Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 22
Uw hulp, biedt deze kinderen een toekomst!!

Rajapandi

Rajapandi is een jongetje van zes jaar oud en heeft nog één ouder zusje. Zijn vader werkt als coolie op het land maar: geen werk, geen inkomsten. De moeder in het gezin is vaak ziek en kan niet gaan werken. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder enige sanitaire voorziening. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen en weten zich geen raad. Een van hun buren vertelde hun van de organisatie SJDT. Na veel vijven en zessen hebben beide ouders een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT. Die vertelde hun wat de mogelijkheden zijn en dat de kinderen die in het hostel wonen altijd naar school gaan. Het resultaat is dat Rajapandi opgenomen is in het hostel Pudhu Punal. Hij gaat graag naar school en met de hulp van een financiele adoptie-ouder krijgt ook hij een toekomst met perspectief.

Ajitha

Ajitha is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee jongere broertjes en één jonger zusje. Haar beide ouders werken als coulie op een boerenbedrijf. Het werk is zwaar en de inkomsten zijn erg weinig. Is er echter geen werk, dan hebben ze geen inkomsten. Ze maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters en hun twee zoontjes. Ze weten allebei dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem verteld van de problemen waar ze mee zitten. Na nog enkele gesprekken is de oolossing gevonden. De oudste, Ajitha, woont nu in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat naar school en doet daar goed haar best. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder krijgt zij de kans om wat van haar toekomst te maken.

Sakthi

Sakthi is een meisje van vijf jaar oud en heeft nog één jonger zusje. Haar beide ouders werkten als coolies bij een particulier bedrijf en hadden, samen met hun dochters, een redelijk goed bestaan. Op zekere dag sloeg voor hen het noodlot toe. De vader kreeg een zware hartaanval en was op slag dood. Hun moeder stond er nu alleen voor en wilde er het beste van maken. Na enige maanden is zij echter voor de tweede keer getrouwd en heeft zij het dorp verlaten. Haar kinderen bleven achter bij oma. Voor oma viel het echter niet mee. Zij is niet meer de jongste en kon de zorg voor twee kinderen niet opbrengen. Zij hoorde van de organisatie SJDT en heeft enkele gesorekken gehad met Br. Sebastian. Sakthi is nu opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Zij heeft het er goed naar haar zin en kan met de hulp van een financiele adoptie-ouder een  toekomst op gaan bouwen.

Vishali

Vishali is een leuk meisje van 12 jaar oud en heeft één ouder broertje. Vishali was nog maar een peuter toen haar vader kwam te overlijden en sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor. Zij werkt als coolie op het land maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. En, is er geen werk, dan heeft zij geen inkomsten. Het valt voor de moeder niet mee om in haar eentje haar twee kinderen goed te eten te geven en maakt zich zorgen voor de toekomst. Zij weet heel goed dat onderwijs erg belangrijk is voor een kind en dat onderwijs de enige manier is om een betere toekomst te krijgen. Zij heeft hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en, na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian, is besloten om Vishali op te nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Vishali kan nu naar school blijven gaan om zo haar droom, teacher te worden, waar maken.

Savidha

Savidha is een meisje van elf jaar oud en heeft één oudere broer en één oudere zus. Haar ouders werken als coolie bij een boerenbedrijf. Dit bedrijf is erg afgelegen en beide ouders moeten vroeg van huis en zijn dan weer laat thuis. Ze kunnen dan ook niet goed voor hun kinderen zorgen en zijn daar bezorgd om. Hun familieleden kunnen niet helpen want die hebben hun eigen problemen. Ze hebben in de buurt naar een hostel geinformeerd maar dat was geen oplossing. Veel te duur! Een buurtbewoner vertelde hun over de organisatie SJDT en ze hebben da nook de stoute schoenen aangetrokken. Een gesprek met Br. Sebastian van deze organisatie heeft de oplossing gebracht. De jongste, Savidha dus, woont nu in het hostel Pudhu Vansantham en heeft het daar naar haar zin. Haar streven is om verpleegster te worden en met uw hulp kan zij deze ambitie waar maken.

Savidha is inmiddels financieel geadopteerd
door Joyce van der Ent te Rotterdam.

Sangamithra

Sangamithra is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Haar vader is een boer die door hard werken de kost probeert te verdienen. Door de veranderde weersomstandigheden, te droog, te nat, is het voor hem niet meer mogelijk de kost te verdienen en is hij in de bouw gaan werken. Maar: geen werk, geen loon! Haar moeder werkte in een computercentrum maar door de Covid pandemie is zij haar baan kwijt. Beide ouders weten zich geen raad. Ze willen dat hun drie kinderen door het volgen van onderwijs een beroep kunnen leren om zo een toekomst op te bouwen. Ze hebben geld geleend van hun familie maar dat zijn schulden die terug betaald dienen te worden. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Het jongste meisje, Sangamithra, is opgenomen in het hostel  Pudhu Punal. Zij heeft het daar erg naar de zin en gaat graag naar school. Voor € 15,00 in de maand kunt u Sangamithra helpen!

Miruthika

Miruthika is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje. Haar vader  werkt als coolie op het land en haar moeder werkt als naaister. Het gezin had het niet breed maar er was voldoende te eten en beide meisjes gingen naar school. De vader kreeg echter een relatie met een andere vrouw en na enkele maanden hoorde zijn echtgenote daarvan. Na maanden ruzie besloot haar man om bij zijn nieuwe relatie te gaan wonen en het gezin te verlaten. De moeder van beide meisjes raakte in een depressie en kon het niet meer aan. De jongste dochter is bij oma gaan wonen. Deze is echter niet zo jong meer en is vaak ziek. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en is een gesprek aangegaan met de moeder en met de oma. Resultaat is dat Miruthika nu, samen met haar zus Preethika, in het hostel Pudhu Punal woont. Zij kan nu naar school gaan om zo een toekomst op te bouwen. U kunt haar daarbij helpen.

Preethika

Preethika is een leuk meisje van twaalf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader  werkt als coolie op het land en haar moeder werkt als naaister. Het gezin had het niet breed maar er was voldoende te eten en beide meisjes gingen naar school. De vader kreeg echter een relatie met een andere vrouw en na enkele maanden hoorde zijn echtgenote daarvan. Na maanden ruzie besloot haar man om bij zijn nieuwe relatie te gaan wonen en het gezin te verlaten. De moeder van beide meisjes raakte in een depressie en kon het niet meer aan. De jongste dochter is bij oma gaan wonen. Deze is echter niet zo jong meer en is vaak ziek. Een medewerker van de organisatie SJDT hoorde van de problemen en is een gesprek aangegaan met de moeder en met de oma. Resultaat is dat Preethika, samen met haar zusje, nu in het hostel Pudhu Punal woont. Zij kan nu naar school gaan een haar droom,”teacher” worden, waarmaken.. U kunt haar daarbij helpen.

Soundharya

Soundharya is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje en één ouder broertje. Haar beide ouders werken als coolies op het land maar als er geen werk is zijn er geen inkomsten. De vader in het gezin kijkt niet naar zijn gezin om en dus komen alle problemen in het gezin bij de moeder terecht. Zij moet zorgen dat de kinderen te eten hebben, dat zij, als een van de kinderen ziek is, medicijnen kan gaan halen enz. Ook het naar school gaan zal straks problemen op gaan leveren.  Dit alles heeft een grote impact in het gezin. Met de familie kan zij wel haar problemen vertellen maar niemand kan haar financieel helpen. Toen een medewerker van de organisatie in het dorp op bezoek kwam heeft zij een gesprek met hem gehad en hem van alle problemen verteld. Soundharya woont nu in het hostel Pudhu Punal en kan nu naar school blijven gaan. U kunt dit meisje op weg helpen naar een toekomst die zij verdient.

Poorvitha

Poorvitha is een meisje van vier jaar oud en heeft één ouder zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje waarin het in de zomer veel te warm is en tijdens de moesson veel te nat. De vader is een losarbeider en probeert zo de kost te verdienen. Op zekere dag heeft de moeder het gezin verlaten en is bij een andere man gaan wonen. De vader staat er nu dus alleen voor. Beide ouders hadden besloten dat hun kinderen onderwijs moesten blijven volgen om zo een toekomst te krijgen die er anders uit zou zien dan die van hen. Dit zou nu haast, financieel, niet meer mogelijk zijn. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Poorvitha is nu, samen met haar zusje Iniya Varshini, opgenomen in het hostel Pudhu Punal en kan straks naar school blijven gaan. Een financiële adoptie-ouder kan haar daarbij helpen.

Iniya Varshini

Iniya Varshini is een meisje van zeven jaar oud en heeft één jonger zusje. Het gezin woont in een vervallen huisje waarin het in de zomer veel te warm is en tijdens de moesson veel te nat. De vader is een losarbeider en probeert zo de kost te verdienen. Op zekere dag heeft de moeder het gezin verlaten en is bij een andere man gaan wonen. De vader staat er nu dus alleen voor. Beide ouders hadden besloten dat hun kinderen onderwijs moesten blijven volgen om zo een toekomst te krijgen die er anders uit zou zien dan die van hen. Dit zou nu haast, financieel, niet meer mogelijk zijn. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Iniya Varshini is nu, samen met haar zusje Poorvitha, opgenomen in het hostel Pudhu Punal en kan nu naar school blijven gaan. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder kan Iniya Varshini een toekomst opbouwen.

Iniya Varshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Nanda Kantaram te Amsterdam.

Karthika Sri

Karthika Sri is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. De vader probeert als coolie de kost te verdienen. Is er echter geen werk, dan heeft hij geen inkomsten. Dit betekent dat het gezin vaak onder de armoedegrens leeft en de kinderen te weinig eten krijgen. De vader heeft grote problemen met dit alles en kijkt steeds minder naar zijn kinderen om. De moeder wil echter, ondanks de armoede, dat hun kinderen een toekomst krijgen waar ze recht op hebben. Zij heeft hierover gesprekken gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Karthika Sri op te nemen in het histel Pudhu Punal. Zij kan nu onderwijs blijven volgen en zo een toekomst opbouwen. U kunt haar daarbij helpen!

Karthika Sri is inmiddels financieel geadopteerd
door Nanda Kantaram te Amsterdam.

Akshaya Shree

Akshaya Shree is een leuk meisje van zes jaar oud en heeft één ouder zusje, één ouder broertje en één jonger broertje. De vader in het gezin probeert als losarbeider de kost te verdienen maar heeft én een zwakke gezondheid én heeft vaak geen werk. De moeder kan niet gaan werken want die moet thuis bij haar jongste zoon zijn. Het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Geen geld voor eten, niet voor medicijnen, niet voor kleding! Beide ouders willen dat hun kinderen een toekomst krijgen die er anders uit moet zien als die van hun. Ze weten dat onderwijs is een belangrijke pijler voor de toekomst van een kind is. Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. Akshaya Shree woont nu in het hostel Pudhu Punal. Zij gaat naar school en zal met de hulp van een financiele adoptie-ouder een toekomst op kunnen bouwen.

Akshaya Shree is inmiddels financieel geadopteerd
door Sven en Paulien Wentink te Raalte.

Panchavarnam

Panchavarnam is een meisje van zeven jaar oud en heeft twee oudere zusjes, één jonger broertje en één jonger zusje. Het gezin leeft in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen. Beide ouders werken als coolie op het land maar vaak is er geen werk en dan zijn er ook geen inkomsten. Het gezin heeft het dan ook niet breed. Als de huur van hun huisje is betaald is er vaak niet veel meer over om voor de kinderen een behoorlijke maaltijd te bieden. Ook hier is schraalhans de keukenmeester!  Beide ouders weten dat onderwijs erg belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen maar dat zal problemen op gaan leveren. Ze hebben met een medewerker van de organisatie SJDT hier over verschillende gesprekken en om raad gevraagd. Samen zijn ze tot een oplossing gekomen en is er besloten om Panchavarnam op te nemen in het hostel Pudhu  Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo een toekomst opbouwen. Met de hulp van een financiele adoptie-ouder gaat dit zeker lukken.

Panchavarnam is inmiddels financieel geadopteerd
door Nanda Kartaram te Amsterdam.

Madhavi

Madhavi is een meisje van negen jaar oud en heeft één jonger zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in de heuvels van Kodaikanal en leeft in een armoedig huisje. Beide ouders werken als coolie bij een aardappelbedrijf dat erg afgelegen is. Ze moeten dan ook vroeg van huis en zijn laat thuis. Zij kunnen dan ook niet goed voor hun kinderen zorgen en maken zich daar grote zorgen om. Om dagelijks vijf monden te vullen valt niet mee. Ook willen ze dat hun kinderen onderwijs krijgen om zo een toekomst op te bouwen. Een buurtbewoner heeft de ouders verteld over de organisatie SJDT. Op zekere dag hebben ze de stoute schoenen aangetrokken en zijn ze op gesprek geweest bij Br. Sebastian,de directeur van deze organisatie. Na nog enkele gesprekken, ook met Madhavi erbij, is besloten om haar op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en haar droom, onderwijzeres worden, met uw hulp waar maken.

Madhavi is inmiddels financieel geadopteerd
door Carmelita Roepan en Shalini Harpal te Rotterdam.

 

 

Divya

Divya is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje zonder sanitaire voorzieningen De vader probeert als coolie bij een boer de kost re verdienen maar als er geen werk is heeft hij geen inkomsten. De moeder is vaak ziek en kan bijna nooit werken. Het gezin leeft dan ook ver onder de armoedegrens. Beide ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Ze willen graag dat ze naar school kunnen blijven gaan om zo een toekomst op te bouwen. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van de organisatie SJDT. Divya woont nu in het weeshuis Pudhu Vansantham en krijgt nu de kans om haar droom, verpleegster te worden, waar te maken.

Divya is inmiddels financieel geadopteerd
door Jarno te Amsterdam.

Naga Prasath

Naga Prasath is een jongen van twaalf jaar oud en heeft één ouder zusje. Zijn ouders zijn erg arm en proberen door hard te werken hun gezin te onderhouden. Maar: op zekere dag is de vader vertrokken en niemand heeft ooit nog iets van hem gezien of gehoord. De moeder van de twee kinderen wist niet wat te doen en moest nu proberen om de kost alleen te verdienen voor haar twee kinderen. Slapeloze nachten had ze er van totdat ze op zekere dag een medewerker van SJDT heeft ontmoet. Zij heeft hem vam alle problemen verteld en na nog enkele gesprekken is besloten om Naga Prasath op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Naga Prasath woont nu in dit hostel, gaat naar school waar hij goed zijn best doet. Met uw hulp kan ook deze jongen een toekomst opbouwen.

Naga Prasath is inmiddels financieel geadopteerd
door Mattie van Rooijen te Hoogland.

Joy Siviya

Joy Silviya is een meisje van elf jaar oud en heeft één jonger zusje. Haar vader is blind en hij probeert door thuis kampfer en kaarsen te verkopen wat inkomsten te vergaren. Zijn verdiensten zijn echter minimaal. De moeder is heel erg slechtziend en kan dan ook niet gaan werken. In dit gezin is schraalhans de keukenmeester. Naar bed gaan met een hongerig gevoel is meer regel dan uitzondering. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Tijdens een bezoek van een stafmedewerker van de organisatie SJDT aan hun dorp hebben zij hem om raad gevraagd. Deze heeft gesproken met Br. Sebastian en het resultaat is dat Joy Silviya opgenomen is in het weeshuis Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Joy Siviyan is inmiddels financieel geadopteerd
door Yvonne Klaasen te Waalre.

Ramya

Ramya is een leuk meisje van zeven jaar oud en heeft nog één jonger broertje. Beide ouders probeerden als coolie op het land te kost te verdienen. Zij hadden het niet breed maar konden in ieder geval hun kinderen te eten geven. Op zekere dag vertelde de vader dat hij een relatie had gekregen met een andere vrouw en heeft het gezin verlaten. De moeder was in alle staten want wat nu te doen. De toekomst van haar kinderen zag er nu helemaal anders uit. En dat niet alleen, weinig inkomsten en de kinderen worden ouder. Een vriendin van haar hoorde van de problemen en heeft, na een gesprek met haar, contact opgenomen met Br. Sebastian van de organisatie SJDT. Het resultaat is dat Ramya opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo een toekomst opbouwen. Voor € 15,00 in de maand kunt u haar daarbij helpen.

