Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Kerstactie 2018

De kerstactie van Childrenshome heeft dit jaar het geweldige bedrag opgeleverd van maar liefst 11.015,00 euro. Graag willen wij alle financiële adoptie-ouders en sponsors, al dan niet anoniem, heel hartelijk bedanken. Dankzij al de donaties hebben wij alle kinderen in de weeshuizen en alle financieel geadopteerde kinderen in de dorpen in het nieuw kunnen steken. Ook hebben wij de kinderen verrast met een lunch, met een middag shoppen, met een dag speeltuin en met nog wat extra traktaties, zoals een ijsje, een flesje drinken en zo meer. Namens alle kinderen en de leiding van SJDT en DEET: iedereen heel hartelijk bedankt. 

Kerstactie Childrenshome 2018


Ook dit jaar hebben we, traditiegetrouw, de jaarlijkse Kerstactie. Een vast onderdeel van de Kerstactie dat ieder jaar terugkeert is de kledingactie. Met de opbrengst van de kledingactie krijgen alle kinderen in de weeshuizen, ook de kinderen die nog niet financieel geadopteerd zijn, en de kinderen in de dorpen die in het ondersteuningsprogramma zitten nieuwe kleding. De gezinnen in de dorpen krijgen nieuwe potten en waterkannen. Ook zorgen we voor een traktatie,  stukje fruit, ijsje, cake, een feestelijke maaltijd een uitstapje, een picknick, een paar uurtjes shoppen met een groep kinderen. We bezoeken bij SJDT en Deet een aantal families met hun kinderen in de dorpen die in het programma zitten. En alle andere dorpskinderen en hun ouders of familie ontmoeten we gezamenlijk tijdens een cultureel programma. De gezinnen moeten vaak van ver komen en Sjdt en Deet regelen het vervoer en Childrenshome biedt tijdens deze ontmoeting alle gezinnen een maaltijd aan.

In de vijf weeshuizen wonen 660 kinderen en in de dorpen ondersteunen we 312 kinderen. Om dit alles te kunnen realiseren hebben we  € 9.720,00 nodig. De prijs voor een nieuwe set kleding en bovenstaande extra’s  is  €10,00 per kind.

Geef een Geit aan kansarme families in India.
Een geit kan voor deze mensen een nieuwe toekomst betekenen!

Dit jaar pakken we de geiten weer op. Deze actie hebben we met succes vele jaren  gedaan maar vorig jaar zijn we hiermee gestopt want er was veel  jaloezie onder de dorpsbewoners. In overleg met SJDT, Deet  en de gezinnen hebben we gezamenlijk besloten dat iedereen die een geit cadeau krijgt de verplichting heeft bij de geboorte van jonge geitjes er een aan een ander gezin in het dorp te schenken. Op het platteland van India leven straatarme families.  Door een geit te geven, kunnen deze mensen een levensvatbaar bestaan opbouwen. Geiten zijn eenvoudig te onderhouden. Ze krijgen gemakkelijk jongen, geven melk, vlees of kunnen verkocht worden. Met de inkomsten kunnen kinderen naar school, kan men goede medische voorzieningen betalen en ook bijdragen aan de lokale gemeenschap voor economische verbetering.

Hoe werkt het?
Onze partners in India, Deet en SJDT,  kopen de geiten op de lokale geitenmarkt.  De gezinnen krijgen een geit en na een aantal maanden worden er jongen geboren. Van deze jongen geeft de familie er één terug aan SJDT of Deet . SJDT en Deet geven deze geitjes weer aan een ander gezin in het dorp. Binnen ongeveer twee jaar kan een gezin een aardige geitenveestapel opbouwen. De geitenactie is alleen bestemd voor de dorpskinderen en hun familie uit het ondersteunings-programma. De prijs voor een geit is € 50,00. Dit cadeau is dus bepaald geen kleinigeitje!

Nieuwe kleding is het hoofddoel, maar een extra donatie voor een geit is eveneens van harte welkom. Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door een “kerstgift” over te maken op bankrekeningnummer NL31 RABO 0130 1375 10 t.n.v. Stichting Childrenshome. Graag met vermelding waar uw donatie voor bestemd is.

We hopen dat we weer op jullie kunnen rekenen en zovast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Stichting Childrenshome.

Jan en Lia Mureau

Bezoek van tijd tot tijd de nieuwspagina van http://www.childrenshome.nl om het verloop van de Kerstactie