Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 19
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!
 

Arjunan

Arjunan is een jongen van negen jaar oud en heeft één ouder zusje. Beide ouders proberen als coolie de kost te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er geen inkomsten. Het gezin leeft meestal ruim onder de armoedegrens en met een lege maag naar school gaan komt dan nog al eens een keer voor. Beide ouders zijn erg bezorgd voor wat de toekomst brengt. Ze weten drommels goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van een kind maar weten niet hoe te handelen. Tijdens een bezoek van een medewerker van de organisatie SJDT zijn beide ouders een gesprek met hem aangegaan en hem van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Arjunan op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Hier krijgt hij de kans om onderwijs te blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Met € 15,00 in de maand kunt u hem daarmee helpen.  

Arjunan is inmiddels financieel geadopteerd
door Helena en Stefan Lipschart te Moordrecht.

 

Sarumathy

Sarumathy is een meisje van zeven jaar oud en heeft geen broertjes of zusjes. Sarumathy woont, samen met haar ouders, in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. De vader van Sarumathy probeert als dagloner de kost te verdienen. Hij heeft echter een slechte gezondheid en kan maar drie dagen in de week werken. Zijn inkomsten zijn dan ook erg weinig. Het gezin leeft vaak onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochter. Zij weten namelijk heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun dochter. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT en hem gevraagd of het niet mogelijk is om Sarumathy in het hostel Pudhu Punal te laten wonen. Zij is dan vezekerd van onderwijs en kan dan na de primary school door blijven studeren. Sarumathy woont nu in het hostel Pudhu Punal, gaat naar school en zal een toekomst met perspectief hebben.

Jeevannatham

Jeevanantham is een jongen van 10 jaar oud en heeft 2 oudere zusjes en één jonger broertje. De ouders zijn vertrokken naar Andhra Pradesh om daar te werken. De kinderen wonen nu bij hun grootouders. Op school werd niet naar de jongen omgekeken. Hij wilde niet lezen, niet schrijven en op vragen van de leerkracht kwam er geen antwoord. Tijdens een bezoek van een medewerker aan het dorp waar Jeevanantham woont zijn ze in gesprek geraakt met opa en oma en al gauw werd duidelijk dat Jeevanantham een verstandelijke beperking heeft. Na rijp beraad is besloten om deze jongen op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier krijgt hij de aandacht die hij nodig heeft. Zij leren hem sociale vaardigheden, zich aankleden, tanden poetsen enz. Op de speciale school krijgt hij les in lezen en schrijven en leren ze hem om te gaan met andere kinderen. Ook deze jongen heeft recht op een toekomst!

Paul Raj

Paul Raj is een jongen van zeven jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader heeft zijn vrouw verlaten en is met een andere vrouw gaan samenwonen. Hij heeft totaal geen belangstelling meer voor zijn gezin en laat zijn kinderen aan hun lot over. Inmiddels woont de moeder van beide kinderen met een andere man. De inkomsten in dit gezin zijn echter minimaal en vaak is er niet genoeg te eten. De moeder maakt zich grote zorgen voor de toekomst want zij weet heel goed dat onderwijs erg belangrijk is. Komt hier geen verandering in dan zal over enkele jaren de dochter of de zoon moeten gaan werken. Een stafmedewerker van SJDT heeft van de problemen in het gezin gehoord en heeft een en ander doorgesproken met de moeder. Resultaat is dat Paul Raj opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Hij kan nu naar school blijven gaan en met uw hulp een toekomst opbouwen.

Paul Raj is inmiddels financieel geadopteerd
door Atje en Albert Jan Klein Langenhorst te Hoogeveen.

Arthy


Arthy is een meisje van acht jaar oud en heeft twee jongere zusjes. Het gezin woont in een vervallen huisje samen met twee opa’s en twee oma’s. De vader werkte in een steenhouwerij  maar daar hij tijdens zijn werkzaamheden zijn been heeft gebroken  is hij niet meer in staat arbeid te verrichten. De moeder in het gezin probeert nu als houthakster en te werken op een koffieplantage de kost te verdienen. Het valt echter niet mee om voor negen personen de kost te verdienen. Arthy is nu acht jaar oud en zal over enkele jaren, als de situatie niet verandert, moeten gaan werken. De ouders vinden dat echter maar niets en hebben de organisatie SJDT om raad gevraagd. Na enkele gesprekken is besloten om Arthy op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en een toekomst opbouwen. Met € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Arthy is inmiddels financieel geadopteerd
door  Shanta Pahladsingh te Den Haag.

Suba Dharshiga

Suba Dharshiga is een meisje van dertien jaar oud en heeft één jonger broertje. Beide ouders zijn werkzaam als coolie op het land. Is er echter geen werk, dan hebben ze ook geen inkomsten. Hun verdiensten zijn erg weinig en met veel pijn en moeite kunnen ze de eindjes aan elkaar knopen. Het leven onder de armoedegrens is voor hen niets bijzonders. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en hebben ten einde raad contact gezocht met een staflid van de organisatie SJDT om hun zorgen en problemen te vertellen. Na nog een aantal gesprekken is besloten om Suba Dharshiga op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu dagelijks naar school, krijgt voldoende te eten en met uw hulp heeft ze zicht op een kansrijke toekomst.

Suba Dharhiga is inmiddels financieel geadopteerd
door Shanta Pahladsingh te Den Haag.

Nagaraj

Nagaraj is een jongen van elf jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De vader heeft enige tijd geleden het gezin verlaten, woont in een ander dorp en kijkt  niet meer naar zijn gezin om. De moeder werkt als coolie op het land en probeert zo dagelijks de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan heeft zij geen inkomsten. Het leven onder de armoedegrens is voor het gezin niet vreemd. Zij maakt zich wel grote zorgen over de toekomst van haar kinderen. Zij weet heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van haar kinderen en heeft hierover gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Nagaraj opgenomen is in het hostel SCI College te Bathlagundu. Met uw hulp van maandelijks € 15,00 kan deze jongen wat van zijn toekomst maken.

Prithika

Prithika is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder en één jonger zusje.De vader in het gezin is een coolie die op het land werkt. Met de moesson kan er echter niet gewerkt worden en zijn er geen inkomsten. De moeder heeft huidproblemen en krijgt daar voor medicijnen. Dit zijn weer extra uitgaven voor het gezin. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en zien de toekomst heel somber in. Een medewerker van de organisatie SJDT heeft met beide ouders een gesprek gehad en hen verteld van de mogelijkheden van deze organisatie. Beide ouders weten ook dat met name onderwijs erg belangrijk is voor een kind. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Prithika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en zo de kans hebben wat van haar toekomst te maken.

Aravinth

Aravinth is een jongen van negen jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Tot enkele jaren geleden ging het goed met het gezin. De vader had werk en beide kinderen gingen naar school. Toen heeft het noodlot toegeslagen en is de vader aan een onbekende ziekte overleden. Sinds die tijd is het kommer en kwel in het gezin. De moeder is als coolie gaan werken maar verdient heel erg weinig en niet genoeg om haar kinderen van het nodige te voorzien. Beide kinderen gaan nu naar school maar als de situatie niet verandert zal de oudste over een paar jaar moeten gaan werken. De moeder weet dat onderwijs een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst van een kind is. Zij heeft met een medewerker van de organisatie SJDTvan alle problemen verteld en gevraagd om een oplossing. Na nog enkele gesprekken is besloten om Aravinth op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. De lasten van de moeder zijn nu wat minder en Aravinth heeft de kans zijn droom, politieman worden, waar te maken.

Aravinth is inmiddels financieel geadopteerd
door  Shanta Pahladsingh te Den Haag.

Archana

Archana is een meisje van negen jaar oud en heeft nog drie zusjes. De vader in het gezin zorgt niet goed voor zijn vrouw en kinderen. Hij heeft een relatie met een andere vrouw en kijkt nauwelijks naar zijn vrouw en kinderen om. De moeder van de vier meisjes heeft vaak niet genoeg geld om een maaltijd te bereiden en haar dochters lijden dan honger. De toekomst van dit gezin is uitzichtloos en de moeder heeft de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Br. Sebastian heeft de situatie met zijn staf besproken en besloten om Archana op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Archana is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw maandelijkse € 15,00 een toekomst op kunnen bouwen.

Archana is inmiddels financieel geadopteerd
door Macy Santana en Niels van Esveld.

Karthikeyan

Karthikeyan is een jongen van zes jaar oud. Hij heeft één ouder zusje en één jonger broertje. De vader is een coolie en werkt op het land. Hij werkt echter maar drie dagen en daar kan het gezin niet van rondkomen. De moeder is als werkster in een ziekenhuis gaan werken maar haar verdiensten zijn te weinig om dagelijks drie kinderen te eten te geven. Op een gegeven moment zijn de ouders tot de conclusie gekomen dat het zo niet langer kon. Ze hebben gesprekken gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en gevraagd of die met een oplossing  konden komen.  Karthikeyan is nu, samen met zijn zusje Niroja, opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Beide kinderen hebben nu de kans om onderwijs te kunnen blijven volgen om zo een toekomst op te bouwen. Voor € 15,00 in de maand kun je deze jongen daarmee helpen.

Karthikeyan is inmiddels financieel geadopteerd
door Shanta Pahladsingh te Den Haag.

Akshaya

Akshaya is een meisje van 10 jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Dit meisje is geboren met een handicap: zij kan niet praten. Voor haar ouders is dit een verschrikkelijk probleem daar zij niet de financiele middelen hebben om hun dochter spraaklessen te geven. Zij zijn in contact gekomen met een medewerker van de organisatie SJDT en hem om raad en om een oplossing gevraagd. Na enkele gesprekken met de ouders en Br. Sebastian is besloten om Akshaya op te nemen in het hostel Pudhu Udhayam. Hier krijgt zij spraaklessen en gaat zij naar de Pudhu Udhayam Special School. Akshaya is erg leergierig en kan ook el enkele woorden uitspreken. Kortom, zij is in Pudhu Udhayam op haar plaats en zal met uw hulp haar plaats in de maatschappij vinden.

Akshaya is inmiddels financieel geadopteerd
door Nicole van der Kaa te Eindhoven.

Manjula Devi

Manjula Devi is een meisje van negen jaar oud en heeft één jonger broertje.Ook oma en opa maken deel uit van het gezin. Haar vader is een constructie-arbeider maar heeft vaak last van depressies en is dan niet in staat om te werken. Zijn inkomsten zijn dan ook erg weinig en vaak niet genoeg om iedereen voldoende te eten te geven. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en maken zich grote zorgen over hun toekomst. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Manjula Devi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu naar school en zal, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, wat van haar toekomst kunnen maken.

 

Saranya

Saranya is een meisje van 11 jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar ouders zijn werkzaam als dagloners op het land. Hun inkomsten zijn zeer weinig en het is voor de ouders financieel zeer moeilijk goed voor hun kinderen te zorgen. Haar zus is inmiddels gestopt met haar studie en is gaan werken om zo haar steentje bij te dragen. De ouders willen heel graag dat Saranya onderwijs kan blijven volgen en hebben tijdens veldwerkzaamheden van SJDT hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Deze medewerker heeft, na overleg met Br. Sebastian, de ouders meegedeeld dat Saranya welkom is in het weeshuis Pudhu Punal. Saranya kan met uw hulp naar school blijven gaan en is het voor haar mogelijk een beroepsopleiding te gaan volgen en zo een toekomst met perspectief krijgen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Dhanalakshmi 

Dhanalakshmi is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één zusje. Haar vader is jaren geleden met de noorderzon vertrokken en niemand heeft hem ooit weer gezien. Sinds die tijd staat de moeder van de twee meisjes er alleen voor. Ook heeft zij nog de zorg voor haar moeder. Zij werkt als coolie in een steengroeve. Haar inkomsten zijn, ondanks dit zware werk, minimaal en zijn niet genoeg om het gezin te onderhouden. Het zusje van Dhanalakshmi woont al in P. Vansantham en de moeder heeft gevraagd aan Br. Sebastian of Dhanalakshmi ook in dit weeshuis kan komen wonen. Na nog enkele gesprekken is besloten om ook Dhanalakshmi op te nemen in dit weeshuis. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo, met uw hulp,  een toekomst opbouwen.

 

Prithika

Prithika is een meisje van acht jaar oud en heeft twee oudere zusjes. Haar vader probeert als dagloner de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. Geen werk, geen inkomsten. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Beide ouders willen het beste voor hun kinderen maar zoals het er naar uit ziet zal dat niet gemakkelijk te verwezelijken zijn. Ze weten heel goed dat onderwijs super belangrijk is voor hun kinderen maar ze maken zich daarover ernstige zorgen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem verteld van de problemen. Na nog enkele gesprekken is besloten om Prithika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Prithika woont nu in dit hostel, gaat graag naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Dhanya Sri 

Dhanya Sri is een meisje van vijf jaar oud en heeft één ouder broertje. Haar vader is een losarbeider en werkt in de bouw. Vaak is er echter geen werk en er zijn dan ook geen inkomsten. Haar moeder werkt als coolie in een hotel maar ook deze werkzaamheden zijn niet voldoende om de juiste zorg voor hun kinderen te geven. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en maken zich dan ook grote zorgen. Ze weten dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind. Goed onderwijs is een goede toekomst! Ze hebben hierover een gesprek gehad met Br. Sebastian en deze heeft besloten, na overleg met de staf, om Dhanya Sri op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van jarenlang onderwijs en kan met uw hulp een toekomst opbouwen.  

Dhanu Sri

Dhanu Sri is een meisje van zeven jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Haar ouders zijn gescheiden en zijn hun eigen weg gegaan. Niemand weet waar ze nu wonen. Dhanu Sri is opgevangen door haar oma. Deze probeert zo goed mogelijk voor haar kleindochter te zorgen maar het valt niet mee. Zij werkt als dagloner op het veld om wat te verdienen maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. Ondanks dat oma al een klein beetje op leeftijd is weet zij heel goed dat onderwijs erg belangrijk is en heeft op een dag de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Dhanu Sri nu in het weeshuis Pudhu Punal woont. Zij gaat graag naar school en met uw hulp zal zij wat van haar toekomst maken.

Danu Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door Paul Serré te Eindhoven.

Kaviya R.

Kaviya is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar ouders zijn naar een andere staat vertrokken om werk te zoeken en hebben hun dochters bij de grootouders achter gelaten. Deze zijn echter al op leeftijd en het werd steeds moeilijker voor hen om voor hun kleindochters te zorgen. Ze hebben dan ook contact opgenomen met de organisatie SJDT en gevraagd of beide meisjes in het weeshuis Pudhu Punal konden worden opgenomen. Beide meisjes wonen nu in dit weeshuis, gaan naar school en doen daar goed hun best. Kaviya’s droom is om straks voor dokter te gaan studeren. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen. 

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door Mattie van Rooijen te Hoogland.

Smithra

Smithra is een meisje van tien jaar oud en heeft twee oudere zussen, één jongere zus en één jongere broer. Beide ouders werken op het land maar als je vaak zonder werk zit valt het niet mee om dagelijks zeven magen te vullen. Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen want ze weten dat goed onderwijs erg belangrijk is. De buren van het gezin vertelden de moeder dat de organisatie SJDT misschien wel een oplossing had. Zij heeft het kantoor van SJDT bezocht en met een medewerker een lang gesprek gehad. Na overleg met Br. Sebastian is besloten om Smithra op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu onderwijs blijven volgen om zo een toekomst met perspectief te kunnen krijgen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Swetha

Swetha is een meisje van negen jaar oud en heeft tien broertjes en zusjes. Één zusje en één broertje zijn overleden. Vijf broertjes en zusjes wonen al in de weeshuizen Pudhu Punal en Pudhu Irudayam. De vader probeert de kost te verdienen in de bouw en de moeder werkt als kok in een cateringbedrijf. Vaak is er echter geen werk en zijn er geen inkomsten. Niet genoeg te eten, geen fatsoenlijke kleding, bij ziekte geen medicijnen. Maar beide ouders vinden het moeilijk om alle kinderen het onderwijs te geven waar ze recht op hebben. Ook Swetha heeft recht op onderwijs en daarom hebben ze aan Br. Sebastian gevraagd of Swetha opgenomen zou kunnen worden in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan dan naar school blijven gaan en straks een vervolgopleiding gaan volgen. Voor € 15,00 in de maand helpt u haar daarbij.

