Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 20
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Shankar Pandi

Shankar Pandi is een jongen van 13 jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Deze jongen heeft een verstandelijke beperking en heeft problemen met zijn rechterhand. Zijn vader probeert als coolie de kost te verdienen en zijn moeder is, mede door een lichte verstandelijke beperking, niet in staat te werken. Beide ouders  hebben hulp gevraagd aan Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Na enkele gesprekken is besloten om deze jongen op te nemen in het weeshuis Pudhu Udhayam. Hier wordt hem het nodige geleerd. Tanden poetsen, na het toilet de handen wassen, zich aankleden enzovoort. Bovendien krijgt hij fysiotherapie om zijn rechterhand beter te kunnen bewegen. Ook gaat hij naar de school van P. Udhayam waar ze hem leren rekenen, schrijven en lezen. Kortom, Shankar Pandi heeft uw hulp nodig om zich later nuttig te kunnen maken in de maatschappij.

Shankar Pandi is inmiddels financieel geadopteerd
door Han Remmerwaal te Almere.

Dharshini

Dharshini is een meisje van tien jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De ouders van de twee meisjes werken ver buiten hun district en daarom kunnen ze niet zorgen voor hun dochters. De meisjes woonden alleen zonder verder toezicht. De meisjes konden zich wel redden maar zijn natuurlijk te jong om zelfstandig te wonen. Beide ouders zijn er ook niet zo gelukkig mee en hebben de organisatie SJDT om raad gevraagd. Een stafmedewerker heeft gesprekken gehad met de ouders en met de twee meisjes en de enige goede oplossing was dat beide meisjes in Pudhu Punal opgenomen zouden worden. Beide meisjes wonen nu in dit weeshuis en voelen er zich al aardig thuis. Ze gaan naar school en Dharshini wil haar droom, arts worden, gaan realiseren. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder moet zij de kans krijgen haar droom waar te maken.

Dharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Rozjina Sharif te Westervoort.

Divya

Divya is een meisje van elf jaar oud, heeft één ouder zusje en één jonger broertje. De vader probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn erg weinig. De moeder heeft problemen met haar gezondheid en kan niet gaan werken. Het gezin leeft dan ook onder de armoedegrens., Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en weten goed dat onderwijs erg belangrijk is voor hun toekomst. Ze hebben hier over gesprekken gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT en na ook nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om beide meisjes op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Divya woont nu, samen met haar zusje, in dit weeshuis en heeft het er naar haar zin. Ze gaat graag naar school, doet daar goed haar best en met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan zij wat van haar toekomst maken.

Divya is inmiddels financieel geadopteerd
door Han Remmerwaal te Almere.

Kaladharshini

Kaladharshini is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één ouder zusje. De vader probeert als kleermaker de kost te verdienen maar het gezin woont  in een klein dorpje in de bergen en  zijn inkomsten zijn minimaal.  De moeder probeert als coolie op het land haar steentje bij te dragen maar ook haar verdiensten zijn erg weinig. Toch moet maandelijks de huur van hun huisje betaald worden. Beide ouders willen dat hun kinderen onderwijs blijven volgen en niet dat ze over enkele jaren moeten gaan werken. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT. Beide kinderen wonen nu in het weeshuis Pudhu Punal. Kaladharshini wil graag voor dokter gaan studeren zodat ze dan andere mensen kan gaan helpen. Voor € 15,00 in de maand kunt u helpen haar droom waar te maken.

Kaladharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Jenny Klein te Rotterdam.

Sasitha

Sasitha is een meisje van zes jaar oud en heeft één ouder zusje. De vader heeft enige tijd geleden het gezin verlaten en heeft  geen enkel contact meer. De moeder van beide meisjes staat er dus helemaal alleen voor. Zij probeert als werkster de kost te verdienen maar  geen werk, geen inkomsten. Nu legt zij zich toe op het hoeden van geiten en heeft hieruit wat inkomsten. Het gezin leeft meestal ruim onder de armoedegrens en de moeder maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst van haar twee dochters. Zijn weet heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van haar twee dochters. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft de oplossing gebracht. Sasitha woont nu in het weeshuis Pudhu Punal en gaat dagelijks naar school. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar helpen naar een toekomst met perspectief!

Sasitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Mirjam van der Bij en Ulbe te Burgum.

Kaviya P.

Kaviya is een meisje van 10 jaar oud en heeft geen broertjes en/of zusjes. Toen Kaviya één jaar oud was heeft haar moeder het gezin verlaten en is bij een andere man gaan wonen. Enige tijd later is ook de vader vertrokken en bleef Kaviya achter bij haar oma en opa. Oma en opa zijn echter al op leeftijd en hebben de energie niet meer om dagelijks voor Kaviya te zorgen. Een medewerker die in het dorp op bezoek was hoorde van de problemen en is in gesprek gegaan met beide grootouders en met Kaviya. Deze zagen ook wel in dat, vooral in de toekomst, zij niet meer voor Kaviya kunnen zorgen.
Na nog enkele gesprekken, ook met Br. Sebastian, is besloten om Kaviya op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij voelt er zich al thuis, gaat graag naar school en zal, met uw hulp, wat van haar toekomst maken.

Kaviya P. is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Nieuwegein.

 

Sarumathy

Sarumathy is een meisje van zeven jaar oud en heeft geen broertjes of zusjes. Sarumathy woont, samen met haar ouders, in een vervallen hut zonder sanitaire voorzieningen. De vader van Sarumathy probeert als dagloner de kost te verdienen. Hij heeft echter een slechte gezondheid en kan maar drie dagen in de week werken. Zijn inkomsten zijn dan ook erg weinig. Het gezin leeft vaak onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochter. Zij weten namelijk heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun dochter. Zij hebben hierover een gesprek gehad met Br. Sebastian van de organisatie SJDT en hem gevraagd of het niet mogelijk is om Sarumathy in het hostel Pudhu Punal te laten wonen. Zij is dan vezekerd van onderwijs en kan dan na de primary school door blijven studeren. Sarumathy woont nu in het hostel Pudhu Punal, gaat naar school en zal een toekomst met perspectief hebben.

Sarumathy is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Nieuwegein.

Vijaya Pandi

Vijaya Pandi is een jongen van negen jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders werken als coolie. De vader op het land en de moeder als katoenplukster. Is er echter geen werk dan zijn er geen inkomsten en is schraalhans de keukenmeester. Het gezin leeft ruim onder de armoedegrens en als de situatie niet zou veranderen dan zouden beide kinderen op korte termijn moeten gaan werken. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Er is besloten om Vijaya Pandi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal zodat hij door het blijven volgen van onderwijs een toekomst op kan bouwen. Hij wil graag leraar worden en kan uw hulp daarbij goed gebruiken.

Vijaya Pandi is inmiddels financieel geadopteerd
door Bianca van Remmerden te Baarn.

Niroja

Niroja is een meisje van elf jaar oud en heeft twee jongere broertjes. De vader werkt als coolie op het land maar vaak is er geen werk en zijn er dus ook geen inkomsten. De moeder werkt als schoonmaakster in een ziekenhuis maar ook haar inkomsten zijn erg weinig. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen graag dat zij het in de toekomst beter hebben als zijzelf. Ze weten dan ook heel goed dat onderwijs  een belangrijke pijler is voor deze toekomst. Zij hebben hierover gesprekken gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na rijp beraad is besloten om zowel Niroja als haar jonger broertje op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Het jongste broertje blijft bij zijn ouders wonen. Niroja kan nu onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen. U kunt haar daarmee helpen.

Niroja is inmiddels financieel geadopteerd
door Yvonne van Bokhoven te Valkenswaard.

Nithya Shree

Nithya Shree is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder broertje. De ouders van de twee kinderen hadden samen grote problemen en op zekere dag is de moeder vertrokken naar een onbekende bestemming. Enige tijd later is ook de vader naar een onbekende plaats vertrokken. De beide kinderen zijn opgevangen door een oom en tante. Deze oom en tante hebben niet een zo’n groot inkomen en dan twee kinderen erbij! Ze vonden het teveel worden en hebben een gesprek gehad met een veldmedewerker van de organisatie SJDT. Deze heeft de problemen aangehoord en het resultaat is dat Nithya Shree opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat graag naar school en wil later als verpleegster in een ziekenhuis gaan werken. Wij zoeken een financiele adoptie-ouder die haar hierbij wil ondersteunen.

Nithya Shree is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Nieuwegein.

Rithika

Rithika is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Enkele jaren geleden is de vader overleden en sinds die tijd staat de moeder er alleen voor. Haar oudste dochter woont nu bij een tante en haar dochter en zoon wonen bij hun moeder. De moeder is een coolie die door hard te werken de kost probeert te verdienen. Is er echter geen werk, dan zijn er ook geen inkomsten. Rithika gaat graag naar school en haar moeder is bang dat Rithika straks moet gaan werken en niet meer naar school kan gaan. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en heeft hierover een gesprek gehad met de moeder. Rithika woont nu in het weeshuis Pudhu Vansantham en heeft het er naar haar zin. Ze kan nu onderwijs blijven volgen en een toekomst opbouwen. U kunt haar daarbij helpen.

Rithika is inmiddels financieel geadopteerd
door Beppy van Bokhoven te Helmond.

Manjula Devi

Manjula Devi is een meisje van tien jaar oud en heeft één jonger broertje.Ook oma en opa maken deel uit van het gezin. Haar vader is een constructie-arbeider maar heeft vaak last van depressies en is dan niet in staat om te werken. Zijn inkomsten zijn dan ook erg weinig en vaak niet genoeg om iedereen voldoende te eten te geven. Beide ouders hebben het beste voor met hun kinderen en maken zich grote zorgen over hun toekomst. Ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Ze hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog een gesprek met Br. Sebastian is besloten om Manjula Devi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij gaat nu naar school en zal, met de hulp van een financiele adoptie-ouder, wat van haar toekomst kunnen maken.

Manula Devi is inmiddels financieel geadopteerd
door Sabine van Bokhoven te Eindhoven.

Prithika

Prithika is een meisje van  negen jaar oud en heeft nog twee oudere zusjes. Haar vader verricht werkzaamheden als coolie en ook haar moeder probeert haar steentje bij te dragen. Hun inkomsten zijn echter erg weinig en met veel pijn en moeite proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun dochters wat ze weten heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind.  Ze hebben hierover een gesprek gehad met een veldmedewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken is het besluit genomen om de jongste, Prithika dus, op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij heeft nu de mogelijkheid om een beroep te leren en met uw hulp zal haar dat zeker lukken.

Prithika is inmiddels financieel geadopteerd 
door Yvonne van Bokhoven te Valkenswaard.

 

Smithra

Smithra is een meisje van elf jaar oud en heeft twee oudere zussen, één jongere zus en één jongere broer. Beide ouders werken op het land maar als je vaak zonder werk zit valt het niet mee om dagelijks zeven magen te vullen. Het gezin leeft dan ook regelmatig onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen want ze weten dat goed onderwijs erg belangrijk is. De buren van het gezin vertelden de moeder dat de organisatie SJDT misschien wel een oplossing had. Zij heeft het kantoor van SJDT bezocht en met een medewerker een lang gesprek gehad. Na overleg met Br. Sebastian is besloten om Smithra op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu onderwijs blijven volgen om zo een toekomst met perspectief te kunnen krijgen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Smithra  is inmiddels financieel geadopteerd
door Natasja Mäkel te Helmond.

Vanitha

Vanitha is een meisje van elf jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar ouders werken als coolie op het land maar hun inkomsten zijn erg weinig. Tijdens de moesson bijvoorbeeld kan er al niet gewerkt worden en zijn er geen inkomsten. Kinderen worden groter en de ouders maken zich zorgen om hun toekomst. Ze weten namelijk heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. De vader hoorde van de organisatie SJDT en heeft enkele gesprekken gehad met een veldmedewerker van deze organisatie. Vanitha woont nu in het weeshuis Pudhu Punal en kan nu naar school blijven gaan. Haar droom, politie-agente worden, kan zij nu verwezelijken. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarmee helpen.

Vanitha is inmiddels financieel geadopteerd
door Charida Corbeek te Arnhem.

  >> Ga hier naar de volgende pagina