Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 5

 

Girija Ragu

Girija is een meisje van vijf jaar oud. Ze is er een van een tweeling en haar zusje heet Roja. Haar ouders waren als coolie werkzaam op het land maar kort na de geboorte van de tweeling is de vader gestorven. Hun moeder kon het allemaal niet meer aan en Girija en haar zus werden aan hun lot overgelaten. Familie en mensen uit het dorp hebben zich ontfermd over de kinderen. Een veldmedewerker van SJDT is met de dorpsbewoners in contact gekomen en heeft hun verhalen aangehoord. Hij trok zich het lot van beide meisjes aan en was er al gauw van overtuigd dat het voor beide kinderen beter zou zijn als ze in het weeshuis Pudhu Irudayam zouden worden opgenomen. Ze wonen nu inmiddels enkele maanden in het weeshuis en krijgen er liefde en aandacht. Hun verleden kunnen we niet meer veranderen, maar hun toekomst wel.

Girija Ragu is inmiddels financieel geadopteerd door
een anonieme adoptieouder te de Kwakel.

Anbuselvi

Anbuselvi is een meisje van acht jaar oud. Ze heeft nog twee broertjes en één zusje. Haar ouders zijn erg arm en kunnen lezen noch schrijven. Haar vader verricht werkzaamheden als coolie maar de omstandigheden zijn zwaar en de inkomsten erg weinig. In ieder geval te weinig om zijn kinderen dagelijks genoeg te eten kunnen geven. Een veldmedewerker van SJDT hoorde van de grote problemen van dit gezin en na enkele gesprekken met beide ouders is besloten om Anbuselvi op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Hier krijgt zij alle zorg die ze nodig heeft, gaat naar school en met uw hulp zal Anbuselvi uitzicht hebben op een kansrijke toekomst.

Anbuselvi is inmiddels financieel geadopteerd 
door de Fam. Bakker-Blaauw te Leek.

Madhavi

Madhavi is een meisje van veertien jaar oud en komt uit een hele arme familie.  Toen Madhavi zes jaar was is haar vader overleden. Haar moeder probeerde door hard te werken haar kinderen dagelijks eten te geven maar dat lukte niet altijd. Vaak geen werk en dan dus ook geen inkomsten. Ten einde raad heeft zij contact opgenomen met een medewerker van Pudhu Punal en gevraagd of Madhavi, samen met haar zus Dhanalakshmi,  niet opgenomen kan worden in het weeshuis. Na enkele gesprekken met de staf van SJDT is besloten om Madhavi, samen met haar zus, op te nemen in Pudhu Punal. Madhavi gaat nu naar school en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Madhavi is inmiddels financieel geadopteerd
door Caroline en Rituparna te Rotterdam.

Rekha

Rekha is een meisje van tien jaar oud. Ze heeft één broertje en twee zusjes. Een van haar  zusjes is op jonge leeftijd overleden. Op zekere dag is de vader vertrokken en is met een andere vrouw getrouwd. Niemand weet waar hij nu woont. De zus van Rekha is inmiddels getrouwd en woont in een ander dorp. De moeder van Rekha staat er dus helemaal alleen voor. Ze probeert als coolie wat inkomsten te vergaren, maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. Gelukkig springen haar buren af en toe bij. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en is met de moeder gaan praten. Resultaat is dat Rekha nu in het hostel Pudhu Vansantham woont, voldoende te eten krijgt en onderwijs krijgt. Onderwijs is dé manier om de armoedecirkel te doorbreken.

Rekha is inmiddels financieel geadopteerd
door Arnold van Troost en Trudy-Ann Nelson te Grootebroek.

Mukhitha

Mukhitha is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Haar vader is er enkele jaren geleden vandoor gegaan en niemand weet waar hij is. Gelukkig woont de opa van beide kinderen in hetzelfde dorp en kon een handje toesteken. Opa is echter arm en ook niet meer van de jongste en de moeder wist niet meer hoe ze de eindjes financieel aan elkaar kon knopen. Ze wil zo graag een goede toekomst voor beide kinderen, maar zoals de zaken er nu voor staan zou Mukhitha over enkele jaren moeten gaan werken. Ze heeft de hulp ingeroepen van een medewerker van SJDT en hem van alle problemen verteld. Deze heeft voorgesteld om Mukhitha op te nemen in het hostel Pudhu Vansantham. Zo gezegd, zo gedaan. Mukhitha woont nu in Pudhu Vansantham en zal met uw steun een toekomst opbouwen. 

