Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Een weeskind helpen in India - Adoptiekinderen deel 8

Help een weeskind in India door het financieel te adopteren.

Vimala

Vimala is een meisje van acht jaar oud en heeft nog één broer en één zus. Het gezin woont in een heuvelachtig gebied en diverse faciliteiten zijn dan ook erg beperkt. De vader probeert als coolie de kost te verdienen maar zijn inkomsten zijn van dien aard dat leven onder de armoedegrens voor het gezin niet vreemd is. Het gezin lijdt vaak honger en ze hebben al overwogen om de kinderen te laten gaan werken. Beide ouders weten echter ook heel goed dat onderwijs erg belangrijk is. Een medewerker van de organisatie SJDT is met beide ouders een gesprek aangegaan en hun verteld van de mogelijkheid om de jongste, Vimala, in het weeshuis Pudhu Punal te laten gaan wonen. Zij kan dan haar droom, arts worden, waar maken. Zij woont nu in dit weeshuis, krijgt onderwijs en met uw hulp kunnen we  haar droom waar maken.

Vimala is inmiddels financieel geadopteerd
door Lianne en George Groeneweg te Oudenbosch.

 

Pandimeena

Pandi Meena is een meisje van tien jaar oud en heeft nog één zusje. Haar vader is jaren geleden met de noorderzon vertrokken en niemand heeft hem ooit weer gezien. Sinds die tijd staat de moeder van de twee meisjes er alleen voor. Ook heeft zij nog de zorg voor haar moeder. Zij werkt als coolie in een steengroeve. Haar inkomsten zijn, ondanks dit zware werk, minimaal en zijn niet genoeg om het gezin te onderhouden. Het zusje van Pandi Meena woont inmiddels ook in P. Vansantham en de moeder heeft gevraagd aan Br. Sebastian of Pandi Meena ook in dit weeshuis kan komen wonen. Na nog enkele gesprekken is besloten om ook Pandi Meena op te nemen in dit weeshuis. Zij is nu verzekerd van onderwijs en kan zo, met uw hulp, haar droom om politie-agente te worden, waar maken.

Pandi Meena is inmiddels financieel geadopteerd
door Polona Kuzman en Joop van Langen te Nijmegen.

Kaviya K.

Kaviya is een meisje van acht jaar oud en heeft één jonger broertje. Kaviya heeft een verstandelijke beperking en haar ouders weten daar niet goed mee om te gaan. Ze hebben contact opgenomen met de organisatie SJDT en om hulp gevraagd. Deze organisatie heeft het weeshuis/hostel Pudhu Udhayam waar kinderen met een handicap geleerd worden om bepaalde handelingen zoals tanden poetsen, zich aankleden handen wassen voor het eten enz. zich eigen te maken. Tijdens de lessen op school kan Kaviya goed en aandachtig luisteren maar onthouden is voor haar erg moeilijk. Herhalen en herhalen is dan ook erg belangrijk voor haar. Ondanks haar beperking voelt Kaviya zich thuis in Pudhu Udhayam en de leiding van SJDT doet er alles aan om haar de komende jaren zelfstandiger te maken. Voor € 15,00 in de maand kunt u daarmee helpen.

Kaviya is inmiddels financieel geadopteerd
door Cindy Ramlakhan te Den Haag.

Rasitha

Rasitha is een meisje van zes jaar oud. Enkele weken na de geboorte van haar broertje Isac is haar moeder overleden. De vader stond er nu alleen voor met nog twee kinderen. De opa en oma staken wel een handje toe maar toen opa kwam te overlijden was oma ook niet meer in staat om voor de kinderen te zorgen. De vader heeft een plek gezocht waar hij Rasitha en Isac kon onderbrengen en is toen bij het weeshuis Pudhu Punal uitgekomen. Na het uitleggen van de situatie aan de leiding van SJDT zijn beide kinderen opgenomen in dit weeshuis. Uw hulp zal voor Rasitha het verschil maken.

Rasitha is inmiddels financieel geadopteerd door
anonieme adoptie-ouders te Breda.

Sangeetha

Sangeetha is een leuk meisje van vijf jaar oud. Ze woonde, voordat ze werd opgenomen in het weeshuis Pudhu Punal, in het dorp Kouchi Kombu. Ze heeft nog één zusje. Haar ouders behoren tot de allerlaagste kaste en leven voortdurend onder de armoedegrens. Ze willen wel werken, maar, in verband met hun kaste, is er vaak geen werk voor hen. De ouders kunnen lezen noch schrijven en zijn bang dat ze, in verband met hun financiële problemen, hun beide kinderen geen beroep kunnen laten leren. Een gesprek met de leiding van SJDT heeft uitkomst gebracht. Besloten is om Sangeetha op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal zodat zij verzekerd is van onderwijs. Ook Sangeetha rekent op uw hulp.

Sangeetha is inmiddels financieel geadopteerd
door de familie Veth te Papendrecht.

Pradeep

Pradeep is een jongetje van zes jaar oud. Hij heeft twee broertje en twee zusjes. Zijn moeder is vaak ziek en is niet dan niet in staat om voor de kinderen te zorgen. Zijn vader is een dagloner die door hard te werken de kost probeert te verdienen. Zeven monden vullen met een karig inkomen valt echter niet mee. De medicijnen voor zijn vrouw moeten ook betaald worden en beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. De vader heeft een gesprek gehad met een staflid van SJDT en hem van de problemen in zijn gezin verteld. Daarop is besloten om Pradeep op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Hij gaat graag naar school, doet er goed zijn best en wacht op uw financiële adoptie.

Pradeep is inmiddels financieel geadopteerd
door Taco en Linda Jonkman te Puttershoek.

Abirami

Abirami is een meisje van drie jaar oud. Toen zij twee maanden oud was is haar vader naar de stad vertrokken om werk te zoeken. Hij is echter niet meer teruggekomen en niemand weet waar hij is. De moeder van Abirami staat er nu dus alleen voor en probeert als dagloner wat te verdienen. Er is echter niet veel werk en de verdiensten zijn dan ook niet erg veel. Haar twee dochters verblijven regelmatig bij haar ouders, maar deze zijn al op leeftijd en het valt hen zwaar om voor twee kinderen te zorgen. De oma heeft geprobeerd om Abirami en haar zus ergens onder te brengen maar dat is niet gelukt. Buren van de grootouders hoorden van de problemen en vertelden haar van het weeshuis Pudhu Punal. Een stafmedewerker heeft van de moeder het verhaal aangehoord en kwam tot de conclusie dat het voor Abirami beter zou zijn als zij in het weeshuis zou komen te wonen.

Abirami is inmiddels financieel geadopteerd door
Leo en Mariska Marcus, Menno, Dominique, Jeffrey, David en Daniël te Hasselt.

Keerthi

Keerthi is een leuk meisje van vijf jaar oud. Toen Keerthi één jaar oud was, is haar vader overleden. Haar moeder stond er dus alleen voor. Ze heeft hulp gezocht bij haar familie en bij de familie van haar man, maar tevergeefs. Niemand wilde haar helpen en dit alleen maar om het feit dat zij, volgens beide families, met de verkeerde man getrouwd was. Ze wilde weer gaan werken, want anders had ze geen inkomsten en dus geen eten voor Keerthi en voor haar zelf. Ze kon aan de slag in een katoenfabriek in een stad verder weg. Maar ze kon niemand vinden die voor haar dochter wilde zorgen. Daarom heeft ze contact opgenomen met een medewerker van SJDT en van haar problemen verteld. Ze wilde graag dat Keerthi naar school zou gaan, want onderwijs is erg belangrijk voor je toekomst. Keerthi woont nu in Pudhu Punal.

Keerthi is inmiddels financieel geadopteerd door Karin Wijnans
te Gorssel.

Malliga

Malliga is een lief meisje van drie jaar oud. Haar ouders zijn erg armen en leven onder de armoedegrens. Haar vader probeert als kleermaker de kost te verdienen. Hij werkt in een stad die ver van het dorpje ligt waar ze wonen. Haar moeder is geestelijk niet helemaal in orde en kan slecht voor haar dochter zorgen. Meestal zorgt de oma voor haar kleindochter, maar oma is al oud en het valt niet meer mee voor haar. Ten einde raad heeft de vader de hulp in geroepen van SJDT en na enkele gesprekken is besloten om Malliga op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Hier wordt goed voor haar gezorgd. Uw hulp kan voor Malliga het verschil maken.

Malliga is inmiddels financieel geadopteerd door Karin Wijnans te Gorssel.

Xavier

Xavier is een jongen van twee jaar oud. Tijdens zijn geboorte is zijn moeder door inwendige bloedingen en door het te laat inroepen van medische hulp overleden. Zijn vader was er van overtuigd dat zijn pasgeboren zoon zijn moeder gedood zou hebben. Hij is met zijn oudere zoon vertrokken en heeft niet meer naar zijn zoontje omgekeken. Gelukkig voor die kleine was er een tante die de eerste dagen voor hem gezorgd heeft en hem daarna afgegeven heeft bij het weeshuis Pudhu Punal. Hier is Xavier in goede handen en wordt er goed voor hem gezorgd.  

 

Ter ere van hun huwelijk op 13-02-2013 hebben Peter en Maaike Ermerins te Veldhoven Xavier financieel geadopteerd.
 

U kunt een weeskind helpen, zoals Vincy Vimila, door het financieel te adopteren

Vincy Vimila

Vincy Vimila is een leuk meisje van vier jaar oud. Dit meisje woont haar hele jonge leventje al in het weeshuis. Haar exacte geboortedatum is niet bekend. Ze was een paar weken oud toen ze haar bij de poort van het weeshuis Pudu Punal in een kartonnen doos hebben gevonden, Broeder Sebastian heeft haar de naam Vincy Vimila gegeven. Het is niet bekend wie haar ouders zijn. Ze wordt door een van de "huismoeders” liefdevol verzorgd en heeft hier “broertjes en zusjes”. Met uw hulp kunnen wij dit meisje een toekomst bieden.
Vincy Vimila is inmiddels financieel geadopteerd door Marijke de Boer te Den Haag.


Anthony Jennifer is op zoek naar adoptieouders, ze woont in het weeshuis Pudhu Irudayam

Anthony Jennifer

Antony Jennifer is een meisje van zeven jaar oud. Na haar geboorte  heeft haar moeder haar in de steek gelaten. Haar oma heeft zich enige maanden over het kind ontfermd, maar ze is erg oud en kon niet voor goed haar zorgen. Ze heeft Antony bij het weeshuis afgegeven. Dit meisje woont dus heel haar leventje in Pudhu Irudayam. Hier heeft ze een huismoeder en vele broertjes en zusjes. Dit is haar thuis waar nu goed voor haar gezorgd wordt. Dit kind heeft uw steun nog nodig.  Haar verleden kunnen we niet veranderen, maar met uw donatie heeft Anthony Jennifer een kansrijke toekomst.

Anthony Jennifer is inmiddels financieel geadopteerd door Gerrald Suur en Peter Snellenburg.

Roja kan dankzij haar financiële adoptie weer naar school

Roja

Roja is een meisje van vijf jaar oud. Zij heeft nog een ouder broertje. Haar moeder is mentaal niet in orde en haar vader heeft om die reden het gezin verlaten. Hij is enige tijd later wel weer teruggekomen met een andere vrouw maar na enkele maanden is het stel definitief vertrokken en bleef de moeder met haar twee kinderen achter. Gelukkig voor de twee kinderen werden ze opgevangen door hun opa en oma maar die zijn al op leeftijd en konden de zorg voor twee kinderen niet volhouden. Ook werd er niet meer naar school gegaan. Een buurman van de moeder hoorde van de problemen en heeft contact gezocht met een medewerker van SJDT. Deze zag in dat het zo niet langer kon en heeft besloten om Roja op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Roja gaat nu dagelijks naar school, krijgt liefde en aandacht en kan d.m.v. financiële adoptie, de toekomst weer aan.

Roja is inmiddels financieel geadopteerd
door anonieme adoptie-ouders te Molenhoek.

Voor Thamilarasi ziet de toekomst er weer wat beter uit.

Thamilarasi

Thamilarasi is een leuk meisje van 4 jaar oud. Ze heeft nog één broertje en één zusje. Enkele jaren geleden is haar vader overleden en sinds die tijd staat haar moeder er alleen voor. Ze probeert als dagloner geld te verdienen maar het werk is zwaar en de inkomsten erg weinig. Het gezin zit dan ook ver onder de armoedegrens. Vaak is er niet genoeg te eten en als een van de kinderen ziek is, is er geen geld voor medicijnen. De moeder van Thamilarasi is dan ook erg bezorgd voor de toekomst. Ze wil dat haar kinderen naar school gaan en een vak leren om zo een toekomst op te bouwen. Een medewerker van SJDT hoorde van de problemen in het gezin en na enkele gesprekken met de moeder is besloten om Thamilarasi op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Zij is nu verzekerd van voldoende eten en drinken, krijgt onderwijs en uw hulp zal voor Thamilarasi het verschil maken.

Thamilarasi is inmiddels financieel geadopteerd door
Annie Rodriguez en Redmer v/d Meer te  Buenos Aires, Argentinie.

Muthu Jothi zoekt financiele adoptieouders.

Muthu Jothi

Muthu Jothi is een meisje vijf jaar oud. Haar ouders zijn landarbeiders en proberen met hard te werken de kost  te verdienen. Het is echter seizoenwerk en de periode dat er geen werk is, moeten ze zonder inkomen proberen te overbruggen. Beide ouders maken zich dan ook grote zorgen over de toekomst van hun kind en hebben een veldmedewerker van SJDT om raad gevraagd. Deze heeft contact opgenomen met de leiding van SJDT en na enkele gesprekken met de ouders is besloten om Muthi Jothi op de nemen in het weeshuis Pudhu Punal. Ze gaat nu naar school en met uw hulp heeft ze uitzicht uit op een kansrijke toekomst.

Muthu Jothi is inmiddels geadopteerd door Monique Wijnans te Venlo.

Pandi Selvi en haar zusje kunnen uw hulp goed gebruiken.

Pandi Selvi

Pandi Selvi is een meisje van zes jaar oud. Zij heeft nog één zusje, Pandiyammal. Haar vader is enkele jaren gelden door een ongeluk om jet leven gekomen. Haar moeder staat er dus al enkele jaren alleen voor en probeert al die tijd al de, financiële, eindjes aan elkaar te knopen. De inkomsten zijn echter minimaal en het gezin leeft dan ook voortdurend onder de armoedegrens. Een medewerker van SJDT is in gesprek gekomen met de moeder en heeft haar verhaal aangehoord. Na nog enkele gesprekken is besloten om Pandi Selvi en haar zusje Pandiyammal op te nemen in het weeshuis Pudhu Punal. De beide zusjes krijgen dan in ieder geval voldoende te eten en gaan nu dagelijks naar school. Ook voor Pandi Selvi is onderwijs erg belangrijk en kan uw steun daarbij erg goed gebruiken.

Pandi is inmiddels geadopteerd door Aroen Soebedar te Den Haag


Br. Sebastian van SJDT heeft Saranya opgenomen in het weeshuis.

Saranya

Saranya is een aardig meisje van 10  jaar oud. Zij heeft nog twee broers en één zus. De vader van Saranya had een drankprobleem wat voor de nodige onrust zorgde in het gezin. De moeder had er grote problemen mee en sprak haar man er steeds op aan. Deze heeft daarop, in een dronken bui, zijn vrouw levend verbrand. De kinderen stonden er toen alleen voor. Gelukkig hebben de grootouders een tijdje gezorgd voor de vier kinderen maar ze zijn al wat ouder en hebben weinig inkomsten. Het dorpshoofd heeft contact opgenomen met Br. Sebastian van SJDT en gevraagd of de twee meisjes opgenomen konden worden in het weeshuis Pudhu Irudayam. Ze woont nu, samen met haar zus Sharmila, in het weeshuis Pudhu Irudayam. Geef Saranya de kans om een toekomst op te bouwen zodat ze straks op eigen benen kan staan.

Saranya is inmiddels financieel geadopteerd door
Marijke Peters te Eindhoven.  

Udhaya Nithi is een gehandicapte jongen van negen jaar oud.

Udhaya Nithi

Udhaya Nithi is een gehandicapte jongen van negen jaar oud. Zijn vader werkt als losarbeider op het land. Zijn moeder is thuis om voor haar zoon en dochter te zorgen. De zorg voor Udhaya Nithi is echter niet toereikend. Zijn moeder kan hem niet die zorg geven die een verstandelijk gehandicapte jongen nodig heeft. Zij heeft gehoord over het weeshuis Pudhu Udhayam en gevraagd of hun zoon daar niet ondergebracht kan worden. Udhaya Nithi krijgt nu spraakles, handenarbeid, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met de hygiëne en fysiotherapie. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn voor zijn welzijn. Het gaat erom zijn weerbaarheid en veerkracht te verstevigen, zijn zelfbewustheid te ontwikkelen en zijn persoonlijke en sociale mogelijkheden te vergroten. Ook voor Udhaya Nithi kan uw hulp het verschil maken.

Udhaya Nithi is inmiddels financieel geadopteerd door twee anonieme adoptie-ouders te Oostburg.

  >> Ga naar de volgende pagina met kinderen