Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Adoptiekinderen deel 6

Overzicht van kinderen die door adoptie op afstand worden ondersteund en wonen in een weeshuis in India.

Praveen Kumar

Praveen Kumar is een jongen die in oktober 2014 negen jaar wordt. Hij heeft twee zusjes en twee broertjes. Zijn moeder is vaak ziek en kan niet goed voor haar gezin zorgen. Zijn vader is een losarbeider die dan wel en dan weer geen werk heeft. De inkomsten zijn dan ook navenant. Praveen Kumar is een pientere jongen en de armoede in het gezin mag niet van invloed zijn op zijn capaciteiten. Zijn vader weet dat ook en heeft daarom contact gezocht met een medewerker van SJDT. Resultaat is dat Praveen Kumar is opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Hij is nu in ieder geval verzekerd van onderwijs en kan,  dankzij dit onderwijs, gaan werken aan een toekomst met perspectief. Met € 15,00 in de maand kan een financiële adoptie-ouder hem hiermee helpen.

Praveen Kumar is inmiddels financieel geadopteerd
door Sandra de Bever en Hugo Kunnen uit Oost-Souburg.

Lathika is een verstandelijk gehandicapt kind en woont in weeshuis Pudhu Udhayam

Lathika

Lathika is een meisje van 8 jaar oud. Lathika is verstandelijk gehandicapt en moet met alles geholpen worden. Ze heeft één oudere zus die eveneens verstandelijk gehandicapt is. Haar ouders werken als coolie op het land en zorgen goed voor hun gezin. Lathika en haar zus kunnen ze echter niet die zorg geven die ze zo hard nodig hebben. Een medewerker van SJDT heeft met de ouders enkele gesprekken gehad en hun verteld dat het weeshuis Pudhu Udhayam kinderen opneemt met een verstandelijke en lichamelijke handicap. Ook dat dit weeshuis trainingsprogramma’s voor de kinderen verzorgt. De kinderen krijgen spraakles, handenarbeid, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met de hygiëne enz. Er wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van hun zelfbewustheid en het vergroten van hun sociale vaardigheden.

Lathika is inmiddels financieel geadopteerd
door Elly Korevaar te Terschelling.

Roja Ragu heeft een adoptieouder en woont in weeshuis Pudhu Irudayam

Roja Ragu

Roja is een meisje van vijf jaar oud. Ze is er een van een tweeling en haar zusje heet Girija. Haar ouders waren als coolie werkzaam op het land maar kort na de geboorte van de tweeling is de vader gestorven. Hun moeder kon het allemaal niet meer aan en Roja en haar zusje Girija werden aan hun lot overgelaten. Familie en mensen uit het dorp hebben zich ontfermd over de kinderen. Een veldmedewerker van SJDT is met de dorpsbewoners in contact gekomen en heeft hun verhalen aangehoord. Hij trok zich het lot van beide meisjes aan en was er al gauw van overtuigd dat het voor beide kinderen beter zou zijn als ze in het weeshuis Pudhu Irudayam zouden worden opgenomen. Ze wonen nu inmiddels enkele maanden in het weeshuis en krijgen er liefde en aandacht. Hun verleden kunnen we niet meer veranderen, maar hun toekomst wel.

Roja Ragu is inmiddels financieel geadopteerd
door een anonieme adoptieouder te de Kwakel.

 

Gohila is 5 jaar oud en woont in weeshuis Pudhu Punal

Gohila

Gohila is een meisje van 5 jaar oud. Tot voor kort woonde zij bij haar moeder. Haar vader is enkele jaren ernstig ziek geweest en is begin dit jaar overleden. Zijn ziekte heeft veel geld gekost en haar moeder heeft grote problemen om alle kosten te kunnen betalen. De moeder heeft aan haar man beloofd dat ze er alles aan zal doen om Gohila naar school te laten gaan en om alle schulden die gemaakt zijn terug te betalen. Zij staat echter voor een hopeloze taak. Als coolie verdient zij ongeveer € 13,00 in de maand en daar moet zij het schoolgeld, de dagelijkse levensbehoeften en de schulden van af betalen. Gohila dreigde dan ook tussen wal en schip te raken en haar moeder zag geen andere uitweg dan contact op te nemen met een medewerker van SJDT. Ook deze voorzag grote problemen voor haar dochter en er is dan ook besloten om haar op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Gohila gaat nu dagelijks naar school en is verzekerd van dagelijks eten en drinken. Haar verleden is niet te veranderen maar haar toekomst wel.

Gohila is inmiddels financieel geadopteerd door Jurgen en Mirjam, Claire, Maud, Puck, Kiki en Noor Kramer te Belt-Schutsloot.

Viji

Viji is een leuk meisje van acht jaar oud en heeft een broertje en een zusje, Abi. Enige tijd geleden is haar moeder vertrokken met haar broertje en niemand weet waar ze nu woont. Haar vader probeert als coolie de kost te verdienen maar hij zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Hij heeft zijn moeder in huis genomen om voor de kinderen te zorgen, maar zij is al oud en kan het allemaal niet zo goed aan. Een stafmedewerker van SJDT heeft na een onderhoud met de vader besloten om Viji en haar zusje Abi op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Ze gaat nu naar school en speelt graag met de andere kinderen. Met uw hulp kunnen wij dit meisje een toekomst bieden.

Viji is inmiddels financieel geadopteerd
door Jolanda Keijzer en Reinier Richardus te Delft.

Abi

Abi is zeven jaar oud en heeft één broertje en één zusje, Viji. Enige tijd geleden is haar moeder vetrokken met haar broertje en niemand weet waar ze nu woont. Haar vader probeert als coolie de kost te verdienen maar hij zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. Hij heeft zijn moeder in huis genomen om voor de kinderen te zorgen, maar zij is al oud en kan het allemaal niet zo goed aan. Een stafmedewerker van SJDT heeft na een onderhoud met de vader besloten om Abi en haar zusje Viji op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Ze gaat nu naar school en speelt graag met de andere kinderen.
Met uw hulp kunnen wij dit meisje een toekomst bieden.

Abi is inmiddels financieel geadopteerd
door Jolanda Keijzer en Reinier Richardus te Delft.

Divya

Divya is een meisje van 10 jaar oud en heeft nog een oudere broer. Haar ouders werken als seizoenarbeiders op het land. Hun verdiensten zijn zo weinig dat ze niet in staat zijn om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen. Divya ging ook niet meer naar school. In overleg met haar ouders is Divya opgenomen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Ze gaat nu weer naar school en heeft met uw hulp uitzicht op een kansrijke toekomst.

Divya is inmiddels financieel geadopteerd door
Tanika de Koning te Den Velde.

 

Kaleeswari

Kaleeswari is een meisjes van zeven jaar oud. Haar vader is enkele jaren geleden aan een ernstige ziekte overleden en haar moeder staat er dus alleen voor. Zij werkt als coolie aan de weg en verdient daarmee 500 roepies in de maand, maar dit alleen maar als er werk is. Is er geen werk, dan verdient ze helemaal niets en is ze aangewezen op de goedheid van buren en familie. Kaleeswari ging ook niet naar school en haar moeder vond dat maar niets. Ze wilde dat haar dochter een betere toekomst zou krijgen dan die zij zelf had en onderwijs is dan een belangrijk gegeven. Zij heeft dan ook contact opgenomen met een veldmedewerker van SJDT en gevraagd of Kaleeswari opgenomen kon worden in het weeshuis Pudhu Punal. De leiding was er al gauw van overtuigd dat Kaleeswari beter af zou zijn als zij in het weeshuis zou komen te wonen. Ze verblijft nu enkele maanden in het weeshuis Pudhu Punal en gaat naar school. Kortom, met uw hulp zal ook Kaleeswari zicht hebben op een kansrijke toekomst.

Kaleeswari is inmiddels financieel geadopteerd
door het personeel van Woningstichting Woonvizier te Made.

Kumaresan

Kumaresan is een actief ventje van drie jaar oud. Hij heeft nog een ouder broertje Manikandan. Zijn vader is er vorig jaar met een andere vrouw vandoor gegaan en heeft zich nooit meer laten zien. Zijn moeder is een seizoenarbeidster en dat houdt in dat er niet altijd werk is. Geen werk, geen geld. Daar er veel te weinig inkomsten waren, kreeg Kumaresan niet genoeg te eten en werd min of meer aan zijn lot overgelaten. Een veldmedewerker van SJDT is tijdens zijn werkzaamheden in contact gekomen met de kinderen en zag de schrijnende situatie van de moeder en haar kinderen. Deze was er al gauw van overtuigd dat het voor Kumaresan en Manikandan beter zou zijn als zij opgenomen zouden worden in het weeshuis Pudu Punal. Ook de moeder zag wel in dat dit een juiste oplossing voor haar kinderen zou zijn. Kumaresan gaat nu naar school, krijgt op tijd liefde en aandacht en zal, met uw hulp, uitzicht hebben op een toekomst met perspectief. 

Kumaresan is inmiddels finnancieel geadopteerd
Ida Meerdink te Winterswijk.

Sankari

Sankari is een meisje van 6 jaar oud. Haar vader heeft haar moeder enige tijd geleden in de steek gelaten en is met een andere vrouw gaan samenwonen. Haar moeder is een landarbeidster die met veel moeite de eindjes aan elkaar kan knopen. Daar zij geregeld zonder werk zit en dus zonder geld, is zij niet in staat voor Sankari te zorgen. Zij heeft contact opgenomen met een veldwerker van SJDT. Deze heeft de problemen aangehoord en de oplossing was om Sankari op te nemen in Pudupunal. Hier krijgt Sankari de liefde en aandacht die een kind nodig heeft. Ze gaat naar school, en heeft inmiddels in het weeshuis Pudupunal haar draai gevonden. Met uw hulp zal Sankari het vooruitzicht hebben op een goede toekomst.

Sankari is inmiddels financieel geadopteerd door
Jannet en Iris te Zwolle.

Mahendra Prabhu

Mahendra Prabhu is een aardig ventje van 6 jaar oud.
Hij komt uit een familie van de allerlaagste kaste. Zijn ouders zijn uit elkaar gegaan en zijn een andere relatie begonnen. Naar Mahendra Prabhu werd niet meer omgekeken en werd aan zijn lot overgelaten. Zijn opa heeft zich toen over hem ontfermd. Deze is echter al een dagje ouder en de zorg voor Mahendra Prabhu viel hem erg zwaar. Ten einde raad heeft hij een veldmedewerker van SJDT aangesproken en hem de situatie uitgelegd. Mahendra Prabhu is dan ook in het weeshuis Pudupunal opgenomen waar hij, samen met de andere kinderen, weer kind kan zijn. Hij gaat naar school en speelt graag met de andere kinderen. Kortom,ook voor Mahendra Prabhu maakt uw hulp het verschil.

Mahendra Prabhu is inmiddels financieel geadopteerd
door de Familie de Oude te Sleeuwijk.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen