Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

   Kom in actie en steun de kerstactie van Childrenshome!!

     Traditiegetrouw, voor de dertiende keer de jaarlijkse Kerstactie. 

Kerstactie 2019

De kerstactie van Childrenshome heeft dit jaar het geweldige bedrag opgeleverd van maar liefst €12.085.00. Graag willen wij alle financiële adoptie-ouders en sponsors, al dan niet anoniem, heel hartelijk bedanken. Dankzij al deze donaties hebben wij alle kinderen in de weeshuizen en alle financieel geadopteerde kinderen in de dorpen in het nieuw kunnen steken. Ook hebben wij de kinderen en hun ouders verrast met een feestelijke maaltijd, uitstapjes met extra traktaties, sollar lampen voor de kinderen in de hills. 

Namens alle kinderen en de leiding van SJDT en DEET en Childrenshome: iedereen heel hartelijk bedankt. 


Een vast onderdeel van de Kerstactie dat ieder jaar terugkeert is de kledingactie. Met de opbrengst van de kledingactie krijgen alle kinderen, tijdens ons bezoek,  in de weeshuizen, ook de kinderen die nog niet financieel geadopteerd zijn, en de kinderen in de dorpen die in het ondersteuningsprogramma zitten nieuwe kleding. De gezinnen in de dorpen krijgen nieuwe kookspullen. Ook zorgen we voor een traktatie, stukje fruit, ijsje, cake, een feestelijke maaltijd een uitstapje, een picknick, een paar uurtjes shoppen met een groep kinderen.  De kinderen krijgen allemaal een klein bedrag aan Indian rupee, 200 voor de kleine kinderen, 300 de grotere kinderen en de wardens 500. Dit is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van deze kinderen, leren om te gaan met geld en zelf beslissingen nemen wat ze graag kopen. We bezoeken bij SJDT en Deet een aantal families met hun kinderen in de dorpen die in het programma zitten. En alle andere dorpskinderen en hun ouders of familie ontmoeten we gezamenlijk tijdens een cultureel programma. De gezinnen moeten vaak van ver komen en Childrenshome, Sjdt en Deet regelen het vervoer. Childrenshome biedt tijdens deze ontmoetingen alle gezinnen een maaltijd aan.


In de vijf weeshuizen wonen 616 kinderen,  320 kinderen zijn niet financieel geadopteerd maar die willen en kunnen we niet met lege handen laten staan dus ook deze kinderen krijgen nieuwe kleding. In de dorpen ondersteunen we 318 kinderen.  In totaal  hebben we voor 934 kinderen nieuwe kleding nodig. Om dit alles te kunnen realiseren hebben we  € 9.340,00 nodig. De prijs voor een nieuwe set kleding en bovenstaande extra’s  is  € 10,00 per kind. Geef een Geit aan een kansarme familie in India. Een geit betekent  voor deze mensen een betere toekomst!  Hoe werkt het? Sinds augustus dit jaar heeft Childrenshome, dankzij een gulle sponsor,  The Dutch Goatfarm gerealiseerd op het terrein van het weeshuis Pudhu Punal .We gaan de geiten voor de gezinnen uit de dorpen niet meer inkopen op de geitenmarkt maar bij deze goatfarm. In overleg met SJDT, Deet  en de gezinnen hebben we gezamenlijk besloten dat iedereen die een geit cadeau krijgt de verplichting heeft bij de geboorte van jonge geitjes er een aan een ander gezin in het dorp te schenken. Op het platteland van India leven straatarme families.  Door een geit te geven kunnen deze mensen een beter  bestaan opbouwen. Geiten zijn eenvoudig te onderhouden. Ze krijgen gemakkelijk jongen, geven melk, vlees of kunnen verkocht worden. Binnen ongeveer twee jaar kan een gezin een aardige geitenveestapel opbouwen. 

De prijs voor een geit is € 50,00. Dit cadeau is dus bepaald geen kleinigeitje! Ook is het mogelijk € 50,00 te doneren voor een geit in de “Dutch Goat Farm”.


Nieuwe kleding is het hoofddoel, maar een extra donatie voor een geit is eveneens van harte welkom. Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door een “kerstgift” over te maken op bankrekeningnummer NL31 RABO 0130 1375 10 t.n.v. Stichting Childrenshome met vermelding waar uw donatie voor bestemd is. We hopen dat we weer op jullie kunnen rekenen en zo vast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Wij houden u op de hoogte via:  https://www.childrenshome.nl/nieuws-nieuwsarchief-stichting-childrenshome/nieuws-2019/ -  https://www.facebook.com/Childrenshome.stichting/ 

Stichting Childrenshome,
Jan en Lia Mureau