Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

The Dutch Goat farm is in bedrijf genomen!!!

Ook dit jaar hebben we van Jan Bochmann Architecten, een ontwerpbureau voor architectuur, interieur en stedenbouw te Amsterdam, een hele mooie donatie ontvangen. We lopen al langer met het idee om een geitenboerderij bij een van de weeshuizen op te gaan zetten en met jouw donatie hebben we dit kunnen realiseren!!

De geitenstal, genaamd The Dutch Goat Farm, is gebouwd op het terrein van het weeshuis Pudhu Punal en is inmiddels voltooid, we hebben 15 geiten en 3 bokken gekocht, voor elke 5 geiten een bok!.

De jonge geitjes van de farm gaan we gebruiken voor de geitenactie met kerst, adoptieouders krijgen de gelegenheid voor €50,00 een geit te doneren aan hun financieel adoptiekind in de dorpen die in het ondersteunings-programma zitten van Childrenshome/Sjdt en Childrenshome/Deet. Ook is het mogelijk een geit te doneren aan het weeshuis.

Alle andere jaren kochten we de geiten voor de kerstactie op de geitenmarkt. Op deze manier zorgt deze geitenboerderij voor SJDT voor extra inkomsten die ze goed kunnen gebruiken.

Jan, namens Stichting Childrenshome en Br. Sebastian van SJDT, heel veel dank.

Superleuk, we hebben inmiddels van een sponsor al een donatie voor twee geiten ontvangen!!