Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 3

 

Priya

Priya is een meisje van elf jaar oud. Ze heeft nog ’n broer en ’n zus. Haar vader is enige jaren geleden vertrokken en niemand weet waar hij is. Haar moeder probeert nu als coolie de kost te verdienen. Er is echter weinig werk en dus weinig inkomsten. Komt ook nog bij dat het gezin tot de allerlaagste kaste behoort en dus op weinig of geen hulp van andere dorpelingen kan rekenen. Het gezin leeft dan ook ruim onder de armoedegrens en vaak is er op een dag maar één maaltijd. De moeder besefte dat het zo niet langer door kon gaan en heeft contact opgenomen met de leiding van SJDT. Resultaat is dat Priya (en haar zus) is opgenomen in het hostel Pudhu Vansantham. Ze is nu verzekerd van onderwijs, krijgt drie maaltijden per dag, op tijd een nieuw schooluniform en kan met uw hulp een toekomst op gaan bouwen.

Priya is inmiddels financieel geadopteerd
door Pieter van Gils en Katiuska Jiemno Marin te Made.

Krishnaveni

Krishnaveni is zeven jaar oud en woont met haar ouders, broertje en twee zusjes, in het dorp Usilamatti. Haar vader en moeder zijn als seizoenarbeiders werkzaam op het land. Ze wonen in een “huisje” waarin totaal geen voorzieningen zijn. Geen toilet, geen keuken, alleen een ruimte om te eten en te slapen. De kinderen gaan zo nu en dan naar school want als er werk is moeten ze hun hun ouders helpen op het land. Het gezin leeft in armoedige omstandigheden en er is totaal geen toekomst voor Krishnaveni. Ook dit meisje heeft recht op een toekomst met perspectieven. Om haar die kans te geven is ze opgenomen in het ondersteuningsplan. Met uw hulp gaat ze dagelijks naar school en kunnen we haar toekomst verbeteren. Krishnaveni woont met ingang van 1 juli 2015 in het hostel P. Vansantham.

Krishnaveni is inmiddels financieel geadopteerd door
Soon Ja Terwee en haar dochters Mae Lin en Joo Hee te Berkhout.

Thamizh Selvi

Thamizh Selvi  een meisje van elf jaar oud. Ze heeft twee oudere broers en één oudere zus. Haar ouders, die tot de allerlaagste kaste behoren, proberen voor hun kinderen het beste er van te maken maar ze leven dag in dag uit onder de armoedegrens. De vader van Thamizh Selvi  probeert als coolie wat te verdienen, maar er is niet veel werk en hij staat, als Dalit, altijd achteraan de rij als er al werk te verdelen is. Beide ouders willen echter dat hun kinderen een betere toekomst krijgen dan die van henzelf en ze hebben hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van SJDT. Deze kon begrip opbrengen voor de problemen van beide ouders en er is besloten om Thamizh Selvi te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij wil graag teacher worden om zo later haar kennis over te brengen. Voor € 15,00 in de maand kan je haar hiermee op weg helpen. 

Thamizh Selvi is inmiddels financieel geadopteerd
door Annemarie Estor en  Lex van der Wagt te Antwerpen, Belgie.

Surya

Surya is een jongen van tien jaar oud en heeft twee zusjes. Zijn vader werkt als dagloner op het land maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Toch moeten er dagelijks vijf monden gevoed worden. Hoe ouder de kinderen worden hoe groter de problemen worden. De vader wilde eigenlijk dat Surya ging werken om zodoende wat meer inkomsten te hebben. De moeder was het er echter, gelukkig, niet zo mee eens en heeft in een gesprek met een medewerker van SJDT gevraagd of Surya niet in het weeshuis Pudhu Yugam opgenomen kon worden. Na nog enkele gesprekken is besloten om hem in dit weeshuis op te nemen zodat hij verzekerd is van onderwijs en om zodoende een toekomst op te bouwen. 

Surya is inmiddels financieel geadopteerd 
door Gerard Haverkate en Helma Banken te Boven Leeuwen.

Kartick

Karthick, een jongen met een verstandelijke beperking, is tien jaar oud en is op het station van Dindigul gevonden door een medewerker van SJDT. Hij bleek door zijn ouders achtergelaten te zijn op het treinstation. Hij kon niet duidelijk maken wie zijn ouders waren of waar hij woonde. Hij woont nu in het weeshuis Pudhu Udhayam waar hem geleerd wordt zich aan te kleden, zich te wassen en zijn tanden te poetsen. Karthick is een sociale jongen die klaar staat om andere medebewoners te helpen. Voor € 15,00 in de maand kunt u Kartick helpen om hem een steuntje in de rug te geven.

Kartick is inmiddels financieel geadopteerd
door Rozjina Sharif te Westervoort.

Kalaiselvi

Kalaiselvi is een meisje van 11 jaar oud. Haar moeder is een aantal jaren geleden overleden. En sinds die tijd gaat het slecht met dit meisje. Haar vader is aan de drank geraakt en hij heeft totaal geen interesse in zijn dochter. Dorpsbewoners hebben contact gezocht met de veldmedewerkers van SJDT en ze op de hoogte gesteld van de slechte situatie van Kalaiselvi. Na overleg met de vader is besloten Kalaiselvi op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Ze gaat nu naar school en heeft veel ‘zusjes’ in het weeshuis en is niet meer alleen. Met uw hulp heeft dit meisje uitzicht op een kansrijke toekomst.

Kalaiselvi is inmiddels financieel geadopteerd
door Pieter en Maaike Breedveld te Nieuw-Lekkerland.

Prabavathi

Prabavathi is een meisje van zeven jaar oud. Zij heeft drie oudere zussen en één jonger broertje. Het gezin behoort tot de allerlaagste kaste en leven onder de armoedegrens. Het gezin gaat dan ook nog al eens een keer met een lege maag slapen. Ook het naar school gaan werd een probleem. De moeder van Prabavathi wil echter dat de kinderen onderwijs krijgen en een toekomst opbouwen. Ze heeft contact gezocht met een medewerker van SJDT en hem de situatie uitgelegd. Na enkele gesprekken, ook met Prabavathi, is besloten dat zij in het weeshuis Pudhu Vansantham wordt opgenomen. Zij zit nu alweer enkele maanden in dit weeshuis. Ze gaat nu dagelijks naar school. Het verleden van Prabavathi kunnen we niet veranderen, maar haar toekomst wel.

Prabavathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Rohien Ibrahim te Diemen.

Arockia Anula

Arockia Anula is een baby die in juli 2011 één jaar wordt. Zij is het derde meisje dat in het gezin werd geboren en haar ouders waren helemaal niet blij met haar. Zij hadden zo op een jongetje gerekend dat ze met het plan rondliepen om Arockia Anula te doden. Een buurman hoorde van de plannen van het echtpaar en heeft de leiding van SJDT ingelicht. Na een gesprek van een staflid met beide ouders is Arockia Anula opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal. Hier wordt met veel liefde voor haar gezorgd en krijgt zij op tijd haar eten en drinken. Ook dit meisje verdient het om straks naar school te kunnen gaan om zo een toekomst op te bouwen.

Arockia Anula is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptieouder te Hoogland.

Indumathi

Indumathi is een meisje van 10 jaar oud. Ze komt uit een heel arm gezin. Ze heeft nog twee broertjes en twee zusjes. Haar ouders zijn seizoenarbeiders.Tijdens het regensei-zoen is er echter weinig werk en zijn de inkomsten dan ook navenant. Enkele jaren geleden hebben ze dan ook be-sloten om Indumathi door haar zus, die aan de kust woont, op te laten voeden. Deze is echter getrouwd en heeft inmiddels zelf ook twee kinderen. Ze kwam dus weer thuis, waar de situatie nog steeds niet was veranderd. De ouders hebben na lang aarzelen contact opgenomen met SJDT en gevraagd of het niet mogelijk was om hun dochter in het weeshuis onder te brengen. De leiding van SJDT was er al snel van overtuigd dat het goed zou zijn als Indumathi geplaatst zou worden in Pudhu Punal. Ze gaat nu naar school, en met uw hulp kunnen we haar toekomst verbeteren.

Indumathi is inmiddels financieel geadopteerd
door Kerstin Vonkeman van Wonderbaarlijk-Yoga Breda.

Achiammal

Achiammal is een lief, vrolijk meisje van 9 jaar oud. Ze heeft een oudere broer en zus. De kinderen leren graag maar maken zich zorgen of ze in de toekomst nog wel naar school kunnen gaan. Achiammal doet het goed op school en houdt van touwtje springen, het spel Kho-kho, schommelen en verstoppertje spelen. Haar moeder is huisvrouw en zorgt voor de kinderen. Haar vader is een dronkaard. Hij werkt 2 tot 3 dagen per week en geeft zijn weinige geld voornamelijk uit aan drank. De ouders zijn financieel niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Achiammal is opgenomen in het weeshuis Pudhu Vasantham. Met uw hulp kan dit meisje naar school blijven gaan en een betere toekomst tegemoetzien.

Achiammal is inmiddels financieel geadopteerd
door Ad de Pan en Monique en Mw. Kalishoek te Sas van Gent.

Priya Dharshini

Priya Dharshini is een meisje van zes jaar oud. Haar moeder is enkele jaren geleden overleden en haar vader is zo nu en dan werkzaam als coolie. Zijn inkomsten zijn zo laag dat hij niet in staat is voor zijn dochter te zorgen. Het meisje ging ook niet naar school. Een veldmedewerker van SJDT heeft hem verteld dat deze organisatie zich inzet voor deze kansarme kinderen. Priyadharshini woont sinds kort in Pudhu Punal en gaat naar de  St. Joseph’s Primary School in Batlagundu. Voor € 15,00 per maand helpt u het leven van dit meisje te verbeteren. Geeft u haar die toekomst?

Priya Dharshini is inmiddels financieel geadopteerd
door Tatiana Wiebing te Venray.

Sivapandi

Sivapandi is een jongetje van vijf jaar oud. Zijn vader heeft zijn gezin in de steek gelaten en is met een andere vrouw getrouwd. De moeder werkte zo nu en dan als coolie maar door haar gezondheid is zij niet langer in staat om te werken. Het was dan ook voor haar een heel groot probleem om haar kinderen te voorzien van de dagelijkse levensbehoeften. Een veldmedewerker van SJDT is met de moeder in contact gekomen en heeft de hopeloze situatie van Sivapandi gezien.Hij is opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal.Een keer in de maand is het parentsday en brengt hij de dag met zijn moeder door. Deze is heel blij en dankbaar dat haar zoon deze kans krijgt. U hulp geeft een duurzaam resultaat.

Sivapandi is inmiddels financieel geadopteerd
door Ronald, Gea, Charlotte en Marielle te Grijpskerk.

Felcy Fathima

Felcy Fathima is enkele dagen na haar geboorte bij de ingang van het weeshuis Pudupunal gevonden. Broeder Sebastian heeft haar de naam Felcy Fathima gegeven. Na wat onderzoek gedaan te hebben, zijn de ouders van Felcy Fathima gevonden. De ouders behoren tot de laagste kaste en hun werkzaamheden bestaan uit het sjouwen van stenen die ze hakken uit de rotsen voor de aanleg van wegen. Ze wonen in een simpele, eigengemaakte hut en trekken met het werk mee. Met veel moeite kunnen ze het hoofd boven water houden en kunnen absoluut niet voor Felcy Fathima zorgen. In het weeshuis Pudupunal is Felcy Fathima met liefde opgenomen en krijgt zij de aandacht en liefde waar ze, net als ieder ander kind, recht op heeft.

Felcy Fathima is het financieel adoptievriendinnetje
van Sofian, Malik en Noreen Lahssini te Valence, Frankrijk.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen