Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Algemene informatie

India is een land in Azië. India grenst aan Pakistan, China (Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. India is in 1947 onafhankelijk geworden van het Verenigd Koninkrijk. De hoofdstad van India is New Delhi. Andere grote plaatsen zijn: Mumbai (het oude Bombay), Calcutta, Delhi, Madras, Bangalore en Ahmadabad. Het is qua oppervlakte het op zes na grootste land ter wereld met een totale oppervlakte van 3.287.263 km².  Het op een na hoogste bevolkingsaantal ter wereld (16,8 procent van de wereldbevolking). In de periode 1991-2001 bedroeg de bevolkingsgroei gemiddeld 1,95 procent per jaar. Met een dichtheid van 324 inwoners per km2 (2001) is het land ook een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Grote delen van het land zijn overbevolkt. Het land heeft een doorsnede van 3214 km van noord naar en zuid en 2993 km van oost naar west. De totale landgrenzen van India bedragen 14.103 km en de kustlijn bedraagt 7517 km.

Oppervlakte: 3.287.263 km²
Hoofdstad: New Delhi
Inwoneraantal: 1.166.079.000 inwoners (2009)
Regeringsvorm: Federale republiek
Officiële landstaal: Hindi (primair), Engels (geassocieerd) en nog 21 kleinere officiële talen zoals Bengaals, Assamees, Nepalees, Sanskriet en Tamil
Religie:  Hindoeïsme (80%), Islam (13%), Christendom (2%), Sikhisme (2%)
Munteenheid: Indiase roepie

Economische ontwikkeling,

Is een constante race tegen de bevolkingsgroei. Het in de hand houden van de bevolkingsomvang is voor de Indiase overheid dan ook een brandend vraagstuk. De bevolkingsdichtheid varieert sterk van gebied tot gebied. De grootste dichtheid vindt men in de rijstteeltgebieden. Uit cijfers van de laatste volkstelling (2001) blijkt dat de verschillen tussen de deelstaten nog toenemen. Het zuiden scoort wat betreft geboorte-beperking aanzienlijk beter dan het noorden (Kerala met een gemiddelde groei van 0,9 procent over de laatste tien jaar tegenover Bihar met een toename in dezelfde periode tot 2,43 procent per jaar). India kent een mannenoverschot: 51,7 procent van de bevolking is man, 48,3 procent vrouw. Verreweg het grootste aantal Indiërs woont nog op het platteland (72,2 procent). In 2001 maakte de beroepsbevolking 39,3 procent van de totale bevolking uit.

Tamil Nadu (தமிழ் நாடு, "Het land van de Tamils")

Oppervlakte:  130.058 km²
Bevolking:  62.405.679
Aantal per km²: 479.8
Hoofdstad:  Madras
Voornaamste talen: Hindi, Tamil
Districten: 30

 

 

De deelstaat Tamil Nadu is gelegen aan de zuidoostkant van het Indiase schiereiland. Het beslaat een gebied van 130.000 km² en heeft een bevolkingsaantal van 48.408.077. De officiële taal is het Tamil, een van de oudste klassieke talen van het subcontinent. De cultuur is meer dan 5000 jaar oud en komt nog steeds tot uiting in een levenswijze met diepgewortelde tradities. Eeuwenlang gevrijwaard gebleven van vreemde overheersing, stimuleerden de verschillende dynastieën, vooral die van Pallava, Pandya en Chola, de ontwikkeling van klassieke muziek en dans, het beeldhouwen en de literatuur die alle een hoog niveau bereikten. In Tamil Nadu ziet men de beeldhouwkunst op het hoogtepunt van zijn roem in de vele tempelsteden waarvan een aantal als bedevaartsoord bekend zijn. Met de komst van de British East India Company in het midden van de 17e eeuw, verwierf Tamil Nadu een koloniale erfenis die nog steeds duidelijk zichtbaar is in Madras en in de schitterende buitenplaatsen in de heuvels.

  

De bevolking is buitengewoon gevarieerd, niet zozeer wat betreft etnische afkomst, als wel naar taal of dialect. De talen in het noorden van India behoren voornamelijk tot het Indo-Arisch, waarvan het Hindi de belangrijkste is (42,2 procent van de totale bevolking spreekt het). Dit wordt voornamelijk gesproken in de deelstaten Rajasthan, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar en Madhya Pradesh.

In Zuid-India behoren de verschillende talen tot een geheel andere groep: het Dravidisch. Ze worden voornamelijk gesproken in de deelstaten Tamil Nadu (Tamil), Kerala (Malayalam), Andhra Pradesh (Telugu) en Karnataka (Kannada).Daarnaast wordt door een aantal stammen in de landelijke gebieden een veelheid van talen gesproken, zoals het Tibetaans (voornamelijk in het Himalayagebied). Het Engels is de belangrijkste taal voor gebruik in nationaal, politiek en commercieel kader. In totaal worden in India ongeveer 850 talen gesproken. Volgens de grondwet zijn er negentien officiële talen in India. In werkelijkheid zijn er méér dan duizend talen. In het parlement wordt Engels gesproken. Dat wil zeggen dat iedere Indiër die hogerop wilt, Engels moet leren spreken.

Een bijzonder fenomeen binnen de Indiase maatschappij,

is de verdeling van de bevolking in zogenaamde kasten . Men wordt door geboorte als het ware ‘veroordeeld’ tot een bepaalde kaste. Status en beroep worden hierdoor feitelijk bepaald.


De meest voorkomende godsdiensten zijn:

hindoeïsme (83 procent), islam (11 procent), christendom (2,3 procent), sikhisme (1,9 procent), boeddhisme (0,8 procent) en jainisme (0,4 procent). Er bestaat dikwijls een verband tussen politieke fricties en spanningen tussen religieuze groeperingen, vooral tussen hindoes en moslims in het noorden (waarbij niet altijd even duidelijk is wat oorzaak is, wat gevolg). Een eigenaardigheid van de Indiase samenleving is verder nog dat veel waarde wordt toegekend aan astrologische berekeningen. Ook bij zakelijke en politieke beslissingen kan dit een rol spelen.


Zuid India heeft een tropisch klimaat,

en kan je het beste bezoeken van september tot maart. De verschillen in temperatuur zijn door het jaar heen niet zo groot. April en mei zijn de heetste maanden. De belangrijkste factor die bepalend is voor de beste reistijd in Zuid-India is de moesson. De hevige zuid-west moesson duurt van juni tot en met september. De regenval langs de westkust van het schiereiland neemt in deze periode af naarmate deze moesson over het Deccan-plateau naar het oosten toe wegtrekt. De noord-oost moesson is beduidend korter en treft met name de oostkust. Vooral in november en het begin van december valt daar dan veel regen.

Heilige dieren, 

Nandi de heilige koe in India staat bekend als het land van de heilige dieren. Toch is deze heiligheid in de praktijk van alledag een voor buitenstaanders moeilijk te vatten concept. Waar een dier in de ene context wordt gezien als heilig, verliest het in een andere elke aanspraak op respect. Net als voor veel binnen het hindoeïsme, luidt ook hier het sleutelwoord tot een begin van inzicht: alles is relatief. Overal in India liggen de koeien midden op de weg. Rustig herkauwend, terwijl steeds meer verkeer langs raast, met steeds hogere snelheden. Iedereen weet dat koeien tot de heiligste dieren van India behoren. Volgens een oude legende was de koe Su-rabhi, moeder van alle koeien, een van de schatten die uit de kosmische oceaan werden gekamd. Haar pangavya of ‘vijf producten’ - melk, yoghurt, boter, mest en urine -bezaten een zeer zuiverend vermogen.

Vrouwen vangen soms de urine van het dier op om het te drinken als medicijn. De mest wordt opgevangen om te dienen als brandstof. Toch heeft de koe geen eigen tempels. Ze wordt op straat vereerd vanwege zichzelf. In het zuiden van India doet ze dienst als waarzegster - bekleed met fraaie kleden en haar horens beschilderd en versierd met koperen dopjes. Het aantal keren en de manier waarop ze haar kop schudt, onthullen de toekomst. In het noorden krijgt ze bij festivals bloemenslingers omgehangen en steken mensen bloemen in haar heilige openingen, overigens niet altijd tot onverdeeld genoegen van het dier. In India zijn een aantal diersoorten heilig, omdat zij een rol spelen in het hindoeïsme. Heilige dieren voor de hindoes zijn o.a. de koe, de rat, de aap, de slang en de stier.