Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 4

 

Bavani

Bavani is een meisje van tien jaar oud en komt uit het dorp Varusanadu. Zij heeft nog één broertje en één zusje. Haar vader is enige tijd geleden door een busongeluk overleden. De moeder probeert door werkzaamheden in de bouw wat geld te verdienen, maar meer dan € 10,00 in de maand wordt er niet verdiend. Het gezin behoort tot de allerlaagste kaste, dus hulp van mensen in het dorp is niet te verwachten. Toch wil ze haar kinderen een toekomst bieden door hun onderwijs te laten volgen. Ze had van de organisatie SJDT gehoord en heeft daar een gesprek gehad. Het gevolg is dat Bavani is opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal en dat ze nu verzekerd is van onderwijs. Uw hulp maakt het verschil voor Bavani.

Bavani is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Breda.

Dyana

Dyana is een leuk meisje van tien jaar oud. Zij heeft één zusje, Mahalakshmi genaamd, haar vader is enkele jaren geleden overleden. Dyana is een actief meisje dat altijd wel ergens mee bezig is. Haar moeder werkt als coolie op het land. Als er werk is vertrekt zij ’s-morgens al vroeg naar het land om ’s-avonds laat weer thuis te komen. De kinderen moeten zich dan maar behelpen. Vaak gaan zij dan ook niet naar school. Zij kookt ’s-nachts voor de volgende dag en de kinderen moeten het daar mee doen. DEET heeft zich het lot aangetrokken van dit gezin en beide meisjes opgenomen in het ondersteunings-programma. Uw hulp kan het verleden van deze meisjes niet veranderen maar hun toekomst wel verbeteren. Met ingang van juli 2015 woont Dyana in het hostel Pudhu Vansantham

Dyana is inmiddels financieel geadopteerd door
David Geneste te Amsterdam.

Kirija

Kirija is vijf jaar oud en woont met haar ouders, broertje en zus, in het dorp Usilamatti. Haar vader en moeder zijn als seizoenarbeiders werkzaam op het land. Ze wonen in een “huisje” waarin totaal geen voorzieningen zijn. Geen toilet, geen keuken, alleen een ruimte om te eten en te slapen. De kinderen gaan zo nu en dan naar school want als er werk is moeten ze hun hun ouders helpen op het land. Het gezin leeft in armoedige omstandigheden en er is totaal geen toekomst voor Kirija. Ook dit meisje heeft recht op een toekomst. Om haar die kans te geven is ze opgenomen in het ondersteuningsplan. Met uw hulp gaat ze dagelijks naar school en kunnen we haar toekomst verbeteren.
Met ingang van 1 juli 2015 is Kirija opgenomen in het hostel P. Vansantham.

Kirija is inmiddels financieel geadopteerd door twee adoptievriendinnen te Den Haag.

Diviya

Diviya is een meisje van zes jaar oud. Ze is de jongste in het gezin. Ze heeft nog één zus en één broer. Haar vader is enkele jaren geleden overleden en dus staat de moeder er alleen voor. Ze werkt als coolie op het land maar er is niet altijd werk voor haar en dus ook geen inkomsten. Toch moet er gezorgd worden voor de kinderen, eten, kleding, medicijnen enz. Daar is vaak geen geld voor. Toch wilt de moeder dat haar drie kinderen een toekomst krijgen. Ze heeft een gesprek gehad met een medewerker van SJDT en hem van de problemen verteld. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten om Diviya op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Ze gaat naar school en zal met de hulp van een financiële adoptie-ouder een toekomst met perspectief krijgen.

Diviya is inmiddels financieel geadopteerd
door Genesys BVBA te Oelegem, Belgie.

Jancy Rani

Jancy Rani is een meisje van 10  jaar oud. Ze heeft één zusje, Angela. Haar moeder is enige tijd geleden met een ander man vertrokken en haar man en haar dochters zo maar in de steek gelaten. De vader heeft tuberculose en is niet altijd in staat om te werken. Doordat er vaak geen inkomsten waren, kon hij niet goed meer voor zijn dochters te zorgen. Het maakte hem ook niet veel meer uit of ze wel of niet naar school gingen. Een buurman heeft hem gewezen op de organisatie SJDT en met name het weeshuis Pudhu Punal. Na enkele gesprekken met de leiding van deze organisatie is besloten om beide zusjes op te nemen in dit weeshuis. Ze gaan nu naar school, krijgen er liefde en aandacht en uw hulp zal ook voor Jancy Rani het verschil kunnen maken.

Jancy Rani is inmiddels financieel geadopteerd
door Mario Koevoet te Eexterveen.

Periyasamy

Periyasamy is dertien jaar oud en komt uit een erg arm gezin. Zijn beide ouders zijn enkele jaren geleden ten gevolge van het Hiv-virus overleden. Ook bij hem zijn hiv testen gedaan maar gelukkig was de uitslag negatief. Na het overlijden van zijn ouders is Periyasamy bij zijn opa gaan wonen. Deze is echter al best oud en het viel hem steeds zwaarder om voor zijn kleinzoon te zorgen. Hij heeft contact opgenomen met een stafmedewerker van SJDT en gevraagd wat de beste oplossing zou zijn. Na rijp beraad is besloten om Periyasamy om te nemen in het jongensweeshuis Pudhu Yugam. Hij speelt graag met de andere jongens en voelt zich er thuis.
Uw hulp kan voor Periyasamy het verschil maken.

Periyasamy is inmiddels financieel geadopteerd door de
Familie Houtman-Schook te Papendrecht.

Mercia Mary

Mercia Mary is een lief meisje van 11 jaar oud. Ze heeft een oudere broer en een jonger zusje. Beide ouders werken als coolie op het land maar zitten vaak zonder werk. De inkomsten in dit gezin zijn dan ook minimaal en ver beneden de armoedegrens. De moeder van Mercia Mary heeft al eens contact gezocht met een medewerker van SJDT maar dat leidde tot een grote ruzie met haar man. Deze vond het een schande als er een van de kinderen in een weeshuis zou worden opgenomen. Enkele maanden geleden heeft de moeder opnieuw een gesprek gehad met een stafmedewerker van SJDT en toen was ook haar man er van overtuigd dat Mercia Mary beter af zou zijn als zij in het weeshuis Pudhu Vansantham zou gaan wonen. Ze woont nu in dit weeshuis, gaat graag naar school en kan, met uw hulp, een toekomst opbouwen.

Mercia Mary is inmiddels financieel geadopteerd door de
Fam. Snel te Numansdorp

Karthika

Karthika is een leuk klein meisje van 8 jaar oud uit een arme familie. Ze heeft nog 4 zussen en haar ouders hebben dus de zorg voor 5 dochters. Het is voor hun een groot probleem om hun kinderen groot te brengen. Ook konden ze de kinderen niet naar school laten gaan. Dit was erg moeilijk voor de ouders. Toch wilde de moeder graag dat haar dochter een opleiding zou krijgen. Ze hoorde over SJDT en hoe deze organisatie zich inzet voor kansarme kinderen. Na overleg is besloten Karthika op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze wordt nu voorzien in alle basisbehoeften en ze gaat naar school. Met uw hulp kan Karthika naar school blijven gaan en kan zij uitzien op een kansrijke toekomst.

Karthika is inmiddels financieel geadopteerd door
Jill en Raffaele te Toscane, Italië.

Ashtalakshmi

Ashtalakshmi  is een heel eenzaam  meisje van 8 jaar oud. Haar zijn ouders  van de laagste kasten en niet in staat voor  hun dochter te zorgen.  Ze lijden een zwervend bestaan  en proberen zo wat te verdienen. Een veldmedewerker is tijdens zijn werk met dit meisje in contact gekomen.  Na enkele gesprekken  met de ouders is besloten Ashalakshmi op te nemen in Pudhu Punal.  Hier is ze  niet langer eenzaam.   Ze gaat nu naar school en het gaat goed met haar. Haar verleden kunnen we niet veranderen, maar met uw hulp wel haar toekomst verbeteren.

Ashtalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd
door Manuela Bohnert te Ede.
 

Ismail

Ismail is een lief en aardig ventje van 8 jaar oud. Hij heeft een ouder broertje en één ouder zusje. Zijn vader heeft het gezin verlaten en is met een andere vrouw gaan samenwonen. Zijn moeder is niet in staat om voor haar gezin te zorgen en de twee broertje werden min of meer aan hun lot overgelaten. Zij heeft haast geen inkomsten en daarom heeft zij aan de leiding van SJDT gevraagd of Ismael, samen met zijn broertje, niet in het weeshuis opgenomen kon worden. Hij woont nu in Pudhu Yugam en gaat naar school en is verzekerd van onderdak, eten en drinken. Met uw hulp is het voor Ismail mogelijk een stap uit de armoede zetten en daarmee wordt  indirect ook zijn moeder geholpen.

Ismail is inmiddels financieel geadopteerd door
Silke, Lotte, Jurre,Twan en Rian de Jong te Geertruidenberg.

Narmatha

Narmatha  is vijf  jaar oud en is afkomstig van een hele arme familie. Ze heeft nog vier broers en één zusje, Bhavitra. Haar vader heeft zijn gezin twee jaar geleden verlaten. Haar moeder werkte als seizoen-arbeidster op het land maar haar verdiensten waren zo weinig dat ze niet in staat was voor haar zes kinderen te zorgen. De kinderen gingen niet meer naar school maar werkten mee op het land. Veldmedewerkers van SJDT zijn tijdens hun werkzaamheden in contact gekomen met de moeder en haar kinderen. Ze hebben de moeder  benaderd en  haar kunnen overtuigen dat het heel belangrijk is dat de kinderen naar school gaan. Narmatha en haar zusje zijn opgenomen in het weeshuis  Pudu Irudayam en gaan weer naar school. Uw hulp geeft dit kind een toekomst.

Narmatha is inmiddels financieel geadopteerd door
Gerda en Remco Haijema te Axel.

Nathiya

Nathiya is een meisje van 6 jaar oud. Ze komt uit een heel arm gezin. De ouders zijn nooit naar school gegaan.  De vader is werkzaam als coolie en de moeder heeft samen met Nathiya zo nu en dan werk als koeienhoedsters. Nathiya gaat ook niet naar school want het geld dat ze samen met haar moeder verdient kunnen ze gewoon niet missen. Een veldwerker van SJDT is in contact gekomen met de moeder en heeft haar kunnen overtuigen dat het voor Nathiya beter is als ze naar school zou gaan. De vader wilde hier niets van weten. Na een aantal gesprekken hebben ze ook hem kunnen overtuigen dat Nathiya recht heeft op een toekomst. Ze woont nu in Pudupunal en gaat naar school.

Nathiya is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Dackus te Broekhuizen.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen