Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:


Kom in actie en steun de Kerstactie Childrenshome 2015!!

Nieuwe kleding, een geit, een solar lamp, een traktatie….
U kunt op veel verschillende manieren in actie komen,
kies de manier die het beste bij u past.

 Nieuwe kleding!


Traditiegetrouw willen we ook dit jaar voor alle kinderen in de dorpen die in het ondersteunings-programma zitten en voor alle kinderen in de vijf weeshuizen, dus ook de kinderen die nog niet financieel ondersteund zijn, nieuwe kleding geven.
De prijs voor een nieuwe set kleding is € 7,00 per kind.

In de vijf weeshuizen wonen 493 kinderen en in de dorpen 195.Om dit te kunnen realiseren hebben we
€ 4800,00 nodig.
 

De prijs voor een nieuwe set kleding is € 7,00.

 

 

Vooruit met de geit!

Helpt u kansarme families in India naar een zelfstandig bestaan?

Een geit kan voor dezemensen een nieuwe toekomst betekenen! Op het platteland van India leven straatarme families. Deze mensen worden door anderen gemeden en ook de overheid steunt hen niet of nauwelijks. Door een geit te geven, helpt u hen een levensvatbaar bestaan op te bouwen. Geiten zijn gulle geefsters van melk en mest. En met elk nieuw jong geitje groeit de kudde.

De geitenactie is alleen bestemd voor de dorpskinderen en hun familie uit het
ondersteuningsprogramma.

Niet mekkeren, geef een geit!  
Een geit kost dit jaar € 45,00.

 


Een solar lamp voor de gezinnen in de dorpen!

Wanneer de zon onder gaat stopt het leven voor veel mensen in India. De solar lamp annex oplader kan in die situatie hulp bieden.

Eén solar lamp geeft een heel gezin licht in het donker. De lamp geeft met de energie van één dag zonlicht tot 80 uur aan veilig licht. Licht en stroom zijn essentieel voor de mensen. Met de solar lamp is er 's avonds licht om huiswerk te maken.

Tijdens ons bezoek hebben we de verhalen gehoord en de littekens van de brandwonden gezien van de vrouwen waarbij hun sari’s door de kerosine lampen in brand waren gevlogen. Deze lampen vormen een veilig  alternatief.  

Een solar lamp kost € 20,00

Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door een “kerstgift” over
te maken op bankrekeningnummer NL31RABO0130137510 t.n.v.
Stichting Childrenshome. 


Graag vermelden waar  uw donatie voor bestemd is. Laten we met z’n alle proberen om ook dit jaar de kinderen in Zuid-India een kerstgevoel te geven.

Bedankt voor uw bijdrage.                                                    

Bezoek van tijd tot tijd de nieuwspagina om het verloop van deze actie te volgen.

Stichting Childrenshome,

Jan en Lia Mureau