Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Al het nieuws over en van Stichting Childrenshome wordt zorgvuldig bijgehouden.
Nieuwe mededelingen betreffende de financiële adoptie en ondersteuning van de weeshuizen, 
dorpskinderen, projectverslagen, acties en persartikelen kunt u hier terugvinden.
 

>> 27 september Annual reports kinderen uit het programma Cildrenshome/DeetAnnual report kinderen uit het programma Stichting Childrenshome/Deet.

Annual report kinderen uit het programma Childrenshome/Deet.
Als financieel adoptieouder kun je betrokken zijn bij het leven van je financieel adoptiekind. Het is mogelijk om te corresponderen met je financieel adoptiekind je ontvangt altijd een reply letter met recente foto, ook is het mogelijk je financieel adoptiekind te bezoeken. Twee maal per jaar ontvang je een annual report van je financieel adoptiekind. Als je een kind financieel adopteert draag je niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van één kind, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen en hun familie in de gemeenschap. Childrenshome zorgt samen met hun lokale partners in India voor bescherming, gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Kortom: een betere toekomst.Voor €10,00 in de maand helpt u een kind en haar familie in de dorpen en voor €15,00 een kind in een van de weeshuizen. Uw hulp maakt het verschil!!

>> 26 september Annual report kinderen uit het programma Childrenshome/SJDT

Als financieel adoptieouder kun je betrokken zijn bij het leven van je financieel adoptiekind. Twee maal per jaar ontvang je een annual report van je financieel adoptiekind. Als je een kind financieel adopteert draag je niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van één kind, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen en hun familie in de gemeenschap. Childrenshome zorgt samen met hun lokale partners in India voor bescherming, gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Kortom: een betere toekomst.

Voor €10,00 in de maand helpt u een kind en haar familie in de dorpen en voor €15,00 een kind in een van de weeshuizen.Uw hulp maakt het verschil!! 

>> 24 september Beste adoptie ouders even uw aandacht!!

Het is weer mogelijk om post te versturen maar we adviseren om brievenbuspost te versturen. Er zijn op dit moment problemen met post ontvangen. De laatste maanden rekent de government forse prijzen voor de ontvangen post aan SJDT. Die vragen de adoptieouders of ze dit willen betalen, het gaat om bedragen van €10 tot €25 terwijl er in Nederland voldoende porto kosten betaald zijn. We hebben hierover contact opgenomen met SJDT maar waarschijnlijk kunnen ook zij niets doen dan het bedrag te betalen, zoniet gaat het pakket terug naar Nederland. Ze zijn het aan het uitzoeken en zodra we meer weten maken we het bekend. Maar we verwachten er niet veel van want het zijn regels van de regering. Ook zijn we aan het bekijken of we dit op een andere manier kunnen gaan doen. Zodra er meer bekend is komen we hier op terug.

>> 23 september Op dit moment hebben we in totaal € 3.800,00 ontvangen voor extra corona ondersteuning!! Heel veel dank voor jullie vrijgevigheid en steun.

Door de huidige corona-crisis zijn veel mensen in India in grote nood. Met donaties van adoptieouders, sponsors en vrienden van Childrenshome hebben we al veel families kunnen helpen met extra ondersteuning en met uw hulp kunnen we dit blijven doen. 

Childrenshome, Sjdt en Deet bieden voedselpakketten en hygiënepakketten aan en geven voorlichting aan gezinnen tijdens het coronavirus.

Help je ook mee?
Doneer op NL31 RABO 0130137510 t.n.v. Stichting Childrenshome en zet corona ondersteuning in de omschrijving van je overboeking.

>> 23 september Tamil Nadu Chennai Coronavirus Updates


Tot op heden zijn 3,33,187 mannen, 2,19457 vrouwen en 30 transgenders positief getest op het virus in de staat. Tamil Nadu registreerde dinsdag 5337 positieve gevallen van COVID-19, waarmee het staatscijfer op 5,52,674 komt. Onder deze meldde Chennai 989 positieve gevallen, waarmee het totaal van de stad op 1.57.614 komt. Tamil Nadu registreerde dinsdag 76 doden, wat het aantal van de staat op 8947 brengt. Sinds dinsdag is het aantal actieve COVID-19-gevallen in Tamil Nadu 46.350. Tot op heden zijn 3.33.187 mannen, 2.119.457 vrouwen en 30 transgenders positief getest op het virus in de staat.
 

>>  21 sepember 

Dear adoptive parents,    
I hope you remember that I have already sent 12th and 11th standard Orphanage Girls Marks.  I am happy to enclose herewith 10th  Orphanage Children Marks.  As I informed you earlier for this year 10th, 11th and 12th children are alone were writing the exams all the other lower class children did not write any annual exam due to covid-19.  But however they are automatically promoted to the next class.  Let me once again thank you for all your support.
Dr. I. Sebastian M.A., M.B.A.
Executive Director
St. Joseph's Development Trust

>> 14 september 11th Orphanage Children Marks

I hope you remember that I have already sent 12th standard Orphanage Girls Marks. I am happy to enclose herewith 11th Orphanage Children Marks. As I informed you earlier for this year 10th, 11th and 12th children are alone were writing the exams all the other lower class children did not write any annual exam due to covid-19. But however they are automatically promoted to the next class. As I have informed you earlier we have embarked on the distribution of covid-19 relief distribution as well as enrolment of orphanage children in their respective next classes. It is indeed a very challenging job and however we feel it is an essential and so we are continuing the activities. Let me once again thank you for all your support.
Yours Fraternally in Christ
Dr. I. Sebastian M.A., M.B.A.
Executive Director
St. Joseph's Development Trust
 

>>  14 september Covid-19 Relief Distribution In Honour Of Our Beloved Ms. Joselin 

Click on the link for some pictures.

Dr. I. Sebastian M.A., M.B.A.
Executive Director
St. Joseph's Development Trust

>>  10 september Annual Report of Boys

Annual Report of Boys Under The Orphanage Care Of St. Joseph’s Development Trust

>>  8 september donatie van Stichting Stimular te Rotterdam

Graag delen we de foto's van de distributie van de voedselpakketten voor bejaarden. Dit is mogelijk gemaakt door de donatie van Stichting Stimular te Rotterdam. Bedankt allemaal en in het bijzonder Désiré. 

>>  7 september Examination of Tamil Nadu for 10th & 12th standard 

We like to inform you and all adopt parents that 16 of our adopt children who appeared in State Board Examination of Tamil Nadu for 10th & 12th standard have successfully passed and secured good marks.
We share pictures from a few children.  

>>  7 september Distributed food packages to adopt children families. 

Dear Lia and Jan, Bjorn and adoptparents and sponsors,
We are happy to inform you that we met all the adopt children and their families in Kandai and Sathangudi villages. The adopt children and their families are doing well. The children were happy to come to DEET office after a long gap. The adopt children and their families are doing well.

They were eagerly enquiring about the situation in the Netherlands and were much concerned about you and all adopt parents and their families. They were happy to send their greetings and wishes to you and to their respective adopt parents and their family members. We advised the adopt children to take good care and be safe from corona virus. We asked them not to make long travels and spend their time in reading books and learning extracurricular activities. We are also planning to start the tuition centres so that children can spend the evening time in reading their text books. We are hoping that schools will be opened soon.

We also distributed food packages to adopt children families and they were happy to receive the food packages. They are happy and grateful to your love and support and very thankful to all adopt parents and their families. We are happy to share the pictures and lot of love from the adopt children to all. Take good care and be safe. We are yet to meet the children from the Sirumalai hills. We are planning to meet them end of next week when we have no problem with public transport.

With warm regards and love,
Antoni and Prema.
 

>>  3 september corona ondersteuning

Op dit moment is de totale opbrengst voor de extra corona ondersteuning € 3.765,00. Heel veel dank voor jullie vrijgevigheid en steun.

>>  1 september SJDT Update covid-19 Tamil Nadu,

Vanaf nu heeft de regering van Tamil Nadu de volgende fase van versoepeling aangekondigd. Volgens deze nieuwe normen is openbaar vervoer toegestaan ​​en een goede zaak is dat we geen e-pas nodig hebben voor onze reizen. Dit maakt het gemakkelijker om zonder enige beperking van het ene weeshuis naar het andere te reizen.

Met betrekking tot scholen en weeshuizen: Het standpunt is dat de scholen in ieder geval tot eind deze maand gesloten blijven. De Chief Minister van onze buurstaat heeft aangekondigd dat heropening van scholen pas in de maand januari zal worden overwogen. Dit kan ook van toepassing zijn op onze regering in Tamil Nadu. De scholen wordt gevraagd om opnames te maken en de kosten te innen en de leraren te betalen. Op deze manier zijn we ook bezig onze kinderen toe te laten aan de volgende lessen en hun kosten te betalen. We wachten ook op de overheidsrichtlijnen over de ‘Standard Operating Procedure (SOP)’ voor scholen en weeshuizen. Dit is erg cruciaal voor ons, omdat we zullen weten onder welke voorwaarden we onze weeshuizen kunnen exploiteren. Deze bedieningsprocedures zijn zeer essentieel voor ons om richtlijnen te geven en hoe om te gaan met gevallen van corona-infectie als deze zich voordoen.
Covid-19 Relief Distribution: Ondertussen concentreren we ons op de hulpverlening aan zowel de gesponsorde kinderfamilies als aan de zeer arme en gehandicapte kinderen. Dit is nu ons belangrijkste werk, naast de zorg voor de kinderen die in onze weeshuizen zijn.

>>  1 september Annual Report SJDT 2019/2020 

Beste adoptieouders en sponsors,
We hebben van SJDT het Annual Report 2019/2020 ontvangen.
De moeite om er eens even voor te gaan zitten!

>> 25 augustus Thank you for all the sweet and warm reactions to the sudden death of Joselin.


If this is the end and nothing else,

then there is emptiness, loss, sorro and tears

for what was once and is no more.

 

But there is more than body and limb,

much more.


Because what inspires a person,

that is, that was,

her mind, her strength,

her mind,

all the gifts of her heart,

her goodness boundless,

the strength of her word,

her cordial gesture,

speak to her, quickly or thoughtfully,

her silence sometimes revealing.

 

That everything is alive

lives on in those who knew Joselin,

who loved and continue to love her

because her spirit never,

never fails.

>> 25 augustus Namens SJDT bedanken we jullie voor jullie betrokkenheid.

We hebben namens alle adoptieouders en sponsors een condoleances verzonden aan Br. Seabastian, Devi Bala, alle kinderen in de weeshuizen en al het personeel van SJDT met het plotseling overlijden van Joselin. Namens hun allen bedanken we jullie voor jullie betrokkenheid.

>> 25 augustus
Bedankt voor alle lieve en warme reacties op het plotseling overlijden van Joselin.
 

Als dit het einde is en verder niets,
dan is er leegte, gemis, verdriet en tranen
om wat eens was en niet meer is.

Maar er is meer dan lijf en leden,
veel meer.

Want wat een mens bezielt,
dat is, dat was,
haar geest, haar kracht,
haar denkvermogen,
alle gaven van haar hart,
haar goedheid grenzeloos,
de sterkte van haar woord,
haar hartelijk gebaar,
haar spreken, vlug of juist bedachtzaam,
haar zwijgen soms veelzeggend.

Dat alles leeft,
leeft voort in die Joselin kenden,
die van haar hielden en blijven houden
omdat haar geest nooit, nooit vergaat.

>> 24 augustus Op dit moment is de totale opbrengst voor de extra corona ondersteuning
€ 3.610,00. Heel veel dank voor jullie vrijgevigheid en steun.

Childrenshome heeft extra aandacht voor meest kwetsbaren in India en verleent hulp aan gezinnen tijdens het coronavirus. Help je ook mee?

Hoewel de coronacrisis overal ter wereld mensen raakt worden sommige mensen door de corona crisis extra hard getroffen. Voor hen komt de coronacrisis bovenop andere moeilijke omstandigheden. Zij hebben geen toegang tot goede voorzieningen en honger ligt op de loer.

Dagloners, wie zijn dat?
Overal ter wereld verliezen mensen hun werk door de coronapandemie. Dat geldt in het bijzonder voor dagloners in India. Dagloners zijn mensen die geen contract hebben bij een werkgever en iedere dag opnieuw een inkomen bij elkaar moeten schrapen. Dit doen ze bijvoorbeeld door op het land te werken. Zij kunnen niet rekenen op een maandelijks loonstrookje, ze weten zelfs niet van tevoren of ze op een dag iets zullen verdienen.

Childrenshome, Sjdt en Deet hebben extra aandacht voor de meest kwetsbaren in India en verlenen voedselpakketten, hygiënepakketten en geven voorlichting aan gezinnen tijdens het coronavirus.

Help je ook mee?
Doneer op NL31 RABO 0130137510 t.n.v. Stichting Childrenshome en zet corona ondersteuning in de omschrijving van je overboeking.

>> 24 augustus Ontvangen donatie voor corona van Stichting Stimular

Van de Stichting Stimular hebben we een hele mooie donatie ontvangen voor de corona ondersteuning. Deze stichting is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Duurzaamheid staat centraal in hun bedrijfsmissie en strategie. Iedereen die bij deze stichting werkzaam is, in het bijzonder Désiré,  
heel hartelijk dank! Meer informatie over deze stichting: www.stimular.nl

>> Ga hier naar deel 1