Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

 

Adoptiekinderen deel 18
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Kaviya

Kaviya is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar ouders zijn naar een andere staat vertrokken om werk te zoeken en hebben hun dochters bij de grootouders achter gelaten. Deze zijn echter al op leeftijd en het werd steeds moeilijker voor hen om voor hun kleindochters te zorgen. Ze hebben dan ook contact opgenomen met de organisatie SJDT en gevraagd of beide meisjes in het weeshuis Pudhu Punal konden worden opgenomen. Beide meisjes wonen nu in dit weeshuis, gaan naar school en doen daar goed hun best. Kaviya was tot juli dit jaar  financieel geadopteerd maar door persoonlijke problemen van de financiele adoptie-ouder is de financiele ondersteuning gestopt. Kaviya’s droom is om straks voor dokter te gaan studeren. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.  

 

 

 

Chellammal

Chellammal is een meisje van acht jaar oud en heeft drie zusjes en één broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders proberen als coolie op het land de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. Vaak is er niet genoeg te eten en gaan de kinderen met een hongerig gevoel slapen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijk gegeven is in het leven van een kind en ook dat Chellammal ontzettend graag naar school gaat. De moeder van Chellammal had gehoord van de organisatie SJDT en heeft een gesprek aangevraagd met Br. Sebastian. Na het aanhoren van haar verhaal is besloten om Chellammal op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij zal zo de kans krijgen een toekomst op te bouwen en een financiele adoptie-ouder kan haar daarbij helpen.

 

Harini S.

Harini is een meisje van tien jaar oud en heeft al het nodige meegemaakt. Zowel haar vader als haar moeder hebben haar aan haar lot overgelaten en zijn met een andere vrouw en man met de noorderzon vertrokken. Gelukkig voor Harini kon zij bij haar oma en opa gaan wonen. Deze zijn echter al op leeftijd en kunnen niet zo goed voor hun kleindochter zorgen. Een veldmedewerker van SJDT hoorde van de problemen en heeft een gesprek gehad met beide grootouders. Zowel opa als oma waren al vrij snel overtuigd dat het voor Harini beter zou zijn als zij in het weeshuis Pudhu Vansantham opgenoimen zou worden. Zij krijgt dan goed onderwijs en kan dan haar droom om bij de politie te gaan waar maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Harini is inmiddels financieel geadopteerd
door Soenil en Sharmila Awadhpersad te Zaandam.

 

 

 

Priyadharshini R.

Priyadharshini is een meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader heeft het gezin in de steek gelaten en daarom woont de moeder met haar twee kinderen bij oma. Zowel de moeder als de oma van Priyadharshini proberen als dagloners de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook meer onder de armoedegrens dan er boven. De moeder van Priyadharshini maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar dochter. Ze gaat graag naar school en haar moeder vindt dat zij de kans moet krijgen om een toekomst op te bouwen. Zij heeft hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van SJDT en hem om raad gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Priyadharshini op te nemen in het weeshuis P. Punal. Zij kan nu in ieder geval naar school blijven gaan om zo wat van haar leven te maken.

 

 

Sindhumathi

Sindhumathi is een meisje van veertien jaar oud en heeft één broer. Dit meisje heeft een verstandelijke beperking. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn niet genoeg om zijn gezin goed te kunnen onderhouden. Vooral Sindhumathi brengt met haar beperking de nodige, medische, kosten met zich mee. De buren van de ouders hebben hun geattendeerd op de organisatie SJDT en met name op het weeshuis Pudhu Udhayam. Ze zijn gaan praten met de staf van deze organisatie en het resultaat is dat Sindhumathi opgenomen is in dit weeshuis. Hier worden haar diverse vaardigheden aangeleerd: tanden poetsen, voor het eten handen wassen, haren kammen enz. Ook krijgt zij spraaklessen en bewegingsoefeningen. Kortom, in dit hostel krijgt zij de aandacht die nodig is zodat zij straks min of meer zelfstandig in de maatschappij kan staan.

 

 

Bhavatharani

Bhavatharani is een meisje van negen jaar oud en heeft één broertje. De vader van Bhavatharani is een dagloner en probeert zo de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor hen een vast gegeven. De ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen een toekomst voor hun kinderen die er anders uit moet zien als die van hen. Onderwijs is hiervan een belangrijke pijler. Ze hebben contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om Bhavatharani op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze gaat graag naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

 

 

 

Reshma

Reshma is een meisje van zeven jaar oud en heeft één broertje en één zusje.Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar geen werk, geen inkomsten. Reshma heeft een verstandelijke beperking en de medische kosten zijn voor dit gezin een blok aan het been. De ouders hoorden van buren over de organisatie SJDT en hebben met een stafmedewerker gepraat over de problemen van Reshma en dat het financieel erg zwaar is. Na nog enkele gesprekken is besloten om Reshma op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt haar geleerd zich aan te kleden, tanden te poetsen, voor het eten handen wassen enz. Ook Reshma heeft het recht op het toekomst en u kan haar daarbij helpen.

Reshma uis inmiddels financieel geadopteerd
door Mieke en Gerrit Timmermans te Zwijndrecht.

 

 

Saranya

Saranya is een meisje van 11 jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar ouders zijn werkzaam als dagloners op het land. Hun inkomsten zijn zeer weinig en het is voor de ouders financieel zeer moeilijk goed voor hun kinderen te zorgen. Haar zus is inmiddels gestopt met haar studie en is gaan werken om zo haar steentje bij te dragen. De ouders willen heel graag dat Saranya onderwijs kan blijven volgen en hebben tijdens veldwerkzaamheden van SJDT hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze medewerker heeft, na overleg met Br. Sebastian, de ouders meegedeeld dat Saranya welkom is in het weeshuis Pudhu Punal. Saranya kan met uw hulp naar school blijven gaan en is het voor haar mogelijk een beroepsopleiding te gaan volgen en zo een toekomst met perspectief krijgen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

 

Thithika 

Thithika is een meisje van vijf jaar oud en heeft nog een jonger broertje. Haar vader is enige tijd geleden overleden en dus staat haar moeder er alleen voor. Zij werkt in een hotel maar haar inkomsten zijn erg weinig. Ze kan haar twee kinderen niet altijd voldoende te eten geven en het leven onder de armoedegrens is haar niet vreemd. Van de buren had ze gehoord over de organisatie SJDT. Toen een veldmedewerker van SJDT het dorp bezocht heeft zij een gesprek gehad met hem en hem van alle problemen verteld. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Thithika op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Zij kan nu in ieder geval naar school gaan en zo een toekomst opbouwen. Uw hulp kan zij daarbij goed gebruiken.

 

 

 

Dhanalakshmi 

Dhanalakshmi is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één zusje. Haar vader is jaren geleden met de noorderzon vertrokken en niemand heeft hem ooit weer gezien. Sinds die tijd staat de moeder van de twee meisjes er alleen voor. Ook heeft zij nog de zorg voor haar moeder. Zij werkt als coolie in een steengroeve. Haar inkomsten zijn, ondanks dit zware werk, minimaal en zijn niet genoeg om het gezin te onderhouden. Het zusje van Dhanalakshmi woont al in P. Vansantham en de moeder heeft gevraagd aan Br. Sebastian of Dhanalakshmi ook in dit weeshuis kan komen wonen. Na nog enkele gesprekken is besloten om ook Dhanalakshmi op te nemen in dit weeshuis. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo, met uw hulp,  een toekomst opbouwen.

 

 

Vimala

Vimala is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één broer en één zus. Het gezin woont in een heuvelachtig gebied en diverse faciliteiten zijn dan ook erg beperkt. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn van dien aard dat leven onder de armoedegrens voor het gezin niet vreemd is. Het gezin lijdt vaak honger en ze hebben al overwogen om de kinderen te laten gaan werken. Beide ouders weten echter ook heel goed dat onderwijs erg belangrijk is. Een medewerker van de organisatie SJDT is met beide ouders een gesprek aangegaan en hun verteld van de mogelijkheid om de jongste, Vimala, in het weeshuis Pudhu Punal te laten gaan wonen. Zij kan dan haar droom, arts worden, waar maken. Zij woont nu in dit weeshuis, krijgt onderwijs en met uw hulp kunnen we  haar droom waar maken.

 

 

Prithika

Prithika is een meisje van acht jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. Geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen maar zoals het er naar uit ziet zal dat niet gemakkelijk te verwezelijken zijn. Ze weten heel goed dat onderwijs super belangrijk is voor hun kinderen maar ze maken zich daarover ernstige zorgen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem verteld van de problemen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Prithika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Prithika woont nu in dit hostel, gaat graag naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Pandimeena

Pandi Meena is een meisje van tien jaar oud en heeft nog één zusje. Haar vader is jaren geleden met de noorderzon vertrokken en niemand heeft hem ooit weer gezien. Sinds die tijd staat de moeder van de twee meisjes er alleen voor. Ook heeft zij nog de zorg voor haar moeder. Zij werkt als coolie in een steengroeve. Haar inkomsten zijn, ondanks dit zware werk, minimaal en zijn niet genoeg om het gezin te onderhouden. Het zusje van Pandi Meena woont inmiddels ook in P. Vansantham en de moeder heeft gevraagd aan Br. Sebastian of Pandi Meena ook in dit weeshuis kan komen wonen. Na nog enkele gesprekken is besloten om ook Pandi Meena op te nemen in dit weeshuis. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo, met uw hulp, haar droom om politie-agente te worden, waar maken.

Pandi Meena is inmiddels financieel geadopteerd
door Polona Kuzman en Joop van Langen te Nijmegen.

 

Kaviya K.

Kaviya is een meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Kaviya heeft een verstandelijke beperking en haar ouders weten daar niet goed mee om te gaan. Ze hebben contact opgenomen met de organisatie SJDT en om hulp gevraagd. Deze organisatie heeft het weeshuis/hostel Pudhu Udhayam waar kinderen met een handicap geleerd worden om bepaalde handelingen zoals tanden poetsen, zich aankleden handen wassen voor het eten enz. zich eigen te maken. Tijdens de lessen op school kan Kaviya goed en aandachtig luisteren maar onthouden is voor haar erg moeilijk. Herhalen en herhalen is dan ook erg belangrijk voor haar. Ondanks haar beperking voelt Kaviya zich thuis in Pudhu Udhayam en de leiding van SJDT doet er alles aan om haar de komende jaren zelfstandiger te maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u daarmee helpen.

 

 

Janani

Janani is een meisje van twaalf jaar oud en heeft één broertje. Het gezin behoort tot een lage kaste en beide ouders zijn werkzaam als dagloners. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. De ouders maken zich zorgen over hun kinderen. Ze vinden onderwijs erg belangrijk en hebben, tijdens veldwerkzaamheden van SJDT, hierover een gesprek geh admet een medewerker van SJDT. Het resultaat is dat Janai is opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij heeft nu de kans om wat van haar toekomst te maken. Ze krijgt nu goed onderwijs en voldoende te eten. Voor  15,00 in de maand kunt u haar daar mee helpen.

 

 

 

Dhanya Sri 

Dhanya Sri is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een losarbeider en werkt in de bouw. Vaak is er echter geen werk en er zijn dan ook geen inkomsten. Haar moeder werkt als coolie in een hotel maar ook deze werkzaamheden zijn niet voldoende om de juiste zorg voor hun kinderen te geven. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en maken zich dan ook grote zorgen. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind. Goed onderwijs is een goede toekomst! Ze hebben hierover een gesprek gehad met Br. Sebastian en deze heeft besloten, na overleg met de staf, om Dhanya Sri op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van jarenlang onderwijs en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.  

 

 

 

Velankanni Mary 

Velankanni Mary is een meisje van zes jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. Het toilet in de bosjes en wassen aan de dorpspomp. De vader van Velankanni Mary werkt als losarbeider in de bouw maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. De moeder lijdt aan artritis en kan niet werken.
Het gezin leeft onder de armoedegrens en de ouders weten zich geen raad meer. Vooral over de toekomst van hun twee dochters maken ze zich zorgen. De ouders hebben een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na overleg met Br. Sebastian is besloten om Velankanni Mary op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu naar school en heeft zo de kans wat van haar toekomst te  maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

 

 

Dhanalakshmi 

Dhanalakshmi is en meisje van elf jaar oud en heeft nog één zusje en één broertje. Haar vader is vorig jaar overleden en de moeder staat er dus helemaal alleen voor. Naast het zorgen voor haar gezin werkt ze nog als coolie in de bouw. Vaak is er echter geen werk en zijn er dus geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Zij maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar kinderen. Dhanalaksmi heeft geweldige toekomstplannen: ze wilt graag dokter worden. Haar moeder vindt dit natuurlijk geweldig maar hoe dit te realiseren? Ze heeft hierover enkele gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze medewerker heeft de gezinssituatie beoordeeld en het resultaat is dat Dhanalakshmi opgenomen is in het weeshuis Pudhu Vansantham. Zij gaat naar school, doet daar goed haar best en u kunt haar helpen om haar droom te realiseren.

Dhanalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Noëlle Beijers en Jan en Tatiana Wiebing  te Venray.

 

Hemalatha 

Hemalatha is een meisje van elf jaar oud en heeft nog twee zusjes. Haar ouders zijn gescheiden en hebben de kinderen achter gelaten bij oma en opa. Deze zijn echter al op leeftijd en hebben niet meer de energie om voor drie kinderen te zorgen. Ze hebben contact opgenomen met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en om hulp gevraagd. Na rijp beraad is besloten om Hemalatha op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Hemalatha woont inmiddels in dit weeshuis, gaat naar school en er inmiddels haar draai gevonden. Ze gaat graag naar school en met uw hulp zal zij wat van haar toekomst kunnen maken.

 

 

 

 

Mahalakshmi M.

Mahalakshmi is een meisje van negen jaar oud. Mahalakshmi is doofstom en beide ouders weten daar niet goed mee om te gaan. Het inkomen van de vader is zo weinig dat ze hun dochter niet die nodige zorg kunnen bieden die ze nodig heeft. Ze hebben daarom  hulp bij de organisatie SJDT gezocht. Ze hebben enkele gesprekken gehad met de leiding van deze organisatie en gezien de (leef)omstandigheden van het gezin is er besloten om Mahalakshmi op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt haar geleerd om zich goed te verzorgen, tanden te poetsen, enz. Ook krijgt zij les in gebarentaal, kortom, Mahalakshmi is hier op haar plaats en zal haar met de hulp van SJDT én van een financiele adoptie-ouder wat van haar toekomst maken.

 

 

Kalaiselvi 

Kalaiselvi is een meisje van elf jaar oud en heeft één zusje. Haar ouders behoren tot een lage kaste en proberen door hard te werken inkomsten te vergaren. Is er echter geen werk, dan zijn er geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. Beide ouders weten heel goed dat onderwijs een belangrijk gegeven is in het leven van een kind. Gezien de omstandigheden zou het voor Kalaiselvi niet zo lang meer duren voordat ze zou gaan werken. Een gesprek met een stafmedewerker van SJDT heeft de oplossing gebracht. Kalaiselvi is opgenomen in het weeshuis Pudhu Vansantham, gaat naar school en kan zo haar droom om arts te worden waar maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

 

 

 

Nagalakshmi 

Nagalakshmi is een meisje van elf jaar oud en heeft nog één (tweeling)zusje. Haar ouders werken als coolie op het land maar zitten vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Vaak is er niet genoeg te eten en moeten de meisjes met een hongerige maag gaan slapen. Beide ouders weten dat onderwijs een belangrijke pijler is in het leven maar weten niet goed hoe dat in te vullen. Ze hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van SJDT en deze van de problemen verteld. Nagalakshmi wilt graag bij de politie gaan werken en weet dat ze dan heel goed haar best moet doen op school. Nagalakshmi woont inmiddels in het weeshuis Pudhu Vansantham, gaat naar school en zal met de hulp van een financiele adoptie-ouder haar droom waar kunnen maken.

Nagalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Els te Pelt, België.

 

 

Sudha

Sudha is een meisje van dertien jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een afgelegen gebied diep in de bossen en heuvels. Hier zijn weinig faciliteiten op het gebied van onderwijs en medische zorg. De vader probeert als landarbeider de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten minimaal. De ouders willen heel graag dat Sudha goed onderwijs krijgt om zo een toekomst te krijgen waar ze recht op heeft. Tijdens veldwerkzaamheden van Sjdt hebben ze hierover een gesprek gehad en Br. Sebastian was al gauw overtuigd dat Sudha beter in het weeshuis Pudhu Punal kon gaan wonen. Zij woont nu in dit weeshuis, gaat graag naar school en heeft de kans wat van haar toekomst te maken. Voor € 15,00 in de maand helpt u haar daarbij.

Chellapandi

Chellapandi is een jongen van dertien jaar oud en heeft nog twee oudere broers. Zijn beide ouders werken als coolies in Mumbai, ver weg van hun kinderen. Hun inkomsten zijn zeer weinig en de ouders zijn financieel niet staat voor hun drie kinderen te zorgen. Ook het volgen van onderwijs was een groot probleem. Ten einde raad hebben de ouders Br. Sebastian om hulp gevraagd. Na enkele gesprekken met de leiding van SJDT en de ouders wonen Chellapandi en zijn broers nu in het jongensweeshuis Boys Village. Chellapandi gaat graag naar school en zal met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst op kunnen bouwen.

 

 

 

 

  >> Ga hier verder naar de volgende pagina