Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Een weeskind helpen in India - Adoptiekinderen deel 9

Help een weeskind in India door het financieel te adopteren.

Rithick

Rithick is een jongetje van zes jaar oud. Hij heeft één ouder en één jonger broertje. Zijn vader is een coolie die allerlei werkzaamheden uitvoert. Hij is vaak van huis maar zijn verdiensten zijn minimaal. Zijn moeder probeert zo goed mogelijk voor haar kinderen te zorgen maar ondanks dat ook zij als coolie werkzaamheden verricht is er te weinig eten voor een gezin van vijf. De kinderen moeten het vaak met twee maaltijden op een dag doen. De moeder had via de buren gehoord dat de organisatie SJDT hulp zou kunnen bieden. Zij heeft dan ook de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek aangevraagd met Br. Sebastian. Resultaat is dat Rithick is opgenomen in het hostel Pudhu Punal. Hier is wel genoeg te eten en krijgt hij op tijd nieuwe kleding. Kortom, hij voelt zich hier thuis, gaat graag naar school en kan met een gerust gevoel de toekomst tegemoet gaan.

Rithick is inmiddels financieel geadopteerd 
door Bert en Gerda Boer te ‘t Waar.

Kaviya

Kaviya is een lief meisje van tien jaar oud. Ze is de jongste in het gezin en heeft twee broers en één zus. Haar vader probeert als coolie aan inkomsten te komen maar zit vaak zonder werk en dus zonder inkomsten. De drie oudere kinderen volgen onderwijs, maar voor Kaviya wordt het een probleem. De vader was van plan om haar van school te nemen om haar te laten gaan werken. De moeder vond dat een slecht idee en heeft contact opgenomen met een medewerker van SJDT. Ook deze was er van overtuigd dat Kaviya onderwijs moet blijven volgen en er is dan ook besloten om Kaviya op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Ze is nu verzekerd van onderwijs en zal met uw hulp een toekomst met perspectief hebben. 

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door Katleen Verreth te Borgerhout, Belgie.

Dhanalakshmi

Dhanalakshmi  is een meisje van negen jaar oud en is de jongste van het gezin. Zij komt uit een hele arme familie, haar vader is enkele jaren geleden overleden. Haar moeder probeert door hard te werken haar kinderen dagelijks eten te geven maar dat lukt niet altijd. Ook al gezien het feit dat haar inkomsten erg wisselvallig zijn. Ten einde raad heeft zij dan ook contact opgenomen met een medewerker van Pudhu Punal en gevraagd of Dhanalakshmi, samen met haar zus Madhavi, niet opgenomen kan worden in het weeshuis. Na enkele gesprekken met de staf van SJDT is besloten om Dhanalakshmi, samen met haar zus, op te nemen in Pudhu Punal.

Dhanalakshmi is inmiddels financieel geadopteerd door
Johannes Keuning te Zwolle.

Naomi Sharmilla

Naomi Sharmilla is een meisje van tien jaar oud. Ze heeft nog twee oudere zusjes. Haar ouders waren als seizoenarbeiders werkzaam op het land. Zes jaar geleden is haar vader overleden. De verdiensten van  moeder waren zo weinig dat ze financieel niet in staat was goed voor haar kinderen te zorgen. De kinderen gingen vaak niet naar school maar gingen met moeder mee om op het land werken. Een veldmedewerker van SJDT is in contact gekomen met dit gezin. Na overleg is besloten Naomi te plaatsen in het weeshuis Pudhu Punal. Naomi woont nu vijf jaar in het weeshuis en het gaat goed met haar. Met uw hulp heeft dit meisje een kansrijke toekomst.

Naomi Sharmilla is inmiddels financieel geadopteerd door
de familie Hoekstra te Groningen.

Pandimeena

Pandimeena is twaalf jaar oud. Ze heeft nog twee broers en een oudere zus. De meisjes werkten met hun ouders als seizoen-arbeiders op het land. Maar verdienden zo weinig dat er niet voldoende te eten was voor het gezin. Een veldmederwerker van SJDT is met het gezin in contact gekomen en de ouders kunnen overtuigen dat ook hun dochters recht hebben op een betere toekomst en dat dit alleen maar mogelijk is als ze ook naar school gaan. Pandimeenai woont nu met haar zus in Pudhu Vansantham en gaat naar school. Hier streven ze ernaar om alle kinderen tenminste klas tien te laten afronden. Het voltooien van klas tien betekent de mogelijkheid om de kinderen een vervolgstudie te laten volgen en ze naderhand te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Ook haar droom is een betere toekomst, met u hulp kan haar droom uitkomen.

Pandimeena is inmiddels financieel geadopteerd door
de familie Hoekstra te Vries.

Abinaya

Abinaya is een meisje van acht jaar oud en heeft nog zes zusjes. Archaya is haar tweelingzusje. Haar vader is enige tijd geleden overleden. De moeder is werkzaam als dagloner op het land maar haar verdiensten zijn zo weinig dat ze financieel niet in staat is om voor zeven kinderen te zorgen. De meisjes gaan dan ook vaak met een hongerig gevoel slapen. Ondanks de armoede wil zij toch dat haar kinderen naar school gaan en dat zij een beter leven krijgen dan zij zelf heeft. Toen een veldmedewerker van SJDT in hun dorp was heeft zij hem van de moeilijkheden verteld en gevraagd of het niet mogelijk was om één of twee kinderen op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Het resultaat is dat Abinaya, samen met haar zusje Archaya, is opgenomen in het weeshuis Pudhu Irudayam. 

Abinaya inmiddels financieel geadopteerd door
Edwin en Ineke Eiten te Sappemeer.

Archaya

Archaya is een meisje van acht jaar oud en heeft nog zes zusjes. Abinaya is haar tweelingzusje. Haar vader is enige tijd geleden overleden. De moeder is werkzaam als dagloner op het land maar haar verdiensten zijn zo weinig dat ze financieel niet in staat is om voor zeven kinderen te zorgen. De meisjes gaan dan ook vaak met een hongerig gevoel slapen. Ondanks de armoede wil zij toch dat haar kinderen naar school gaan en dat zij een beter leven krijgen dan zij zelf heeft. Toen een medewerker van  SJDT in hun dorp was heeft zij hem van de moeilijkheden verteld en gevraagd of het niet mogelijk was om één of twee kinderen op te nemen in het weeshuis Pudhu Irudayam. Het resultaat is dat Archaya, samen met haar tweelingzusje Abinaya, is opgenomen in het weeshuis Pudhu Irudayam.

Archaya is inmiddels financieel geadopteerd door
Edwin en Ineke Eiten te Sappemeer.

Emmanuel Irudhaya

Dit meisje is als baby neergelegd bij het weeshuis. Later bleek dat zij afkomstig was van het dorp Bodi Nayackanus. Inmiddels is zij zes jaar oud. Ook is nu bekend dat haar moeder scheidde van haar man toen ze twee maanden zwanger was van Emmanuel Irudhaya. Haar vader is inmiddels met een andere vrouw getrouwd. Haar moeder was niet in staat om voor haar te zorgen en heeft haar daarom bij het weeshuis neergelegd. Emmanuel Irudhaya is inmiddels opgegroeid tot een leuk meisje, gaat naar school en verdient, met uw hulp, een goede toekomst. Haar verleden kunnen wij niet veranderen, maar haar toekomst wel.

Emmanuel Irudhaya is imiddels financieel geadopteerd
door Nicole, Esther, Wendy en Pippa Rensen te Halsteren.

Sutha

Sutha is een aardig meisje van acht jaar en heeft nog twee zusjes. Beide ouders zijn werkzaam als coolie maar door hun slechte gezondheid zijn ze vaak niet in staat om werk-zaamheden te verrichten. De inkomsten zijn dan ook heel erg weinig en het gezin leeft dan ook ver onder de armoedegrens. De ouders zien de toekomst met veel zorgen tegemoet, want ze willenheel graag dat hun dochters naar school blijven gaan en een vak gaan leren. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en na enkele gesprekken met beide ouders is besloten om Sutha, samen met haar zusje Santhiya, op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van onderwijs en van de dagelijkse levensbehoeften.

Sutha is inmiddels financieel geadopteerd door Merte Klumperman te Delft.

Maria

Maria is een meisje van zeven jaar oud. Ze heeft drie oudere broers en tot enkele jaren geleden was het een gelukkig gezin. Toen is haar moeder ernstig ziek geworden en is overleden. Haar vader stond er nu alleen voor. Hij is een man die niet kan lezen en niet kan schrijven en werkt als coolie op het land. Vaak is er echter geen werk en is er geen geld om zijn gezin te kunnen onderhouden. Naar Maria werd nauwelijks omgekeken en het maakte de vader niet veel uit of zij wel of niet naar school ging. Een veldmedewerker van SJDT hoorde van de problemen in dit gezin en na enkele gesprekken met de vader is besloten om Maria op te nemen in het weeshuis Pudhu Vansantham. Er wordt hier goed voor haar gezorgd, krijgt liefde en aandacht en gaat nu dagelijks naar school. Met uw hulp kunnen we Maria haar toekomst verbeteren.

Maria is inmiddels financieel geadopteerd door T.C.A. Stutvoet
te Barendrecht.

Vigneswaran

Vigneswaran is een jongen van tien jaar oud. Hij komt uit een straatarm gezin en zijn vader is aan een onbekende ziekte overleden. Zijn moeder heeft een ernstig ongeluk gehad waarbij haar gezicht ernstig verbrand is. Zij is niet in staat om voor haar gezin te zorgen. Vigneswaran ging niet naar school en leidde een zwervend bestaan. Een veldmedewerker van SJDT heeft hem een tijdje gevolgd en heeft zich over deze jongen ontfermd.Vignes woont nu in het weeshuis Pudhu Yugam. Hij gaat nu naar school en zit in het vijfde jaar van de Gandhiji Memorial Middle School te Dindigul. Ook Vigneswaran moet de kans krijgen om een toekomst met perspectief op te bouwen. Uw hulp is de toekomst van dit kind.

Vigneswaran  is inmiddels financieel geadopteerd
door Mark Volmerink te Bussum.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen