Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Kerstactie Stichting Childrenshome.

Traditiegetrouw heeft Childrenshome elk jaar een Kerstactie. Een vast onderdeel van de Kerstactie dat ieder jaar terugkeurt is de kledingactie. Met de opbrengst van de kledingactie krijgen alle kinderen in de weeshuizen, ook de kinderen die nog niet financieel geadopteerd zijn, en de kinderen in de dorpen die in het ondersteuningsprogramma zitten nieuwe kleding.

De geitenactie is ook een vast onderdeel. Een geit kan voor deze mensen een nieuwe toekomst betekenen! Op het platteland van India leven straatarme families. Deze mensen worden door anderen gemeden en ook de overheid steunt hen niet of nauwelijks. Door een geit te geven, helpt u hen een levensvatbaar bestaan op te bouwen. De geitenactie is alleen bestemd voor de dorpskinderen en hun familie uit het ondersteunings-programma.


Ook is er ieder jaar met de kerstactie een actie waar op dat moment behoefte aan is, nieuwe schooltassen, schooluiniformen, kookpotten, solar lampen. Dit wisselt per jaar. En natuurlijk een tractatie, een uitstapje, een bezoekje aan de bioscoop ect.