Ramya is inmiddls financieel geadopteerd
door Willy Salemink te Sassenheim.

Thesi Priya

Thesi Priya is een meisje van tien jaar oud en heeft nog één ouder zusje en één ouder broertje. Het gezin woont in een vervallen huisje met geen sanitaire voorzieningen. Het toilet in de bosjes en om zich te wassen moeten ze naar de dorpspomp. De vader probeert als coolie op het land de kost te verdienen maar het werk is zwaar en zijn inkomen minimaal. Is er geen werk dan zijn er helemaal geen inkomsten. Het gezin leeft onder de armoedegrens en dat gaat dan weer ten koste van de dagelijkse levensbehoeften. Beide ouders maken zich grote zorgen hoe de toekomst van hun kinderen eruit zal zien. Kunnen ze naar school blijven gaan om een beroep te leren of moeten ze, noodgedwongen, gaan werken, Een gesprek met een medewerker van de organisatie SJDT heeft uitkomst gebracht. De jongste, Thesi Priya dus, is opgenomen in het hostel Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan en met de hulp van een financiele adoptie-ouder aan haar toekomst werken.

Thesi Priya is inmiddels financieel geadopteerd
door Josje van der Wal te Rumpt.

Yasmin Mary

Yasmin Mary is een meisje van negen jaar oud en heeft nog twee jongere zusjes. Beide ouders werken als coolie op het land maar hun inkomsten zijn niet genoeg om vijf monden eten te geven. Met een hongerig gevoel gaan slapen is voor dit gezin niet vreemd. De meisjes gaan nu nog naar school maar als de situatie niet verandert zal Yasmin Mary over enkele jaren moeten gaan werken. Beide ouders weten echter heel goed dat onderwijs erg belangrijk. Ze hebben contact gehad met enkele hostels in de buurt maar die zijn te duur. Na een tip van een inwoner van hun dorp hebben ze contact opgenomen met een medewerker van de organisatie SJDT. Na nog enkele gesprekken, ook met Br. Sebastian, is besloten om Yasmin Mary op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij kan nu naar school blijven gaan en voor een beroep gaan leren.
Voor € 15,00 in de maand kan u haar daarbij helpen.

Yasmin Mary is inmiddels financieel gadopteerd
door Josje van der Wal te Rumpt.

Kanshika

Kanshika is een meisje van acht jaar oud en heeft één ouder zusje en één jonger broertje. Het gezin woont in een armoedig huisje zonder sanitaire voorzieningen. De vader probeert als dagloner op het land de kost te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. Het gezin leeft onder de armoedegrens en daar zal weinig verandering in komen. Beide ouders willen echter dat hun kinderen een toekomst opbouwen en de enige manier daarvoor is onderwijs. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en gevraagd of het mogelijk zou zijn om Kanshika op te nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Kanshika heeft de ambitie om politieagente te worden en met de hulp van de organisatie SJDT en van een financiële adoptie-ouder kan zij dit waar maken.

Kanshika is inmiddels financieel geadopteerd door
Silke, Lotte, Jurre, Twan en Rian de Jong te Geertruidenberg.

Sri Nithi

Sri Nithi is een meisje van negen jaar oud en heeft één ouder zusje. Beide ouders zijn werkzaam als coolies en hun inkomsten zijn erg weinig en leven onder de armoedegrens is voor hen al bijna vanzelfsprekend. Het gezin woont in een armzalige hut met weinig bescherming tegen de zon en de regen. Beide ouders proberen er het beste van te maken maar maken zich grote zorgen over de toekomst van hun twee dochters. Ze weten heel goed dat onderwijs een heel belangrijke pijler is voor de toekomst van hun dochters. Zij hebben hierover een gesprek gehad met een medewerker van de organisatie SJDT en hem van alle problemen verteld. Na nog enkele gesprekken met Br. Sebastian is besloten om Sri Nithi op te nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Zij kan nu naar school blijven gaan en zo, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Sri Nithi  is inmiddels financieel geadopteerd
door Wendy en René Herder te Raerd.

 

>> Ga hier naar de volgende pagina