Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Help een kind in een weeshuis in India - Adoptiekinderen deel 7

Help een weeskind in India d.m.v. adoptie op afstand.

Isac

Isac is een jongetje van 5 jaar oud en heeft een zusje Rasitha. Na zijn geboorte is zijn moeder overleden. Voor zijn vader werd het allemaal te veel en hij kon niet meer voor zijn gezin zorgen. De opa en oma staken wel eens een handje toe maar toen opa kwam te overlijden was oma ook niet meer in staat om voor de kinderen te zorgen. De vader heeft een plek gezocht waar hij Isac en Rasitha kon onderbrengen en is toen bij het weeshuis Pudhu Punal uitgekomen. Na het uitleggen van de situatie aan de leiding van SJDT zijn beide kinderen opgenomen in dit weeshuis. Er wordt hier met liefde en aandacht voor ze gezorgd. Uw hulp is hierbij van onschatbare waarde.

Isac is inmiddels financieel geadopteerd door
anonieme adoptie-ouders te Breda.

Arunpandi

Arunpandi is een jongen van elf jaar oud. Hij woonde, samen met zijn ouders en twee broertjes in het dorp Sedapatti in het district Madurai. Zijn ouders werken in een klein hotel als bordenwassers maar hun verdiensten zijn te weinig om hun drie zoontjes te kunnen onderhouden. Beide ouders zijn erg bezorgd voor de toekomst van hun kinderen en de vader heeft hierover een gesprek gehad met een stafmedewerker van SJDT. Deze vertelde hem van de mogelijkheid om Arunpandi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal, zodat hij naar school kan blijven gaan. Hij woont nu, samen met zijn broertje Chellapandi, in het weeshuis Pudhu Punal. Hij is nu verzekerd van onderwijs en kan nu, maar ook voor later, uw steun goed gebruiken.

Arunpandi is inmiddels financieel geadopteerd
door Pieter Huiskes te Wierden.

Umamaheswari

Umamaheswari is een vrolijk meisje van dertien jaar oud. Haar ouders zijn gescheiden en ze woont nu bij haar moeder. Ze heeft nog één oudere zus en één oudere broer. Haar moeder werkt in een textielfabriek in Tripur en is daardoor vaak lange tijd van huis. Umamaheswari is dan aangewezen op de hulp van buren en kennissen. Haar moeder vond deze gang van zaken eigenlijk maar niets en heeft contact gezocht met SJDT. De leiding was na het verhaal van de moeder er van overtuigd dat Umamaheswari beter af zou zijn als zij in het hostel Pudhu Vansantham zou komen wonen. Zij zit in 7e klas en is een erg slimme leerlinge. Kortom, uw maandelijkse bijdrage kan voor Umamaheswari van grote waarde zijn.

Umamaheswari is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Breda.

Malarvizhi

Malarvizhi is een meisje van 11 jaar oud. Ze heeft twee broertjes en drie zusjes. Haar ouders zijn enkele jaren geleden overleden en de zes kinderen wonen nu bij oma. Zij is echter al op leeftijd en het valt voor haar niet mee om voor zes kinderen te zorgen. Door het verkopen van vis op straat probeert zij wat inkomsten te vergaren maar de dagelijkse inkomsten zijn erg weinig. Ze maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar kleinkinderen want zij wil dat ze onderwijs blijven volgen en een beroep leren. De buurvrouw heeft haar in contact gebracht met een medewerker van SJDT en na enkele gesprekken is besloten om Malarvizhi op te nemen in het hostel Pudhu Irudayam. Ze is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw hulp een toekomst op kunnen bouwen.

Malarvizhi is inmiddels financieel geadopteerd
door Ruben en Ina van der Vlies te Ede.

Thangaraj

Thangaraj is een jongen van negen jaar oud. Hij heeft één ouder broertje. Het gezin behoort tot de Dalits en beide ouders kunnen lezen noch schrijven. De vader is een coolie en werkt op het land. Hij zit echter vaak zonder werk en er zijn dan ook geen inkomsten. Het gezin verkeert dan ook voortdurend beneden de armoedegrens. In eerste instantie hadden de ouders het plan opgevat om ook Thangaraj aan het werk te zetten, maar toen ze iemand hadden gesproken die hun vertelde van de organisatie SJDT zijn ze op dat plan teruggekomen. Na overleg met een medewerker van deze organisatie is besloten om hem op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Onderwijs voor de Dalits is in India niet iets vanzelfsprekend, maar dankzij de organisaties SJDT/Childrenshome en een financiële adoptie-ouder heeft deze jongen de kans om onderwijs en een vak te leren.

Thangaraj is inmiddels financieel geadopteerd
door Sander, Josca, Tim, Maud, Roos en Stef de Lange te 
Hendrik Ido Ambacht.

Pathmapriya

Pathmapriya is een lief meisje van negen jaar oud en komt uit het dorp Viruveedu. Zij heeft nog één broertje, Sukumar genaamd. Haar vader heeft een drankprobleem en heeft het gezin enige tijd geleden in de steek gelaten. Het enige wat hij achtergelaten heeft zijn schulden. De moeder van beide kinderen werkt in een kledingfabriek maar haar verdiensten zijn erg weinig en het aflossen van de schuld verloopt dan ook erg moeizaam. Zij wil echter dat beide kinderen onderwijs blijven volgen en heeft de hulp van de organisatie SJDT ingeroepen. Na enkele gesprekken met haar én met beide kinderen is besloten om hen beide op te nemen in het hostel Pudhu Punal. Zij zijn nu verzekerd zijn van onderwijs en zullen, met uw hulp, een toekomst op kunnen bouwen.

Pathmapriya is inmiddels financieel geadopteerd
door Rob Pijcke en Corinne Werkhoven te Tiel.

Kanimozhi woont in het weeshuis Pudhu Vansantham

Kanimozhi

Kanimozhi is een aardig meisje van acht jaar oud. Haar ouders zijn enkele jaren geleden gescheiden en haar moeder is kort daarna met een andere man getrouwd. Uit dit tweede huwelijk zijn nog twee kinderen geboren waar alle aandacht naar uitgaat. Naar Kanimozhi werd niet meer omgekeken. Beide ouders werken als coolie op het land maar zitten vaak zonder werk. Ook interesseerde het hun niet of Kanimozhi wel of niet naar school ging. Kortom, het leven voor dit kind zag er niet echt rooskleurig uit. Een medewerker van SJDT die het dorp bezocht heeft beide ouders erop aangesproken en hun verteld van de mogelijkheden van het weeshuis Pudhu Vansantham. Besloten is dan ook om haar op te nemen in dit weeshuis zodat haar leven weer inhoud krijgt.

Kanimozhi wordt d.m.v. adoptie op afstand ondersteund
door Charlotte Ruijs te Groesbeek.

Priyadarshini woont in weeshuis Puhu Irudayam en is inmiddels geadopteerd

Priyadarshini

Priyadarshini is een leuk meisje van zeven jaar oud. Zij heeft nog twee broertjes. Haar moeder is vaak ziek en kan daardoor slecht voor het gezin zorgen. Haar vader probeert als landarbeider de kost te verdienen maar zit vaak zonder werk. Het gezin verkeert dan ook diep onder de armoedegrens. Vaak is er geen geld voor de dagelijkse levensbehoeften en kunnen er ook geen medicijnen voor zijn vrouw worden gekocht. De vader van Priyadarshini hoorde van het weeshuis Puhu Irudayam en na een gesprek met de leiding van het weeshuis is besloten om Priyadarshini op te nemen in het weeshuis. Met uw hulp heeft dit meisje zicht op een kansrijke toekomst.

Priyadarshini is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Hulsen, te Moerstraten.

Dankzij de adoptie op afstand kan Rajeswari naar school.

Rajeswari

Rajeswari is een leuk meisje van 6 jaar oud. Zij heeft nog een oudere broer van 8 jaar oud. Enkele jaren geleden is haar vader vertrokken met een andere vrouw en liet zijn vrouw en twee kinderen achter. Enkele maanden later vertrok haar moeder met een man en liet de twee kinderen achter bij haar moeder. Oma stond er nu alleen voor en probeerde door te werken op het land haar twee kleinkinderen zo goed mogelijk te verzorgen. Zij is echter al op leeftijd en het werd steeds moeilijker voor haar om voor twee kinderen te zorgen. Een veldmedewerker van SJDT hoorde van de problemen en stelde de oma voor om Rajeswari op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Zij woont nu alweer enkele maanden in dit weeshuis waar goed voor haar wordt gezorgd. Ieder kind heeft toch recht op een toekomst met perspectief!

Rajeswari is inmiddels financieel geadopteerd
door Vandana Algoe te Den Haag.

Alphonse woont in Pudhu Punal.

Alphonse

Alphonse is een baby van enkele maanden oud. Ze is de jongste van het gezin en heeft nog twee oudere zussen. Haar ouders zijn straatarm en toen Alphonse geboren werd was het voor hen een grote teleurstelling dat deze baby ook weer een meisje was. Ze hadden zo op een jongen gehoopt. De vader heeft dan ook besloten om haar bij het weeshuis Pudhu Punal af te geven. Gezien de slechte omstandigheden waarin het kind verkeerde was het voor de leiding van SJDT al gauw duidelijk dat het voor Alphonse beter zou zijn als zij in het weeshuis kwam wonen. Hier wordt er goed voor haar gezorgd, krijgt op tijd eten en drinken en zal met uw hulp uitzicht hebben op een betere toekomst.

Alphonse is inmiddels financieel geadopteerd
door Karel en Lies te Lindert te Nieuwerkerk a/d IJssel.

Patatharasi is een lief meisje dat recht heeft op goede zorg.

Patatharasi

Patatharasi is een meisje van vier jaar oud. Haar vader is overleden en haar moeder staat er dus alleen voor. Zij werkt als seizoenarbeidster op het veld maar er is niet altijd werk voor haar. Haar inkomsten zijn dan ook erg weinig en vaak kan ze maar twee maaltijden per dag bereiden. Een veldmedewerker van SJDT hoorde van de problemen en vertelde de moeder van de mogelijkheid om Patatharasi in het weeshuis Pudhu Punal op te nemen. Zij gaat nu naar school, speelt graag met de andere kinderen en zal dank zij uw financiële adoptie een toekomst met perspectief hebben.

Patatharasi  is inmiddels financieel geadopteerd
door Karel en Lies te Lindert te Nieuwerkerk a/d IJssel.

 

De moeder heeft haar baby achtergelaten bij het weeshuis Pudhu Punal omdat het een meisje is.

Jeyaseeli

Jeyaseeli is een meisje van 3 maanden oud.  Ze heeft nog twee zusjes. De ouders verrichten werkzaamheden als coolie en hun verdiensten zijn zeer weinig. Ze hadden gehoopt dat deze baby een jongen zou zijn. Toen deze baby ook weer een meisje was hebben ze besloten afstand van Jeyaseeli te doen. Ze was alleen maar een last voor het gezin. De moeder heeft haar baby achtergelaten bij het weeshuis Pudhu Punal. Broeder Sebastian heeft zich het lot van dit kleine meisje aangetrokken en is nu haar voogd.  Door dit meisje financieel te adopteren kunt u haar een toekomst geven.

Jeyaseeli is inmiddels financieel geadopteerd door
Marielle en Tiny de Wijs te Sprang-Capelle.

 

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen