Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Kom in actie en steun de Kerstactie Childrenshome 2020!!

Traditiegetrouw hebben we voor de veertiende maal de jaarlijkse Kerstactie. Een vast onderdeel van de Kerstactie, dat ieder jaar terugkeert, is de kledingactie. Met de opbrengst van de kledingactie krijgen alle kinderen in de weeshuizen nieuwe kleding, ook de kinderen die nog niet financieel geadopteerd zijn, die willen en kunnen we niet met lege handen laten staan. Ook de kinderen in de dorpen die in het ondersteuningsprogramma zitten krijgen nieuwe kleding. In de vijf weeshuizen wonen 509 kinderen en in de dorpen ondersteunen we 337 kinderen. Dit zijn in totaal 846 kinderen.

Door de Covid-19 pandemie gaat de geitenactie dit jaar helaas niet door. In overleg met Sjdt en Deet hebben we besloten om dit jaar met kerst iets extra’s te doen voor de gezinnen en voor de weeshuizen door ze te voorzien van een extra Covid ondersteuningspakket.

In totaal hebben we voor 846 kinderen nieuwe kleding en een Covid-19 ondersteuningspakket nodig. Om dit alles te kunnen realiseren hebben we € 8.460,00 nodig. De prijs voor een nieuwe set kleding en een extra Covid ondersteuningspakket is € 10,00 per kind.

Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door een “kerstgift” over te maken op bankrekeningnummer NL31 RABO 0130 1375 10 t.n.v. Stichting Childrenshome met vermelding van Kerstactie. We hopen dat we ook dit jaar weer op jullie kunnen rekenen en zo vast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Via de site van Stichting Childrenshome en Facebook houden we jullie op de hoogte van de Kerstactie
Door de Covid-19 is het helaas niet mogelijk dat we in December afreizen naar India. Zodra het weer mogelijk is reizen we af.

Stichting Childrenshome,
Jan en Lia Mureau