Gayathiri Priya

Gayathiri Priya is een meisje van negen jaar oud en heeft één jonger broertje. Twee jaar geleden is de vader overleden en moest de moeder alleen verder. Zij probeert nu als coolie de kost te verdienen maar haar inkomsten zijn niet toereikend genoeg om voor haar kinderen dagelijks een maaltijd te bereiden. Leven onder de armoedegrens is dit gezin niet vreemd. Beide kinderen gaan nu nog naar school maar in de toekomst zal dit problemen op gaan leveren. Een stafmedewerker van de organisatie SJDT die in het dorp op werkbezoek was hoorde van de problemen van de moeder en is een gesprek met haar aangegaan. Ook met Br. Sebastian is nog een en ander door genomen en het resultaat is dat Gayathiri Priya nu in het weeshuis Pudhu Punal woont. Zij kan nu ook in de toekomst onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen. Gayathiri Priya rekent op uw hulp!

Gayatri Priya is inmiddels financieel geadopteerd
door Natascha van der Doelen en Stefan Rijnders te Veldhoven.

Manikandan

Manikandan is een jongen van tien jaar oud en heeft één jonger zusje. Zijn ouders zijn coolies en werken op het land. Gedurende de moesson is er echter bijna geen werk en zijn de inkomsten minimaal. Manikandan heeft veel problemen met lezen en schrijven, heeft spraakproblemen en is hyperaktief. Ook heeft hij last van koortsaanvallen en ademhalingsproblemen. Hij krijgt hiervoor medicijnen maar die zijn erg duur en vaak is daar geen geld voor. Zijn ouders werden door een buurtbewoner geattendeerd op het weeshuis Pudhu Udhayam. Na enkele gesprekken met Br. Sebastian van de organisatie SJDT is besloten om Manikandan op te nemen in dit weeshuis. Hij krijgt hier spraakles, lees- en schrijfles en hoe om te gaan met andere kinderen. Kortom, hij is hier op zijn plaats en zal van lieverlee wat van zijn toekomst gaan maken.

Manikandan is inmiddels financieel geadopteerd
door Shanta Pahladsingh te Den Haag

Karpagavalli

Karpagavalli is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder en één jonger broertje. Haar ouders werken als coolies op het land maar het werk is zwaar en de inkomsten zijn erg weinig. De vader in het gezin kijkt maar amper naar zijn gezin om en de moeder staat er dan ook grotendeels alleen voor. Met veel pijn en moeite kan zij haar kinderen twee keer per dag te eten geven. Ook het naar school gaan ging problemen op leveren. Op zekere dag heeft zij de stoute schoenen aan getrokken en op gesprek geweest bij Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Ze heeft hem van alle problemen verteld en gevraagd of het mogelijk was of hun dochter Karpagavalli in het hostel Pudhu Punal opgenomen kon worden. Zo gezegd, zo gedaan. Karpagavalli woont nu in dit hostel, gaat graag naar school en zal, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, wat van haar toekomst kunnen maken.

 

Kaviya A.

Kaviya is een meisje van acht jaar oud en heeft twee oudere broertjes. Het gezin bestaat uit de twee ouders, twee oma’s en drie kinderen. Er moet dus dagelijks voor zeven personen eten zijn. Beide ouders werken als dagloners op het veld maar is er geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze weten heel goed dat onderwijs een hele belangrijke pijler is voor de toekomst van een kind. Tijdens een bezoek van een stafmedewerker van de organisatie SJDT aan het dorp hebben de ouders een gesprek gehad en hem van alle problemen verteld. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Kaviya op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Kaviya gaat naar school, doet daar erg goed haar best en zal met uw hulp wat van haar toekomst maken.     

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door Shanta Pahladsingh te Den Haag.

 

>> Ga hier naar de volgende pagina