor en willen dat ze naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. Zou er niets veranderen dan zullen beide kinderen over enkele jaren moeten gaan werken. Toen een stafmedewerker van de organisatie SJDT hun dorp bezocht hebben ze hem om raad en hulp gevraagd. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Kamaleh op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Hij krijgt nu de kans om naar school te blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Voir € 15,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.

Kamaleh is inmiddels financieel geadopteerd
door Asma Khouja te Breda.

Veerapandi

Veerapandi is een jongen van zeven jaar oud en heeft één jonger zusje. Zijn vader heeft enige tijd geleden het gezin verlaten en dus staat de moeder er alleen voor. Zij werkt als coolie in een hotel. Is er echter geen werk dan heeft zij geen inkomsten. Zij kan dan ook dikwijls haar kinderen niet voldoende te eten geven. Het leven is zwaar voor het gezin en de moeder is dan ook erg bezorgd over de toekomst van haar kinderen.Zij wil graag dat haar kinderen opgroeien zonder zorgen en dat ze naar school kunnen blijven gaan. Zij heeft contact opgenomen met Br. Sebastian van de organisatie SJDT en heeft hem van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken is besloten om Veerapandi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Hij kan nu naar school blijven gaan en zo de kans krijgen om een toekomst op te bouwen. Met € 15,00 in de maand kunt u dit ventje daarmee helpen.

Veerapandi is inmiddels financieel geadopteerd
door Jenneke Pandelaar te Zwolle.

Priyadharsini

Priyadharshini is een meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader heeft het gezin in de steek gelaten en daarom woont de moeder met haar twee kinderen bij oma. Zowel de moeder als de oma van Priyadharshini proberen als dagloners de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook meer onder de armoedegrens dan er boven. De moeder van Priyadharshini maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar dochter. Ze gaat graag naar school en haar moeder vindt dat zij de kans moet krijgen om een toekomst op te bouwen. Zij heeft hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van SJDT en hem om raad gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Priyadharshini op te nemen in het weeshuis P. Punal. Zij kan nu in ieder geval naar school blijven gaan om zo wat van haar leven te maken.

Priyadharsini is inmiddels financieel geadopteerd
door Jenneke Pandelaar te Zwolle.

Saranya

Saranya is een meisje van 11 jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar ouders zijn werkzaam als dagloners op het land. Hun inkomsten zijn zeer weinig en het is voor de ouders financieel zeer moeilijk goed voor hun kinderen te zorgen. Haar zus is inmiddels gestopt met haar studie en is gaan werken om zo haar steentje bij te dragen. De ouders willen heel graag dat Saranya onderwijs kan blijven volgen en hebben tijdens veldwerkzaamheden van SJDT hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze medewerker heeft, na overleg met Br. Sebastian, de ouders meegedeeld dat Saranya welkom is in het weeshuis Pudhu Punal. Saranya kan met uw hulp naar school blijven gaan en is het voor haar mogelijk een beroepsopleiding te gaan volgen en zo een toekomst met perspectief krijgen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

 

Dhanalakshmi 

Dhanalakshmi is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één zusje. Haar vader is jaren geleden met de noorderzon vertrokken en niemand heeft hem ooit weer gezien. Sinds die tijd staat de moeder van de twee meisjes er alleen voor. Ook heeft zij nog de zorg voor haar moeder. Zij werkt als coolie in een steengroeve. Haar inkomsten zijn, ondanks dit zware werk, minimaal en zijn niet genoeg om het gezin te onderhouden. Het zusje van Dhanalakshmi woont al in P. Vansantham en de moeder heeft gevraagd aan Br. Sebastian of Dhanalakshmi ook in dit weeshuis kan komen wonen. Na nog enkele gesprekken is besloten om ook Dhanalakshmi op te nemen in dit weeshuis. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo, met uw hulp,  een toekomst opbouwen.

 

 

Prithika

Prithika is een meisje van acht jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. Geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen maar zoals het er naar uit ziet zal dat niet gemakkelijk te verwezelijken zijn. Ze weten heel goed dat onderwijs super belangrijk is voor hun kinderen maar ze maken zich daarover ernstige zorgen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem verteld van de problemen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Prithika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Prithika woont nu in dit hostel, gaat graag naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Janani

Janani is een meisje van dertien jaar oud en heeft één broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en beide ouders zijn werkzaam als dagloners. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. De ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Ze vinden onderwijs erg belangrijk en hebben, tijdens veldwerkzaamheden van SJDT, hierover een gesprek gehad met een medewerker van SJDT. Het resultaat is dat Janani is opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij heeft nu de kans om wat van haar toekomst te maken. Ze krijgt nu goed onderwijs en voldoende te eten. Voor  15,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

Janani is inmiddels financieel geadopteerd
door Jamie en Edwin Hoogland te Utrecht.

Dhanya Sri 

Dhanya Sri is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een losarbeider en werkt in de bouw. Vaak is er echter geen werk en er zijn dan ook geen inkomsten. Haar moeder werkt als coolie in een hotel maar ook deze werkzaamheden zijn niet voldoende om de juiste zorg voor hun kinderen te geven. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en maken zich dan ook grote zorgen. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind. Goed onderwijs is een goede toekomst! Ze hebben hierover een gesprek gehad met Br. Sebastian en deze heeft besloten, na overleg met de staf, om Dhanya Sri op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van jarenlang onderwijs en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.  

Velankanni Mary 

Velankanni Mary is een meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de bosjes en wassen aan de dorpspomp. De vader van Velankanni Mary werkt als losarbeider in de bouw maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. De moeder lijdt aan artritis en kan niet werken.
Het gezin leeft onder de armoedegrens en de ouders weten zich geen raad meer. Vooral over de toekomst van hun twee dochters maken ze zich zorgen. De ouders hebben een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na overleg met Br. Sebastian is besloten om Velankanni Mary op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu naar school en heeft zo de kans wat van haar toekomst te  maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Velankanni Mary is inmiddels financieel geadopteerd
door Chaya, Karishma, Shiva Nirandjan en Liena Gajadhar te Zoetermeer.

Mahalakshmi M.

Mahalakshmi is een meisje van negen jaar oud. Mahalakshmi is doofstom en beide ouders weten daar niet goed mee om te gaan. Het inkomen van de vader is zo weinig dat ze hun dochter niet die nodige zorg kunnen bieden die ze nodig heeft. Ze hebben daarom hulp bij de organisatie SJDT gezocht. Ze hebben enkele gesprekken gehad met de leiding van deze organisatie en gezien de (leef)omstandigheden van het gezin is er besloten om Mahalakshmi op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt haar geleerd om zich goed te verzorgen, tanden te poetsen, enz. Ook krijgt zij les in gebarentaal, kortom, Mahalakshmi is hier op haar plaats en zal met de hulp van SJDT én van een financiele adoptie-ouder wat van haar toekomst maken.

Mahalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Ellie en Philip Sas te Leiden.

Kalaiselvi 

Kalaiselvi is een meisje van elf jaar oud en heeft één zusje. Haar ouders behoren tot een lage kaste en proberen door hard te werken inkomsten te vergaren. Is er echter geen werk, dan zijn er geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is in het leven van een kind. Gezien de omstandigheden zou het voor Kalaiselvi niet zo lang meer duren voordat ze zou gaan werken. Een gesprek met een stafmedewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht. Kalaiselvi is opgenomen in het weeshuis Pudhu Vansantham, gaat naar school en kan zo haar droom om arts te worden waar maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Kalaiselvi is inmiddels financieel geadopteerd
door Ellie en Philip Sas te Leiden.

  >> Ga hier verder naar de volgende pagina