Mukhitha is inmiddels financieel geadopteerd door
anonieme adoptie-ouders te Breda.

Kaviya

Kaviya is een leuk meisje van 8 jaar oud. Zij komt uit een hele arme familie. Haar vader is er jaren geleden met een andere vrouw vandoor gegaan en is naar de grote stad vetrokken. Haar moeder is vaak ziek en kan niet altijd werken. Zij kan dan ook met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Van haar buren hoorde zij van de organisatie SJDT en heeft dan ook contact gezocht met een medewerker van deze organisatie. Deze heeft enkele gesprekken met de moeder gevoerd en is tot de conclusie gekomen dat het voor Kaviya beter zou zijn als ze in het weeshuis Pudhu Punal kwam wonen. Kaviya gaat nu naar school en doet er goed haar best. Het verleden van Kaviya kunnen wij niet veranderen maar met uw hulp wel haar toekomst verbeteren.

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door Gerard Haverkate en Helma Banken te Boven Leeuwen.

Puela Pushpa

Puela Pushpa is een baby van vijf maanden oud. Ze is het vierde meisje in het gezin en haar ouders vonden het een straf om alweer opgezadeld te worden met een meisje. Ze hebben Puela Pushpa dan ook direct na haar geboorte bij het weeshuis Pudhu Punal afgegeven. Ze was erg zwak maar dankzij de goede zorgen van een van de huismoeders van Pudhu Punal is Puela Pushpa inmiddels een wolk van een baby. Zij krijgt hier de aandacht en liefde die een baby nodig heeft en zal, met uw hulp, opgroeien tot een meisje met zicht op een positieve toekomst.

Puela Pushpa is inmiddels financieel geadopteerd door een anonieme adoptieouder te Kootwijkerbroek.

 

Dhanologini

Dhanologini Is een leuk kind van 7 jaar oud. Ze heeft nog twee zusjes en woont aan de kust in het dorpje Kidangal. Haar vader is vier jaar geleden vertrokken om zich bij een boer als schaapsherder te gaan verhuren. Sinds zijn vertrek heeft het gezin niets meer van hem vernomen. Ze weten dan ook niet of hij nog leeft. De moeder van de drie dochters staat er echter wel alleen voor en probeert als seizoenarbeidster op het land wat geld te verdienen. De werkdagen zijn lang en het loon erg weinig. Toch wilt ze haar kinderen, toch zeker op het gebied van onderwijs, een betere toekomst geven dan die van haar zelf. Maar hoe? Een van haar buren heeft haar verteld van het weeshuis Pudhu Irudayam en na enkele gesprekken met de leiding is dan ook besloten om Dhanologini op te nemen in dit weeshuis. Ze gaat nu naar de tweede klas van de St. John primary school in .Tranqubar en doet er goed haar best. Ook Dhanologini heeft recht op een toekomst met perspectief en met uw hulp zal dat lukken!

Dhanologini is inmiddels financieel geadopteerd door
een anonieme adoptieouder te Laag Soeren.

Jeya Jenita

Dit is Jeya Jenita, een baby van ruim zeven maanden oud. Toen zij geboren werd, waren haar ouders zeer teleurgesteld dat het weer een meisje was want het gezin had al drie meisjes en maar één jongen. Eigenlijk vond de vader het een tekortkoming van zichzelf dat er weer een meisje was geboren. Hij keek dan ook helemaal niet naar zijn dochter om en vertelde zijn vrouw dat hij het meisje het liefst levend zou begraven. De moeder heeft daarom besloten de baby af te geven bij het weeshuis Pudhu Punal. Met uw hulp, €15,00 in de maand, krijgt dit meisje weer een thuis, medische zorg, en later onderwijs en een vakopleiding. Zo wordt een fundamentele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van blijvende voorzieningen voor kinderen met een schijnbaar uitzichtloze toekomst.

Jeya Jenita is inmiddels financieel geadopteerd door
Arina de Vries te Alblasserdam.

Subashree

Subashree is 6 jaar en komt uit een heel arm gezin. Haar beide ouders werken als seizoenarbeiders op het land, maar daar dit werkzaamheden betreffen die seizoengebonden zijn, is het voor hun erg moeilijk het hoofd boven water te houden. De kinderen gingen niet naar school maar hielpen hun ouders op het land. Een veldmedewerker is in contact gekomen met het gezin.En heeft de ouders kunnen overtuigen dat het heel belangrijk is dat de kinderen naar school gaan. Na enkele gesprekken met de leiding is besloten om Subashree op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal.
Ze vindt het leuk om elke dag naar school te gaan en zal, met uw hulp, een toekomst met vooruitzichten hebben.

Subashree is inmiddels financieel geadopteerd door
Esther Slager te Dordrecht.

Roja               

Roja is een meisje van vier jaar oud. Haar moeder is vorig jaar aan een onbekende ziekte gestorven en haar vader zit in de gevangenis. Roja is toen opgenomen bij haar oma. Dit was echter geen echte oplossing. Oma is al wat ouder en kon Roja niet die zorg en aandacht geven wat een kind van vier jaar oud nodig heeft. De oma zag in dat het zo niet verder kon en dat er voor Roja op deze manier geen toekomst was weggelegd. Zij heeft contact opgenomen met een medewerker van SJDT en het gevolg was dat Roja opgenomen is in het weeshuis Pudhu Punal. Hier krijgt Roja wel die aandacht en zorg en kan weer een kind van vier oud zijn. Zij gaat naar school en met uw hulp zal Roja een toekomst krijgen met perpectief.

Roja is inmiddels financieel geadopteerd door
Pieter van den Hoek te Watergang.

Vennilla

Vennilla is een leuk meisje van 6 jaar oud. Haar moeder is enkele jaren geleden overleden en haar vader staat er dus alleen voor. Hij werkt als seizoenarbeider op het land en heeft daarom niet altijd werk. In India kennen ze geen ww-uitkeringen en zodoende zijn er, bij werkeloosheid, geen inkomsten. Hij was niet langer in staat om voor zijn dochtertje te zorgen. Hij heeft dan ook de hulp van een medewerker van SJDT ingeroepen en gevraagd om een oplossing. Vennilla woont nu in het weeshuis Pudhu Punal en gaat naar school.  Uw hulp kan het verschil betekenen voor haar.

Vennilla is inmiddels financieel geadopteerd door de
Familie Jongenelen te Moerstraten.

 

Vallaiyammal

Vallaiyammal is een aardig meisje dat in mei 2009 vijf jaar is geworden. Zij heeft geen ouders meer en heeft een tijdje bij familie gewoond. Deze familie kon haar echter niet de zorg en liefde geven die een kind nodig heeft en er is dan ook naar een oplossing gezocht. Er is contact opgenomen met een medewerker van SJDT om de problemen te bespreken. Deze medewerker kon begrijpen dat het voor deze familie een zware opgave was en heeft, na overleg met de staf, besloten om Vallaiyammal op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Vallaiyammal gaat nu naar school, speelt graag met de andere kinderen en ook voor haar zal uw hulp het verschil maken.

Vallaiyammal is inmiddels financieel geadopteerd
door Irene en Gerard Draaijer te Zoetermeer.

 

Sebila

Ik ben een baby van zeven weken oud. Toen ik geboren ben was ik niet alleen. Mijn broertje is iets later geboren. Daar mijn ouders echter al twee meisjes hebben, was ik niet welkom. Indiase ouders hebben nu eenmaal liever een zoon dan een dochter. Dit vaak om financiele redenen. Ik was ook niet volgroeid en mijn voortdurend gehuil irriteerde mijn vader mateloos. Hij besloot dan ook om mij levend te begraven. Mijn moeder wist van het weeshuis Pudupunal en na lang aandringen heeft mijn vader mij daar afgegeven. Hier word ik met liefde en zorg omringd.

Sebila is inmiddels financieel geadopteerd door
Tamara en Walter, Stef,Christina en Luca Heck
te Vlaardingen.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen